Aile Hukuku

Aile Hukuku; aile ile ilgili olan konu ve olaylar ile ilgilenen, Medeni Hukuk kapsamı içinde bulunan bir hukuk dalıdır. Nişanlanma, mal rejimleri, aile konutu, evlat edinme, velayet, nafaka hakkı, vesayet, yasal danışmanlık, yardım nafakası gibi konular Aile Hukuku kapsamında incelenmektedir. Aile Hukuku kadın hakları ve çocuk hakları ile de ilgilenmektedir. Kayıtsız veya kayıtlı yaşam arkadaşlıkları ile de aile hukuku kapsamında yer almaktadır. Aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, yapay döllenme ve çocuk kaçırma gibi kadın ve çocuk hakları kapsamında ele alınan konular uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukta düzenlenmektedir. Aile hukuku kapsamında eşler arası eşitlik ilkesi benimsenmiş, çocuk ve zayıfların korunması esas alınmıştır. Bunların yanı sıra devletin müdahale ilkesine de yer verilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nda ve diğer bazı yasa ve kanunlarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar Aile Mahkemeleri’nde görülmektedir. Aile mahkemesi; hızlı, doğru ve etkili tedbirler alarak ailenin, çocuğun veya engellilerin korunmasını sağlayan ve aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevli olan özel mahkemedir. Örneğin; boşanma davası, nafaka, boşanmada mal paylaşımı, çocuğun velayeti, çocuğun ve kadının şiddete karşı korunması gibi tedbirler, iş ve davalar hakkında yargılama yapma görevi aile mahkemesine aittir. Her ilde ve yüz binin üzerinde nüfusu olan ilçede tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere Aile Mahkemesi kurulur.

Aile Hukuku kapsamında; evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet davaları yer almaktadır.

Evlilik Hukuku

Evlilik ilişkisinin kuruluş ve geçerliliği başta olmak üzere, sürdürülmesini de düzenleyen ve Aile Hukuku kapsamında incelenen alandır. Evlilik kadın ve erkek arasında yasa ile onaylanmış birliktir. Sözleşme niteliği taşıması açısından tarafların birbirine karşı belirli hak ve yükümlülükler altına girmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ortak yaşam, mülkiyet ve miras bu hak ve yükümlülükler arasında yer almaktadır. Evlilik ile eşler arasında oluşan evlilik birliği için, Türk Medeni Kanunu’nda eşit hak, eşit sorumluluk ve eşit paylaşım esaslığı mevcuttur. Ortak uzlaşma ile eşler arası eşitlik sağlanabilmektedir.

Hısımlık

Aile Hukuku kapsamında yer alan ve incelenen hısımlık davaları; kan hısımlığı, kayın hısımlığı ve yapay hısımlık(evlatlık ilişkisi) olarak incelenmektedir.

Kan hısımlığı, Türk Hukuku’nda; mirasçılık, yargılama, tanıklıktan kaçınma, vesayet ve nafaka bakımından önemli yere sahiptir.

Kayın hısımlığı; bir kişinin, evli olduğu kişinin akrabaları(kayınvalide, kayınpeder vs.) ile olan hısımlığıdır. Eşlerin evlenme anında var olan hısımları ile evlilik esnasında ortaya çıkmış olan kan hısımlığını, kayın hısımlığı kapsamaktadır. Boşanma gerçekleştiği taktide ortaya çıkan hısımlar kayın hısımlığına dahil olmamaktadır. Kayın hısımlığı evlilik yasağı açısından önemli bir yere sahiptir.

Yapay hısımlık, mahkeme kararı ile kurulabilen bir hısımlık şeklidir. Evlat edinen ile evlatlık ve altsoy arasında evlatlık ilişkisi kurulmaktadır. Miras Hukuku bakımından evlatlık ilişkisi önem taşımaktadır. Evlatlık; kendisini evlat edinene, öz çocukları gibi mirasçı olabilmektedir ve eş hisseye sahip olabilmektedir. Evlatlık ilişkisinde, evlat edinenin evlatlığa mirasçı olabilmesi için vasiyetin olması gerekmektedir.

Vesayet

Küçüklerin ve kısıtlıların korunması amacıyla oluşturulmuş, 4721 sayılı Medeni Kanun ile düzenlenmiş bir kurumdur. Vesayet altına alınma kanuni bir zorunluluktan kaynaklanabildiği gibi kişinin kendisi de bazı durumlarda vesayet altına alınmasını mahkemeden talep edebilmektedir. Yaş küçüklüğü, kısıtlanma, hürriyeti bağlayıcı ceza alma, kişinin kendi talebi üzerine vesayet altına alınması Medeni Kanun’a göre vesayeti gerektiren hal ve durumlar arasındadır. Vesayet altına alınan bireylere vasi tayin edilmektedir. Vasi, vesayet altındaki çocuğun veya kısıtlının, kişilik ve malvarlığı ile ilgili tüm çıkarlarını korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.