Kaçakçılık Suçları, Cezaları ve Unsurları

Kaçakçılık Suçları, Cezaları ve Unsurları Türk Ceza kanunu sistemimizde ayrıntılı olarak sınırlandırılmıştır.Kanun günün Gelişen şartlarında içtihatlar geliştirerek değişmiş ve torba yasalardaki değişiliklerle günümüze kadar gelmiştir.

Kaçakçılık Suçu

Bu suç tipi Türk Ceza Kanununda değil özel olarak çıkartılan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun’ da düzenlenmiştir. Kaçakçılık suçu, kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde bir malın hukuka aykırı olarak kasten ülke sınırları içerisine sokulması veya yurtdışına çıkartılması olarak tanımlanabilir.

Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Suçunun Cezası

Kaçakçılık suçunun cezasında kanun “mal kaçakçılığı” ile “gümrük kaçakçılığı” arasında bir ayırım gözeterek farklı cezalar öngörmüştür. Sigara veya alkol kaçakçılığı için kanun 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına ek olarak yirmibin güne kadar da adli para cezası öngörmüştür. Bunun yanı sıra tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin söz konusu olması durumunda verilecek cezanın alt sınırı 3 yıldan başlayacak olup buna bağlı olarak erteleme veya cezanın adli para cezasına çevrilmesi gibi bir durum söz konusu olamayacaktır.

Akaryakıt Kaçakçılığı Suçunun Cezası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen seviyenin altında marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtın hukuka aykırı olarak üretimi, bulundurulması, nakledilmesi, depolanması, satılması yada kaçak olduğunu bilerek satın alınması bu suçu oluşturmaktadır. Bu suç tipi için kanunda öngörülen ceza miktarı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve yirmibin güne kadar adli para cezasıdır. Ancak burada da cezanın tayininde Alkol veya Sigara Kaçakçılığında ki gibi bir ayırım vardır. Buna göre marker hiç içermeyen veya marker seviyesinin geçersiz olduğu akaryakıtların kaçakçılığında cezanın alt sınırı 3 yıldan başlayacak olup burada da cezanın ertelenmesi veya adli para cezasına çevrilmesi gibi bir durum söz konusu olamayacaktır.

Bunun yanı sıra kaçakçılık suçunu mükerrer şekilde ve örgütlü olarak işlememiş olan fail, soruşturmanın herhangi bir aşamasında akaryakıtın gümrüklü halinin ikikatı kadar bedelini Hazineye öderse, alacağı cezanın miktarı yarı oranında indirilir. Akaryakıt kaçakçılığı suçunda kullanılan araç ise, kaçakçılığa konu akaryakıtın hacmi, kapladığı alanı, zula olarak tabir edilen gizli bölümlerde bulunup bulunmadığı değerlendirilerek müsadere altına alınması veya alınmamasına karar verilebilir.

Gümrük Kaçakçılığı Suçunun Cezası

Bu suç tipi, genel olarak yurt dışından ülkeye giriş yapan yolcuların işlediği suç olarak karşımıza çıkar. Bu suç için, işleniş biçimine göre değişken cezalar tesis edilmektedir. Gümrük işlemi yaptırmaksızın eşyanın ülkeye sokulması durumunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar da adli para cezası öngörülmüştür. Bunun yanı sıra kaçak eşya gümrüğün kapısı dışından ülkeye sokulursa da bahsedilen ceza üçte birinden yarısında kadar arttırılması yani 1 yıldan 5 yıla olan hapis cezası 16 aydan 7.5 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanacaktır.

Gümrük kaçakçılığı suçunda kaçak olan eşyanın tütün, sigara veya alkol olması durumu suçun ağırlaştırıcı sebebi olarak sayılmış olup cezanın arttırılması nedenidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.