Haberleşmenin Engellenmesi Suçu ve Cezası

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu ve Cezası Anayasada koruma altına alınan haberleşme özgürlüğünü koruma altına almak maksadıyla Özgürlüğe Karşı İşlenen Suçlar arasında, TCK 124’te yer verilmiştir. Anayasamızın 22.maddesinde yer verilen haberleşme hürriyetine göre; ‘’Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.’’ Haberleşmenin engellenmesi suçunun konusu belirli kişiler arasındaki haberleşmedir. Haberleşmenin yapıldığı araç önemli değildir. Bu haberleşme örneğin mektupla veya telefonla yapılabilir. Haberleşmenin engellenmesi çeşitli suretlerle gerçekleşebilir. Örneğin posta kutusundaki mektupların yırtılması, bir kişiye gönderilen mektupların ilgilisine verilmeyip çöp kutusuna atılması, telefon hatlarına kesilmesi, oluşturulan manyetik alanla telefon görüşmelerinin engellenmesi söz konusu suçu oluşturmaya yeterlidir.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Kanundaki Yeri

Haberleşmenin engellenmesi anayasal bir hak olan haberleşme özgürlüğünü güvence altına alan ve özgürlüğe yönelik suçlar başlığı altında ele alınan suçlar arasındadır. TCK 124’te yer verilen Haberleşmenin Engellenmesi suçu kişilere yönelik olabileceği gibi kamu kurumu veya basına organlarına yönelik de olabilir.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Unsurları ve Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Oluşması

Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi şeklinde karşımıza çıkabilir. Gündelik hayatımızda bu durum pek çok şekilde karşımıza çıkabilir. Telefonla konuşulmasının engellenmesi için hatların kesilmesi veya sinyal kesici gibi uygulamalar, internetten haberleşmenin engellenmesi için iletişim araçlarına bu yönde saldırıda bulunmak, mektup vs. haberleşme araçlarının yok edilmesi buna örnektir. Haberleşmenin engellenmesinin hukuka aykırı olması gerekmektedir. Bu bakımdan örneğin cezaevinde cezası infaz edilen hükümlünün haberleşmesinde olduğu gibi haberleşme özgürlüğünün bir kamu görevinin gereği olarak sınırlama getirilmesi hallerinde haberleşmenin engellenmesi suçu fiil hukuka uygun olduğu için oluşmuş olmayacaktır.

Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi haberleşmenin engellenmesi suçunu işlemiş olur.

Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde haberleşmenin engellenmesi suçu oluşmuş olur. Örneğin bir gazete veya derginin dağıtımının ya da belli bir radyo veya televizyon yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi bu haberleşmenin engellenmesi suçunu oluşturur.  Bu suçun oluşabilmesi için yayının engellenmesinin hukuka aykırı olması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Örneğin bir basın ve yayın aracıyla suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla veya işlenmiş olan bir suç nedeniyle anayasa ve kanunda belirlenen koşullara ve ayrıca hukukun genel prensiplerine uygun olarak koruma veya güvenlik tedbirinin uygulanması suretiyle yayının engellenmesi halinde haberleşmenin engellenmesi suçu oluşmayacaktır.

Haberleşmenin engellenmesi suçu tespit edilmesiyle birlikte kamu davasına dönüşür. Buradan anlamamız gereken şey haberleşmenin engellenmesi suçu için soruşturma açılmasının ardından şikayetçi olmak veya olmamak önemli değildir. Haberleşmenin engellenmesi suçu şikayete bağlı bir suç değildir.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Cezası

Haberleşmenin engellenmesi suçu TCK 124’te belirtilmiş ve cezaları bu maddede belirlenmiştir. TCK 124’e göre bu suç kişiler arasında olması, kamu kurumlarına yönelik olması, medyaya veya basına yönelik olması bakımından verilecek cezalar bakımından farklılık gösterecektir.

Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezasına çarptırılır. Örnek: posta kutusuna gelen mektupların kasten yani bilerek ve istenerek yok edilmesi.

Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, bu suçu işleyen kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Televizyon programlarının yapılmasını engelleme, gazete-dergi dağıtımının engellenmesi haberleşmenin engellenmesi suçuna örnektir.

Haberleşmenin engellenmesi suçunda kişiler arasında olan suç dışında diğer suç hallerinde yani kamu kurumları arasında haberleşmenin engellenmesi suçu ve basın ve yayın organlarının engellenmesi ile oluşan haberleşmenin engellenmesi suçu adli para cezasına dönüştürülebilir.

Haberleşmenin engellenmesi suçunda hakim Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) kararı da verebilir.Haberleşmenin engellenmesi suçu nedeniyle verilen cezanın ertelenmesi kararı da mümkündür.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda Zaman Aşımı Süresi

Haberleşmenin engellenmesi suçu da TCK 66 hükümlerine göre belirlenmiştir. Buna göre haberleşmenin engellenmesi suçunun gerçekleşmesiyle birlikte 8 yıl içerisinde dava açılmış olmalıdır. Aksi halde zaman aşımı süresi nedeniyle dava açılamayacaktır.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Haberleşmenin engellenmesi suçunda görevli ve yetkili mahkeme, suçun işlendiği yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesidir

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor