Evlilik Nedeniyle İstifa Ederek Kıdem Tazminatı Alınabilir Mi?

Evlilik Nedeniyle İstifa Ederek Kıdem Tazminatı Alınabilir Mi? sorusu istifa eden veya evlilik durumunda istifa edeceklerin merak ettiği bir konudur.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı; iş sözleşmesi en az bir yıl süren işçinin kanunda sayılı olan nedenlerle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işveren tarafından kendisine ödenmesi gereken bedeli ifade etmektedir. Kıdem tazminatı alınmasını haklı kılan sebepler ve bu tazminatı kimlerin alabileceği aşağıda belirtilecektir.

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

  • İşçi , işveren tarafından, haklı bir neden olmadığı halde işten çıkarılmış ise,
  • İşçi, sağlık sebepleri ya da işverenin ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı hareketleri gibi haklı bir nedene istinaden veya  zorlayıcı sebepler nedeniyle işi bırakmış ise,
  • İşçi, askerlik görevini yapmak maksadıyla işten ayrılmış ise,
  • İşçi emekliliğe hak kazanmış ya da emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurmuş ise,
  • İşçi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işi bırakmış ise, (haklı neden)

Evlilik Nedeniyle Haklı Fesih Yapabilir Miyim?

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını belirtmiştir. Kanun, evlilik nedeniyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme imkânını yalnızca kadın eşe vermektedir.

  1. Madde hükmüne göre “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi… hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır”.

Evlilik Nedeniyle İstifa Eden İşçi Başka Bir İş Yerinde Çalışabilir Mi?

Kural olarak kıdem tazminatı almak için, işçinin kendi isteğiyle işten ayrılmamış olması gerekmektedir. Şayet kadın işçilere, evlilik sebebiyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilme hakkı tanınmıştır. Ve sonrasında başka bir yerde işe girmelerinin de bir engeli yoktur. Bu sebeple bir kadın işçi, evlilik dolayısıyla işten ayrılıp kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmekte üstelik yeni işyerinde çalışmaya da başlayabilmektedir.

Erkekler Evlilik Nedeniyle İstifa Ederek Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Evlilik nedeniyle işten ayrılma sonucu kıdem tazminatı almaya hak kazanma İş Kanunu’nda kadın işçilere yönelik olarak verilmiş bir hak olup erkek işçilerin böyle bir hakkı bulunmamaktadır. Bu kanun ile bir kadının, evlendikten sonra çalışmak istemeyebileceği öngörülerek, aile birliğinin korunmasına yönelik bir hükme gidilmiştir.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi İhbar Tazminatı Alabilir Mi?

Evlenme nedeniyle kadın eşin işten ayrılması durumunda işverenin, işçisinin kıdem tazminatını ödeme yükümlülüğü vardır. Fakat işveren tarafından ihbar tazminatının ödenmesi mümkün olmayacağı gibi, işçinin ihbar süresince çalışması gibi bir durum da bulunmamaktadır. Kadın işçinin işverenin yanında iş akdini evlilik nedeniyle feshetmesi durumunda belirli bir süre çalışması gerekmemekte ve ihbar ödemesine de gerek kalmamaktadır.

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Çalışana, her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatına hak kazanmak için minimum 1 yıllık süreyi doldurmak gerektiğini belirtmiştik.

Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor.

Örnek verecek olursak, bir kadın işçi evlilik dolayısıyla işten ayrıldığında aylık 3000 TL brüt ücret alıyorsa ve 5 yıldır çalışıyorsa alacağı kıdem tazminatı 15000 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Davalarında Zamanaşımı Süresi

Zamanaşımı süresinin dolması, belli bir alacağın talep edildiğinde, karşı tarafın zamanaşımı def’i ileri sürerek ödemekten kurtulmasıdır.

Kıdem tazminatı için zamanaşımı süresi 12/10/2017 tarihinden önce 10 yıl olarak belirlenmişken, bu tarihten sonra ise 5 yıl olmuştur. İşten çıkmanın bu tarihten önce veya sonra olmasına göre zamanaşımı süreleri değişmektedir.

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatında da zamanaşımı süresi, iş sözleşmesi sona erdiğinde başlar. Yani işten ayrılan ya da çıkarılan işçi, bu tarihten itibaren 5 yıl içinde (güncel kanuna göre) alacaklarını işverenden talep edebilir.

Kıdem Tazminatı Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kıdem tazminatı alacakları bakımından açılacak davada görevli mahkeme İş Mahkemeleri iken yetkili mahkemenin tespiti bakımından;  kıdem tazminatı alacağına ilişkin açılacak davalarda işçinin işini gördüğü yer mahkemesi ve davalının yani işverenin yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir.

İş Hukuku’na İlişkin Uyuşmazlıklarınızın Çözümü Hususunda Hukuki Destek ve Detaylı Bilgi İçin Farah Hukuk İle İletişime Geçmeniz Tavsiye Olunur.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor