Bizim Hukukumuz

Miras; bir kişinin ölümü üzerine bu kişinin mallarının, haklarının, borçlarının miras üzerinde hak sahibi olabilecek kişi, varis yani mirasçıya kalmasıdır. Miras Hukuku ile kişinin ölümü veya gaipliği üzerine bu kişinin malvarlığı, hak ve borçlarının kime nasıl intikal edeceği düzenlenir.
İcra iflas hukuku borcunu ödemeyen borçlunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. İcra iflas hukuku ile alacaklının alacağına kavuşamaması, mahkeme ilamında hükmolunan ediminin yerine getirilmemesi durumunda, devlet bünyesinde yetkilendirilen cebri icra organları olarak icra-iflas daireleri vasıtasıyla alacaklının alacağına kavuşmasını ve bu süreçte diğer faaliyetlerinin tam olarak yerine getirilmesi sağlanır.
Tazminat, hukuka aykırı fiil sonucunda oluşan maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedeldir. Tazminat hukuku da haksız fiilden kaynaklanan tazminatı konu alan konu alan hukuk dalıdır.
Aile toplumun temelidir. Aile hukuku, aile içi ilişkileri hukuki olarak düzenleyen ve bu süreç içerisinde hukuk kurallarını esas alan hukuk dalıdır. Günümüzde boşanmaların artması ve aile hukuku bünyesindeki diğer konuların da önem kazanmasıyla birlikte aile hukuku daha geniş bir yer edinmiştir.
Miras Hukuku Miras, bir kişinin ölümü üzerine bu kişinin mallarının, haklarının, borçlarının miras üzerinde hak sahibi olabilecek kişi, varis yani mirasçıya kalmasıdır. Miras hukuku ile kişinin ölümü veya gaipliği üzerine bu kişinin malvarlığı hak ve borçlarının kime nasıl intikal edeceği düzenlenir. İcra İflas Hukuku Tazminat Hukuku Aile Hukuku Aile Hukuku Ticaret Hukuku Ticaret, ekonomik faaliyetler alanında bir mal veya hizmetin bir değer karşılığında alım satımıdır. Ticaret hukuku ise kişiler ve şirketler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Bir özel hukuk dalı olan ticaret hukuku genel olarak tacirler arasında bulunan hukuki ilişkileri düzenler.
Gayrimenkul, taşınmaz yani bir yerden başka yere nakli mümkün olmayan ev, arsa, daire, apartman gibi mallardır. Gayrimenkul sektörünün gelişimi ve bu sektör üzerinde hukuki sorunların artmasıyla birlikte gayrimenkul hukuku daha fazla araştırılan ve diğer hukuk dallarından ayrılan bağımsız bir hukuk dalı haline dönüşmüştür
avukat-hukukcu

Güven, dürüstlük, etik, sadakat ve şeffaflık ilkeleri başta olmak üzere; müvekkil ve mesleki faaliyetler esnasında iletişimde bulunan tüzel ve gerçek kişilerin haklarına riayet edilerek, hukuk ve adaletin üstünlüğü ile yasalar ve yükümlülükler çerçevesinde çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

avukat-1

Avukatlık mesleğinde esas alınan nokta, müvekkillerin haklarının mümkün olan en hızlı ve en risksiz şekilde çözülmesidir. Bu nedenle; analitik beceriler, azim, araştırma ve etkili iletişim ile bilimin ve teknolojinin tüm imkanlarından yararlanmaktayız. Avukatlık mesleğinin onuruna, unvanın gerektirdiği saygı ve güveni temel alarak; bilgi, kalite ve sadakat prensibi ile müvekkil odaklı çalışmaktayız.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Danışmanlık faaliyetlerimizde öncelikli hedef; bireysel veya kurumsal nitelikteki kişi ve kurumların yaşadığı hukuki sorun ve ihtilafların doğru iş takibi ile profesyonel bir şekilde çözüme ulaştırılmasıdır. Avukat- müvekkil görüşmesi meslek kuralları çerçevesinde hareket etme yükümlülüğü ve profesyonel bir disiplin içinde gerçekleştirmekteyiz. Güncel, değişen kanunlar ve mevzuat hakkında bilgi verilerek; açılacak ya da açılmış olan davaların tarafımızdan temsil ve takibatı ile hukuki yardımda bulunmakla birlikte şirketinizi ve şahsınızı en başarılı şekilde temsil etmeyi amaçlamaktayız.