Boşanma Öncesi Veya Sonrası Mal Kaçırma Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Boşanma Öncesi Veya Sonrası Mal Kaçırma Durumunda Ne Yapılmalıdır? sorusu son dönemde sıkça karşılaşılan problemlerdendir.

Mal Kaçırma Nedir?

Boşanma süreci aynı zamanda eşlerin evlilik içinde edindikleri malları paylaşmasını da içerir. Bu sebeple boşanma davasında evli bulundukları sürede edindikleri malları karşı taraf ile paylaşmak istemeyen eşler çeşitli yollarla mal kaçırmak isteyebilir. Boşanma sürecindeki eşler gerek satarak gerek hukuka aykırı işlemler yaparak mal kaçırmayı gerçekleştirebilir. Hukuk sistemi de mal kaçırma sebebi ile kişilerin mağdur olmasını engellemek için çeşitli yollar geliştirmiştir.

Mal kaçırma özellikle çekişmeli, yani tarafların anlaşamadığı boşanma davasında çok sık görülür. Zamanında gerekli önlemlerin alınmaması sebebiyle birçok mağduriyet yaşanmaktadır. Kanunların sağladığı koruma yöntemlerini kullanarak mal paylaşımının adil olmasını sağlamak hem bireylerin mağduriyetinin engellenmesi hem de hukuk düzeni açısından önemlidir.

Boşanma Davası Öncesinde Mal Kaçırma

Evlilik içinde edinilmiş olan mallar boşanma ile birlikte eşlere paylaştırılır. Boşanma davası sonuçlanmamış ya da henüz boşanma davası açılmamışken eşler malları diğer eşle paylaşmamak için mal kaçırma yoluna başvurabilir. Mal kaçırma diğer eşin hukuki ve maddi durumu etkiler. Mal kaçırmanın gerçekleşmiş olması ya da mal kaçırma ihtimali olması durumlarına göre uygulanacak tedbirler de değişiklik gösterir. Böyle bir durumda avukata danışarak gerekli tedbirleri aldırmanız tavsiye edilir.

Boşanma Davası Öncesinde Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

Boşanma sürecindeki eşler diğer eşin mal kaçırması ihtimali halinde bunu engellemek için hukuki yollara başvurulabilir. Mal kaçırma şüphesi olan mal aile konutu yani ortak ikamet ettikleri yer ise aile konutu şerhi ile mal kaçırma önlenebilir.

Kaçırılması söz konusu olan aile konutu dışındaki mallar için mahkemeye başvurulabilir. Davada mal kaçırmayı gerçekleştirdiği iddia edilen eşin kötü niyetli olduğu ve malı muvazaalı şekilden elinden çıkardığının kanıtlanması gerekir. Böylece mahkeme tarafından bu mallara tedbir kararı şerhi konulabilir. Bu şerh diğer eşin tasarruf hakkını kısıtlayıcı etki doğurur. Bu davalarda ispat yükünün yerine getirilmesi oldukça zorlu olduğu için avukat aracılığı ile dava açmak daha mantıklıdır.

Eşlerden birisi mal rejiminin sona ermesinden 1 yıl öncesine kadar diğer eşin rızası olmadan olağan hediyeler hariç olmak üzere 3. kişilere kazandırmada bulunduysa bu mallarında edinilmiş mallara eklenmesi talep edilebilir. Aynı şekilde eşlerden birinin diğerinin katılma alacağını azaltmak amacıyla yaptığı devirler de edinilmiş mallara eklenebilir. Böylece bu mallar da boşanma sürecindeki mal paylaşımının konusu haline gelir. Bu yolla eşlerin boşanma davasından önceki mal kaçırmaya yönelik hareketleri engellenir.

Boşanma Davası Öncesinde Mal Kaçırmaya Karşı Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

Eğer eşin mal kaçırmaya başvuracağına dair şüpheler var ise çeşitli önlemler alınabilir. Mal kaçırma şüphesinin konusu aile konutu ise tapu sicil müdürlüğüne başvuru ile ya da hakimden talep ederek aile konutu şerhi ile, aile konutu dışında bir mal ise mahkeme yoluyla tedbir kararı şerhi koydurularak önlem alınabilir. Bu önlemler ile mal kaçırma şüphesi olan eşin bu mallar üzerindeki tasarruf hakkı kısıtlanarak olası mağduriyetler engellenmiş olur.

Mal kaçırma şüphesine karşı önlem almak çok önemlidir. Malların paylaşımı esnasında mağdur olmamak, yasal hakkın kaybına engel olmak açısından şüphe duyulduğu an bu önlemlere başvurulmalıdır.

Boşanma Davası Açıldıktan Sonrasında Mal Kaçırma

Mahkemece verilen boşanma ya da evliliğin iptali kararı ya da mal ayrılığı kararı ile mal rejimi sona ermiş olur. Bu sebeple boşanma davası açıldıktan sonra edinilmiş mallar paylaştırılmış olacaktır. Yani boşanan kişilerin boşanma davası açıldıktan mal kaçırması mümkün değildir.

Boşanma sürecinde ya da boşanma davasından önce mal kaçırması şüphesi olan durumlarda ise çeşitli önlemler alınabilir. Mal rejiminin sona ermesinden 1 yıl öncesine kadar 3. kişilere yapılmış olağan hediyeler dışındaki kazandırmaların ve diğer eşin katılma alacağını azaltmak için yapılan devirlerin edinilmiş mallara eklenmesi istenebilir.

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Aile konutu, ailenin ortak yaşadığı ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konuttur. Yani eşlerin birlikte ikamet ettiği yere aile konutu denir. Eşler evlilik içerisinde dilediklerince tasarruf işlemleri yapabilir diğer eşin rızasına gerek duymazlar. Fakat kanun aile konutunu bu kuralın dışında tutmuştur. Diğer eş rıza vermedikçe aile konutu devredilemez, aile konutu üzerindeki hak sınırlandırılamaz ve aile konutu ile ilgili kira sözleşmesi feshedilemez. Yani kanun, aile konutuyla ilgili kararların ortak alınmasını istemiştir.

Aile konutunun, konuta malik olan eş tarafından kaçırılması şüphesi olan kişi tarafından aile konutu şerhi kurulabilir. Bu sayede konutun sahibi olan eşin mal kaçırmasına engel olur. Bu şerhi konutla ilgili işlem yapmak isteyen kişiler göreceği için sorumlu hale gelirler. Yani aile konutuna aile konutu şerhi konulduğu zaman haklar 3.kişilere karşı da ileri sürülebilir.

Eğer bu şerh bulunmazsa iyiniyetli 3. kişilerce aile konutu üzerinde kazanılan ayni hak korunur. Aile konutu şerhi sayesinde 3. kişilerin kazandığı ayni haklar korunmaz. Çünkü tapuya güven ilkesi gereği tapuda yer alan şerhi herkes görebildiği için şerh konulduğunu bilerek aile konutu üzerinde ayni hak tesis etmiştir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Kurulur?

Aile konutunun maliki olmayan eş boşanma sürecinde aile konutunun kaçırılmasından şüphe ediyorsa aile konutu şerhi koydurmalıdır. Aile konutu şerhi koydurabilmek için evlilik cüzdanı ve aile konutunun bulunduğu mahallenin muhtarından ve apartman yönetiminden alınacak konutun ailenin yerleşim yeri olduğunu gösteren belge ile Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Bu işlemle malik olan eşin tasarruf hakkı kısıtlanarak mal kaçırma engellenir ve malın paylaşımı esnasında oluşacak mağduriyet önlenmiş olur.

Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurmadan da aile konutu şerhi koydurulabilmektedir. Bu da hakimden talep ederek aile konutuna aile konutu şerhi koydurma yoluyla olur. Dava sürecinde aile konutu şerhi koyulması hakimden istenebilir. Fakat dava olmasa dahi hakimden şerh koyulması talep edilebilir. Yani dava sürecinde ya da dava olmaksızın aile konutu şerhi hakimden de talep edilebilmektedir.

Boşanmada Mal Kaçırma Davalarında Zamanaşımı Süresi

Aile konutu şerhi ya da aile konutu dışındaki mallara koydurulan tedbirler için bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Fakat bu işlemler mal kaçırma gerçekleşmeden hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

Boşanmada Mal Kaçırma Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Boşanma ile ilgili konularda görevli mahkeme boşanma davasının açıldığı Aile Mahkemesidir. Yani davadan önceki 6 ayda oturdukları yerdeki veya eşlerden birinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesidir. Mal kaçırma şüphesi olan mallara konulacak tedbir kararları ve mahkeme yoluyla konulacaksa aile konutu şerhi için de bu görev ve yetki kuralları geçerlidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada Mal Paylaşımı boşanmak isteyen eşlerin sıkça araştırdığı bir konudur.Boşanmada Mal paylaşımı eşlerin velayet, Nafaka gibi boşanmanın sonrasında ve boşanma esnasında karar verilmesi gereken ve eşler arasında genellikle sorun olan bir konudur.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Evlilik ile birlikte kişilerin duygusal birliktelikleri oluştuğu gibi maddi ve ekonomik birliktelikleri de oluşmaktadır. Boşanma ile de boşanmada mal paylaşımı hususu gündeme gelmektedir. Boşanmada mal paylaşımı nedir? Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır? Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, çekişmeli boşanmada mal paylaşımı hususları soru işareti oluşturmaktadır. Boşanmada mal paylaşımı denilince anlaşılması gereken evlilik içerisinde elde edilen malların paylaşılmasıdır. Kişilerin evlilik öncesi sahip oldukları boşanmada mal paylaşımına dahil edilmemektedir. Evlilik sonrasında elde edilen mallar da yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi usulünce kural olarak yarı yarıya paylaşılmaktadır. Eşlerin yasal mal rejimi dışında bir mal rejimi belirlemesi de mümkündür.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma sürecindeki eşler için, boşanmada mal paylaşımının nasıl yapılacağı merak konusudur. Boşanmada mal paylaşımını tanımlamıştık. Şimdi ise boşanmada mal paylaşımının nasıl yapılacağını açıklayalım. Eşlerin boşanması söz konusu olduğunda boşanma sonrasında eşlerin evlilik birlikteliği içerisinde elde edinmiş oldukları malları nasıl paylaşacağı hususu gündeme gelmektedir ve bu durum çoğu zaman eşler arasında çekişme oluşturmaktadır. Boşanmada mal paylaşımında mal rejimleri önem arz etmektedir. İlgili malların paylaşımı da taraflar arasında kararlaştırılan mal rejimine göre, şayet kararlaştırılmamışsa yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uyarınca belirlenecektir.

Boşanmada Kaç Çeşit Mal Rejimi Vardır?

Boşanmada mal paylaşımı yapılırken mal rejimlerinin dikkate alınacağını belirtmiştik Peki boşanmada mal rejimleri nelerdir? Boşanma sonrası mal paylaşımını mal rejimleri nasıl etkiler?

Yasal mal rejimi Edinilmiş mallara katılma rejimi olmak üzere eşlere, kanunen farklı mal rejimlerine dair sözleşme yapma hakkı da tanınmıştır. Bunlar ise Mal Ayrılığı Rejimi, Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi ve Mal Ortaklığı Rejimi olmak üzere kanunda 4 adet mal rejimine hükmedilmiştir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Hesaplanır?

Boşanmada mal paylaşımının nasıl hesaplanacağını? mal rejimine göre, boşanma sonrası eşlerin malları nasıl paylaşacağını açıklayalım: Boşanmda mal paylaşımının hesaplanmasında malların evlilik öncesi mi yoksa evlilik birlikteliği içinde mi elde edildiği, ilgili mallar satın alınırken, ücretin, tarafların evlilik öncesindeki paralarından mı yoksa evlilik sonrası kazanılan paradan mı karşılandığı hususu gibi kriterler dikkate alınarak taraflar arasındaki mal rejimine göre mallar paylaştırılacaktır. Yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olduğundan, aksi kararlaştırılmadıkça genel olarak evlilik içerisinde edinilmiş malların kimin üzerine olduğuna bakılmaksızın edinilmiş mallara katılma rejimi uyarınca yarı yarıya paylaştırılması esastır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Hangi Tarihte Başlar?

Boşanmada mal paylaşımı ve mal rejimleri hususunda yasal rejimin edinilmiş mallara katılma rejimi olduğunu belirttik ancak bu şu an yürürlükte olan Medeni Kanun’umuza göredir. Bu kanunun yürürlük tarihi 01.01.2002’dir. Boşanmada mal paylaşımı konusunda 01.01.2002 tarihinden önceki dönemin tabi olduğu hukuki kurallar ile bu tarihten sonraki dönemin tabi olduğu hukuki kurallar birbirinden tamamen farklıdır. 01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte olan Medeni Kanun, eşler arasında yasal olarak Mal Ayrılığı Rejiminin geçerli olduğunu kabul etmekteydi.

Boşanmada mal paylaşımı hususunda bahsedilen mal rejiminin hangi malları kapsayacağı hususuna gelince her iki dönem açısından da temel kural evlenmeden önce alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa onun kişisel malı sayılması ve boşanmada mal paylaşımında hesaba katılmamasıdır. Mal rejimi evlenme ile başlamakta olup sonrasında edinilen mallar hakkında geçerlidir.

Boşanmada Kişisel Mallar Paylaşılır Mı?

Boşanmada mal paylaşımı hususunda diğer bir dikkat edilmesi gereken husus da boşanmada mal paylaşımında kişisel malların durumudur. Kişisel mallar mal paylaşımına dahil edilir mi?

Kanuna göre kişisel mallar:

1- Eşlerden birinin yalnızca kişisel kullanımına yarayan eşya,

2- Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

3- Manevi tazminat alacakları,

4- Kişisel mallar yerine geçen değerler

şeklinde belirlenmiştir. Bu mallar şahıslara ait olup boşanmada mal paylaşımına tabi tutulması söz konusu değildir.

Evlenirken Mal Rejimi Sözleşmesi Yapılır Mı?

Boşanmada mal paylaşımında, eşler arasındaki mal rejiminin etkili olduğunu söylemiştik. Peki mal rejimleri nasıl belirlenmektedir. Evlenirken mal rejimi sözleşmesi yapmak zorunlu mudur? Evlenirken mal rejimi hususunda sözleşme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sözleşme yapılmadığı zaman taraflar arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olacaktır. Ancak açıkladığımız üzere sözleşme ile diğer mal rejimlerinden birini belirleme hakkı da eşlere tanınmıştır.

Mirastan Kalan Mallar Boşanmada Mal Paylaşımına Dahil Midir?

Boşanmada mal paylaşımına ilişkin olarak miras kalan malların durumu boşanma sonrası mal paylaşımında merak edilmektedir. Miras kalan mallar boşanma sonrası paylaşılacak mallara dahil midir? Boşanma sonrasında miras kalan malların akıbeti ne olacaktır? Kanunda, mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri kişisel mal olarak kabul edilip paylaşıma tabi tutulmadığından miras kalan mallar boşanmada mal paylaşımına dahil değildir.

Evlilikten Önce Alınan Mallar Satılarak Evlilik İçinde Yeni Mal Satın Alınması Durumunda Ne Yapılır?

Evlilikten önce alınan mallar şahsın kişisel malı kabul edilmekte boşanmada mal paylaşımına dahil edilmemektedir. Peki bu malların satılıp evlilik içinde yeni mal alınması durumunda boşanmada mal paylaşımına dahil edilecek midir?

Medeni Kanun uyarınca mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan mallar kişisel mal kabul edilmekte olup dolayısıyla bu malların satılması halinde de elde edilen bedel bu kişisel mala sahip olan tarafın kişisel malı olacaktır. Bu sebeple bu bedel karşılığında alınacak yeni bir mal, kişisel malın sahibi tarafa ait olur. Ancak üzerine evlilik sonrası kazanılmış bir miktar para eklenerek satın alınması halinde iki taraf da bu üzerine eklenen miktarda yarı yarıya hak sahibi olur.

Düğünde Takılan Takılar Nasıl Paylaştırılır?

Boşanmada mal paylaşımında diğer bir hususu düğünde takılan takılar oluşturmaktadır. Boşanma sonrasında düğünde takılan takıların mal paylaşımındaki yeri ne olacaktır? Yargıtay, düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılacağına hükmetmiştir. Düğün merasiminde takılan ziynet eşyalarının kadının kişisel malı kabul edilmektedir. Düğün takılarının kadının güvencesini sağlamaya yönelik olduğu gerekçesiyle bu şekilde bir hükme varılmıştır.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma çeşitleri anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılmaktadır. Taraflar, boşanmanın her türlü sonucu konusunda anlaşarak boşanmaya karar verip velayet, nafaka, tazminat konularında aralarında bir anlaşmazlık ve çekişme bulunmamakta, taraflar arasında bir kusur yarışması söz konusu olmamakta ise anlaşmalı boşanma davası söz konusudur. Peki anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı nasıl olmaktadır? Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı ise taraflarca belirlenen boşanma protokolü uyarınca yapılır. Bu protokolün hazırlanılması hususunda uğrayabileceğiniz hak kayıplarının önüne geçmek için avukat yardımı almak yararınıza olacaktır. Farah Hukuk olarak anlaşmalı yahut çekişmeli boşanmalarınıza yönelik avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Boşanmada Mal Paylaşımında Dava Süreci Nasıl İşler?

Boşanma sonrası mal paylaşımı yapılması, mal rejiminin tasfiyesi talepli dava ile mümkün olmaktadır. Bu dava sonucunda eşler arasındaki mal rejimi uyarınca mahkeme tarafından malların hangi oranlarda paylaştırılacağına karar verilecektir. Bu davanın, evliliğin iptali yahut boşanma davası sonrasında görülmesi mümkün olduğu ifade edilebilmekte ise de mal rejiminin tasfiyesine yönelik hüküm verilebilmesi için evlilik birliğinin sona erdiğine dair hükmün de kesinleşmesi gerekmektedir. Açılan boşanma davasının reddedilmesi halinde malların tasfiyesine yönelik dava da reddedilecektir. Boşanmada mal paylaşımında süreç bu şekilde ilerlemektedir.

Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma

Boşanmada mal paylaşımından ve bu mal paylaşımının nasıl yapılacağından bahsettik. Boşanma sonrası mal paylaşımında zarara uğrayacağını düşünen yahut karşı tarafın mal almasını engellemeye çalışan taraf, boşanmanın mali sonuçlarından olumsuz etkilenmemek adına mal kaçırma yoluna giderek mal paylaşımı konusunda haksızlığa yol açabilmektedirler. Boşanmada mal kaçırma hakkında detaylı bilgi için Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı Süresi

Boşanmada mal paylaşımına ilişkin taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda zamanaşımı süresi Yargıtay kararları uyarınca 10 yıl olarak kabul edilmektedir.

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma sonrası malların tasfiyesine yönelik boşanmada mal paylaşımı davalarında

Görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.

Yetkili Mahkeme hususunda ise:

  • a) Mal Rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölenin son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.
  • b) Mal Rejiminin boşanmayla, evliliğin iptaliyle veya hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi ile sona ermesi durumunda bu davalardaki yetkili olan mahkeme mal rejiminden kaynaklı davada da yetkilidir.
  • c) Diğer durumlarda davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma

Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma eşlerin boşan esnasında önlem olarak araştırdığı ve hukukumuzun bu konuda öngörüler ile almış olduğu önlemler ile minimum seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır.

Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma Nedir?

Aile toplumun temel yapı taşıdır. Gerek sosyal gerekse kültürel bakımdan aile, insanlık tarihi boyunca önemini muhafaza etmiştir. İnsanlar büyük mutluluk ve beklentilerle kurdukları yuvalarının bozulmasını istememektedirler elbette. Ancak bazen tarafların birinin veya her ikisinin kusuru veya şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birlikteliğinin devam ettirilemeyecek hale gelmesi dolayısıyla son çare olarak eşler boşanma yoluna gitmektedirler.Boşanma ise eşlerden birinin veya ikisinin isteği üzerine, hakimin kararıyla evlilik bağının ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir.

Boşanma süreci hukuki anlamda evliliğin sona ermesinin yanı sıra, eşler açısından maddi ve manevi anlamda sonuçlar doğuran bir süreçtir. Boşanma sürecinde, özellikle sonraki süreçte maddi açıdan büyük kayıplar yaşanmaması bakımından sürecin taraflarının dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar bulunmaktadır. Boşanmalar anlaşmalı boşanma olabileceği gibi çekişmeli boşanma da olabilmektedirler. Taraflar arasında çekişmeli konuları temel olarak mal paylaşımları ve velayet işlemleri oluşturmaktadır. Boşanma süreci manevi anlamda taraflar açısından oldukça zorlu ve sancılı geçen bir süreçtir. Bu anlamda boşanma sürecinden önce süreçle ilgili yapmanız gerekenler ve yasal anlamda haklarınız hususunda Farah Hukuk olarak hukuki destek vermekteyiz. Ayrıca manevi açıdan yıpratıcı olduğu kadar maddi açıdan da tarafların mal paylaşımları konusunda çekişmeler yaşanmaktadır.

Boşanma Sürecinde Neden Mal Kaçırılır?

Boşanmanın maddi anlamda sonuçları, tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve kusurlu olan taraf aleyhine hükmedilen maddi ve manevi tazminatlardır. Dolayısı ile boşanma sürecinde hukuka aykırı olarak yani bir eşe söz konusu nafakaları ödememek veya ekonomik durumunu daha az göstermek suretiyle düşük nafaka ödemek veya maddi ve manevi tazminatları ödememek yahut daha az ödemek maksadı ile mal varlığının düşük gösterilmesi durumları doğrudan boşanmanın maddi sonuçlarını etkilemektedir. Aleyhine nafakaya hükmolunan eş ekonomik durumunu düşük göstermek yahut mal varlığını az göstermek suretiyle ödemesi gereken miktarları azaltmaya çalışmakta bu da diğer taraf adına mağduriyete yol açmaktadır.

Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma Yolları Nelerdir?

Eşlerden tazminat veya nafaka ödemekle yükümlü olan tarafın yahut mal paylaşımı hususlarında karşı tarafa mal vermek istemeyen tarafın mal kaçırmak için muvazaalı satış, bağışlama ve benzeri sözleşmeler gibi birtakım işlemler gerçekleştirerek mal kaçırma yoluna başvurabileceğinden bahsetmiştik. Değindiğimiz gibi mal kaçırma genel olarak boşanma neticesinde eşlerin Medeni Kanun’da öngörülen mal rejimi hükümleri gereğince yapacakları mal paylaşımında bir eşin daha az pay alması için yapılan, taşınır ve taşınmaz malları ucuza elden çıkarma, bağışlama, muvazaalı satış ve hileli satış sözleşmeleri olarak ifade edilebilir. Bu anlamda bir eşin diğer eşten mal kaçırması çok çeşitli ve farklı yollar ile yapılabilir. Burada önemli olan husus eşin kendi mal varlığından yaptığı bu tasarrufları, diğer eşin aleyhine olarak ve kötü niyetle yapmış olmasıdır. Zira bu iki hususta yapılan sözleşmelere ve elden çıkarmaların geçersiz addedilerek mal paylaşımına konu edilmesi sonuçlarını doğurması konusunda mahkemece değerlendirilecektir.

Bahsetmiş olduğumuz gibi boşanma sürecinde aleyhine nafakaya hükmedilen tarafın mal kaçırma yoluyla ödemesi gereken bedelleri azaltmak yoluna gittiğini bilmekteyiz. Önemli olan ise bu mal kaçırma durumunun önüne nasıl geçileceği ve nafaka alacaklısı tarafın mağduriyetinin nasıl engelleneceğidir.

Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

  • Aile konutu şerhi

Boşanma sürecinde, taraflardan biri, eşinin mal kaçırdığını düşünüyorsa bunu engelleyebilmek için hukuki destek almalıdır. Farah Hukuk bu konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Örneğin boşanma sürecinde mal kaçırmayı engellemek maksadı ile eşlerin daha önceden birlikte oturduğu yer yani ailece yaşamın sürdüğü ev olan aile konutu üzerine şerh koydurarak olası bir satış işlemine karşı haklarınızın korunmasını talep edebilirsiniz. Aile konutu şerhi, muhtemel bir satış işlemi yapılmaya karar verildiğinde Tapu Kütüğü’nde herkesin görmesine açık olan bir kayıttır. BU şekilde konutun aileye ait olduğu anlaşılacaktır. Bu anlamda eşlerden her birinin mahkemeden, aile konutuna şerh konulmasını ve bu şerhin de tapu kütüğüne düşülmesini talep etme hakkı vardır. 

  • Muvazaalı İşlemlerin ve Mal Kaçırmaya Yönelik Bağışlama İşlemlerinin İptali

Aile konutu dışındaki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının korunması maksadı ile şayet bu varlıkların elden çıkarılacağı yada boşanma sürecinde bir eşi zarara uğratmak maksadı ile anılan varlıklar üzerinde muvazaalı işlemler yapıldığı yönünde iddialarınızı da yine mahkeme nezdinde ileri sürmelisiniz. Bu konularda tarafımızdan alacağınız hukuki destek yararınıza olacaktır. Örneğin iddiaların ciddi ve temele sahip olarak görülmesi halinde mahkemece taşınır ve taşınmaz mallar bakımından eşlerin mal paylaşımı yapılana dek ihtiyati tedbir kararı alınması mümkündür. Şayet söz konusu mallar muvazaalı işlemler ve sözleşmeler ile elden çıkarılmış ise bu sözleşmelerin geçersizliğini yine mahkemeler önünde dava edebilirsiniz. Ayrıca eşinizin yine sizi maddi açıdan zarara sokmak maksadı ile yaptığı ve boşanmanın mali sonuçlarını engelleyen bağışlama işlemlerinin de iptalini talep edebilirsiniz.

Konuya ilişkin “boşanma öncesi ve sonrası mal kaçırma durumunda ne yapılmalıdır?” makalemizi inceleyebilirsiniz.

Aile Konutuna Şerh Konulmasının Etkileri

Aile konutuna şerh düşülmesine mal kaçırmayı engelleyen tedbirlerden biri olarak değinmiştik. Peki bu şerhin etkileri nelerdir?

Aile konutu şerhinin etkilerine Medeni Kanun’da aşağıdaki şekilde yer verilmiştir: TMK m. 194- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.