Evlilik ile İlgili Şartlar ve Engeller

Evlenme

       Kadın ve erkek; kanunun gerekli gördüğü belgelerin toplanıp evlendirme memurluğuna tesliminden sonra, evlenme memurunun önünde ve ayırt etme gücü yerinde iki reşit kişinin şahitliğinde yapılacak tören ile evlenebilirler.

 

Kişinin Evlenebilmesi İçin Gereken Koşullar

       Kişi kanunda öngörülen şartları taşıyor ise evlenecektir, bu şartlardan birini bile taşımaması durumunda kişi evlenemeyecektir. Bu duruma evlenme ehliyetine sahip olmak denmektedir. Kanunda ilgili maddelerde düzenlenen koşullar; yaş, ayırt etme gücü ve yasal temsilcinin izni olmak üzere üç ana başlıkta incelenmektedir. Yasal temsilci ile kastedilen kişi ana, baba veya vasi olabilmektedir.

 • YAŞ ŞARTI
 • AYIRT ETME GÜCÜ
 • YASAL TEMSİLCİ İZNİ (REŞİT OLMAYANLAR İÇİN)

 

Reşit Olmayan Kişi ile Evlenme

       Reşit olmayan kişinin evlenmesi yaş şartı ile alakalı bir durumdur. Türk Medeni Kanunu 17 yaşını doldurmayan erkek veya kadın evlenemez demektedir. Maddenin devamında ise hakimin pek önemli bir sebep olması durumunda 16 yaşını doldurmuş erkek veya kadının evlenmesine karar verebileceği söylenmektedir. Yani 17 yaşını doldurmak genel kuraldır fakat istisna olarak 16 yaşını doldurmuş biri pek önemli bir durum olması durumunda hakim takdiriyle evlenebilmektedir. Hakim evlilik kararı vermeden önce ana, baba veya vasiyi dinleyebilir fakat onların görüşleriyle bağlı değildir. Örnek olarak 16 yaşını doldurmuş bir kadının hamile kalması durumunda hakim evlilik kararı verebilmektedir.

     

Ayırt Etme Gücü Yerinde Olmadan Evlenme

Yukarıda saydığımız öngörülen şartlardan ikincisi ayırt etme gücüdür. Türk Medeni Kanunu ayırt etme gücü olmayan bireylerin evlenemeyeceğini söylemektedir. Burada ayırt etme gücünden anlamamız gereken kişinin yaptığı veya yapmadığı hareketlerinin sonuçlarının ne olacağının farkında olmasıdır. Yani kişi aldığı kararlar, yaptıkları ve yapmadıkları açısından sorumluluğun farkında ve ortaya çıkacak sonuçların etkilerini algılayabiliyor olmalıdır. Evlenmek isteyen birey verdiği kararın sonuçlarının farkında ise ayırt etme gücü koşulu bakımından bir engel bulunmayacaktır. Eğer evlenecek kişinin ayırt etme gücü yerinde değil ise bu halde gerçekleştirilen evlilik sakattır ve iptal edilebilecektir. Ayrıntılı bilgi edinmek için EVLİLİĞİN İPTAL SEBEPLERİ konulu makalemizi okuyabilirsiniz.      

 

Yasal Temsilci İzni Olmadan Evlenme

Kanunda sayılan üçüncü koşul ise yasal temsilcinin izin vermesidir. Bu koşul daha reşit olmamış yani 18 yaşını doldurmamış kişiler ve 18 yaşını doldurmuş olsa bile kısıtlanmış kişiler için geçerlidir. Kısıtlanmış kişilerden anlamamız gereken; çeşitli sebeplerden dolayı kişinin hareketlerinin sınırlandırılması ve  vasi aracılığıyla kişinin menfaati için müdahale edilmesidir. 18 yaşını doldurmuş kişiler için kendi rızaları yeterli iken 17 yaşını doldurmuş kişiler için yasal temsilcinin izni yani anne, baba veya vasinin izni gerekmektedir. Kısıtlılar için de yasal temsilcinin izni yani vasinin izni olması gerekmektedir. Küçükler ve kısıtlılar yasal temsilcinin izin vermesi koşuluyla evlenebileceklerdir.

Fakat yasal temsilcinin izin vermemesi durumunda bir istisna söz konusudur. Kanun küçüklere ve kısıtlılara mahkemeye başvurma hakkını tanımıştır. Hakim; evliliğe izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra yasal temsilcinin evlenmeye izin vermeme sebebinin haksız olması durumunda, küçük veya kısıtlının evlenmesine karar verebilir.

 

Evlenmeye Engel Durumlar

      Türk Medeni Kanunu kişilerin evlenmesine engel olacak durumları saymıştır. Hısımlık, önceki evlilik ve akıl sağlığı genel başlıkları ile kanun evlenme engellerini saymıştır. Eğer bu ilgili maddelere aykırılık söz konusu ise kişinin evlenmesine engel durumlar söz konusudur.

 • Hısımlık
 • Önceki evlilik
 • Akıl sağlığı        

 

Akraba ile Evlenme

       Hısımlık engeli kapsamında:

 • Anne, baba ile çocukları arasında
 • Kardeşler arasında
 • Amca, dayı, hala, teyze ile yeğenleri arasında

evlenmek kanunen yasaktır. Eşler boşanmış olsa bile eşlerden birinin anne,baba, çocukları ile diğer eşin evlenmesi kanunen yasaktır.

       Evlat edinen kişi ile evlatlığın arasında,  evlat edinen kişi ve evlatlığın herhangi birinin çocuğu veya eşi ile diğeri arasında evlenme kanunen yasaktır.

       

Önceden Evlenmiş Birisiyle Evlenme (2.Evlilik Olma Durumu)

Diğer bir husus ise önceden evli olan birinin tekrar evlenmesi ile ilgilidir. Kanun bu konuda ‘’Eğer daha önceden evlenmiş biri tekrar evlenmek istiyorsa; önceki evliliğinin sona erdiğini ispat etmek zorundadır.’’ demektedir. Yani evlenmiş biri evliliğinin boşanma ya da ölüm sebebiyle sona erdiğini ispat etmedikçe tekrar evlenemeyecektir. Önceki evliliğinin sona erdiğini ispat etmesi durumunda, önceki evliliği tekrar evlenmesine engel teşkil etmeyecektir.

       

Akıl Hastalığı ve Evlenme

Kanun saydığı evlenmeye engel durumlarda son olarak akıl hastalığını öngörmüştür. Eğer kişinin akıl sağlığı yerinde değilse bu durum evlenmeye engel teşkil eden bir durumdur. Akıl hastalarının evlenebilmeleri için kanun, resmi sağlık kurulundan evlenmelerinde tıbbi bir sakınca olmadığına dair rapor alma koşulunu getirmiştir. Akıl hastalarının rapor alamaması engel teşkil edecektir, raporu almaları durumunda ortada engel teşkil edecek bir sebep kalmayacaktır.

 

Eşinden Uzun Süre Haber Alınamayan Kişinin Evliliği

Kanun bu konuda gaiplik durumunu ve evlilik feshini öngörmüştür. Gaiplik kavramı bir kişiden hiçbir şekilde haber alınamaması ve kişinin bulunamaması durumudur. Kişi belki yaşıyordur belki de yaşamıyordur fakat yakınları hiçbir şekilde haber alamamaktadır. Kaybolan kişi hakkında mahkemece gaiplik kararı verilmeden diğer eş evlenemez. Ayrıca mahkemenin gaiplik kararı vermesi yeterli değildir, evliliğin feshi kararı da vermesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanununa göre kaybolanın eşi evliliğin feshini gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir. Ayrıca bir dava açarak fesih isteyen eş bu davayı kendi yerleşim yeri mahkemesinden isteyecektir.

 

Kadının Boşandıktan Sonra Evlenme Süresi (İddet Müddeti)

       Türk Medeni Kanununda ölüm veya boşanma sonucunda evliliğin sona ermesinden sonra kadının tekrar evlenebilmesi için 300 günlük bir süre öngörülmüştür. Bunun sebebi eğer kadın hamile ise doğacak çocuğun biyolojik babasıyla soybağının kurulmasıdır. Kanunumuz evlilik içinde doğan çocukların kocadan olduğunu kabul etmektedir. Bu sebeple hamile bir kadının tekrar evlenmesi durumunda doğacak çocuğun soyadını taşıdığı babası biyolojik babası olmayacaktır. Kanun bu süre sınırlamasını öngörerek soybağı sebebiyle doğacak çocuğun haklarını korumayı amaçlamıştır. Eğer kadın bu 300 günlük süre (iddet müddeti) dolmadan doğum yaparsa artık bu bekleme süresi anlamsız olacaktır ve kadının evlenmek için 300 günün dolmasını beklemesine gerek kalmayacaktır.

300 günlük bu sürenin (iddet müddetinin) beklenmesine gerek olmayan durumlarda mevcuttur. Eğer evliliği sona eren eşler birbiriyle tekrar evlenmek isterlerse mahkeme bu süreyi kaldırır. Ayrıca evliliği sona eren kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması durumunda da mahkeme bu süreyi kaldırır. Günümüz tıbbi koşulları göz önüne alındığında 300 günlük bekleme süresine gerek duymadan hastanede yapılacak tıbbi muayene ile kadının bekleme süresi ortadan kolayca kaldırılabilir.

 

Evlenmek için Gerekli Belgeler

Kanunda öngörülen belgeler ve nikahın yapılacağı belediyeden belediyeye değişiklik gösteren istenen belgelerin toplanması gerekmektedir. Bu belgeler evlenecek kadın ve erkek için ayrı ayrı toplanması gereken belgelerdir. Kanunda öngörülen belgeler:

 • Nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği
 • Önceden evlilik yapmış ise bu evliliğin sona erdiğine ilişkin belge
 • Yasal temsilcinin izni gerekli ise yasal temsilcinin imzaladığı yazılı izin belgesi
 • Evlenmeye engel bir hastalığının olmadığını gösteren bir sağlık raporu

Belediyeler ise belirli sayıda vesikalık fotoğraf ve ikametgah belgesi gibi belgeler talep etmektedir. Evlenilecek yerin belediyesinin talep ettiği belgeler ile ilgili bilgi almak bu konuda daha doğru olacaktır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

 • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
  KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.