Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak Davası Nasıl Açılır? konusundan evvel alacağın tanımını yapalım.Alacak, bir borç ilişkisinde alacaklının borçlu olan kişi veya kişilerden tahsil edilecek olan mal, para veya başka şeylerdir. Alacaklının alacağını borçludan tahsil edememesi halinde bu borcun alacaklıdan tahsili için açılan dava alacak davasıdır. Alacak davası borçlunun ödemediği alacağın dava yolu ile almak için  alacaklı tarafından açılan dava türüdür.

Alacak davasında borçlu ve alacaklı olarak iki taraf bulunur. Alacaklı ile borçlu arasında borç ilişkisi bulunmaktadır. Borç ilişkisinin kaynağı; sözleşme, sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, vekaletsiz iş görme olabilir. Borç ilişkisi ile borçlanan borçlu borcunu ödemek durumundadır. Borçlu muaccel olan borcunu zamanında ödemezse ve ödeme günü geçer, ödeme günü geçtiği halde ödememekte direnirse alacaklı alacağını tahsil etmek için şartlar oluştuğu takdirde alacak davası açabilir.

Alacak davaları günümüzde sıkça rastlanan dava türlerindendir. Birçok konuda alacak davası açılması mümkündür.

Alacak Davası Şartları

Alacak davası açılabilmesi için bazı şartların oluşmuş olması gerekir. Bu şartlar genel olarak;

 

  • Alacağın muaccel olması: Alacak borçludan istenebilir durumda olmalı.
  • Borçlunun ödeme gününün geçmiş olması: Borçludan talep edilen alacak ödenmesi gereken zamanda ödenmemiş ve belirlenen ödeme tarihi geçmiş olmalı.
  • Borçlunun borcunu ödememesi: Muaccel olmuş ve ödeme günü geçmiş olan borcu, borçlu ödememiş olmalı.
  • Alacakların net olarak belirtilmesi: Alacak davasını açan kişi, alacağını net bir şekilde belirtip dava ile talep etmelidir. Dava sürecinde hakim, alacaklının talebini dikkate alır. Hakim, alacak davası ile talep edilen miktardan daha azına karar verebilirken  talep edilen miktardan daha yükseğine karar veremez.

 

Alacağın net olmaması halinde belirsiz alacak davası gündeme gelir. Belirsiz alacak davası da bir alacak davasıdır. Ancak belirsiz alacak davasında dava açıldığı zaman alacak tutarı tam ve kesin olarak tespit edilememekte ve tespit edilmesi de mümkün olmamaktadır. Belirsiz alacak davası başlı başına bir hukuki konudur. Belirsiz alacak davası ile ilgili daha detaylı bilgi için Farah Hukuk internet sitesindeki ‘Belirsiz Alacak Davaları ve Zamanaşımı’ adlı makaleyi inceleyebilirsiniz.

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak davası için gerekli şartların oluşması ile alacak davası açılabilir. Alacağını tahsil edemeyen alacaklı dilekçesini oluşturarak veya avukatları aracılığı ile mahkemeye başvurur. Alacak davası görevli ve yetkili mahkemede dava için belirli olan zamanaşımı süresi dolmadan açılmalıdır.

Alacak davasında görevli ve yetkili mahkeme borçlunun haksız olduğuna ve alacağın alacaklıya ödenmesine karar verirse, verilen karar ile alacaklı ilamlı icra takibi başlatabilir. 

Alacak Davası Dilekçesi

‘Alacak davası dilekçesi’ alacak davalarıyla ilgili sıkça sorulan sorulardandır. Alacak davası için dilekçeyi alacaklı kendisi yazıp dava açabileceği gibi bir avukat ile anlaşarak avukat da dava sürecini takip edebilir. Dilekçe de alacağın konusu, miktarı, ne istendiği net bir şekilde belirtilmeli, dava dilekçesi düzgün ve dava konusuna dahil deliller dilekçeye eklenmelidir. Dilekçe önemli bir husustur ki bu konuda bir avukat ile süreci takip etmek sürecin düzgün, daha hızlı ve çözüm odaklı ilerlemesini sağlayacaktır. Alacak davası ile ilgili danışmanlık hizmeti ve dava sürecinde Farah Hukuk bünyesinde uzman avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Alacak Davası Ne Kadar Sürer?

Alacak davası ile ilgili insanların aklındaki genel soru ‘Alacak davası ne kadar sürer?’ sorusudur. Bu konuda biz Farah Hukuk Danışmanlık Şirketi olarak Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yoğunluğundan dolayı kesin bir şey söyleyememekteyiz. Müvekkillerimizin ‘alacak davası ne kadar sürer?’ sorusunun aslında tam bir cevabı yoktur. Süreç istinaf, yargıtay olarak devam etmektedir.  

Alacak Davasında Zamanaşımı

Alacak davalarında zamanaşımı süresi genel olarak 10 yıllık zamanaşımıdır. 10 yıl içinde alacak davası açılmazsa 10 yılın dolmasıyla zamanaşımı olur ve bu sebeple dava açılamaz. Ancak bazı alacak davalarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Alacak Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Alacak davalarında davanın niteliği, dava açan ile davanın ilişkisine göre görevli mahkeme değişebilmektedir. Örnek olarak sözleşmeden doğan alacak davalarında sözleşmenin türüne göre görevli mahkeme belirlenir. İş sözleşmesinden kaynaklı alacak davalarında görevli mahkeme iş mahkemesi iken kira sözleşmesinden kaynaklı davalarda görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

Alacak davası için alacağın kaynağı ticari ilişkiye dayanıyorsa ticaret mahkemesi, alacağın kaynağı tüketici satıcı ilişkisinden kaynaklanıyorsa ve taraflardan biri tüketici ise tüketici mahkemesi, alacağın kaynağı genel hukuki ilişkilerden kaynaklanıyorsa asliye hukuk mahkemesi görevli mahkemedir.

Görevli mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu 8. maddesine göre belirlenir.

Alacak davalarında yetkili mahkeme borçlunun yerleşim yeri mahkemesidir. Borçlu ve alacaklı arasındaki sözleşmede yetkili mahkeme belirtilmişse belirtilen mahkeme yetkilidir.

Görevli ve yetkili mahkemede dava açılmaması hak ve zaman kaybına yol açabileceğinden  alacak davalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır.

Alacak davaları ile ilgili konularda hukuki danışmanlık hizmeti ve alacak davasında dava sürecinde uzman bir avukatla çalışmak hukuki sorunun daha kısa sürede ve profesyonelce çözümlenmesini sağlayacaktır. Bu süreçte Farah Hukuk bünyesindeki uzman avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor