Related Posts
2 Comments
Esra çiçek

Merhaba,
Sayın avukatım size bir şey danışacaktım. Ben adli sicilimde kasten yaralamadan dolayı 13 aylık bir ceza mevcut. Ben kendim dilekçe verdim ama silinmedi. Ne yapmam gerek? Bu kayıt nasıl silinir?
Geri dönüşünüzü bekliyorum. Eğer silinir derseniz size vekalet vereceğim. Çok zor durumdayım. Sigorta acentesi olacaktık her şey tamam derken son dakikada bu çıktı karşımıza. https://www.tahanci.av.tr/adli-sicil-kaydi-nasil-silinir-sabika-kaydi/ bu yazıyı da okudum. Sizikini de arada kaldım…

Gökhan

Aşağıdaki karar kararın sonucu adli sicile ve/veya adli sicil arşiv kaydina girer mi?

“GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ DÜŞÜNÜLDÜ; Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere;1)Sanık hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan cezalandırılmasıistemi ile kamu davası açılmış ise de TCK 221/4-1. cümle ve CMK 223/4-amaddelerigereğince sanığa CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,2)Sanık hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmak suretiyle ceza verilmesineyer olmadığına dair karar verildiğinden TCK 221/5 maddesi gereğince sanık hakkında 1 yılsüreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesine,3)Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,4)Karar kesinleştiğinde kararın bir suretinin soruşturmada görev almış kolluk birimegönderilmesine,5)Sanık hakkında CMK 109/3-a maddesine istinaden uygulanan yurtdışına çıkış yasağışeklindeki adli kontrol tedbirinin karar kesinleştiğinde KALDIRILMASINA”

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Call Now ButtonDanışma Hattı