Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti ve Soyadı

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti ve Soyadı toplumun ataerkil yapısı gereği düşünülen ayrıca son dönemde yargıtayın da bu yönde karar değiştirmesi ile oluşan karmaşık bir konudur.

Evlilik Dışı Çocuk Ne Demek?

Evlilik, hukuk düzenince, aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin hukuk düzeninin öngördüğü şekilde süreklilik hedefiyle kurdukları hayat ortaklığı olarak tanımlanmaktadır. Mevzubahis evlilik birliği içerisinde doğmayan çocuk evlilik dışı çocuk olarak nitelendirilmektedir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anneye aittir. Şayet anne küçük, kısıtlı, ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velayeti babaya verir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuk ile Baba Arasında Soybağı Nasıl Kurulur?

Çocuk ile anne arasında soybağı doğumla birlikte kurulur. Bu hususta çocuğun evlilik birliği içinde yahut evlilik dışında dünyaya gelmesinin bir önem arz etmemekle birlikte çocuğun sağ ve tam olarak dünyaya gelmesiyle beraber annesine de hukuken soybağı ile bağlı olacaktır. Ancak durum baba açısından farklılık göstermektedir.

Çocuk ile baba arasında soybağının kurulması hususu, çocuk ile anne arasında olduğu gibi doğumla birlikte ve kendiliğinden olmamaktadır. Bu noktada çocuğun evlilik birliği içinde yahut dışında doğması babası ile arasındaki soybağının tespiti konusunda önem teşkil etmektedir.

Kural olarak çocuk ile baba arasında soybağı aşağıdakilerden herhangi biri aracılığı ile kurulmaktadır.

  • Anne ile Evlilik
  • Babalık Davası
  • Tanıma

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması Nasıl Yapılır?

Evlilik dışı çocuğun tanınması, başka bir erkekle arasında soybağı yoksa mümkündür. Çocuk ile bir başkası arasında daha önce hukuken geçerli bir soybağı kurulmuş ise çocuğun tanınması ancak mevcut soybağının iptali ile mümkündür.  

  • Yeni doğan çocukların nüfus ve kayıt işlemleri yapıldığı esnada Nüfus Müdürlüğü’ne gelen babası tarafından tanınabilir.
  • Evlilik birliği dışında doğan bir çocuk noterde düzenlenen bir tanıma senedi ile babası tarafından tanınabilir.
  • Mahkemeye usule uygun yazılı bir başvuru ile evlilik dışı çocuğun tanınması mümkündür.

Vasiyetnameyle Evlilik Dışı Çocuk Tanınabilir Mi?

Vasiyetname, bir kimsenin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı ‘irade beyanı’ olarak tanımlanan belgeyi ifade etmektedir. Bir kimsenin evlilik dışı çocuğunu vasiyetname ile tanıması mümkündür. Bu durumda bu çocuk, kişiye evlilik birliği içinde doğmuş gibi mirasçı olur.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Soyadı

Evlilik dışı doğan çocuğun soyadı baba ile soybağı kurulmadığı sürece annenin soyadıdır. Baba ile soybağı kurulması halinde babanın soyadını alma hakkına sahiptir.

Kadının İddet Süresi İçinde Doğan Çocuğun Durumu

Boşanmaya ilişkin olarak verilen kararın kesinleştiği tarihten itibaren 300 günlük süre iddet süresi olarak adlandırılmaktadır. Bu süre içerisinde doğan çocuğun babası kural olarak ve aksi ispat edilinceye dek boşanılan kocadır. Bunun için ayrıca tanıma veya başka bir yolla çocukla, boşanılan eş arasında soybağı kurulması gerekmez. Zira kanuni karine gereğince kendiliğinden soybağı kurulmuş olur.

Şayet iddet süresi içerisinde doğan çocuğun gerçek babasının boşanılan koca olmaması halinde, gerçek baba ile çocuk arasında soybağının kurulabilmesi için, öncelikle boşanılan kocanın çocuğun babası olmadığı ispat olunmalıdır. Bu anlamda gerçek baba ile soybağı kurulması isteniyorsa, soybağının reddi davası açılarak mevcut soybağının iptali gerekmektedir.

Baba Çocuğu Tanımıyorsa Ne Yapılabilir?

Çocuğun baba ile soybağının kurulmasının, anne ile evlilik yahut tanıma yollarıyla gerçekleşmesinin mümkün olduğundan bahsettik. Evlilik dışı çocuk hususunda, baba, anne ile evlenmiyor ve çocuğu da tanımıyor ise babalık davası gündeme gelmektedir. Babalık davasının, çocuğun doğumundan itibaren 1 yıl içerisinde anne tarafından yahut çocuğun reşit olmasından itibaren 1 yıl içerisinde çocuk tarafından açılması mümkündür. Mahkemece çocuktan ve baba olduğu iddia edilen kişiden dna örnekleri almak suretiyle sonuca varılmakta, modern tıbbın imkanlarından yararlanılarak hakkında babalık iddiasında bulunulan kişi hakkındaki iddianın doğru olup olmadığı test edilmektedir. Testler olumlu çıkarsa mahkeme kararıyla baba ile çocuk arasında soybağı kurulmaktadır.

Babalık davası hakkında hukuki destek talep etmeniz halinde Farah Hukuk avukatları ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğa Nafaka

Evlilik dışı doğan çocuk yönünden babanın nafakayla yükümlü tutulabilmesi için çocukla babası arasında soy bağının kurulmuş olması zorunludur.

Ayrıca, babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hakim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir.

Leave a commentFatma

6 ay Önce

Merhaba benim oğlum şuan 6 aylık ve evlilik dışı oldu ve şuan benim soyadımı taşımakta yalnız evleneceğim ve evleneceğim kişinin oğlumun soyadını alması mümkün mü acaba yani oğlumun nufusunda babası olarak evleneceğim kişi yazılabilirmi zaten bir baba yok çünkü soybağında

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.