Boşanma Davası

Boşanma Nedir?

Boşanma davası; evli kişilerin, evliliklerinin devam etmemesi için mahkemeye başvurarak öne sürdükleri sebepler çerçevesinde evliliklerini sona erdirmeleridir. İki çeşit boşanma şekli mevcuttur. Bunlar anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır.

 

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma; eşlerin boşanma sonucunda nafaka, tazminat, varsa çocuk veya çocukların kimin velayeti altında kalacağının kararlaştırıldığı bir boşanma protokolü imzalaması ve şiddetli geçimsizlik sebebi ile mahkemeye yapılan başvuru sonucunda evliliğin sona ermesidir. Ayrıntılı bilgi almak için ANLAŞMALI BOŞANMA makalemizi okuyabilirsiniz.   

 

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma; eşlerden birinin kanunda sayılan sebeplere dayanarak boşanmak istemesi veya eşlerin ikisininde boşanmak istemesine rağmen nafaka, tazminat, varsa çocukların velayeti konusunda anlaşma sağlayamamaları sonucunda görülen bir dava türüdür. Boşanmak istemeyen eşin;

  • Eşini aldatması
  • Eşinin hayatına kast etmesi veya küfür etmek dövmek gibi kötü muamele ya da onur kırıcı davranışlarda bulunması
  • Suç işlemiş veya işliyor olması ya da haysiyetsiz bir hayat sürüyor olması
  • Eşini terk etmesi ve evine dönmemesi
  • Akıl hastalığı olması ve eşinin hayatını çekilmez hale getirmesi

sebepleriyle çekişmeli boşanma davası açılabilecektir. Ayrıntılı bilgi almak için ÇEKİŞMELİ BOŞANMA makalemizi okuyabilirsiniz.

 

BOŞANMADA NAFAKA

 

Boşanma davalarının maddi sonuçlarından biri nafakadır. Hakim; çekişmeli boşanma davası sonucunda kendine bakacak maddi gücü olmayan eş için yoksulluk nafakası, eğer çocuk veya çocuklar varsa çocukların giderlerinin karşılanması için iştirak nafakası takdir edebilir. Yoksulluk nafakası bakımından nafaka bağlanılacak olan eşin boşanma sebebiyle ilgili kusurlu olmaması veyahut diğer eşe göre daha az kusurlu olması gerekmektedir.

 

Anlaşmalı boşanma sonucunda nafaka verilmesi veya verileceği miktarın belirlenmesi, eşler arasında imzalanan boşanma protokolü ile kararlaştırılacaktır. Protokolde belirlenmemesi durumunda hakim nafaka takdir etmeyecektir.

 

BOŞANMA SONUCU TAZMİNAT

 

Boşanma davası sonucu maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Fakat çekişmeli boşanma sonucunda tazminat talep edilebilmesi için tazminat talep eden eşin boşanmaya sebep olan durum açısından kusursuz veya daha az kusurlu olması şartı aranmaktadır. Tazminat miktarını talep edilen miktar üzerinden hakim takdir edecektir.

 

Anlaşmalı boşanmada ise tazminat talebi boşanma protokolünde düzenlenmektedir ve anlaşılan protokoldeki tazminat bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Maddi tazminatın kapsamı mevcut ya da beklenen menfaatlerin boşanmayla zarara uğraması, manevi tazminatın kapsamı ise boşanmaya neden olan olayların kişi üzerindeki etkileridir. Mesela eşin yüz kızartıcı bir suç işlemesi sonucunda diğer eşin de kötü duruma düşmesi durumu manevi tazminat kapsamına girecektir. 

 

BOŞANMA SONUCUNDA VELAYET

 

Boşanma sonucunda eşlerin ortak çocuklarının kimin velayetinde kalacağı önemli bir konudur. Eğer eşler anlaşmalı boşanma sonucu evliliklerini sonlandırmışlarsa çocuk veya çocukların velayet durumunu boşanma protokolünde kararlaştırabilirler. Eğer velayet konusunda anlaşılamamışsa çekişmeli bir durum söz konusudur. Çekişmeli boşanma davalarında çocuğun velayeti ile ilgili olarak hakimin takdir yetkisi mevcuttur. Hakim kararını verirken çocuğun yüksek menfaatlerini göz önüne alarak kararını verecektir. Yani hakim; çocuğun fiziksel ve psikolojik anlamda, eğitim anlamında en iyi yetişeceği ebeveynine bırakılmasını esas alarak takdir yetkisini kullanacaktır. Bu yetkiyi kullanırken çocuğun yaşı da göz önünde tutulmaktadır. Ayrıca anne ve babanın çocuğun yetiştirilmesindeki haklarının eşit olduğu düşüncesinden yola çıkılarak ortak velayet kavramı da literatürümüze girmiştir. Çocuğun her konudaki gelişim ve eğitimi(fiziksel, dini, mesleki) ebeveynler arasında alınacak ortak karar ile sağlanacaktır. Ortak velayet kararı verilebilmesi için gerekli koşulların sağlanması gerekmektedir. 

 

Boşandıktan Sonra Kadının Soyadı

Kanunlarımıza göre kadın evlendikten sonra kocasının soyadını alır, boşanma söz konusu olduğunda ise kadının boşandıktan sonra evlilikten önceki soyadını kullanması gerekmektedir. Fakat Yargıtay’ın bu konuyla ilgili bir içtihadı mevcuttur. Eğer kadının evlilik içinde kullandığı soyadı sosyal yaşamı ve iş yaşamına aşırı derecede sirayet etmişse ve bu soyadını kullanmak kadının menfaatine ise kadının boşanmadan sonra da eski eşinin soyadını kullanabileceğini kabul etmiştir. Burada önemli olan bir diğer husus ise eski eşin soyadının kullanılmasının boşanılan eski eşe zarar vermediğini ispatlanmasıdır. Eski eşe karşı açılacak bu davada kadın menfaatini ve soyadınının kullanılmasının eski eşine zarar vermediğini kanıtlamak suretiyle eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilecektir.

Boşanma Sonucunda Mal Paylaşımı

Eşlerin evli oldukları süre boyunca edindikleri mallar olmaktadır ve boşanma sonucunda bu mallarında eşler arasında eşitliği bozmadan paylaştırılması gerekmektedir. Burada bahsedilen eşitlik eşit paylaşma değildir, her eşin malın edinilmesine verdiği katkı oranında bu paylaştırmanın yapılmasıdır. Yani verilen katkı kadar pay almak anlamına gelmektedir. Eşler arasında malların paylaşımına ilişkin evlilik sözleşmesi yoksa yasal mal rejimi mal paylaşımı sırasında uygulanacaktır. 1 Ocak 2002 tarihinden sonrası için yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. 1 Ocak 2002 tarihinden önce geçerli olan mal rejimi ise mal ayrılığı rejimidir. Eğer evlenme tarihi 1 Ocak 2002’den önce boşanma tarihi ise bu tarihten sonra ise; tarihlere göre edinilen mallara iki mal rejimi de uygulanacaktır.

 

 

Boşanma Davasının Açılacağı Mahkeme

Boşanma davası; eşlerden birinin yaşadığı yer mahkemesi veya eşlerin boşanma başvurusu yapmadan önce son 6 ay içinde beraber yaşadıkları yer mahkemesinde açılmalıdır. Ayrıca boşanma davası için başvuru yapılacak mahkemeler belirlidir. Boşanma davası kural olarak Aile Mahkemesinde açılması gereken bir dava türüdür. Fakat her il ve ilçede Aile mahkemesi bulunmayabilmektedir. Eğer bulunulan yerde Aile mahkemesi mevcut değil ise boşanma davası bulunulan yerin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma davası iki türlü açılır. İlki olan çekişmeli boşanmada taraflardan herhangi biri aile mahkemesine giderek bu davayı açabileceklerdir. Türk Medeni Kanunu uyarınca belirlenen hallere dayanılarak çekişmeli boşanma ile ilgili talepte bulunan eşler burada hakimin vicdanen kanaat getirmesi halinde boşanabileceklerdir. Bu bakımdan çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürmektedirler. Anlaşmalı boşanma davasında ise taraflar dilediği Aile Mahkemelerinde boşanma davası açabileceklerdir. Anlaşmalı boşanma davalarında sürecin hızlı ilerlemesi açısından tarafların ikisinin de anlaşmalı boşanma sırasında hazır olmaları gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise olayın içeriğine göre durum değişkenlik gösterebilemekte olduğu için süreç avukatlar eşliğinde takip edilebileceği gibi avukat tutulmaması halinde kişilerin dava duruşmalarına bizzat katılmaları gerekmektedir. Boşanma davası açmak için gerekli olan ortalama harç giderleri 500 tl civarındadır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.