Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu

Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu Türk ceza kanunda ayrıntılı değerlendirilmiştir.Suçun unsurları ve cezası ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu (TCK 113) 

Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi suçu Türk Ceza Kanununda 113.maddede yer almıştır. Kamu hizmeti devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların denetimi altında genel ve ortak gereksinimleri karşılamak için yapılan ve topluma sunulmuş olan sürekli ve düzenli olarak yapılan etkinliklerdir. Eğitim ve sağlık örnekleri en başta verilebilir ama kamu hizmeti faaliyeti saymakla bitmeyecektir. Kamu hizmetine birkaç örnek daha verecek olursak, yol yapımı, ulaşım hizmetleri (Deniz Ulaşımı veya Raylı Sistem TCDD gibi…), şehir içi ulaşımı, elektrik-su-doğalgaz gibi hizmetler, üniversiteler, Tapu hizmetleri kamu hizmeti olarak ilk akla gelen hizmetlerdir. Bu makalede yalnızca kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunu inceleyeceğiz.

Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun Kanundaki Yeri

Kamu hizmeti kural olarak herkese eşitçe verilir ve bundan yararlanılması engellenemez. İşte bu engellemenin gerçekleşmesi ihtimaline karşılık Türk Ceza Kanunu 113.madde de bunu koruma altına almış ve kamu hizmetini engelleyen kişilere karşı  yaptırım da bulunulacağını söylemiştir. Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna ek olarak nitelikli haller Türk Ceza Kanununda 119.maddede verilmiştir.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesinin oluşması

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi kanunda iki şekilde olabileceği belirtilmiştir. Buna göre:

  • Cebir veya tehdit kullanılarak ya da herhangi başka bir hukuka aykırı şekilde bir kamu hizmetinin yürütülmesine engel olunması halinde,  kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu gerçekleşmiş olacak ve failler bu suç çerçevesinde cezalandırılacaktır.
  • Cebir veya tehdit kullanılarak ya da başka bir hukuka aykırı şekilde bir kamu hizmetinin yürütülmesine engel olunması halinde, kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu gerçekleşmiş olacak ve failler bu suç çerçevesinde cezalandırılacaktır.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun Nitelikli Halleri

Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun nitelikli hallerine Türk Ceza Kanununun 119.maddesinde yer verilmiştir. Buna göre,

-> Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun silahla işlenmesi halinde,

-> Kişi kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunu işlerse,

-> Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde,

-> Var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun işlenmesiyle,

-> Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde,

Verilecek olan cezalarda bir kat artırım olacaktır.


Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun Cezası

Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun cezası Türk Ceza Kanununun 113.maddesinde yer verilmiştir. Bunun dışında Türk Ceza Kanunu 113.maddesi dışında Türk Ceza Kanununun 119.maddesinde de kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun nitelikli hallerine yer verilmiştir.

Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun işlenmesi halinde faile verilecek olan ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına şeklinde hükmolunacaktır.

Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu dışında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır yani kasten yaralama suçunun cezası kamu hizmetinin engellenmesi suçunun dışında cezalandırılır.

Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna karşın hakim durum şartlarını göz önünde bulundurarak Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kararı verebilir.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Zaman Aşımı Süresi

Türk Ceza Kanununda işlenen suçlar için verilen zaman aşımı süresi TCK 66’da belirtilmiştir. Buna göre Kamu Hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun zaman aşımı süresi 8 yıldır.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunda görevli ve yetkili mahkeme bu hizmetin engellendiği yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.