Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası Boşanmanın sebepleri arasında sayılan ve haklı boşanma sebeplerinden biridir.Öncelikle Aldatmanın tanımını yapalım.

Aldatma(Zina) Nedir?

Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturmaktadır bu yüzden aile, Evlilikle birlikte taraflar aile içi sadakat yükümlülüğü altına girmektedir. Aldatma, eşlerden birinin üçüncü bir kişiyle girdiği cinsel ilişki yoluyla gerçekleşen hadise olup Türk Medeni Kanunumuzda ‘’Zina’’ başlığı altında incelenmiştir. Medeni Kanunumuz, ‘’Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.’’ hükmüyle zina halini boşanmanın özel sebepleri arasında saymıştır. Zina, kusura dayalı ve mutlak bir boşanma sebebidir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Şartları Nelerdir?

Boşanmanın özel sebeplerinden zinaya, kanunda aşağıdaki şekilde yer verilmiştir.

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Zina iddiasında bulunan taraf belirtilmiş olan süreler içerisinde dava açması kaydıyla bu sebeple boşanma mümkün olmaktadır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Nedir?

Aldatma, eşlerden birinin üçüncü bir kişiyle girdiği cinsel ilişki yoluyla gerçekleşen hadisedir. Aldatma nedeniyle boşanma ise, kanunda boşanmanın özel sebeplerinden biri olup zina eden eşten boşanmaya yönelik olarak mağdur eşe hak tanımıştır. Aldatma nedeniyle boşanma, aldatılan eşin, zina sebebine dayanarak gerçekleştirdiği boşanmadır.

Aldatma(Zina) Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasına ilişkin olarak mutlak boşanma sebepleri kanunda belirtilmiş olup aldatma, hukuki tabiriyle açıkladığımız üzere zina, mutlak boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Boşanmak isteyen eş, boşanma sebebini ve bu sebebin oluştuğuna ilişkin iddialarını açıkladığı bir dilekçe ile Aile Mahkemesi’ne başvurmak suretiyle davayı açar.

Aldatma Nedeniyle Boşanmada İspat

Boşanma sebepleri kanunda belirtilmiş olup bu sebeplere dayanarak boşanma davası açılması gerekmektedir. Belirtilen sebeplere dayanmadan açılan davalar, mahkeme tarafından reddolunacak olup bu sebeplerin varlığını ispat yükümlülüğü de iddia eden eşe ait olmaktadır. Eşinin zina ettiğini iddia eden taraf bu nedenle boşanmak istediğinde, bunu ispat etmelidir.

Ayrıca şu da unutulmamalıdır ki, kanunda belirtildiği üzere, affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davalarında Zamanaşımı Süresi

Aldatma nedeniyle boşanma hususunda, özel sebeplerden zina söz konusu ise,

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Aldatma Nedeniyle Boşanmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri olmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise eşlerin evliliklerinin son 6 ayında ikamet ettikleri yer mahkemesidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.