Hayata Kast ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

Hayata Kast ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Boşanmanın özel sebeplerinden bir diğeri ise hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranıştır. Hayata kast ve onur kırıcı davranışlar diğer eşe bu sebeple boşanma hakkı sağlar. Kimsenin onur kırıcı davranışlara ve hayatına kast edilmesine katlanma zorunluluğu olmadığından kanun koyucu bu hakkı tanımıştır.

  • Hayata kast nedir?
  • Onur kırıcı davranışlar nelerdir?
  • Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmanın şartları nelerdir?

Hayata Kast Nedir?

Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmayı açıklamadan önce hayata kastın ne olduğunu inceleyelim. Hayata kast nedir? Hangi davranışlar hayata kast sayılır? Hayata kast, kişinin eşini öldürme niyetini açık etmesidir. Bu açık etme genelde sözle olsa da her türlü hareket ile meydana gelebilir. Pek kötü davranış, kişinin eşinin sağlığına ve vücut bütünlüğüne yönelik saldırılarına denir. Eğer bir kimse eşi tarafından hayatına yönelik söz veya davranışlarla tehditlere maruz kalıyorsa vücut sağlığı ve vücut bütünlüğü tehlikede olduğundan bu birlikteliği devam ettirmesi beklenemez. Kanun koyucu da bu sebeple hayata kast ve onur kırıcı davranışa maruz kalan eşe boşanma hakkı tanımıştır.

Onur Kırıcı Davranış Nedir?

Onur kırıcı davranışların da özel boşanma sebeplerinden biri olduğunu belirttik peki onur kırıcı davranış nedir? Onur kırıcı davranış, kişinin eşine onurunu kırıcı, küçük düşürücü hakaretler etmesi ve bu yönde hareketlerde bulunmasıdır. Kişinin evlilik birlikteliği içerisinde küçük düşürücü hakaretlere maruz kalması evlilik birlikteliğini devam ettiremez hale gelmesine sebep olmaktadır. Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır.

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Hayata Kast ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Süresi

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve öğrenip öğrenmemesinden bağımsız olarak her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Bu süreler içinde hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası açılmalıdır. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata Kast ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanmada Tazminat

Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmada tazminat talebi konusuna değinelim? Hayata kast ve onur kırıcı davranışta bulunan eşten tazminat talep edilir mi? Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmada maddi ve manevi tazminat talep etme şartları nelerdir?

Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma sonrası istenecek maddi tazminatın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanununda belirtilen:

“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.” hükmüdür. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, bir taraf boşanma dolayısıyla uğramış olduğu zararı maddi tazminat yolu ile tazmin yoluna gidebilecektir.

Hayata kast ve onur kırıcı davranışın özel bir boşanma sebebi olduğunu belirtmiştik. Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle kendisine boşanma davası açılan eş kusurlu olmaktadır. Kusurlu olan bu eşten de yukarıdaki şartlar doğrultusunda tazminat istemek mümkündür.

Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle manevi olarak zarara uğramış eş manevi tazminat talebinde bulunabilir mi? Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davasında manevi tazminat şartları nelerdir?

Boşanma sonrası istenecek manevi tazminatın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanununda belirtilen:

“Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” hükmüdür. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, bir taraf, boşanma sonucunda, kişilik hakkının saldırıya uğramış olmasıyla uğramış olduğu zarar dolayısıyla manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilecektir.

Eşinin hayata kast ve onur kırıcı davranışlarda bulunması, taraflarda manevi zararlar meydana getirebileceğinden ve hayata kast ve onur kırıcı davranışlarda bulunan eş kusurlu olduğundan Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davasında manevi tazminat talep etmek mümkündür.

Boşanmada maddi ve manevi tazminat hakkında detaylı bilgi almak için Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir? makalemizi inceleyebilirsiniz.

Hayata Kast ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanmada Nafaka

Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma sonrası maddi ve manevi tazminatların yanı sıra nafaka da merak edilen bir hususu oluşturmaktadır. Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası sürecinde nafaka hususu nasıl olacaktır? Hayata kast ve onur kırıcı davranışta bulunan eş nafaka alabilir mi? Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davasında nafaka hakkında bu soruları cevaplarken nafaka çeşitlerine ilişkin bir ayrıma gidilmesi söz konusu olmaktadır. Boşanma sonrası yoksulluk nafakası söz konusu ise, kusurlu olmak bu nafakayı almaya engel teşkil ettiğinden hayata kast ve onur kırıcı davranışta bulunan eş bu nafakayı alamaz. İştirak nafakası söz konusu ise iştirak nafakası çocukların bakımına yönelik bir nafaka olduğundan hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle kusurlu olan eş çocuğun velayetini almış olması halinde iştirak nafakası alabilmektedir. Çünkü iştirak nafakası taraflara yönelik olmayıp çocuğun menfaatine yönelik bir nafakadır. Bu nedenle hayata kast ve onur kırıcı davranışta eşin kusuru çocuğa yüklenemez. Ancak şunu belirtmekte fayda vardır ki eşine karşı hayata kast, pek kötü muamele yahut onur kırıcı davranışta bulunabilecek karakterde bir kişiye çocuğun velayetinin verilmesi, çocuğun kişisel gelişimini olumsuz etkileyeceğinden, hayata kast ve onur kırıcı davranışta bulunan eş, velayeti almak istediği takdirde bu durum ciddi bir dezavantaj oluşturacaktır. Nitekim boşanmada çocuğun velayeti hususunda çocuğun menfaati göz önünde bulundurulmalıdır.

Nafaka ve nafaka çeşitleri hakkında daha fazla bilgiye Nafaka Nedir? Çeşitleri ve Koşullar makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Hayata Kast ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanmada Mal Paylaşımı

Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davasının ne olduğunu açıkladık. Hayata kast ve onur kırıcı davranışta bulunan eşin maddi ve manevi tazminata mahkum edilebileceğini, nafaka ve velayet hususunda problemler yaşayabileceğini belirttik. Peki hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma mal paylaşımını nasıl etkilemektedir? Hayata kast ve onur kırıcı davranışta bulunan eş mal paylaşımında da yaptırıma uğramakta mıdır? Hayata kast ve onur kırıcı davranışta bulunan eş tazminat, nafaka ve velayet hususlarında yaptırıma uğrayabildiği gibi mal paylaşımı hususunda da yaptırıma uğramaktadır. Hayata kast ve onur kırıcı davranışta bulunan eşin, boşanma sonrasında mal paylaşımında daha az pay almasına hatta hiç pay alamamasına hükmedebilmektedir. Şu noktaya dikkat etmek gerekir ki, hayata kast ve onur kırıcı davranışta bulunduğu ispat edilmiş olmalı ve boşanma hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle gerçekleşmiş olmalıdır. Boşanma sebebi hayata kast ve onur kırıcı davranış değil de evlilik birliğinin temelinden sarsılması ise bu durum geçerli olmamaktadır.

Boşanmada mal paylaşımı konusunda detaylı bilgi almak için Boşanmada Mal Paylaşımı konulu makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor