Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada Mal Paylaşımı boşanmak isteyen eşlerin sıkça araştırdığı bir konudur.Boşanmada Mal paylaşımı eşlerin velayet, Nafaka gibi boşanmanın sonrasında ve boşanma esnasında karar verilmesi gereken ve eşler arasında genellikle sorun olan bir konudur.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Evlilik ile birlikte kişilerin duygusal birliktelikleri oluştuğu gibi maddi ve ekonomik birliktelikleri de oluşmaktadır. Boşanma ile de boşanmada mal paylaşımı hususu gündeme gelmektedir. Boşanmada mal paylaşımı nedir? Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır? Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, çekişmeli boşanmada mal paylaşımı hususları soru işareti oluşturmaktadır. Boşanmada mal paylaşımı denilince anlaşılması gereken evlilik içerisinde elde edilen malların paylaşılmasıdır. Kişilerin evlilik öncesi sahip oldukları boşanmada mal paylaşımına dahil edilmemektedir. Evlilik sonrasında elde edilen mallar da yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi usulünce kural olarak yarı yarıya paylaşılmaktadır. Eşlerin yasal mal rejimi dışında bir mal rejimi belirlemesi de mümkündür.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma sürecindeki eşler için, boşanmada mal paylaşımının nasıl yapılacağı merak konusudur. Boşanmada mal paylaşımını tanımlamıştık. Şimdi ise boşanmada mal paylaşımının nasıl yapılacağını açıklayalım. Eşlerin boşanması söz konusu olduğunda boşanma sonrasında eşlerin evlilik birlikteliği içerisinde elde edinmiş oldukları malları nasıl paylaşacağı hususu gündeme gelmektedir ve bu durum çoğu zaman eşler arasında çekişme oluşturmaktadır. Boşanmada mal paylaşımında mal rejimleri önem arz etmektedir. İlgili malların paylaşımı da taraflar arasında kararlaştırılan mal rejimine göre, şayet kararlaştırılmamışsa yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uyarınca belirlenecektir.

Boşanmada Kaç Çeşit Mal Rejimi Vardır?

Boşanmada mal paylaşımı yapılırken mal rejimlerinin dikkate alınacağını belirtmiştik Peki boşanmada mal rejimleri nelerdir? Boşanma sonrası mal paylaşımını mal rejimleri nasıl etkiler?

Yasal mal rejimi Edinilmiş mallara katılma rejimi olmak üzere eşlere, kanunen farklı mal rejimlerine dair sözleşme yapma hakkı da tanınmıştır. Bunlar ise Mal Ayrılığı Rejimi, Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi ve Mal Ortaklığı Rejimi olmak üzere kanunda 4 adet mal rejimine hükmedilmiştir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Hesaplanır?

Boşanmada mal paylaşımının nasıl hesaplanacağını? mal rejimine göre, boşanma sonrası eşlerin malları nasıl paylaşacağını açıklayalım: Boşanmda mal paylaşımının hesaplanmasında malların evlilik öncesi mi yoksa evlilik birlikteliği içinde mi elde edildiği, ilgili mallar satın alınırken, ücretin, tarafların evlilik öncesindeki paralarından mı yoksa evlilik sonrası kazanılan paradan mı karşılandığı hususu gibi kriterler dikkate alınarak taraflar arasındaki mal rejimine göre mallar paylaştırılacaktır. Yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olduğundan, aksi kararlaştırılmadıkça genel olarak evlilik içerisinde edinilmiş malların kimin üzerine olduğuna bakılmaksızın edinilmiş mallara katılma rejimi uyarınca yarı yarıya paylaştırılması esastır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Hangi Tarihte Başlar?

Boşanmada mal paylaşımı ve mal rejimleri hususunda yasal rejimin edinilmiş mallara katılma rejimi olduğunu belirttik ancak bu şu an yürürlükte olan Medeni Kanun’umuza göredir. Bu kanunun yürürlük tarihi 01.01.2002’dir. Boşanmada mal paylaşımı konusunda 01.01.2002 tarihinden önceki dönemin tabi olduğu hukuki kurallar ile bu tarihten sonraki dönemin tabi olduğu hukuki kurallar birbirinden tamamen farklıdır. 01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte olan Medeni Kanun, eşler arasında yasal olarak Mal Ayrılığı Rejiminin geçerli olduğunu kabul etmekteydi.

Boşanmada mal paylaşımı hususunda bahsedilen mal rejiminin hangi malları kapsayacağı hususuna gelince her iki dönem açısından da temel kural evlenmeden önce alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa onun kişisel malı sayılması ve boşanmada mal paylaşımında hesaba katılmamasıdır. Mal rejimi evlenme ile başlamakta olup sonrasında edinilen mallar hakkında geçerlidir.

Boşanmada Kişisel Mallar Paylaşılır Mı?

Boşanmada mal paylaşımı hususunda diğer bir dikkat edilmesi gereken husus da boşanmada mal paylaşımında kişisel malların durumudur. Kişisel mallar mal paylaşımına dahil edilir mi?

Kanuna göre kişisel mallar:

1- Eşlerden birinin yalnızca kişisel kullanımına yarayan eşya,

2- Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

3- Manevi tazminat alacakları,

4- Kişisel mallar yerine geçen değerler

şeklinde belirlenmiştir. Bu mallar şahıslara ait olup boşanmada mal paylaşımına tabi tutulması söz konusu değildir.

Evlenirken Mal Rejimi Sözleşmesi Yapılır Mı?

Boşanmada mal paylaşımında, eşler arasındaki mal rejiminin etkili olduğunu söylemiştik. Peki mal rejimleri nasıl belirlenmektedir. Evlenirken mal rejimi sözleşmesi yapmak zorunlu mudur? Evlenirken mal rejimi hususunda sözleşme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sözleşme yapılmadığı zaman taraflar arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olacaktır. Ancak açıkladığımız üzere sözleşme ile diğer mal rejimlerinden birini belirleme hakkı da eşlere tanınmıştır.

Mirastan Kalan Mallar Boşanmada Mal Paylaşımına Dahil Midir?

Boşanmada mal paylaşımına ilişkin olarak miras kalan malların durumu boşanma sonrası mal paylaşımında merak edilmektedir. Miras kalan mallar boşanma sonrası paylaşılacak mallara dahil midir? Boşanma sonrasında miras kalan malların akıbeti ne olacaktır? Kanunda, mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri kişisel mal olarak kabul edilip paylaşıma tabi tutulmadığından miras kalan mallar boşanmada mal paylaşımına dahil değildir.

Evlilikten Önce Alınan Mallar Satılarak Evlilik İçinde Yeni Mal Satın Alınması Durumunda Ne Yapılır?

Evlilikten önce alınan mallar şahsın kişisel malı kabul edilmekte boşanmada mal paylaşımına dahil edilmemektedir. Peki bu malların satılıp evlilik içinde yeni mal alınması durumunda boşanmada mal paylaşımına dahil edilecek midir?

Medeni Kanun uyarınca mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan mallar kişisel mal kabul edilmekte olup dolayısıyla bu malların satılması halinde de elde edilen bedel bu kişisel mala sahip olan tarafın kişisel malı olacaktır. Bu sebeple bu bedel karşılığında alınacak yeni bir mal, kişisel malın sahibi tarafa ait olur. Ancak üzerine evlilik sonrası kazanılmış bir miktar para eklenerek satın alınması halinde iki taraf da bu üzerine eklenen miktarda yarı yarıya hak sahibi olur.

Düğünde Takılan Takılar Nasıl Paylaştırılır?

Boşanmada mal paylaşımında diğer bir hususu düğünde takılan takılar oluşturmaktadır. Boşanma sonrasında düğünde takılan takıların mal paylaşımındaki yeri ne olacaktır? Yargıtay, düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılacağına hükmetmiştir. Düğün merasiminde takılan ziynet eşyalarının kadının kişisel malı kabul edilmektedir. Düğün takılarının kadının güvencesini sağlamaya yönelik olduğu gerekçesiyle bu şekilde bir hükme varılmıştır.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma çeşitleri anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılmaktadır. Taraflar, boşanmanın her türlü sonucu konusunda anlaşarak boşanmaya karar verip velayet, nafaka, tazminat konularında aralarında bir anlaşmazlık ve çekişme bulunmamakta, taraflar arasında bir kusur yarışması söz konusu olmamakta ise anlaşmalı boşanma davası söz konusudur. Peki anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı nasıl olmaktadır? Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı ise taraflarca belirlenen boşanma protokolü uyarınca yapılır. Bu protokolün hazırlanılması hususunda uğrayabileceğiniz hak kayıplarının önüne geçmek için avukat yardımı almak yararınıza olacaktır. Farah Hukuk olarak anlaşmalı yahut çekişmeli boşanmalarınıza yönelik avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Boşanmada Mal Paylaşımında Dava Süreci Nasıl İşler?

Boşanma sonrası mal paylaşımı yapılması, mal rejiminin tasfiyesi talepli dava ile mümkün olmaktadır. Bu dava sonucunda eşler arasındaki mal rejimi uyarınca mahkeme tarafından malların hangi oranlarda paylaştırılacağına karar verilecektir. Bu davanın, evliliğin iptali yahut boşanma davası sonrasında görülmesi mümkün olduğu ifade edilebilmekte ise de mal rejiminin tasfiyesine yönelik hüküm verilebilmesi için evlilik birliğinin sona erdiğine dair hükmün de kesinleşmesi gerekmektedir. Açılan boşanma davasının reddedilmesi halinde malların tasfiyesine yönelik dava da reddedilecektir. Boşanmada mal paylaşımında süreç bu şekilde ilerlemektedir.

Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma

Boşanmada mal paylaşımından ve bu mal paylaşımının nasıl yapılacağından bahsettik. Boşanma sonrası mal paylaşımında zarara uğrayacağını düşünen yahut karşı tarafın mal almasını engellemeye çalışan taraf, boşanmanın mali sonuçlarından olumsuz etkilenmemek adına mal kaçırma yoluna giderek mal paylaşımı konusunda haksızlığa yol açabilmektedirler. Boşanmada mal kaçırma hakkında detaylı bilgi için Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı Süresi

Boşanmada mal paylaşımına ilişkin taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda zamanaşımı süresi Yargıtay kararları uyarınca 10 yıl olarak kabul edilmektedir.

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma sonrası malların tasfiyesine yönelik boşanmada mal paylaşımı davalarında

Görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.

Yetkili Mahkeme hususunda ise:

  • a) Mal Rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölenin son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.
  • b) Mal Rejiminin boşanmayla, evliliğin iptaliyle veya hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi ile sona ermesi durumunda bu davalardaki yetkili olan mahkeme mal rejiminden kaynaklı davada da yetkilidir.
  • c) Diğer durumlarda davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Leave a commentS**** Ş****

2 sene Önce

Eşim evlendikten sonra kurduğu şirketleri annesinin ve kız kardeşi üzerine kurmuş şuan da boşanma eşigindeyiz bu malların eşime ait olduğunu ispatlaya bilirmiyim yada hiç ispatlayamazmıyım

farahhukuk

2 sene Önce

Merhaba, evlilik birliği içerisinde son 1 yıl içerisinde yapılmış olan her türlü işlem veya yapılmış olan alışılmışın dışında yani gündelik hayatında içerisinde bulunamayacak şekilde olan hediyeler boşanma sürecinde aynen kendi malvarlığı içerisinde bulunuyormuş gibi değerlendirilecektir. Bunun dışında boşanma davası sürecinde eşlerin işi ile alakalı mallar hesaba katılamazken bu iş dolayısıyla elde ettiği kazançlar boşanma sürecinde hesap edilir. Örneğin iş yerindeki malların değeri boşanma esnasında hesaba katılamazken buradan elde ettiği gelirle biriktirilen para talep edilebilir.

farahhukuk

2 sene Önce

Merhaba, evlilik birliği içerisinde alınan ve kazanılan mallar edinilmiş mallara katılma rejimine göre düzenlenir. Buna göre bu süreçte elde ettiğiniz mülklerden yarı yarıya hak sahibi olursunuz. Yani burada mahkeme dairenin yarısının eşinize ait olduğunu söyleyecektir. Oturma hakkı vs durumlarına da mahkeme karar verir.

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor