Nafaka Ödenmemesi Halinde Şikayet ve Hapis Cezası

Nafaka Ödenmemesi Halinde Şikayet ve Hapis Cezası hakkında bilinmesi gerekenler İcra İflas kanunu ve Medeni Kanunda açıkça belirtilmiştir.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Boşanmada nafaka hükmedilmiş ve bu nafakanın ödemesi gerçekleştirilmemiş ise ne yapılmalı, hangi yollara başvurulmalıdır? Nafaka ödenmezse ne olur? Eski eşim nafakayı ödemiyor ne yapmalıyım? Nafaka ödenmemesi halinde nereye başvurulur? gibi sorularla karşılaşmaktayız. Boşanmada nafaka hususunda nafaka borçlusunun ödemesi hakimce takdir olunmuş belli bir nafaka bedeli bulunmaktadır. Peki ya nafaka yükümlüsü, nafakayı ödemezse ne olur? Nafaka yükümlüsünün nafakayı ödememesi durumunda ne olacağı İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. İcra İflas Kanunu, nafaka hükümlüsünün, hükmolunan nafakayı ödememesi halinde 3 ay tazyik hapsi öngörmüştür. Hükmolunan nafakayı ödemekle yükümlü olan kişi, nafakayı ödemeyip üç aylık hapis cezasına çarptırılması durumunda, ödemesi halinde ceza ortadan kalkmaktadır. Bu kişi aynı zamanda, hapis cezası uygulanmakta iken de ödemesi gereken nafakayı ödeyerek hapisten tahliye olabilmektedir. Şu da unutulmamalıdır ki bu hapis cezası nafaka borcunun yerine geçmemekte olup hapis cezasıyla değil ancak bu borcun ödenmesiyle ortadan kalkmaktadır. Bu yazımızda nafaka ödemeyen yükümlünün nasıl şikayet edileceğini, şikayet sonrası sürecin nasıl işleyeceğini ve nafaka ödenmezse karşılaşılacak yaptırımların neler olduğunu inceleyeceğiz. Nafaka alacağınızın ödenmemesi hususunda problem yaşıyorsanız Farah Hukuk avukatlarından yardım alabilirsiniz.

Nafaka Ödememe Cezası Nedir?

Nafaka ödememenin cezası nedir? Nafaka ödemeyen yükümlü ne gibi yaptırımlarla karşılaşır? Nafaka ödenmezse ne olur? Nafaka ödememe cezası borcun ödenmesine teşvik ve ödemekten kaçınmaktan caydırmak amacıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir. İcra İflas Kanunu, nafaka ödememe cezasına ilişkin olarak nafaka yükümlüsünün, hükmolunan nafakayı ödememesi halinde  3 ay tazyik hapsi öngörmüştür. Hükmolunan nafakayı ödemekle yükümlü olan kişi, nafakayı ödemeyip üç aylık hapis cezasına çarptırılması durumunda, ödemesi halinde ceza ortadan kalkmaktadır. Bu kişi aynı zamanda, hapis cezası uygulanmakta iken de ödemesi gereken nafakayı ödeyerek hapisten tahliye olabilmektedir. Şu da unutulmamalıdır ki bu hapis cezası nafaka borcunun yerine geçmemekte olup hapis cezasıyla değil ancak bu borcun ödenmesiyle ortadan kalkmaktadır.

Nafaka Ödenmezse Nereye Şikayet Edilir?

Nafaka ödemeyen kişinin cezai yaptırıma tabi olduğunu belirttik. Bu cezaya yönelik kovuşturma şikayete bağlı bir kovuşturmadır. Peki nafakayı ödemeyen nafaka yükümlüsü nereye şikayet edilir? Nafaka yükümlüsüne yönelik cezai yaptırım yoluna nasıl gidilir? Nafaka ödenmezse sonuçları ne olur?

Yukarıda nafaka ödenmezse ne olur? ve nafaka ödememenin cezası nedir? başlıklarında bahsettiğimiz üzere nafaka ödenmemesi halinde ne olacağı İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. İcra İflas Kanunu, nafaka yükümlüsünün, hükmolunan nafakayı ödememesi halinde  3 ay tazyik hapsi öngörmüştür. Hükmolunan nafakayı ödemekle yükümlü olan kişi, nafakayı ödemeyip üç aylık hapis cezasına çarptırılması durumunda, ödemesi halinde ceza ortadan kalkmaktadır. Şikayet mercii ise İcra Ceza Mahkemesidir.

İcra Ceza Mahkemesine Nasıl Şikayet Edilir?

Nafaka ödenmemesi durumunda karşılaşılacak yaptırımlardan bahsettik ve şikayet merciinin İcra Ceza Mahkemesi olduğunu belirttik. Peki İcra Ceza Mahkemesine şikayet nasıl edilir? İcra Ceza Mahkemesi’ne şikayetten sonra süreç nasıl işleyecektir. Şunu belirtmeliyiz ki şikayet, icra ceza mahkemesinin yetkisine giren suçlar açısından bir kovuşturma şartıdır ve icra-iflasa ilişkin suçlar uzlaşmaya tabi olduğundan taraflar arasına uzlaştırmaya gidilmeli sonra yargılama yapılmalıdır.

Nafaka ödenmemesi halinde nereye şikayet edilebileceğini ve ödemeyen tarafın ne gibi yaptırımlarla karşılaşacağını açıkladık. Diğer bir husus da nafaka ödenmemesi halinde nasıl şikayet edileceğidir. Nafaka ödenmezse nasıl şikayet edilir? Öncelikle şunu belirtelim ki şikayet, İcra Ceza Mahkemesi’ne bir şikayet dilekçesi ile yapılabilir. Sonraki aşamada mahkeme bir duruşma günü belirler ve duruşma günü belirledikten sonra iki taraf belirlenen gün ve saatte icra ceza mahkemesine gelmeli veya avukat göndermelidir. Şikayetçinin veya avukatının katılımının olmaması halinde şikayet hakkı düşer. Bu şikayet ve uzlaşının olmaması halinde yargılama sonucunda İcra iflas kanunu hükümlerine göre kanunda belirtilmiş hapis cezasına icra ceza mahkemesi tarafından karar verilebilir. Dava sürecinde şikayet eden taraf davadan feragat eder veya borçlu borcu öderse dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer.

Geçmişe Dönük Nafaka Nasıl Tahsil Edilir?

Nafaka borçlusunun nafaka borcunu ödememesi halinde nafaka alacaklısının İcra Ceza Mahkemesi’ne şikayet hakkının olduğunu ve bunun sonucunda uzlaşı olmazsa borcunu ödemeyen nafaka yükümlüsüne cezai yaptırım uygulanacağını belirttik. Ancak nafaka ödenmeme durumunda şikayet halinde uygulanacak cezai yaptırım borcun yerine geçmemekte borçlu borcunu ödemiş olmamakta idi. Peki nafaka borcunu ödememiş alacaklıyı şikayetin yanısıra geçmişe dönük bu borçların tahsili nasıl mümkün olmaktadır? Nafaka alacaklısı, geçmişe dönük nafaka alacağı için icra kanalıyla bu hakkını talep edebilmektedir. Geriye dönük nafaka alacağının tahsili için, hakim tarafından bağlanmış olan nafakanın türüne göre ilamlı ya da ilamsız icra takibi yapılması gerekir. Geçmişe yönelik birikmiş nafaka alacaklarının tahsili için yukarıda açıklamış olduğumuz şekilde icra takibi yoluna başvurmanız gerekmektedir. Nafaka alacakları 10 yıllık genel zaman aşımı süresine tabi olduğundan takip başlatılmasından önceki 10 yıl içerisindeki nafaka alacakları tahsil edilebilmektedir. İcra takibi başlatılması zaman aşımı süresini durdurmaktadır. Geriye dönük birikmiş nafaka alacaklarınızı alabilmeniz için gerekli olan icra takibi işlemlerinizi Farah Hukuk olarak etkin şekilde yürüterek, kısa sürede hakkınızı almanızı sağlamaktayız.

Boşanmada nafaka tahsilindeki problemler ve ödenmemiş nafaka alacaklarınızın tahsiline yönelik detaylı bilgi için Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Nafaka İndirimi Davası Nasıl Açılır?

Nafaka İndirimi Davası Nasıl Açılır?  sorusu sıkça karşılaşılan bir problemdir.Nafaka hususu boşanan çiftler arasında merak edilen birçok soruyu gündeme getirmektedir. Nafaka miktarına hükmedildikten sonra, nafaka miktarını düşürme mümkün müdür? nafaka indirim davası nasıl açılır? Nafaka azaltma talebi için nereye başvurulur gibi sorular gündeme gelmektedir. Bunlar ve diğer sorulara cevap vermeden önce nafakanın ne olduğu hakkında genel bir bilgi vererek başlayalım.

Nafaka Nedir?

Yazımıza nafaka kavramını açıklayarak başlayalım. Boşanmada nafaka hususu boşanma sürecindeki çiftler tarafından merak edilmektedir. Peki boşanmada nafaka nedir? Hangi şartlarda nafaka talep edilebilir? Nafaka, hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların ve varsa çocukların maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için takdir ettiği, yükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği bir meblağdır. Nafaka çeşitlerini Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak sınıflandırabiliriz.

Tedbir nafakası: Boşanma davası süreci devam ederken tarafların ve çocukların zaten manevi olarak zarar görülmeye müsait ve hassas bir dönem olan bu dönemde maddi olarak da mağdur olmalarını engellemek amacıyla takdir edilen nafaka türüdür.

İştirak Nafakası: Ebeveynler, çocuklarının bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Boşanma gerçekleşip çocukların velayeti taraflardan birine verildiğinde diğer tarafın çocuklara yönelik bakım yükümlülüğü hala devam etmektedir.İştirak nafakası, velayet kendisine verilmeyen tarafın, çocukların bakım ve eğitim giderlerine yönelik ödemesi için takdir edilen nafaka türüdür.

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonucu bir taraf yoksulluğa düşecek ise bu mağduriyeti engellemek adına diğer taraftan talep edilecek nafaka türü ise yoksulluk nafakasıdır.

Nafakalar, ödeyecek tarafın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir edilmektedir.

Nafaka çeşitleri ve koşulları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Nafaka Nedir? Çeşitleri ve Koşullar konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Nafaka İndirimi Nedir?

Kişilerin sosyal ve ekonomik durumları sürekli sabit kalmadığından ve zaman içerisinde değişiklik gösterdiğinden nafaka çeşidine göre karşı tarafın o nafakaya olan ihtiyacının azalmasıyla nafaka indirimi, nafaka miktarını düşürme gündeme gelebilmektedir. Nafakaya hükmedilmesi mahkeme kararı ile olduğundan nafaka artırımı, nafakanın azaltılması, nafakanın kaldırılması gibi işlemler de ancak mahkeme kararı ile olmaktadır. Bu sebeple ödediğiniz nafaka miktarını düşürmek istiyorsanız nafaka indirimi talebiyle nafaka indirimi davası açmalısınız.

Nafaka borçlusunun ekonomik durumu kötüleşirken, nafaka alacaklısının maddi durumunun iyileşmesi durumunda nafaka indirimine başvurulması gerekli hale gelmektedir. Nafaka alacaklısının nafakaya ihtiyacı azalmış ise nafaka indirimi gündeme gelebilmektedir. Nafaka indirimi hakkında genel olarak bilgilendirme yaptık. Nafaka indirim işleminin nafaka indirimi davası açmak suretiyle bir mahkeme kararıyla olacağını belirttik. Peki nafaka indirimi davası nasıl açılır? Nafaka indirimi davası açma koşulları nelerdir?

Nafaka İndirimi Davası Açma Koşulları

Nafaka indirimi talebinde bulunmanın nafaka indirimi davası suretiyle olacağını belirtmiştik. Şimdi ise nafaka indirimi davası açma koşullarını inceleyelim:

 • Nafaka borçlusu tarafından, ekonomik koşulların değiştiğinin öne sürülmesi,
 • Nafaka borçlusunun  sosyal ve ekonomik durumu kötüleşirken, nafaka alacaklısının durumunun iyileşmesiyle nafaka indiriminin gerekli olması
 • İştirak nafakası söz konusuysa çocukların giderlerinin azalması,
 • Hakkaniyet gereği nafakanın azaltılması gerekmesi yahut nafaka alacaklısının nafaka hakkını kötüye kullanarak ihtiyacından fazla nafaka alıyor olması gibi davacı tarafından gösterilecek haklı gerekçeler ve bu gerekçelerin delillendirilmesi ile nafaka indirimi davası açılabilmektedir.

Hakim tarafından tarafların sosyal ve ekonomik durumları göz önünde bulundurulacak ileri sürülen gerekçelerin nafaka miktarının düşürülmesini gerekli kılıp kılmayacağına karar verilecek, nafaka azaltılması gerekli görülüyorsa, nafaka borçlusunun ve alacaklısının mali durumuna bakılarak hakkaniyetin gerekli gördüğü ölçüde nafaka indirimine karar verilecektir.

Nafaka İndirim Oran Nasıl Hesaplanır?

Nafaka indirimi davası sonrası nafaka miktarında indirime karar verilmesi durumunda da mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak hakkaniyet gereği bir indirim miktarı takdir etmek suretiyle nafaka indirimi talebine karşılık vermektedir. Bahsedilen nafakada indirim miktarı, nafaka borçlusu ve nafaka alacaklısının mali durumları, nafaka borçlusunun ödeyebilme gücü, nafaka alacaklısının ise ihtiyacı doğrultusunda belirlenmektedir. Hakim, nafaka indirim miktarının belirlenmesinde hakkaniyet ilkelerini de göz önünde bulundurur.

Nafaka İndirimi Davasında Süreler

Nafaka indirimi davası açılabilmesi için geçmesi gereken belirli bir süre yoktur. Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının değişmesi ve nafaka indiriminin gerekli hale gelmesi bunun sonucunda da nafaka indirimi talebinde bulunulması suretiyle nafaka indirimi davası açılmakta, nafaka indirimi talebi, herhangi bir zaman geçmesi sonucu olmamaktadır. Açıklamış olduğumuz üzere tarafların ekonomik durumları sabit kalmadığından nafaka miktarları da sabit kalmayıp artırıma, indirime gidilmesi, durum gerektiriyorsa tamamen kaldırılması söz konusu olmaktadır. Nafaka indirimi davası gerekli olan her zamanda açılabilmektedir.

Nafaka İndirimi Davası Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Nafaka indirimi taleplerinin nafaka indirimi davası açmak suretiyle mahkeme kararıyla yapılacağını belirtmiştik. Peki nafakanın azaltılması davası hangi mahkemede açılır?

Nafaka indirimi davaları için görevli ve yetkili mahkeme, nafaka alacaklısının yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesi’dir.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olduğu Medeni Kanun’da belirtilmiştir.

İştirak Nafakası ve Şartları Nelerdir?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]İştirak nafakası ve şartları nelerdir? sorusunu ayrıntılı bir şekilde cevaplayalım.Çiftlerin boşanma sonrası süreçlerini etkileyen nafaka hususuna ilişkin, iştirak nafakası velayete sahip olan tarafa ödenen, ebeveynlerin çocuklara bakım yükümlülüğünden doğan bir nafaka türü olup iştirak nafakası alma şartları, iştirak nafakasının kalkacağı haller, iştirak nafakası süresi gibi sorularla bu nafaka çeşidi gündemde olmaktadır. İştirak nafakasını açıklamadan önce nafaka hakkında genel bir bilgilendirmeyle yazımıza başlayalım[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Nafaka Nedir?” tab_id=”nafaka-nedir”][vc_column_text]Yazımıza nafaka kavramını açıklayarak başlayalım. Boşanmada nafaka hususu boşanma sürecindeki çiftler tarafından merak edilmektedir. Peki boşanmada nafaka nedir? Hangi şartlarda nafaka talep edilebilir? Nafaka, hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların ve varsa çocukların maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için takdir ettiği, yükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği bir meblağdır. Nafaka çeşitlerini Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak sınıflandırabiliriz.

Nafaka çeşitleri ve koşulları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Nafaka Nedir? Çeşitleri ve Koşullar konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Nedir?” tab_id=”istirak-nafakasi-nedir”][vc_column_text]İştirak nafakasının ne olduğunu açıklayarak yazımıza başlayalım. Sonrasında ise iştirak nafakasını kimin alıp kimin alamayacağını, iştirak nafakası alma şartlarını inceleyerek yazımıza devam edelim. Nafaka çeşitleri arasında saydığımız diğer bir nafaka çeşidi de iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası boşanma sürecinde çocukların mağdur olmamasına yönelik bir nafakadır. İştirak nafakası, ebeveynlerin çocuklara bakma yükümlülüğünden doğmaktadır. Ebeveynler, çocuklarının bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Boşanma gerçekleşip çocukların velayeti taraflardan birine verildiğinde diğer tarafın çocuklara yönelik bakım yükümlülüğü hala devam etmektedir. İştirak nafakası, velayet kendisine verilmeyen tarafın, çocukların bakım ve eğitim giderlerine yönelik ödemesi için takdir edilen nafaka türüdür.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Şartları Nelerdir?” tab_id=”istirak-nafakasi-sartlari-nelerdir”][vc_column_text]İştirak nafakasını alabilmek için belirli koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Nitekim TMK madde 182 uyarınca:

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hakim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

İştirak nafakası şartlarının neler olduğunu açıklayalım. Hangi koşullarda iştirak nafakası bağlanmaktadır? İştirak nafakası ne zaman sona ermektedir? İştirak nafakası bahsettiğimiz üzere ebeveynlerin çocuklarına yönelik bakım yükümlülüğünden doğan bir nafaka çeşididir. Peki iştirak nafakası şartları nelerdir? Boşanma esnasında boşanmayı talep eden çiftlerin çocukları var ise çocuğun velayeti ve kimin yanında kalacağına ilişkin problemler gündeme gelebildiği gibi çocuğun bakım ve eğitim giderlerinin nasıl karşılanacağı ve ilerleyen süreçte bu durumun nasıl sonuca bağlanacağı problem oluşturmaktadır. Bu sorumluluğa yönelik olarak boşanmada nafaka taleplerinde iştirak nafakası gündeme gelmektedir. İştirak nafakasının şartlarına bakacak olursak  açıkladığımız üzere boşanan çiftlerin çocukları bulunmalıdır. Bu durumda hakim, velayet kendisine verilmeyen tarafın, karşı tarafa belirli bir miktar nafaka ödemesine hükmetmektedir. Bu nafaka ise iştirak nafakası olarak isimlendirilmektedir. [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Kimler Alabilir?” tab_id=”istirak-nafakasi-kimler-alabilir”][vc_column_text]İştirak nafakası şartları doğrultusunda iştirak nafakasını kimlerin alabileceğini inceleyelim. İştirak nafakasını kimlerin alabileceğini genel hatlarıyla iştirak nafakası alma şartlarında belirtmiştik[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Kimler Alamaz?” tab_id=”istirak-nafakasi-kimler-alamaz”][vc_column_text]İştirak nafakasını kimlerin alabileceği kadar kimlerin alamayacağı da önemli bir noktadır. Boşanmada nafaka hususunda nafaka çeşitleri arasında incelediğimiz iştirak nafakasını kimlerin alamayacağından bahsedecek olursak. Nafaka çeşitleri tarafların ve çocukların mağdur olmaması amacıyla düzenlenmiştir. İştirak nafakası şartlarında da bahsettiğimiz gibi iştirak nafakası alabilmek için çocuğun bakımını üstlenmiş olmak gerekmektedir. Velayet kendisinde olmayan taraf iştirak nafakası alamamaktadır. Uygun miktarda çocuğun bakımına katkı yapması gerektiğinden iştirak nafakası ödemesi gündeme gelmektedir. İştirak nafakası alıp almamakta diğer bir husus ise kusur hususu olup iştirak nafakası çocuğa ortak bakım yükümlülüğünden kaynaklanan bir nafaka çeşidi olduğundan iştirak nafakası alabilmeye ilişkin tarafların kusuru aranmamaktadır. Velayete sahip olan taraf boşanmada kusurlu olsa bile iştirak nafakası alabilmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakasında Kusur” tab_id=”istirak-nafakasinda-kusur”][vc_column_text]İştirak nafakası şartları arasında belirtmiş olduğumuz üzere kusur, iştirak nafakası alabilme hususunu etkilememektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Miktarı Neye Göre Belirlenir?” tab_id=”istirak-nafakasi-miktari-neye-gore-belirlenir”][vc_column_text]İştirak nafakasının belirlenmesi hususunda şuna dikkat etmek gerekir. İştirak nafakası ebeveynlerin çocuklarına karşı bakım yükümlülüğünden doğmuş bir nafaka çeşidi olduğundan iştirak nafakasının miktarı da çocukların ihtiyacı oranında belirlenecektir. Çocukların yaşları, eğitim durumları iştirak nafakasının miktarının belirlenmesinde etkili olmaktadır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

İştirak Nafakası Artırılması (Nafaka Artırım Davası)

Boşanmada nafaka miktarlarının belirlenmesi hususunda bahsettiğimiz gibi iştirak nafakası, nafaka çeşitleri arasında ebeveynlerin çocuklara yönelik bakım yükümlülüğünden doğmakta olup bu nafaka tarafların ve çocukların bakım ve eğitim giderlerine yönelik olarak hesaplanmaktadır. Peki iştirak nafakasının artırılması mümkün müdür? Nafaka artırım davası nedir? Hangi durumlarda nafaka artırım davası açılabilmektedir? Boşanma sonrasında bağlanan nafakalar, boşanmanın üzerinden zaman geçtikçe sosyal ve ekonomik durumların değişmesiyle değişebilmektedir. Doğal olarak tarafların sosyal ve ekonomik durumlarıyla çocukların durumları boşanma sonrasında, boşanma esnasındaki gibi kalmamaktadır. İştirak nafakasına ilişkin olarak ihtiyaçlar artabilmekte çocuğun eğitim giderlerinde artış meydana gelebilmektedir. Bu hususta nafaka artırımı mümkün olup talep edilebilir hale gelmektedir. Nafaka artırım davası talebi ile nafaka artırımı mümkün olmaktadır.

Nafaka artırım davası hususunda detaylı bilgi için Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır? konulu makalemize göz atabilirsiniz.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

İştirak Nafakası Kaldırılması

Nafakalar tarafların sosyal ve ekonomik durumuna ve birtakım ihtiyaçlarına göre belirlenmiş olup değişiklik gösterebileceğinden ötürü nafakaların artırılması azaltılması yahut kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Nafaka çeşitleri arasında bahsetmekte olduğumuz iştirak nafakasının kaldırılması hususunu incelemeden önce şuna dikkat etmek gerekir ki iştirak nafakası ebeveynlerin çocuklarına yönelik bakım ve eğitim yükümlülüğünden kaynaklanmakta olduğundan iştirak nafakasının kaldırılması da buna ilişkin olmaktadır. Çocuklar ergin olduklarında iştirak nafakası ödenmesine gerek kalmamakta ve kesilmektedir. Şu kadar var ki çocuk 18 yaşının doldurmuş olduğu halde eğitimi devam ediyorsa nafaka yükümlülüğü devam etmektedir. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

İştirak Nafakası Kaç Yıl Ödenir?

İştirak nafakasının kaç yıl ödeneceğine yönelik olarak şunu söyleyebiliriz. İştirak nafakası kaç yıl ödenir diye sorduğumuzda açıklamış olduğumuz üzere kesin bir cevaba ulaşmak mümkün olmamakta çocuğun ihtiyaçlarına ve yaşına göre değişmektedir. Bahsettiğimiz üzere iştirak nafakası çocuğun ergin olmasıyla sona ermekte şayet eğitimi devam ediyorsa devam etmektedir. İştirak nafakasının kaç yıl süreceği ise bu koşullara göre değişiklik göstermektedir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

İştirak Nafakası Ne Zaman Kesilir?

İştirak nafakasının ne zaman kesileceği hususu da sıkça sorulan sorular arasındadır. İştirak nafakası bahsettiğimiz üzere nafaka çeşitleri arasında ebeveynlerin çocuklara yönelik bakım yükümlülüğünden kaynaklanmakta olan nafaka türüdür ve çocuğun ergin olmasıyla kesilmektedir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki nafaka yükümlülüğü şayet çocuğun eğitimi devam ediyorsa devam etmektedir. İştirak nafakasının ne zaman kesileceğine yönelik olarak bunlar göz önünde bulundurularak bir sonuca varılacaktır.

İştirak Nafakası Ödenmezse Ne Olur?

Boşanmada nafaka çeşitleri arasında belirttiğimiz iştirak nafakasına hükmedilmiş ve ödemesi gerçekleştirilmemiş ise bu durumda ne yapılacaktır? İştirak nafakası borçlusunun çocuk nafaka borçlusunun ödemesi hakimce takdir olunmuş belli bir nafaka bedeli bulunmaktadır. Peki ya iştirak nafakası yükümlüsü, iştirak nafakasını ödemezse ne olur? Nafaka yükümlüsünün nafakayı ödememesi durumunda ne olacağı İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. İcra İflas Kanunu, nafaka hükümlüsünün, hükmolunan nafakayı ödememesi halinde  3 ay tazyik hapsi öngörmüştür. Hükmolunan nafakayı ödemekle yükümlü olan kişi, nafakayı ödemeyip üç aylık hapis cezasına çarptırılması durumunda, ödemesi halinde ceza ortadan kalkmaktadır. Bu kişi aynı zamanda, hapis cezası uygulanmakta iken de ödemesi gereken nafakayı ödeyerek hapisten tahliye olabilmektedir. Şu da unutulmamalıdır ki bu hapis cezası nafaka borcunun yerine geçmemekte olup hapis cezasıyla değil ancak bu nafaka borcunun ödenmesiyle ortadan kalkmaktadır. İştirak nafakasının ödenmemesi hususunda problem yaşıyorsanız Farah Hukuk avukatlarıyla iletişime geçerek hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Boşanmada nafaka tahsilindeki problemler ve ödenmemiş nafaka alacaklarınızın tahsiline yönelik detaylı bilgi için Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

İştirak Nafakası Kaç Yaşına Kadar Ödenir?

Boşanmada nafaka çeşitleri arasında saydığımız iştirak nafakasının kaç yaşına kadar ödeneceğine ilişkin olarak yukarıda, “iştirak nafakası kaç yıl ödenir?” ve “iştirak nafakası ne zaman kesilir?” başlıklarında belirttiğimiz üzere iştirak nafakasının çocuk ergin oluncaya yani 18 yaşını dolduruncaya dek ödenmesi kural olarak geçerli olmakla birlikte çocuğun eğitiminin devam etmesi halinde yükümlülük devam etmektedir. İştirak nafakası kaç yaşına kadar ödenir hususu bu şartlar altında şekillenmektedir.

İştirak Nafakası Hesaplaması

Nafaka hesaplaması hususuna gelince iştirak nafakası hesaplanırken, iştirak nafakası çocuklara yönelik bir nafaka çeşidi olduğundan nafaka ödeyecek tarafın sosyal ve ekonomik durumuna bakılacağı gibi çocuğun ihtiyacına, eğitim durumuna ve diğer giderlerine bakılıp hepsi birlikte değerlendirilerek iştirak nafakası miktarı hakim tarafından takdir edilecektir.  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Yoksulluk Nafakası ve Şartları Nelerdir?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Yoksulluk nafakası ve şartları nelerdir? sorusunun cevabını değerlendirelim.Çiftlerin boşanma sonrası süreçlerini etkileyen nafaka hususuna ilişkin, yoksulluk nafakası karşı tarafa ödenen bir nafaka türü olup yoksulluk nafakası alma şartları, yoksulluk nafakasının kalkacağı haller, yoksulluk nafakası süresi gibi sorularla bu nafaka çeşiti gündemde olmaktadır. Yoksulluk nafakasını açıklamadan önce nafaka hakkında genel bir bilgilendirmeyle yazımıza başlayalım[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Nafaka Nedir?” tab_id=”nafaka-nedir”][vc_column_text]Yazımıza nafaka kavramını açıklayarak başlayalım. Boşanmada nafaka hususu boşanma sürecindeki çiftler tarafından merak edilmektedir. Peki boşanmada nafaka nedir? Hangi şartlarda nafaka talep edilebilir? Nafaka, hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların ve varsa çocukların maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için takdir ettiği, yükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği bir meblağdır. Nafaka çeşitlerini Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak sınıflandırabiliriz.

Nafaka çeşitleri ve koşulları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Nafaka Nedir? Çeşitleri ve Koşullar konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Nedir?” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-nedir”][vc_column_text]Yoksulluk nafakasının ne olduğunu açıklayarak yazımıza başlayalım. Sonrasında ise yoksulluk nafakasını kimin alıp kimin alamayacağını, yoksulluk nafakası alma şartlarını inceleyerek yazımıza devam edelim.

Yoksulluk nafakasını tanımlayacak olursak boşanma sonucu bir taraf yoksulluğa düşecek ise bu mağduriyeti engellemek adına diğer taraftan talep edilecek nafaka türünü yoksulluk nafakası olarak ifade etmemiz mümkündür. Nafakalar, ödeyecek tarafın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir edildiğinden yoksulluk nafakası da kişilerin sosyal ve ekonomik durumları göz önünde bulundurularak takdir edilecektir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir?” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-sartlari-nelerdir”][vc_column_text]Yoksulluk nafakasını alabilmek için belirli koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Nitekim TMK madde 175 uyarınca:

“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.”

Bu maddeden yola çıkarak yoksulluk nafakası alabilme şartlarını açıklayalım.

Boşanmada nafaka çeşitlerini incelerken yoksulluk nafakası taraflar arasında çekişmeye sebep olan bir nafaka çeşididir. Yoksulluk nafakasının şartlarını inceleyecek olursak akıllara kimler yoksulluk nafakası alabilir? Yoksulluk nafakası ne zaman kesilir? Yoksulluk nafakası almak için gerekli koşullar nelerdir? gibi sorular gelmektedir. Boşanmada nafaka hususu çekişmeli bir konu olduğundan bunlara dikkat etmek yararınıza olacaktır. Yoksulluk nafakası şartlarını şu şekilde açıklamamız mümkündür.

Yoksulluk nafakası alacak taraf;

 • Yoksulluk nafakası talep etmiş olmalıdır.
 • Boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olmalıdır.
 • Tekrar evlenmemeli veya yoksulluğa düşmesini engelleyecek gelir getiren bir işte çalışmamalıdır.
 • Ayrıca Yoksulluk nafakası alabilmek için eşinden daha az kusura sahip olmak ya da kusursuz olmak gerekmektedir. Eşinden daha fazla kusura sahip olanlar yoksulluk nafakası alamaz.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Kimler Alabilir?” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-kimler-alabilir”][vc_column_text]Yoksulluk nafakası şartları doğrultusunda yoksulluk nafakasını kimlerin alabileceğini inceleyelim. Yoksulluk nafakasını kimlerin alabileceğini genel hatlarıyla yoksulluk nafakası alma şartlarında belirtmiştik. Şu şekilde açıklayacak olursak:

Yoksulluk nafakası talep etmiş olan ve boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olacağı düşünülen taraf tekrar evlenmemek veya yoksulluğa düşmesini engelleyecek gelir getiren bir işte çalışmamak kaydıyla boşanmada nafaka çeşitlerinden yoksulluk nafakasını almaya hak kazanmaktadır. Ayrıca yoksulluk nafakası alabilmek için eşinden daha az kusura sahip olmak ya da kusursuz olmak gerekmektedir. Eşinden daha fazla kusura sahip olanlar yoksulluk nafakası alamaz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Kimler Alamaz?” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-kimler-alamaz”][vc_column_text]Yoksulluk nafakasını kimlerin alabileceği kadar kimlerin alamayacağı da önemli bir noktadır. Boşanmada nafaka hususunda nafaka çeşitleri arasında incelediğimiz yoksulluk nafakasını kimlerin alamayacağından bahsedecek olursak. Nafaka çeşitleri tarafların ve çocukların mağdur olmaması amacıyla düzenlenmiştir. Yoksulluk nafakası şartlarında da bahsettiğimiz gibi yoksulluk nafakası talep etmiş olmayan, boşanma sonrasında yoksulluğa düşmeyecek olan, yeniden evlenmiş veya yoksulluğa düşmesini engelleyecek gelir getiren bir işte çalışan kişi boşanmada nafaka çeşitleri arasında incelediğimiz yoksulluk nafakasını alamamaktadır. Ayrıca yoksulluk nafakası alabilmek için eşinden daha az kusura sahip olmak ya da kusursuz olmak gerektiğinden kusurlu olan taraf da yoksulluk nafakası alamaz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Yoksulluk Nafakasında Kusur

Yoksulluk nafakası şartları arasında belirtmiş olduğumuz gibi kusur, yoksulluk nafakasını etkilemektedir. Boşanma sonrasında yoksulluk nafakasının talep edilmesi halinde hakim tarafından değerlendirme yapılarak bu nafakaya hükmedilmesi söz konusu olmaktadır. Boşanmaya götüren süreçte ve boşanma sebepleri dikkate alındığında kusurlu olan tarafın nafaka alıp alamayacağı merak edilmektedir. Peki kusurlu olan taraf boşanma sonrasında yoksulluk nafakası alabilmekte midir? Bu sorunun cevabına gelince yoksulluk nafakası söz konusu olduğunda eşinden daha fazla kusurlu olan taraf yoksulluk nafakası alamamaktadır.[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Kusurlu Eş Nafaka Alabilir Mi?” tab_id=”kusurlu-es-nafaka-alabilir-mi”][vc_column_text]Yoksulluk nafakasında kusuru inceledik. Kusurlu eşin yoksulluk nafakası alma durumunu inceleyelim. Kusurlu eş nafaka alabilir mi alamaz mı? Bunu incelerken nafaka çeşidine bakmamız gerekmektedir. Şayet yoksulluk nafakası söz konusu ise yoksulluk nafakası alabilmek için eşinden daha az kusura sahip olmak ya da kusursuz olmak gerekmektedir. Eşinden daha fazla kusura sahip olanlar yoksulluk nafakası alamaz. Bu nedenle yoksulluk nafakası alabilmek için kusursuz yahut daha az kusurlu olmak gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Aldatan Eş Nafaka Alabilir Mi ?” tab_id=”aldatan-es-nafaka-alabilir-mi”][vc_column_text]Aldatma meselesi boşanmada kusur hususunu ilgilendirmektedir. Aldatan eş kusurlu olduğundan dolayı, aldatan eşin nafaka alabilme durumu yukarıda anlattığımız kusurlu eşin nafaka alabilme durumuna tabii olup yoksulluk ve iştirak nafakasına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Yoksulluk nafakasında kusurlu eş lehine nafakaya hükmedilememektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Çalışmak Nafaka Almaya Engel Mi?” tab_id=”calismak-nafaka-almaya-engel-mi”][vc_column_text]Yoksulluk nafakası boşanma sonrası yoksulluğa düşen tarafı ilgilendirdiğinden çalışmak ve nafaka almak ilişkisi yoksulluk nafakası alma şartları bölümümüzde belirtmiş olduğumuz gibi yoksulluk nafakasını yakından ilgilendirmektedir. Yoksulluk nafakası alabilmek için boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek durumda olunmalıdır. Bu sebeple yoksulluğa düşmeyi engelleyecek bir işte çalışmak suretiyle yoksulluğa düşmekten kaçınılıyorsa bu durum yoksulluk nafakasını gereksiz kılmaktadır. Çalışma karşılığı alınacak ücret yoksulluğa düşmeyi engellemiyor ise nafakaya devam edilebilir ancak bu durum, nafaka miktarını etkiler. İştirak nafakasında ise nafaka çocuklara ilişkin olduğundan velayet kendisinde olan eşin çalışması iştirak nafakası almasına engel teşkil etmemektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Yoksulluk Nafakası Nasıl Hesaplanır?

Yoksulluk nafakası hakkında merak edilen diğer bir husus da bu nafakanın nasıl hesaplanacağıdır. Yoksulluk nafakası açıkladığımız üzere boşanma sonrası yoksulluğa düşecek tarafın mağduriyetini engellemek adına belli koşullarda ödenen nafaka çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki yoksulluk nafakası nasıl hesaplanmaktadır? Yoksulluk nafakasının hesaplanmasına gelince tarafların sosyal ve ekonomik durumları önem arz etmektedir. Tarafların durumuna ilişkin değerlendirme yapılarak yoksulluk nafakası miktarı tayin edilmektedir.[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Ne Kadar Ödenir?” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-ne-kadar-odenir”][vc_column_text]Yoksulluk nafakasının ne kadar ödeneceği hususuna ilişkin olarak, nafaka çeşitlerinin miktarının belirlenmesinde tarafların ekonomik ve sosyal durumları göz önünde bulundurularak ve nafakanın amacına uygun olarak hakkaniyet ilkesi de göz önünde bulundurularak hakim tarafından bir nafaka miktarına hükmolunur.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası En Fazla Ne Kadar Ödenir?” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-en-fazla-ne-kadar-odenir”][vc_column_text]Nafaka çeşitleri arasında incelediğimiz yoksulluk nafakası, nafaka miktarları belirlenirken dikkat edilecek kriterleri belirttiğimiz gibi tarafların ekonomik, sosyal durumları göz önünde bulundurularak, yoksulluğa düşme durumları ve onları yoksulluktan kurtaracak nafaka miktarları kararlaştırılarak takdir edilir. Bu sebeple yoksulluk nafakasının miktarı duruma göre değişebilecektir.

Nafaka çeşitleri, nafaka miktarı güncellenmesi, nafaka talepleriniz ve boşanmada nafaka hakkında tüm problemlerinize yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak adına Farah Hukuk avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Artırılması (Nafaka Artırım Davası)” tab_id=”yoksulluk-nafakasinin-arttirilmasi-davasi-nafaka-arttirim-davasi”][vc_column_text]Yoksulluk nafakasını tanımladık. Yoksulluk nafakası alma şartlarından ve yoksulluk nafakası miktarı hesaplamadan bahsettik. Peki bu yoksulluk nafakası miktarları sabit midir, yoksulluk nafakasının artırılması, indirilmesi yahut yoksulluk nafakasının kaldırılması mümkün müdür? Boşanmada nafaka miktarlarının belirlenmesinde belirttiğimiz gibi yoksulluk nafakası boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek tarafın mağduriyetini enellemek adına hükmedilen nafaka çeşididir. Peki yoksulluk nafakasının artırılması mümkün müdür?  Nafaka artırım davası nedir? Hangi durumlarda nafaka artırım davası açılabilmektedir? Boşanma sonrasında bağlanan nafakalar, boşanmanın üzerinden zaman geçtikçe sosyal ve ekonomik durumların değişmesiyle değişebilmektedir. Doğal olarak tarafların ekonomik ve sosyal durumlarıyla çocukların durumları boşanma sonrasında, boşanma esnasındaki gibi kalmamaktadır. Boşanmada nafaka çeşitlerinden yoksulluk nafakasına ilişkin olarak ihtiyaçlar artabilmekte nafaka alacaklısı tarafın nafaka hakkında artış söz konusu olabilmektedir. Bu hususta nafaka artırımı mümkün olup talep edilebilir hale gelmektedir. Nafaka artırım davası ile nafaka artırım talebinde bulunmak mümkündür.

Nafaka artırım davası hususunda detaylı bilgi için Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır? konulu makalemize göz atabilirsiniz[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Kaldırılması Davası” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-kaldirilmasi-davasi”][vc_column_text]Boşanmada nafaka hususu söz konusu olduğunda boşanma sürecindeki tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre miktarlar belirlendiğinden boşanma sonrası süreçte tarafların sosyal ve ekonomik durumları değişmekte ve nafakaların artırılması azaltılması ve kaldırılması gündeme gelebilmektedir. Boşanmada nafaka çeşitlerine mahkeme kararıyla hükmedildiğinden bu nafakaların kaldırılması da mahkemeye başvurmak suretiyle olmaktadır. Nafaka alacaklısı tarafın evlenmesi yahut ölümü halinde ise yoksulluk nafakası kendiliğinden sona ermektedir.

Detaylı bilgi için Nafakanın Kaldırılması Şartları konulu makalemize göz atabilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Yoksulluk Nafakası Süresi

Yoksulluk nafakasına ilişkin Medeni Kanun maddesi, belirtmiş olduğumuz üzere aşağıdaki gibidir:

“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” (TMK 175)

Boşanmada nafaka çeşitlerine ilişkin olarak merak edilen konulardan biri de bu nafakaların ne zaman ödenmeye başlanıp ne zaman kesileceğidir. Boşanmada nafaka çeşitlerinden biri olan yoksulluk nafakasının süresi konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu bağlamda yoksulluk nafakasının süresiz olduğunu söyleyebilmekle beraber şunu da belirtmeliyiz ki nafaka miktarları tarafların sosyal ve ekonomik düzeyine göre tayin edildiğinden bu şartlara göre yoksulluk nafakasının artırılması azaltılması yahut kaldırılması mümkün olabilmektedir.

Nafaka alacaklısının evlenmesi yahut taraflardan birinin ölümü halinde yoksulluk nafakası kendiliğinden kalkarken

Boşanma sonrası alacaklının evlenmeden fiilen evli gibi yaşaması, yoksulluk halinin ortadan kalkması, haysiyetsiz hayat sürmesi, nafaka yükümlüsünün ödeme gücünü tamamen yitirmiş olması durumlarında da mahkeme kararıyla kaldırılması mümkündür.

İlgili maddede de gösterilmiş olduğu gibi kanunumuz yoksulluk nafakası için herhangi bir süre tayin etmemiştir. Yoksulluk nafakası, şartları gerçekleşmiş olduğu sürece belirli bir sınırlamaya tabi olmadan devam edebilecektir. Ancak günümüzde bu husus mercek altına alınmış aşağıda açıklayacağımız üzere yoksulluk nafakasında süre konusu tartışılmaya başlanmış. Adalet Bakanlığı’nın yoksulluk nafakasında süreye ilişkin düzenlemeye gitmesi gündeme gelmiştir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Süresiz (Ömür Boyu Nafaka) Kalkıyor Mu? Nafakada Süre 2018

Yukarıda kanunumuzda belirtilmiş olduğu üzere yoksulluk nafakasının süresiz talep edileceği belirtilmiştir. Güncel olarak nafakada süreye ilişkin olarak başlatılan çalışmaya da değinilmiştir. Şimdi bu meseleyi biraz açalım.

Süresiz nafaka hususu Adalet Bakanlığı’nın başlattığı çalışma ile gündeme alınmıştır. Süresiz nafaka nedir? Nafaka süresiz olarak mı bağlanmaktadır. Nafakada süre sınırlaması mevcut mudur?

Mevcut TMK 175. maddesine göre, “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz” ifadesi yer almaktadır. Bu nafakaya belli bir süre sınırı öngörülmemiştir. Süresiz olarak tabiri kullanılmıştır. Süresiz nafaka söz konusudur. Nafaka karşıdaki eş yoksulluğa düşebilecek olduğu sürece ödenmekte ve bu da nafaka alan tarafın nafaka alabilmek için içinde bulunduğu duruma devam etmesine, süresiz nafaka almak isteyen şahısların da bu nafaka hakkı dolayısıyla boşanma yanlısı olmasını sağlamaktadır. Çok kısa süre evli kalıp uzun yıllar boyunca nafaka ödemeye mahkum edilen birçok kişi bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı ise bu mağduriyetleri gidermek amacıyla bir çalışma başlatmıştır. Süresiz nafakanın sınırlandırılabilir olmasına ilişkin çalışma ışığında, çocuksuz boşanmalarda 1 yıl, çocuklu boşanmalarda ise 3, en fazla 5 yıl nafaka ödenmesine hükmedilmesi önerilmektedir. Buna göre aile hâkimi, eşe “yoksulluk nafakası” verilmesini ve süresini takdir ederken “evliliğin süresi”, “ortak çocuk bulunup bulunmaması”, “kadının (eşin) yaşı”, “gelir seviyesi” ve “kusur durumu” kriterlerine bakarak nafaka süresini belirleyecek olup nafaka belirlenirken, boşanan eşin (kadının) “kusur” derecesi önem taşıyacaktır.

Öneriler ise aşağıdaki şekildedir:

-Yoksulluk nafakası en fazla 5 yıl verilsin.

-Süre sonunda mağduriyet sürüyorsa nafakayı fon kurup devlet karşılasın.

-Asgari ücretliler aleyhine hükmedilecek nafaka da bu fondan ödensin.

-Mal rejimi davası açma hakkı 1 yıl olarak düzenlensin.

-Nafakasını ödeyemeyen eşe tazyik hapsi kaldırılsın.

-Altsoya “yardım nafakası” yeniden değerlendirilsin.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Yoksulluk Nafakası Ödenmezse Ne Olur?

Boşanmada nafaka hususunda nafaka borçlusunun ödemesi hakimce takdir olunmuş belli bir nafaka bedeli bulunmaktadır. Peki ya yoksulluk nafakası yükümlüsü, yoksulluk nafakasını ödemezse ne olur? Nafaka yükümlüsünün nafakayı ödememesi durumunda ne olacağı İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. İcra İflas Kanunu, nafaka hükümlüsünün, hükmolunan nafakayı ödememesi halinde  3 ay tazyik hapsi öngörmüştür. Hükmolunan nafakayı ödemekle yükümlü olan kişi, nafakayı ödemeyip üç aylık hapis cezasına çarptırılması durumunda, ödemesi halinde ceza ortadan kalkmaktadır. Bu kişi aynı zamanda, hapis cezası uygulanmakta iken de ödemesi gereken nafakayı ödeyerek hapisten tahliye olabilmektedir. Şu da unutulmamalıdır ki bu hapis cezası nafaka borcunun yerine geçmemekte olup hapis cezasıyla değil ancak bu borcun ödenmesiyle ortadan kalkmaktadır. Yoksulluk nafakasının ödenmemesi hususunda problem yaşıyorsanız Farah Hukuk avukatlarından yardım alabilirsiniz.

Geçmişe Dönük Nafaka Nasıl Tahsil Edilir?

Nafaka borçlusunun yoksulluk nafakasını ödememesi halinde ne gibi yaptırımlarla karşılaşacağını belirttik. Peki geçmişe dönük olarak yoksulluk nafakası borçlusundan bu borçlar nasıl tahsil edilir, bunu inceleyelim. Nafaka alacaklısı, geçmişe dönük nafaka alacağı için icra kanalıyla bu hakkını talep edebilmektedir. Geriye dönük nafaka alacağının tahsili için, hakim tarafından bağlanmış olan nafakanın türüne göre ilamlı ya da ilamsız icra takibi yapılması gerekir. Geçmişe yönelik birikmiş nafaka alacaklarının tahsili için yukarıda açıklamış olduğumuz şekilde icra takibi yoluna başvurmanız gerekmektedir. Nafaka alacakları 10 yıllık genel zaman aşımı süresine tabi olduğundan takip başlatılmasından önceki 10 yıl içerisindeki nafaka alacakları tahsil edilebilmektedir. İcra takibi başlatılması zaman aşımı süresini durdurmaktadır. Geriye dönük birikmiş nafaka alacaklarınızı alabilmeniz için gerekli olan icra takibi işlemlerinizi Farah Hukuk olarak etkin şekilde yürüterek, kısa sürede hakkınızı almanızı sağlamaktayız.

Boşanmada nafaka tahsilindeki problemler ve ödenmemiş nafaka alacaklarınızın tahsiline yönelik detaylı bilgi için Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Yoksulluk Nafakası Ödenmezse Nereye Şikayet Edilir?

Nafaka ödenmemesi halinde şikayet mercii ise İcra Ceza Mahkemesidir.

Yukarıda nafaka ödenmezse ne olur başlıklarında bahsettiğimiz üzere nafaka ödenmemesi halinde ne olacağı İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. İcra İflas Kanunu, nafaka yükümlüsünün, hükmolunan nafakayı ödememesi halinde  3 ay tazyik hapsi öngörmüştür. Hükmolunan nafakayı ödemekle yükümlü olan kişi, nafakayı ödemeyip üç aylık hapis cezasına çarptırılması durum unda, ödemesi halinde ceza ortadan kalkmaktadır.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Nafaka Nedir?  Çeşitleri ve Koşullar

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Günümüzde insanların birçoğu boşanma sonrası Nafaka nedir? Çeşitleri ve koşulları hakkında genel bilgi sahibi olamak adına araştırma yapmaktadır.Evlilik birliğinin sonlandırması ardından nafaka ile ilgili ne gibi sorumlulukları olacağı konusunda araştırma içine girmektedir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nafaka Nedir?

Boşanmada nafaka hususu, boşanma sürecinde olan eşlerin boşanma ve boşanma sonrası süreçlerini etkileyeceğinden, boşanmada nafaka konusu önem arz etmekte ve nafakaya ilişkin sorularla çok sık karşılaşılmaktadır. Peki nafaka nedir? Hangi şartlarda nafaka söz konusu olabilmekte, nafaka miktarları neye göre belirlenmektedir? Kimler nafaka alabilirken kimler nafaka alamamaktadır?

Nafakanın tanımına gelince, hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların ve varsa çocukların maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için takdir ettiği, yükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği meblağ nafaka olarak nitelendirilmektedir. Boşanmada nafaka çeşitlerini boşanma süreci ve boşanma sonrası süreçteki niteliklerine göre Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak sınıflandırmak mümkündür.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nafaka Çeşitleri

Boşanma sürecinde ve sonrasında taraflara ve çocuklara yönelik olarak hükmedilen nafakalar niteliklerine göre çeşitlenmektedir. Peki bu nafaka çeşitleri nelerdir? Nafaka türleri neye göre ayrılmaktadır? Nafaka türleri ayrımında dikkat edilen hususlar nelerdir? Nafaka türleri arasında ne gibi farklar bulunmaktadır?

Nafaka çeşitleri yukarıda da belirttiğimiz gibi tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası olarak sınıflandırılmaktadır. Nafaka çeşitleri çocuklara veya taraflara yahut boşanma sürecine ilişkin olması durumuna göre farklılık göstermektedir. Boşanmada nafaka çeşitleri hakkında aşağıda detaylı bilgi vereceğiz.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tedbir Nafakası Nedir?

Nafaka çeşitleri arasında tedbir nafakasını incelemek boşanma sürecini ilgilendirdiği dolayısıyla uygun olacaktır. Boşanmada nafaka çeşitlerini açıklamaya tedbir nafakasını açıklayarak başlayalım. Tedbir nafakası boşanma sürecini ilgilendiren bir nafakadır. Tedbir nafakasını, Boşanma davası süreci devam ederken tarafların ve çocukların zaten manevi olarak zarar görülmeye müsait ve hassas bir dönem olan bu dönemde maddi olarak da mağdur olmalarını engellemek amacıyla takdir edilen nafaka türü olarak boşanmada nafaka çeşitleri içerisinde ifade etmek mümkündür.[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Tedbir Nafakası Ne Zaman Başlar?” tab_id=”tedbir-nafakasi-ne-zaman-baslar”][vc_column_text]Tedbir nafakasının ne zaman başlayacağı boşanma sürecindeki çiftler için merak konusu olmaktadır. Nafaka çeşitleri arasında tedbir nafakasının başlangıç tarihine ilişkin bilgi verecek olursak boşanma sürecinde hakim tarafından re’sen bağlanması mümkün olan tedbir nafakasının, dava tarihinden itibaren bağlanmasına hükmedilmesi gerektiği Yargıtay kararlarında belirtilmiştir. Boşanmada tedbir nafakasının, nafaka talebinden sonra başlaması isabetsiz bulunmuştur.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tedbir Nafakasına İtiraz” tab_id=”tedbir-nafakasina-itiraz”][vc_column_text]Nafaka çeşitleri arasında bahsettğiğimiz tedbir nafakasına itiraz konusu da merak edilen bir konudur. Tedbir nafakasına itiraz süreci durdurur mu? Bunları açıklamaya çalışalım.

Tedbir nafakasının işlemeye başlama tarihi boşanma veya ayrılık davasının açılmaya başlandığı tarih olarak belirlenmiştir. Tedbir nafakası boşanma hükmünün kesinleştiği güne kadar da devam etmektedir.Nafakanın akıbeti hakimin hükmüne göre belirlenir. Tedbir nafakasının ödenmesi için yapılmış olan icra takibi, ödeme emrinin borçluya tebliği itibariyle 7 günlük süre içerisinde yapacağı itiraz ile durur. Bu itirazin iptali ve sonuca bağlanması ile ilgili olarak işleyecek süreçte aile mahkemesi görevlidir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur?” tab_id=”tedbir-nafakasi-odenmezse-ne-olur”][vc_column_text]Boşanmada nafaka çeşitlerinden tedbir nafakasına hükmedilmiş ve ödenmesi gerçekleştirilmemiş ise ne yapılacağı merak edilen bir husustur. Nafaka borçlusunun ödemesi hakimce takdir olunmuş belli bir nafaka bedeli bulunmaktadır. Peki ya tedbir nafakası yükümlüsü, tedbir nafakasını ödemezse ne olur? Nafaka yükümlüsünün nafakayı ödememesi durumunda ne olacağı İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. İcra İflas Kanunu, nafaka hükümlüsünün, hükmolunan nafakayı ödememesi halinde  3 ay tazyik hapsi öngörmüştür. Hükmolunan nafakayı ödemekle yükümlü olan kişi, nafakayı ödemeyip üç aylık hapis cezasına çarptırılması durumunda, ödemesi halinde ceza ortadan kalkmaktadır. Bu kişi aynı zamanda, hapis cezası uygulanmakta iken de ödemesi gereken nafakayı ödeyerek hapisten tahliye olabilmektedir. Şu da unutulmamalıdır ki bu hapis cezası nafaka borcunun yerine geçmemekte olup hapis cezasıyla değil ancak bu borcun ödenmesiyle ortadan kalkmaktadır. Tedbir nafakasının ödenmemesi hususunda problem yaşıyorsanız Farah Hukuk avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Boşanmada nafaka tahsilindeki problemler ve ödenmemiş nafaka alacaklarınızın tahsiline yönelik detaylı bilgi için Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.  [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tedbir Nafakası Ne Zaman Ödenir?” tab_id=”tedbir-nafakasi-ne-zaman-odenir”][vc_column_text]Tedbir nafakasının ödenmesi ve ödenmemesi durumunda neler olacağı merak edilen konular olduğu gibi tedbir nafakasının ne zaman ödeneceği de akıllarda bir soru işareti oluşturmaktadır. Tedbir nafakası ne zaman ödenir? Tedbir nafakası yükümlülüğü ne zaman başlar? Bunları açıklayacak olursak tedbir nafakası hakkında yukarıda bahsettiğimiz üzere başlangıç tarihi dava tarihi olup tedbir nafakası, tedbir nafakası talebinden sonra başlamamaktadır. Nafaka çeşitleri göz önünde bulundurularak başlangıç tarihlerine dikkat edilmelidir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tedbir Nafakası Şartları Nelerdir?” tab_id=”tedbir-nafakasinin-sartlari-nelerdir”][vc_column_text]Tedbir nafakası şartlarının neler olduğunu açıklayalım. Hangi koşullarda tedbir nafakası bağlanmaktadır? Tedbir nafakası ne zaman sona ermektedir? Tedbir nafakası bahsettiğimiz üzere boşanma sürecinde mağduriyet yaşanmaması için bağlanan bir nafaka çeşididir. Boşanmanın kesinleşmesi ve evlilik birliğinin sona ermesinden itibaren yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası bağlanmasıyla tedbir nafakası sona ermektedir. Tedbir nafakası boşanma sürecinde mağduriyeti engellemek amacı ile bağlandığından hakim tarafından muhtemel bir mağduriyet durumu olduğunun kararlaştırılması gerekmektedir ki tedbir nafakasına hükmedilsin. Şu da unutulmamalıdır ki tedbir nafakası talebe bağlı bir nafaka olmayıp tedbir nafakası hakim tarafından re’sen bağlanabilmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tedbir Nafakası Neye Göre Belirlenir?” tab_id=”tedbir-nafakasi-neye-gore-belirlenir”][vc_column_text]Tedbir nafakasının neye göre belirlendiğinden bahsederken yukarıda açıkladığımız üzere tedbir nafakası nedir? Tedbir nafakasının koşulları nelerdir? Tedbir nafakası hangi durumlarda bağlanmaktadır? gibi soruların cevaplarını bilmemiz gerekmektedir. Tedbir nafakasına yönelik olarak bu bilgilerden yukarıda bahsettik. Bu hususta tedbir nafakasının tarafların sosyal ve ekonomik düzeylerine göre ve boşanma sürecinde mağduriyeti engellemek adına bağlandığını söylememiz mümkündür. Tedbir nafakasının miktarı da bu husus göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Tedbir nafakasına ilişkin detaylı bilgi için Tedbir Nafakası ve Şartları Nelerdir? konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

İştirak Nafakası Nedir?

Nafaka çeşitleri arasında saydığımız diğer bir nafaka çeşidi de iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası boşanma sürecinde çocukların mağdur olmamasına yönelik bir nafakadır. İştirak nafakası, ebeveynlerin çocuklara bakma yükümlülüğünden doğmaktadır. Ebeveynler, çocuklarının bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Boşanma gerçekleşip çocukların velayeti taraflardan birine verildiğinde diğer tarafın çocuklara yönelik bakım yükümlülüğü hala devam etmektedir. İştirak nafakası, velayet kendisine verilmeyen tarafın, çocukların bakım ve eğitim giderlerine yönelik ödemesi için takdir edilen nafaka türüdür..[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”0″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Miktarı Neye Göre Belirlenir?” tab_id=”istirak-nafakasi-neye-gore-belirlenir”][vc_column_text]İştirak nafakasının belirlenmesi hususunda şuna dikkat etmek gerekir. İştirak nafakası ebeveynlerin çocuklarına karşı bakım yükümlülüğünden doğmuş bir nafaka çeşidi olduğundan iştirak nafakasının miktarı da çocukların ihtiyacı oranında belirlenecektir. Çocukların yaşları, eğitim durumları iştirak nafakasının miktarının belirlenmesinde etkili olmaktadır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakasının Kaldırılması” tab_id=”istirak-nafakasinin-kaldirilmasi”][vc_column_text]Nafakalar tarafların sosyal ve ekonomik durumuna ve birtakım ihtiyaçlarına göre belirlenmiş olup değişiklik gösterebileceğinden ötürü nafakaların artırılması azaltılması yahut kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Nafaka çeşitleri arasında bahsetmekte olduğumuz iştirak nafakasının kaldırılması hususunu incelemeden önce şuna dikkat etmek gerekir ki iştirak nafakası ebeveynlerin çocuklarına yönelik bakım ve eğitim yükümlülüğünden kaynaklanmakta olduğundan iştirak nafakasının kaldırılması da buna ilişkin olmaktadır. Çocuklar ergin olduklarında iştirak nafakası ödenmesine gerek kalmamakta ve kesilmektedir. Şu kadar var ki çocuk 18 yaşının doldurmuş olduğu halde eğitimi devam ediyorsa nafaka yükümlülüğü devam etmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Kaç Yıl Ödenir?” tab_id=”istirak-nafakasi-kac-yil-odenir”][vc_column_text]İştirak nafakasının kaç yıl ödeneceğine yönelik olarak şunu söyleyebiliriz. İştirak nafakası kaç yıl ödenir diye sorduğumuzda açıklamış olduğumuz üzere kesin bir cevaba ulaşmak mümkün olmamakta çocuğun ihtiyaçlarına ve yaşına göre değişmektedir. Bahsettiğimiz üzere iştirak nafakası çocuğun ergin olmasıyla sona ermekte şayet eğitimi devam ediyorsa devam etmektedir. İştirak nafakasının kaç yıl süreceği ise bu koşullara göre değişiklik göstermektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Ne Zaman Kesilir?” tab_id=”istirak-nafakasi-ne-zaman-kesilir”][vc_column_text]İştirak nafakasının ne zaman kesileceği hususu da sıkça sorulan sorular arasındadır. İştirak nafakası bahsettiğimiz üzere nafaka çeşitleri arasında ebeveynlerin çocuklara yönelik bakım yükümlülüğünden kaynaklanmakta olan nafaka türüdür ve çocuğun ergin olmasıyla kesilmektedir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki nafaka yükümlülüğü şayet çocuğun eğitimi devam ediyorsa devam etmektedir. İştirak nafakasının ne zaman kesileceğine yönelik olarak bunlar göz önünde bulundurularak bir sonuca varılacaktır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Ödenmezse Ne Olur?” tab_id=”istirak-nafakasi-odenmezse-ne-olur”][vc_column_text]Boşanmada nafaka çeşitleri arasında belirttiğimiz iştirak nafakasına hükmedilmiş ve ödemesi gerçekleştirilmemiş ise bu durumda ne yapılacaktır? İştirak nafakası borçlusunun çocuk nafaka borçlusunun ödemesi hakimce takdir olunmuş belli bir nafaka bedeli bulunmaktadır. Peki ya iştirak nafakası yükümlüsü, iştirak nafakasını ödemezse ne olur? Nafaka yükümlüsünün nafakayı ödememesi durumunda ne olacağı İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. İcra İflas Kanunu, nafaka hükümlüsünün, hükmolunan nafakayı ödememesi halinde  3 ay tazyik hapsi öngörmüştür. Hükmolunan nafakayı ödemekle yükümlü olan kişi, nafakayı ödemeyip üç aylık hapis cezasına çarptırılması durumunda, ödemesi halinde ceza ortadan kalkmaktadır. Bu kişi aynı zamanda, hapis cezası uygulanmakta iken de ödemesi gereken nafakayı ödeyerek hapisten tahliye olabilmektedir. Şu da unutulmamalıdır ki bu hapis cezası nafaka borcunun yerine geçmemekte olup hapis cezasıyla değil ancak bu nafaka borcunun ödenmesiyle ortadan kalkmaktadır. İştirak nafakasının ödenmemesi hususunda problem yaşıyorsanız Farah Hukuk avukatlarıyla iletişime geçerek hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Boşanmada nafaka tahsilindeki problemler ve ödenmemiş nafaka alacaklarınızın tahsiline yönelik detaylı bilgi için Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Kaç Yaşına Kadar Ödenir?” tab_id=”istirak-nafakasi-kac-yasina-kadar-odenir”][vc_column_text]Boşanmada nafaka çeşitleri arasında saydığımız iştirak nafakasının kaç yaşına kadar ödeneceğine ilişkin olarak yukarıda, “iştirak nafakası kaç yıl ödenir?” ve “iştirak nafakası ne zaman kesilir?” başlıklarında belirttiğimiz üzere iştirak nafakasının çocuk ergin oluncaya yani 18 yaşını dolduruncaya dek ödenmesi kural olarak geçerli olmakla birlikte çocuğun eğitiminin devam etmesi halinde yükümlülük devam etmektedir. İştirak nafakası kaç yaşına kadar ödenir hususu bu şartlar altında şekillenmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Şartları Nelerdir? ” tab_id=”istirak-nafakasinin-hesaplanmasi”][vc_column_text]İştirak nafakası şartlarının neler olduğunu açıklayalım. Hangi koşullarda iştirak nafakası bağlanmaktadır? İştirak nafakası ne zaman sona ermektedir? İştirak nafakası bahsettiğimiz üzere ebeveynlerin çocuklarına yönelik bakım yükümlülüğünden doğan bir nafaka çeşididir. Peki iştirak nafakası şartları nelerdir? Boşanma esnasında boşanmayı talep eden çiftlerin çocukları var ise çocuğun velayeti ve kimin yanında kalacağına ilişkin problemler gündeme gelebildiği gibi çocuğun bakım ve eğitim giderlerinin nasıl karşılanacağı ve ilerleyen süreçte bu durumun nasıl sonuca bağlanacağı problem oluşturmaktadır. Bu sorumluluğa yönelik olarak boşanmada nafaka taleplerinde iştirak nafakası gündeme gelmektedir. İştirak nafakasının şartlarına bakacak olursak  açıkladığımız üzere boşanan çiftlerin çocukları bulunmalıdır. Bu durumda hakim, velayet kendisine verilmeyen tarafın, karşı tarafa belirli bir miktar nafaka ödemesine hükmetmektedir. Bu nafaka ise iştirak nafakası olarak isimlendirilmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Hesaplaması” tab_id=”istirak-nafakasi-hesaplamasi”][vc_column_text]Nafaka hesaplaması hususuna gelince iştirak nafakası hesaplanırken, iştirak nafakası çocuklara yönelik bir nafaka çeşidi olduğundan nafaka ödeyecek tarafın sosyal ve ekonomik durumuna bakılacağı gibi çocuğun ihtiyacına, eğitim durumuna ve diğer giderlerine bakılıp hepsi birlikte değerlendirilerek iştirak nafakası miktarı hakim tarafından takdir edilecektir.  [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İştirak Nafakası Arttırılması (Nafaka Artırım Davası)” tab_id=”istirak-nafakasi-arttirilmasi-nafaka-arttirim-davasi”][vc_column_text]Boşanmada nafaka miktarlarının belirlenmesi hususunda bahsettiğimiz gibi iştirak nafakası, nafaka çeşitleri arasında ebeveynlerin çocuklara yönelik bakım yükümlülüğünden doğmakta olup bu nafaka tarafların ve çocukların bakım ve eğitim giderlerine yönelik olarak hesaplanmaktadır. Peki iştirak nafakasının arttırılması mümkün müdür? Nafaka arttırım davası nedir? Hangi durumlarda nafaka arttırım davası açılabilmektedir? Boşanma sonrasında bağlanan nafakalar, boşanmanın üzerinden zaman geçtikçe sosyal ve ekonomik durumların değişmesiyle değişebilmektedir. Doğal olarak tarafların sosyal ve ekonomik durumlarıyla çocukların durumları boşanma sonrasında, boşanma esnasındaki gibi kalmamaktadır. İştirak nafakasına ilişkin olarak ihtiyaçlar artabilmekte çocuğun eğitim giderlerinde artış meydana gelebilmektedir. Bu hususta nafaka arttırımı mümkün olup talep edilebilir hale gelmektedir. Nafaka arttırım davası talebi ile nafaka artırımı mümkün olmaktadır.

Nafaka arttırım davası hususunda detaylı bilgi için Nafaka Arttırım Davası Nasıl Açılır? konulu makalemize göz atabilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Boşanma sonrası nafakalarda yoksulluk nafakası diğer bir nafaka çeşiti olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yoksulluk nafakasını tanımlayacak olursak boşanma sonucu bir taraf yoksulluğa düşecek ise bu mağduriyeti engellemek adına diğer taraftan talep edilecek nafaka türünü yoksulluk nafakası olarak ifade etmemiz mümkündür. Nafakalar, ödeyecek tarafın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir edildiğinden yoksulluk nafakası da kişilerin sosyal ve ekonomik durumları göz önünde bulundurularak takdir edilecektir.[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Nasıl Hesaplanır?” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-nasil-hesaplanir”][vc_column_text]Yoksulluk nafakası açıkladığımız üzere boşanma sonrası yoksulluğa düşecek tarafın mağduriyetini engellemek adına belli koşullarda ödenen nafaka çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki yoksulluk nafakası nasıl hesaplanmaktadır? Yoksulluk nafakasının hesaplanmasına gelince tarafların sosyal ve ekonomik durumları önem arz etmektedir. Tarafların durumuna ilişkin değerlendirme yapılarak yoksulluk nafakası miktarı tayin edilmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakasında Kusur” tab_id=”yoksulluk-nafakasinda-kusur”][vc_column_text]Boşanma sonrasında yoksulluk nafakasının talep edilmesi halinde hakim tarafından değerlendirme yapılarak bu nafakaya hükmedilmesi söz konusu olmaktadır. Boşanmaya götüren süreçte ve boşanma sebepleri dikkate alındığında kusurlu olan tarafın nafaka alıp alamayacağı merak edilmektedir. Peki kusurlu olan taraf boşanma sonrasında yoksulluk nafakası alabilmekte midir? Bu sorunun cevabına gelince yoksulluk nafakası söz konusu olduğunda eşinden daha fazla kusurlu olan taraf yoksulluk nafakası alamamaktadır. Ancak iştirak nafakası durumunda boşanma sonrasında çocukları mağdur etmemek gerektiğinden ve iştirak nafakası da çocuklara yönelik olduğundan velayet kendisinde olan taraf kusura bakılmadan iştirak nafakası alabilmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Şartları” tab_id=”yoksulluk-nafakasinda-kusur”][vc_column_text]Boşanmada nafaka çeşitlerini incelerken yoksulluk nafakası taraflar arasında çekişmeye sebep olan bir nafaka çeşididir. Yoksulluk nafakasının şartlarını inceleyecek olursak akıllara kimler yoksulluk nafakası alabilir? Yoksulluk nafakası ne zaman kesilir? Yoksulluk nafakası almak için gerekli koşullar nelerdir? gibi sorular gelmektedir. Boşanmada nafaka hususu çekişmeli bir konu olduğundan bunlara dikkat etmek yararınıza olacaktır. Yoksulluk nafakası şartlarını şu şekilde açıklamamız mümkündür.

Yoksulluk nafakası alacak taraf;

 • Yoksulluk nafakası talep etmiş olmalıdır.
 • Boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olmalıdır.
 • Tekrar evlenmemeli veya yoksulluğa düşmesini engelleyecek gelir getiren bir işte çalışmamalıdır.
 • Ayrıca Yoksulluk nafakası alabilmek için eşinden daha az kusura sahip olmak ya da kusursuz olmak gerekmektedir. Eşinden daha fazla kusura sahip olanlar yoksulluk nafakası alamaz

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Kaldırılması” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-kaldirilmasi”][vc_column_text]Boşanmada nafaka hususu söz konusu olduğunda boşanma sürecindeki tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre miktarlar belirlendiğinden boşanma sonrası süreçte tarafların sosyal ve ekonomik durumları değişmekte ve nafakaların artırılması azaltılması ve kaldırılması gündeme gelebilmektedir. Boşanmada nafaka çeşitlerine mahkeme kararıyla hükmedildiğinden bu nafakaların kaldırılması da mahkemeye başvurmak suretiyle olmaktadır. Nafaka alacaklısı tarafın evlenmesi yahut ölümü halinde ise yoksulluk nafakası kendiliğinden sona ermektedir.

Detaylı bilgi için Nafakanın Kaldırılması Şartları konulu makalemize göz atabilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Süresi” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-suresi”][vc_column_text]Boşanmada nafaka çeşitlerine ilişkin olarak merak edilen konulardan biri de bu nafakaların ne zaman ödenmeye başlanıp ne zaman kesileceğidir. Boşanmada nafaka çeşitlerinden biri olan yoksulluk nafakasının süresi konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu bağlamda yoksulluk nafakasının süresiz olduğunu söyleyebilmekle beraber şunu da belirtmeliyiz ki nafaka miktarları tarafların sosyal ve ekonomik düzeyine göre tayin edildiğinden bu şartlara göre yoksulluk nafakasının artırılması azaltılması yahut kaldırılması mümkün olabilmektedir.

Nafaka alacaklısının evlenmesi yahut taraflardan birinin ölümü halinde yoksulluk nafakası kendiliğinden kalkarken

Boşanma sonrası alacaklının evlenmeden fiilen evli gibi yaşaması, yoksulluk halinin ortadan kalkması, haysiyetsiz hayat sürmesi, nafaka yükümlüsünün ödeme gücünü tamamen yitirmiş olması durumlarında da mahkeme kararıyla kaldırılması mümkündür.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Ne Kadar Ödenir?” tab_id=”-yoksulluk-nafakasi-ne-kadar-odenir”][vc_column_text]Boşanmada nafaka çeşitlerinden Yoksulluk nafakasının ne kadar ödeneceği hususunda diğer bahsettiğimiz boşanmada nafaka çeşitlerinde olduğu gibi tarafların ekonomik ve sosyal durumları göz önünde bulundurularak ve nafakanın amacına uygun olarak hakkaniyet de göz önünde bulundurularak hakim tarafından ir nafaka miktarına hükmolunur.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Ödenmezse Ne Olur?” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-odenmezse-ne-olur”][vc_column_text]Boşanmada nafaka çeşitlerinden biri olan yoksulluk nafakasına hükmedilmiş ve bunun ödemesi gerçekleştirilmemiş ise ne yapılmalı, hangi yollara başvurulmalıdır? Boşanmada nafaka hususunda nafaka borçlusunun ödemesi hakimce takdir olunmuş belli bir nafaka bedeli bulunmaktadır. Peki ya yoksulluk nafakası yükümlüsü, yoksulluk nafakasını ödemezse ne olur? Nafaka yükümlüsünün nafakayı ödememesi durumunda ne olacağı İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. İcra İflas Kanunu, nafaka hükümlüsünün, hükmolunan nafakayı ödememesi halinde  3 ay tazyik hapsi öngörmüştür. Hükmolunan nafakayı ödemekle yükümlü olan kişi, nafakayı ödemeyip üç aylık hapis cezasına çarptırılması durumunda, ödemesi halinde ceza ortadan kalkmaktadır. Bu kişi aynı zamanda, hapis cezası uygulanmakta iken de ödemesi gereken nafakayı ödeyerek hapisten tahliye olabilmektedir. Şu da unutulmamalıdır ki bu hapis cezası nafaka borcunun yerine geçmemekte olup hapis cezasıyla değil ancak bu borcun ödenmesiyle ortadan kalkmaktadır. Tedbir nafakasının ödenmemesi hususunda problem yaşıyorsanız Farah Hukuk avukatlarından yardım alabilirsiniz.

Boşanmada nafaka tahsilindeki problemler ve ödenmemiş nafaka alacaklarınızın tahsiline yönelik detaylı bilgi için Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Artırılması (Nafaka Artırım Davası)” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-arttirilmasi-nafaka-arttirim-davasi”][vc_column_text]Boşanmada nafaka miktarlarının belirlenmesinde belirttiğimiz gibi yoksulluk nafakası boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek tarafın mağduriyetini engellemek adına hükmedilen nafaka çeşididir. Peki yoksulluk nafakasının artırılması mümkün müdür?  Nafaka artırım davası nedir? Hangi durumlarda nafaka artırım davası açılabilmektedir? Boşanma sonrasında bağlanan nafakalar, boşanmanın üzerinden zaman geçtikçe sosyal ve ekonomik durumların değişmesiyle değişebilmektedir. Doğal olarak tarafların ekonomik ve sosyal durumlarıyla çocukların durumları boşanma sonrasında, boşanma esnasındaki gibi kalmamaktadır. Boşanmada nafaka çeşitlerinden yoksulluk nafakasına ilişkin olarak ihtiyaçlar artabilmekte nafaka alacaklısı tarafın nafaka hakkında artış söz konusu olabilmektedir. Bu hususta nafaka artırımı mümkün olup talep edilebilir hale gelmektedir. Nafaka artırım davası ile nafaka artırım talebinde bulunmak mümkündür.

Nafaka artırım davası hususunda detaylı bilgi için Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır? konulu makalemize göz atabilirsiniz[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Kimler Alabilir” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-kimler-alabilir”][vc_column_text]Boşanmada nafaka çeşitleri başlığında inceleyebileceğimiz nafaka çeşitlerinden biri olan yoksulluk nafakasını kimlerin alabileceğini yoksulluk nafakası alma şartlarında belirtmiştik. Şu şekilde açıklayacak olursak:

Yoksulluk nafakası talep etmiş olan ve boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olacağı düşünülen taraf tekrar evlenmemek veya yoksulluğa düşmesini engelleyecek gelir getiren bir işte çalışmamak kaydıyla boşanmada nafaka çeşitlerinden yoksulluk nafakasını almaya hak kazanmaktadır. Ayrıca yoksulluk nafakası alabilmek için eşinden daha az kusura sahip olmak ya da kusursuz olmak gerekmektedir. Eşinden daha fazla kusura sahip olanlar yoksulluk nafakası alamaz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası Kimler Alamaz” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-kimler-alamaz”][vc_column_text]Boşanmada nafaka hususunda nafaka çeşitleri arasında incelediğimiz yoksulluk nafakasını kimlerin alamayacağından bahsedecek olursak. Nafaka çeşitleri tarafların ve çocukların mağdur olmaması amacıyla düzenlenmiştir. Yoksulluk nafakası şartlarında da bahsettiğimiz gibi yoksulluk nafakası talep etmiş olmayan, boşanma sonrasında yoksulluğa düşmeyecek olan, yeniden evlenmiş veya yoksulluğa düşmesini engelleyecek gelir getiren bir işte çalışan kişi boşanmada nafaka çeşitleri arasında incelediğimiz yoksulluk nafakasını alamamaktadır. Ayrıca yoksulluk nafakası alabilmek için eşinden daha az kusura sahip olmak ya da kusursuz olmak gerektiğinden kusurlu olan taraf da yoksulluk nafakası alamaz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yoksulluk Nafakası En Fazla Ne Kadar Ödenir?” tab_id=”yoksulluk-nafakasi-en-fazla-ne-kadar-odenir”][vc_column_text]Nafaka çeşitleri arasında incelediğimiz yoksulluk nafakası, nafaka çeşitleri hususunda miktarlar belirlenirken dikkat edilecek kriterleri belirttiğimiz gibi tarafların ekonomik, sosyal durumları göz önünde bulundurularak, yoksulluğa düşme durumları ve onları yoksulluktan kurtaracak nafaka miktarları kararlaştırılarak takdir edilir. Bu sebeple yoksulluk nafakasının miktarı duruma göre değişebilecektir.

Nafaka çeşitleri, nafaka miktarı güncellenmesi, nafaka talepleriniz ve boşanmada nafaka hakkında tüm problemlerinize yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak adına Farah Hukuk avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][anspress tags=”nafaka”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Boşanma Davalarında Nafaka ve Nafaka Miktarının Belirlenmesi

Boşanma Davalarında Nafaka ve Nafaka Miktarının Belirlenmesi konusu Boşanma sürecinde olan eşlerin nafakanın tanımı ve boşanma dönemi ve sonrasındaki miktarını belirlenmesini belirlemekte fayda vardır.

NAFAKA NEDİR?

Nafaka sözlük anlamı olarak, bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, mahkeme kararıyla verdiği aylık olarak nitelendirilir. Medeni Kanun açısından ise nafakayı aile fertlerinin maddi ve sosyal ihtiyaçlarının temini amacıyla sarf edilen masraflar olarak kabul görür.

NAFAKA TÜRLERİ NELERDİR?

Nafaka eşlerden birinin ekonomik durumunun diğer eşe göre oransız şekilde olduğu hallerde, diğer eşin ekonomik şartlarında düşüş olmaması için verilen maddi değerdir.

Nafakanın türleri :

 • Tedbir Nafakası
 • Yoksulluk Nafakası
 • İştirak Nafakası

olmak üzere üç tanedir.

Nafakanın çeşitleri mahkeme süreci ve sonrasındaki sürece göre çeşitlere ayrılır. Tedbir nafakası, mahkeme süresinde eşlerden birinin yoksulluğa düşme durumunda istenmesi halinde verilen nafaka çeşididir. Tedbir nafakası yalnızca boşanma davası sürerken verilen nafakadır. Boşanma kesinleştikten sonra verilecek nafakanın ise iki çeşidi vardır bunlardan birincisi çocukların okul ve bakım masraflarını içeren iştirak nafakası, diğeri ise eşlerden birinin boşanma sonrasında düşeceği yoksulluğu gidermek için kendisine ödenecek olan yoksulluk nafakasıdır. Bu nafakalar ve miktarları eşlerin ilerleyen süreçte maddi durumlarının gelişmesi veya kötüleşmesi halinde değişime uğrayabilir.   

TEDBİR NAFAKASI NEDİR?

Boşanma davası açılmakla birlikte, eşlerin birbirleri ve çocuklarının bakımı için gerekli olan maddi şartlarda güçlük yaşayacak olan eşe ödenecek nafaka türüne tedbir nafakası denir. Tedbir nafakası sadece boşanma davası sürdüğü zaman çerçevesinde alınabilir.

Boşanma davası sırasında tedbir nafakası talep eden eşin durumuna göre hakim tedbir nafakasına hükmeder. Tedbir nafakası alabilmek için eşlerden birinin hayat şartlarında evlilik sürecinde olduğundan daha düşük bir seviyeye gerileyecek olması gerekir. Esasında nafakanın amacı da bu standart düşüşüne engel olmaktır. Tedbir nafakası ve şartları nelerdir adlı makalemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TEDBİR NAFAKASI NASIL ALINIR?

Tedbir nafakası boşanma sürecindeyken verilecek olan nafaka çeşididir. Hayat standartlarında düşüş yaşayacak olan eş bunu hakimden talep edecek, hakim de uygun görmesi halinde kişiye tedbir nafakası bağlayacaktır. Tedbir nafakası talep etme hakkı yalnızca kadına ait değildir. Kusuru bariz ve daha çok olmamakla birlikte evliliğin sona ermesi sebebiyle en çok zararı görecek, hayat kalitesi düşecek olan eş mahkemeden talep edebilir. Tedbir nafakası, boşanma davası açılmasının ardından başlamakla birlikte boşanmanın gerçekleşmesi ile veya mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından sona erecek olan geçici bir nafaka türüdür.

YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR?

Türk Medeni Kanunu madde 175’e göre; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. ‘’

    Kanun burada zayıf olanı ve yahut zayıflığa düşecek olanı korumak maksadıyla hüküm getirmiştir. Bu nafakayı uygulamada daha çok kadınların istediği görülse de kusuru daha ağır olmamak şartıyla herkes talep edebilir. Buradaki gaye boşanma sebebiyle bir tarafın yoksulluğa düşecek olmasını engellemektir. Tabii böyle bir talepte bulunabilmesi için tarafın öncelikle diğer eşe kıyasen daha ağır bir kusurunun bulunmaması gerekmektedir. Eşler arasında kusurun daha fazla olma durumunu ise durumun şartlarına göre hakim hakkaniyete göre belirleyecektir.

    Yoksulluk nafakası hakim tarafından re’sen verilmez. Taraflardan birinin talebi çerçevesinde gerçekleşir. Yoksulluk nafakasını dava ile birlikte talep etme gibi bir durum da söz konusu değildir. Davanın açılmasından sonra, boşanma davası kesinleşinceye kadar her aşamada bu talepte bulunulabilir. Talebin, yazılı olarak verilmesi şartı yoktur mahkeme sırasında sözlü şekilde ifade etmesi halinde tutanaklara geçirilmesiyle de talepte bulunulmuş olacaktır.

Eşit kusur halinde ise yoksulluğa düşecek eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilebilecektir.

Yoksulluğa düşmesi kendisinden kaynaklanan eş için dürüstlük kuralları çerçevesinde böyle bir nafakaya hükmolunmayacaktır. Örneğin meslek sahibi bir kişi boşanma sonrasında çalışmayı reddediyorsa, bununla birlikte yoksulluk nafakası talep ediyorsa hakim burada MK 2’yi dayanak göstererek kişi hakkında yoksulluk nafakası kararı vermeyecektir.

Hâkim, nafaka talep eden eşin mal rejimi tasfiyesi sonunda yoksulluğunu ortadan kaldıracak miktarda gelir elde edip etmeyeceğini veya kendisine miras kalıp kalmayacağını da dikkate almalıdır. Yoksulluk nafakası isteyen eşin, bu tür mal varlığı ya da geliri varsa, bunların onu yoksulluktan kurtarıp kurtarmadığı araştırılmalı ve bu yapılırken de, kişiye ait tüm mal varlığı ve gelirler ayrıntılı araştırma ile tespit edilmelidir.

Yoksulluğa düşme ile boşanma arasında nedensellik bağı olması gerektiğinden, boşanan eşin yoksulluğa düşmesinin boşanmadan başka sebeplerle, örneğin eşin malvarlığını kumarda kaybetmesi, iflas etmesi, dolandırılması gibi nedenlerle gerçekleşmesi halinde eş nafaka isteminde haklı görülmeyecektir.

İŞTİRAK NAFAKASI NEDİR?

İştirak nafakası verilebilmesi için öncelikle eşlerin çocukları olması gerektir. Eşlerin çocuklara birlikte bakma yükümlülükleri boşanmadan sonra da devam etmektedir. Çocuğun bakım, eğitim, sosyal, kültürel, sağlık gibi masraflarında velayeti kendisine verilmese dahi diğer eşin de yükümlülükleri bulunur. Çocuğun velayetini alan kişiye yukarıda belittiğimiz masraflar çerçevesinde diğer eşin iştirak nafakası vererek ortak olması gerekmektedir. Mahkeme iştirak nafakası belirlenirken çocuğun menfaatlerini ve bu nafakayı verecek kişinin ekonomik gücünüz baz alarak bir karar verecektir. Boşanma davası süresinde veya boşanma davası sonuçlandıktan sonra iştirak nafakasına hükmolunabilir. Mahkeme kendisinden talep edilen iştirak nafakası miktarından daha fazla bir miktarda nafaka ödemeye hükmedemeyecektir.
TMK 182’ye göre iştirak nafakası:
    Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.
    Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.  
    Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

İŞTİRAK NAFAKASI NASIL ALINIR?

İştirak nafakası, boşanan eşlerin ortak çocuklarının hakkıdır. Nafakanın amacı, boşanan eşlerin mali güçleri oranında ortak çocuklarının bakım ve yetiştirilmesinde sorumluluklarının devam etmesini sağlamaktır. Fiil ehliyetini kazanmamış olanlar, nafaka isteme hakkı mevcut olmasına rağmen dava yoluyla ancak kanuni temsilcileri yardımıyla bu nafakayı isteyebilirler. Eşlerin boşanmış olmalarına göre iştirak nafakası alacaklısı çocuklar eşlerden birinin velayeti altında olmak durumundadır. Zira mahkeme, talep üzerine veya re’sen hareket ederek müşterek çocukların hangi eşin velayetine bırakılması gerektiğine karar verir. İşte buradaki velayet hakkı sayesinde bu hakka sahip olan eş iştirak nafakası talep etme hakkına da sahip olur.

    Çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla birlikte iştirak nafakası sona erer. Ancak eğitim hayatı devam ediyorsa iştirak nafakası da devam edecektir.
    Yargıtay velayet hakkına sahip olmayan eşi,  çocuğa baktığı süre çerçevesinde yapılan harcamaları diğer eşten (velayet hakkına sahip olan eşten) isteyemeyeceğini belirtmiştir.

    Evlilik dışı doğan çocukla için de iştirak nafakasına hükmedilmelidir.

İştirak nafakası alacaklısının reşit olmasına rağmen eğitiminin devam ediyor olması halinde (Üniversite eğitimi alması gibi.) istisnai olarak nafaka yükümlülüğünün devamını öngörmektedir.

    İkinci yüksek öğretim masrafları ise ödetilmez. Ancak sağlık durumu gibi nedenlerden meslek değişimi zorunluluğu söz konusu ise eğitim masrafının ödetilmesine karar verilebilmelidir.

KİMLER NAFAKA ALABİLİR?

 • Evlenmenin sona ermesiyle birlikte ekonomik anlamda güçlüğe düşecek olan kişiler
 • Evlenmenin sona ermesinden dolayı hayat standartlarında düşüş yaşayacak eş
 • İşsiz veya düşük gelirle çalışan kişiler.

Nafaka talep edebilmek için, boşanma sebebinde, nafaka isteyen eşin kusursuz olması veya diğer eşe göre daha az kusurlu kimse olması gerekir.

KİMLER NAFAKA ALAMAZ?

 • Boşanma ile birlikte ekonomik zorluk çekmeyecek olan kimseler,
 • Boşanmanın gerçekleşmesinde kusurlu olan veya kusuru diğer eşe göre daha fazla olan eşler,
 • Geliri boşanmadan kaynaklanan sebeple değil de kendisinden kaynaklanan sebeplerle az olan kimseler,
 • Kötü alışkanlıklar sebebiyle müşkül durumda olan kimseler (Örneğin: Kumarbazlık)
 • Eşi ile aynı gelire sahip olan kimseler.
 • Geliri az olsa dahi mal varlığı yüksek olan kimseler.
 • Başka bir evlilik gerçekleştiren kimseler yoksulluk nafakası alamazlar.

NAFAKA İNDİRME DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma sonrasında verilen nafaka kararları sürekli olarak verilmiş olsa dahi gelişen hayat şartlarıyla birlikte değişime uğrayabilmektedir. Yoksulluk nafakası alan eşin ilerleyen zamanlarda hayat şartlarının düzelmesi ile birlikte nafakayı veren eşin talebiyle birlikte nafaka indirimi gerçekleşebilir.

NAFAKANIN İPTALİ NASIL YAPILIR?

Nafaka, eşlerin boşanma davası süresindeki durumları baz alınarak yapılan, belirlenen miktardır. Sürekli olarak verilmesi karar alınır ancak eşlerin zamanla birlikte değişen ekonomik şartlarına göre bu nafakanın azalması, artması veya toptan kaldırılması mümkündür. Nafaka hükmedildiği sırada hüküm sebeplerinin ortadan kalkmasıyla nafaka veren eş mahkemeden nafakanın azaltılmasını veya kaldırılmasını talep edebilir. Hakim de duruma bakarak bu yoksulluğa düşme durumunun ortadan kalktığına kanaat getirirse nafakanın kaldırılmasına karar verebilir.

GEÇMİŞE DÖNÜK NAFAKA NASIL TAHSİL EDİLİR?

Nafaka sürekli bir ödemeye tabii olduğu için hiç ödenmemesi halinde talep edilebileceği gibi düzenli ödenmemesi halinde de talep edilebilir. Burada nafaka ödeme durumunda olan eşten icra yoluyla alacaklar tazmin edilebilir.

Detaylı bilgi için sitemizde bulunan Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? adlı makalemize göz atabilirsiniz.

NAFAKA ÖDEMEMENİN CEZASI NEDİR?

Nafaka borcu ödenmemesi halinde şikayet üzerine nafaka vermesi gereken kişi hakkında tazyik hapsine çarptırılması mümkündür. Tazyik hapsi, bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak için verilen bir yaptırımdır. Tazyik hapsi çerçevesinde 3 ay hapis cezasına çarptırılan kişi bu borcu yine de ödemek durumundadır. Nafaka cezasını ödemesi halinde nafaka borcu olan kişi bu yaptırımdan kurtulabilir.

BOŞANDIKTAN SONRA NAFAKA ALINABİLİR Mİ?

Boşanma davası sırasında nafaka ve tazminat haklarınızdan açıkça vazgeçildiyse artık nafaka ve tazminat talebiyle dava açılamayacaktır.  Ancak bu tarz bir vazgeçme yoksa boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bu davaları 1 yıl içinde açılması gerekmektedir.

ÇALIŞAN EŞ NAFAKA ALABİLİR Mİ?

Eşlerin ikisinin birden çalışması veya eşlerden birinin çalışması ile birlikte evlilik birliğinin bozulmasının ardından hayat standartlarında düşüş yaşaması ile birlikte nafaka talep edebilmesi mümkündür. Burada esas olan eşin çalışması değil hayat standartında yaşanacak olan düşüştür. Bu standart kişinin kendisinden kaynaklanan bir düşüş olmaması durumunda çalışan eş de nafaka alabilecektir. Lakin tekrar belirtmekte fayda var, nafaka talep eden eşin boşanmada kusuru olmaması veya boşanma sebebinde daha az kusurlu olması gerekmektedir.

KUSURLU EŞ NAFAKA ALABİLİR Mİ?

Nafaka talep edilebilmesi için Medeni Kanunumuz eşlerin yalnızca kusursuz olmasını değil, diğer eşten daha az kusurlu olmasını esas olarak almıştır. Örnek verecek olursak zina eden eş ile evlilik birliğindeki ihtiyaçlara katılmayan eş arasındaki kıyasta hakim takdir hakkını elbette ki daha az kusurlu olan tarafa göre (evlilik birliğindeki ihtiyaçlara katılmayan eşe) kullanacaktır.

NAFAKA ÖDEMEZSEM NE OLUR?

Kişi, boşanma kararı sonrasında mahkemenin kendisine belirlediği nafakayı ödemekle yükümlüdür. Aksi halde nafaka ödenecek kişi icra yoluyla ilamlı veya ilamsız şekilde bu alacağını tahsil etme yoluna gidebilir. Tahsil edilemeyen nafaka için nafaka ödemeyen eş hakkında tazyik hapsi çerçevesinde 3 aylık bir hapis cezası verilebilir. Bu hapis cezasını çektikten sonra da nafaka borcu devam edecektir. Hapis cezası içerisinde nafaka borcunun ödenmesiyle kişi tazyik hapsinden kurtulabilir.

BOŞANMADA NAFAKA NASIL BELİRLENİR?

Boşanmada kusursuz olan eş veya daha az kusurlu eş nafaka talep edebilir. Bu nafaka belirlenirken eşlerin ekonomik durumları, boşanmadan sonraki hayat standartları, nafaka verecek olan eşin ekonomik durumu, elde ettikleri aylık gelirler ve malvarlıkları baz alınarak hakim tarafından belirlenecek miktarda nafakaya hükmolunur. Burada nafaka miktarı tarafların talep ettiği ölçüde olmak durumunda değildir. Hakim tarafların durumu gereği daha az bir nafakaya da hükmedebilir. Anlaşmalı şekilde belirlenen nafakaya hakim müdahale etmez.

İŞTİRAK NAFAKASI NE KADAR SÜRE ÖDENİR?

İştirak nafakası, evlilik bağının eşler arasında kalkmasıyla çocuğun velayetine sahip olmayan eşin, velayet hakkına sahip olan eşe vermekle yükümlü olduğu çocuğun, eğitim, sağlık, barınma, yiyecek-içecek ve benzeri ihtiyaçlarını esas alan nafakadır. Bu nafaka çocuğun fiil ehliyetini almasıyla yani  18 yaşını doldurmasıyla birlikte son bulacaktır. Lakin çocuğun eğitim-öğretim hayatına devam etmesi nedeniyle süren masraflarına velayet sahibi olmayan eş katılmak durumunda kalacaktır. Burada 2.üniversite okuması halinde ise nafaka ödenmeyecektir. Yüksek lisans halinde de iştirak nafakası verilmesine devam edilecektir.

NAFAKA MAAŞIN NE KADARIDIR?

Nafaka için Türk Hukukunda bir sınır belirlenmemiştir. Kişilerin ekonomik durumlarına göre karar verilmektedir. Boşanma sebebiyle ekonomik zorluğa düşecek olan kişinin hayat standartlarındaki düşüş ve kusuru daha fazla olan eşin ödeyebileceği miktar kişiler tarafından belirlenmezse hakim bu durumları göz önünde bulundurarak karar verir.

NAFAKA ÖDEME SÜRESİ SINIRLI MIDIR?

Nafaka ödeme süresi hukukumuzda henüz herhangi bir süreye tabii tutulmamıştır. Süresiz olan bu nafakalar ancak kişilerin ekonomik durumlarındaki değişimle birlikte azalabilir veya ortadan kalkabilir.

ZİNA YAPAN KİŞİ NAFAKA ALABİLİR Mİ?

Zina, Medeni Kanunumuzda: ‘’Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.’’ şeklinde düzenlenmiş ve boşanmanın özel sebepleri arasında sayılmıştır. Burada zinanın ispatlanması halinde diğer eşin daha kusurlu olabilmesi uygulamada imkansız olacaktır. Diğer eşin daha kusurlu olduğu ispat edilememesi durumunda da nafaka alabilmesi söz konusu olmayacaktır.

NAFAKA BAĞLANMASI İÇİN EVLİLİĞİN NE KADAR SÜRMÜŞ OLMALIDIR?

Tarafların nafaka ödemesi için herhangi bir süre şartı bulunmamaktadır. Evlilik ister yıllar isterse de günler sürsün bu eşlerin nafaka ödemesi için bir engel teşkil etmez. Burada bakılacak olan şey tarafların evlenmeye bağlı şekilde hayat şartlarında düşüş yaşamasıdır.

NAFAKA DAVALARINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ VAR MIDIR?

Nafaka davalarında herhangi bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır. Kişilerin ekonomik durumlarına göre değişkenlik gösterebilir. Şöyle ki boşanma zamanı içerisinde ekonomik olarak güçsüzlük çeken kişinin bu güçsüzlükten tamamen veya belli ölçüde kurtulması halinde nafaka ödeyen taraf belirli bir zamana tabii olmadan dava açabilir bu nafakanın kaldırılmasını veya azaltılmasını talep edebilir.

NAFAKA DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMELER NELERDİR?

Nafaka davaları için görevli ve yetkili mahkeme, nafaka alacaklısının yerleşim yeri Aile Mahkemesidir.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarının da nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesinden açabileceği Türk Medeni Kanunumuzda belirtilmiştir.

Tecrübeli ekibimizle birlikte, Farah Hukuk olarak tüm boşanma ve nafaka işlemlerinde size destek olabilmemiz için sitemizde yer alan iletişim kanallarını kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanmada Nafaka Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Boşanmada Nafaka Hakkında Bilinmesi Gerekenler önem arz etmektedir.Boşanma sırasında ve sonrasında tarafların ekonomik durumları ve çocukların ekonomik durumlarının önem arz etmesinden kaynaklı ayrıntılı bilgi almakta fayda vardır.

Nafaka Nedir?

Nafaka, hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların ve varsa çocukların maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için takdir ettiği, yükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği bir meblağdır. Nafaka çeşitlerini Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak sınıflandırabiliriz.

Nafaka Türleri Nelerdir?

 • Tedbir nafakası
 • İştirak nafakası
 • Yoksulluk nafakası olarak sıralayabiliriz.

Tedbir Nafakası Nedir?

Boşanma davası süreci devam ederken tarafların ve çocukların zaten manevi olarak zarar görülmeye müsait ve hassas bir dönem olan bu dönemde maddi olarak da mağdur olmalarını engellemek amacıyla takdir edilen nafaka türüdür.

Tedbir Nafakası Nasıl Alınır?

Boşanma sürecinde yoksulluğa düşecek taraf, bu mağduriyetin engellenmesi dolayısıyla hakimden diğer tarafın tedbir nafakası ödemesini talep eder.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Boşanma sonucu bir taraf yoksulluğa düşecek ise bu mağduriyeti engellemek adına diğer taraftan talep edilecek nafaka türü ise yoksulluk nafakasıdır.

Nafakalar, ödeyecek tarafın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir edilmektedir.

Yoksulluk Nafakası Nasıl Alınır?

Yoksulluk nafakası alacak taraf boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olmalıdır. Tekrar evlenmemeli veya yoksulluğa düşmesini engelleyecek gelir getiren bir işte çalışmamalıdır.

Ayrıca Yoksulluk nafakası alabilmek için eşinden daha az kusura sahip olmak ya da kusursuz olmak gerekmektedir. Eşinden daha fazla kusura sahip olanlar yoksulluk nafakası alamaz

İştirak (Çocuk) Nafakası Nedir?

Ebeveynler, çocuklarının bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Boşanma gerçekleşip çocukların velayeti taraflardan birine verildiğinde diğer tarafın çocuklara yönelik bakım yükümlülüğü hala devam etmektedir.İştirak nafakası, velayet kendisine verilmeyen tarafın, çocukların bakım ve eğitim giderlerine yönelik ödemesi için takdir edilen nafaka türüdür.

İştirak Nafakası Nasıl Alınır?

İştirak nafakası alacak taraf çocukların velayetine sahip olmalıdır. Halk arasında çocuk nafakası olarak da ifade edilen iştirak nafakasının, hakim tarafından çocuğun velayetine sahip olan kişiye ödenmesi takdir edilir.

İştirak Nafakası Kaç Yaşına Kadar Ödenir?

İştirak nafakası çocuğun bakım ve eğitim giderlerini karşılamaya yönelik olup 18 yaşını doldurunca sona ermektedir. Ancak 18 yaşını doldurduğu halde eğitimi devam eden çocuğa anne babanın bakım yükümlülüğü olduğundan bu durumdaki evlatlara ödenecek nafaka yardım nafakası olarak düzenlenmiştir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

En az bir yıldan beri evli olan çiftler boşanmanın tüm detayları üzerinde anlaşıp bir protokol düzenlerlerse hakim bu protokol uyarınca tarafların boşanmasına karar verir. Gerekli şartlar oluşmuş ise bu durumda kural olarak hakimin takdir yetkisi yoktur ancak müşterek çocuk var ve anlaşma protokolünde çocuğun bakım ve eğitim giderleri için ayrılan nafaka yetersiz ise hakim bunu çocuğun haklarını korumak amacıyla uygun şekilde takdir edebilmektedir.

Çekişmeli Boşanmada Nafaka

Çekişmeli boşanma davalarında taraflar arasında detaylarında anlaşılmış bir protokol bulunmadığından hakim, tarafların kusur derecelerine, sosyal ve ekonomik düzeylerine bakarak gerekli gördüğü nafakayı takdir etmektedir.

Nafaka Artırım Davası

Kişilerin sosyal ve ekonomik durumları sürekli sabit kalmadığından ve zaman içerisinde değişiklik gösterdiğinden ayrıca belirlenmiş nafaka değeri zaman içerisinde enflasyona bağlı olarak değişebileceğinden nafakanın artırılması gündeme gelebilmektedir. Bu durumlarda mahkemeye başvurularak nafakanın artırılmasına hükmedilmesi talep edilmektedir.

Detaylı bilgi için Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır? konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Nafaka İndirme (Azaltma) Davası

Boşanma sonrası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için tarafların sosyal ve ekonomik düzeylerine göre belirlenen nafaka miktarı, tarafların durumları sürekli değişebileceğinden sabit kalmak zorunda olmayıp ihtiyaç halinde talep edilmesi ve mahkeme hükmüyle artırılması ve iptali mümkün olduğu gibi indirilmesi de mümkündür.

Nafaka Kaldırma (İptali)

Nafaka, miktarı ve ödenip ödenmemesi tarafların sosyal ve ekonomik düzeyine göre belirlenen bir meblağdır. Tarafların mali durumu, sosyal ve ekonomik düzeyleri değişim gösterdiğinden nafaka miktarının artırılmasına hükmedilebileceği gibi nafakanın tamamen kaldırılmasına da hükmedilebilmektedir.

Nafaka kaldırılması, daha önce hükmedilmiş olan bir nafakanın, nafaka hükmedilmesini gerektiren koşulların ortadan kalkmasıyla, nafakanın ödenmesine devam edilmeyeceğine karar verilmesidir.

Detaylı bilgi için Nafakanın Kaldırılması Şartları konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Geçmişe Dönük Nafaka Nasıl Alınır?

Nafaka ödenmesi yükümlü üzerinde bir borç olduğundan geçmişe yönelik nafakaların tahsili genel zaman aşımı süresi olan 10 yılı dikkate almak kaydıyla nafakanın türüne göre ilamlı veya ilamsız icra takibi ile yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? konulu makalemize göz atabilirsiniz.

Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi?

Çalışmak nafaka almaya tek başına bir engel olarak görülmemelidir. Nafakanın amacı hayat standartlarının kötüleşmesi ve yoksulluğa düşme gibi olumsuz durumların önüne geçilmesidir. Nafaka alan eş bir işte çalışır ancak bu geliri onu yoksulluktan kurtarmaz yahut hayat standartları hala kötü deva ederse nafaka almaya devam edebilmektedir

Kusurlu Eş Nafaka Alabilir Mi?

Yoksulluk nafakası söz konusu olduğunda eşinden daha fazla kusurlu olan taraf yoksulluk nafakası alamazken iştirak nafakası çocuklara yönelik olduğundan velayet kendisinde olan taraf kusura bakılmadan iştirak nafakası alabilmektedir.

Nafaka Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Nafaka miktarı tarafların sosyal ve ekonomik düzeyleri dikkate alınarak hakkaniyete uygun bir şekilde ve nafakanın amacına hizmet edecek doğrultuda hakim tarafından takdir edilir.

Nafaka Davalarında Zaman Aşımı

Nafaka davasında zaman aşımı mevcut değildir. Tarafların sosyal ve ekonomik koşulları zamanla değişebilmekte ve sabit kalmamaktadır. Bu nedenle tarafların ekonomik durumlarında meydana gelen değişiklik hakkaniyet ilkesi de göz önünde bulundurulduğunda nafaka miktarında artırıma veya indirime gitmeyi gerektiriyorsa duruma göre karar verilir.

Nafaka Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafaka davaları için görevli ve yetkili mahkeme, nafaka alacaklısının yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesi’dir.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olduğu Medeni Kanun’da belirtilmiştir.

Boşanma sonrası nafaka davalarınızda yahut geriye dönük nafaka alacaklarınızın tahsilinde hak kaybına uğramamanız için Farah Hukuk olarak sizler için hizmet vermekteyiz.

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır?

Boşanma sırasında ve sonrasında nafaka konusunda sıkıntılar yaşamaktadır ve sonuç olarak icra takibi şartı ardından Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? sorusu akıllara gelmektedir.

Nafaka Nedir?

Nafaka, hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların ve varsa çocukların maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için takdir ettiği, yükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği bir meblağdır. Nafaka çeşitlerini Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak sınıflandırabiliriz.

Nafaka Çeşitleri

Nafaka, hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların ve varsa çocukların maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için takdir ettiği, yükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği bir meblağdır. Nafaka çeşitlerini Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak sınıflandırabiliriz.

Tedbir nafakası: Boşanma davası süreci devam ederken tarafların ve çocukların zaten manevi olarak zarar görülmeye müsait ve hassas bir dönem olan bu dönemde maddi olarak da mağdur olmalarını engellemek amacıyla takdir edilen nafaka türüdür.

İştirak Nafakası: Ebeveynler, çocuklarının bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Boşanma gerçekleşip çocukların velayeti taraflardan birine verildiğinde diğer tarafın çocuklara yönelik bakım yükümlülüğü hala devam etmektedir. İştirak nafakası, velayet kendisine verilmeyen tarafın, çocukların bakım ve eğitim giderlerine yönelik ödemesi için takdir edilen nafaka türüdür.

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonucu bir taraf yoksulluğa düşecek ise bu mağduriyeti engellemek adına diğer taraftan talep edilecek nafaka türü ise yoksulluk nafakasıdır.

Nafakalar, ödeyecek tarafın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir edilmektedir.

Nafakayı Kimler Talep Edebilir?

Tedbir nafakasını boşanma sürecinde tarafların ve çocukların mağdur olmaması için takdir edilirken iştirak nafakası çocukların velayeti kendisinde olmayan tarafa yönelik olarak çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılamak için çocukların velayetine sahip olan taraf tarafından talep edilir. Yoksulluk nafakası ise boşanma sonucu yoksulluğa düşecek taraf tarafından bu mağduriyeti engellemek adına diğer taraftan talep edilir.

Tedbir Nafakasına Yönelik İcra Takibi

Tedbir nafakası, boşanma davası süreci devam ederken tarafların ve çocukların zaten manevi olarak zarar görülmeye müsait ve hassas bir dönem olan bu dönemde maddi olarak da mağdur olmalarını engellemek amacıyla takdir edilen nafaka türüdür. Tedbir nafakasına boşanma davası esnasında mahkemece hükmedildiği için, ödenmeyen tedbir nafakası borçlarına karşı icra takibi başlatmak istiyorsanız mahkemenin tensip zaptının onaylı bir örneği ile (henüz kesin hüküm kurulmadığından) icra müdürlüğüne başvurmak suretiyle nafaka borçlusu aleyhine ilamsız icra takibi başlatabilirsiniz

Yoksulluk Nafakasına Yönelik İcra Takibi

Yoksulluk nafakası, boşanma sonucu bir taraf yoksulluğa düşecek ise bu mağduriyeti engellemek adına diğer taraftan talep edilecek nafaka türüdür. Ödenmeyen yoksulluk nafakası alacaklarınıza karşı icra takibi başlatmak istiyorsanız lehinize yoksulluk nafakasına hükmedildiğine dair mahkeme ilamını icra müdürlüğüne sunmak suretiyle ilamlı icra takibi başlatabilirsiniz.

İştirak Nafakasına Yönelik İcra Takibi

Ebeveynler, çocuklarının bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Boşanma gerçekleşip çocukların velayeti taraflardan birine verildiğinde diğer tarafın çocuklara yönelik bakım yükümlülüğü hala devam etmektedir. İştirak nafakası, velayet kendisine verilmeyen tarafın, çocukların bakım ve eğitim giderlerine yönelik ödemesi için takdir edilen nafaka türüdür. Ödenmeyen iştirak nafakası alacaklarınıza karşı icra takibi başlatmak istiyorsanız lehinize iştirak nafakasına hükmedildiğine dair mahkeme ilamını icra müdürlüğüne sunmak suretiyle ilamlı icra takibi başlatabilirsiniz.

Nafaka Borcu Nereye Yatırılır?

Nafaka alacaklısı, borcun tahsili maksadı ile aleyhinize bir icra takibi başlatmış ise:

Bu durumda nafaka borcunuzu size ödeme emrinin gönderildiği icra dairesi müdürlüğü hesabına yatırmanız gerekmektedir.

Takip başlatılmamış ise:

Bu durumda nafaka borçlusunun hesabına ödeme yaparak borcunuzdan kurtulmanız mümkündür.

Nafaka ödemelerinin yapıldığına dair dekontların olası bir icra takibi durumunda ispatta kolaylık sağlaması açısından muhafaza etmeniz yararınıza olacaktır.

Geçmişe Yönelik Nafaka Alacakları Nasıl Alınır?

Geçmişe yönelik birikmiş nafaka alacaklarının tahsili için yukarıda açıklamış olduğumuz şekilde icra takibi yoluna başvurmanız gerekmektedir. Nafaka alacakları 10 yıllık genel zaman aşımı süresine tabi olduğundan takip başlatılmasından önceki 10 yıl içerisindeki nafaka alacakları tahsil edilebilmektedir. İcra takibi başlatılması zaman aşımı süresini durdurmaktadır. Geriye dönük birikmiş nafaka alacaklarınızı alabilmeniz için gerekli olan icra takibi işlemlerinizi Farah Hukuk olarak etkin şekilde yürüterek, kısa sürede hakkınızı almanızı sağlamaktayız.

Nafaka İcra Takibi Zaman Aşımı

Nafaka alacakları genel 10 yıllık zaman aşımına tabi olup takibin başlatılmasından geriye doğru 10 yıllık sürenin daha öncesinde doğan nafaka alacakları zaman aşımına uğramış olur.

Nafaka İcra Takibi Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafaka alacaklarınızın tahsili için, nafaka borçlusunun yerleşim yerinde bulunan İcra Daire’ne başvurmanız gerekmektedir.

Tedbir Nafakası ve Şartları Nelerdir?

Tedbir Nafakası ve Şartları Nelerdir? sorusunun cevabından evvel tanımını yapmakta fayda vardır.ayrıntılı olarak kanunla sınırlandırılmış şartları ve sıkça sorulan sorulara ilerde değineceğiz.

Tedbir Nafakası Nedir?

Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.

TMK’da yukarıda belirtilen hükümlerle karara bağlanan nafakadır. Bu nafaka, boşanma ve ayrılık davası açılmadan önce, yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraftan ailedeki hak sahiplerine karşı talep edilebileceği gibi boşanma ve ayrılık davası açıldıktan sonra da tarafların ve çocukların mağdur olmaması adına hakim tarafından alınan önlemler kapsamına girmektedir.

Tedbir Nafakası Ne Zaman Başlar?

Nafaka kurumu, bahsetmiş olduğumuz gibi boşanma ve ayrılıklarda tarafların ve çocukların hak kaybına uğramalarının engellenmesi, geçimlerinin ve bakım giderlerinin karşılanması, boşanma sonucunda zaten manevi olarak hasar görmüş olan bireylerin bir de üzerine maddi hasara uğramalarını önlemek için kanun koyucu tarafından belirlenmiştir.

Tedbir nafakası ise tarafların boşanma ve ayrılık süreçleri devam ederken hakimin aldığı bir önlem mahiyetinde olan nafaka türüdür.

Boşanma davalarında takdir edilen tedbir nafakasına dava  tarihinden itibaren hükmolunması gerekmektedir. Talep tarihinden itibaren hükmedilmemesi, dava tarihinin esas alınması gerektiğine dair Yargıtay kararları mevcuttur.

Tedbir Nafakasına İtiraz?

Tedbir nafakasının işlemeye başlama tarihi boşanma veya ayrılık davasının açılmaya başlandığı tarih olarak belirlenmiştir. Boşanma hükmünün kesinleştiği güne kadar da devam etmektedir. Akıbeti hakimin hükmüne göre belirlenir. Tedbir nafakasının ödenmesi için yapılmış olan icra takibi, ödeme emrinin borçluya tebliği itibariyle 7 günlük süre içerisinde yapacağı itiraz ile durur. Bu itirazin iptali ve sonuca bağlanması ile ilgili olarak işleyecek süreçte aile mahkemesi görevlidir.

Tedbir Nafakası Ne Zaman Kesilir?

Tedbir nafakasına kanunda da belirtilmiş olduğu gibi hakim re’sen dahi hükmedebilmektedir. Bu tarafları ve çocukları korumak amacıyla kanun koyucunun belirlemiş olduğu bir hükümdür. Esas olarak amacı ise dava devam ederken, hüküm kesinleşinceye kadar tarafları mağduriyetten kurtarmaktır. Hüküm kesinleşinceye kadar devam eden bu nafaka, hükmün kesinleşmesinden sonra hakimin kararına göre isim ve nitelik değişikliğine uğrar yahut kesilir.

Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur?

Nafaka borçlusunun ödemesi hakimce takdir olunmuş belli bir nafaka bedeli bulunmaktadır. Peki ya nafaka yükümlüsü, nafakayı ödemezse ne olur?

Nafaka yükümlüsünün nafakayı ödememesi durumunda ne olacağı İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. İcra İflas Kanunu, nafaka hükümlüsünün, hükmolunan nafakayı ödememesi halinde  3 ay tazyik hapsi öngörmüştür.

Hükmolunan nafakayı ödemekle yükümlü olan kişi, ödemeyip üç aylık hapis cezasına çarptırılması durumunda, ödemesi halinde ceza ortadan kalkmaktadır. Bu kişi aynı zamanda, hapis cezası uygulanmakta iken de ödemesi gereken nafakayı ödeyerek hapisten tahliye olabilmektedir.

Şu noktaya dikkat edilmelidir ki bu hapis cezası caydırıcı amaçla konulmuş bir ceza olup borcun yerine geçen bir ceza değildir. Yani hapis cezasının doldurulmasıyla borç ödenmiş olmaz.

Nafaka ödemediğinden dolayı ceza verilmiş olan kişi, bu süre.te nafaka kaldırma davası açmış ise ya da nafaka azaltma davası açmış bulunmakta ise bu dava nedeniyle hakim, nafaka ödememekten kaynaklanan 3 aylık hapis cezasını erteleyebilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için ” Nafaka Ödenmemesi Halinde Şikayet ve Hapis Cezası ” makalesini inceleyebilirsiniz.

Tedbir Nafakasında Kusur

Tedbir nafakası takdir edilirken, mahkemece kusur göz önünde bulundurulmamaktadır. Kusurlu olan ve aleyhine boşanma davası açılan kadın lehine  dahi tedbir nafakası hükmedilebilmektedir. Kanunda bu nafaka hakimin dava süresince, tarafların ve çocukların mağdur olmamaları sebebiyle takdir ettiği bir bedel olup tarafların sosyal ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak  belirlenmektedir.

Tedbir Nafakasında Zaman Aşımı

Her ne kadar aile hukukuna dair ilamların zaman aşımına uğramayacağını söyleyebilsek de nafakaya dair taleplerin bir alacak teşkil ettiğinden 10 yıllık zaman aşımı süresine tabi olduğunu belirtmek gerekir. Nafaka alacakları periyodik olarak doğan bir alacak olduğundan, takipten geriye doğru 10 yıllık süre içinde doğacak alacakların talep edilebilmesi, zaman aşımına uğrayan alacakların ise 10 yıllık süre öncesinde olması gerekmektedir.

Tedbir Nafakasında Görevi ve Yetkili Mahkeme

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesi’ne göre “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” demektedir. Tedbir nafakası da esas olarak boşanma ve ayrılık davaları devam ederken hükmedilen bir nafaka olduğundan bu hükme göre hareket edilecektir.

Nafakanın Kaldırılması Sebepleri ve Şartları

Nafakanın Kaldırılması Sebepleri ve Şartları nafakanın sosyal ekonomik durumların yanında eşlerin durumlarının değişmesi ile de farklılıklar göstermeye başlaması ile nitelendirebilmektedir.

Nafaka Nedir?

Nafaka, hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların ve varsa çocukların maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için takdir ettiği, yükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği bir meblağdır. Nafaka çeşitlerini Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak sınıflandırabiliriz. Ayrıntılı bilgi için …

Tedbir nafakası: Boşanma davası süreci devam ederken tarafların ve çocukların zaten manevi olarak zarar görülmeye müsait ve hassas bir dönem olan bu dönemde maddi olarak da mağdur olmalarını engellemek amacıyla takdir edilen nafaka türüdür. Ayrıntılı bilgi için …

İştirak Nafakası: Ebeveynler, çocuklarının bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Boşanma gerçekleşip çocukların velayeti taraflardan birine verildiğinde diğer tarafın çocuklara yönelik bakım yükümlülüğü hala devam etmektedir.İştirak nafakası, velayet kendisine verilmeyen tarafın, çocukların bakım ve eğitim giderlerine yönelik ödemesi için takdir edilen nafaka türüdür. Ayrıntılı bilgi için …

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonucu bir taraf yoksulluğa düşecek ise bu mağduriyeti engellemek adına diğer taraftan talep edilecek nafaka türü ise yoksulluk nafakasıdır. Ayrıntılı bilgi için …

Nafakalar, ödeyecek tarafın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir edilmektedir.

Nafakada Artırım, İndirim ve Kalkma Mümkün Müdür?

Nafaka bir tarafın diğer tarafa ödemekle yükümlü kılındığı, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafı korumak, çocukların eğitim ve bakım giderlerinin karşılanması gibi amaçlarla ödenmesine hükmolunmuş bir bedeldir. Tarafların mali durumları göz önünde bulundurularak nafakaya hükmedildiğinden, tarafların mali durumları da sabit olmayıp zaman içerisinde değişim göstereceğinden, nafaka üzerinde artırım ve indirim yapılabileceği gibi nafakanın tamamen kaldırılması da mümkündür. Hangi durumlarda nafakanın kendiliğinden kalkacağı hangi durumlarda ise mahkeme kararına gerek duyulacağı aşağıda bahsedeceğimiz üzere kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır.

Nafaka Kaldırılması Nedir?

Nafaka, miktarı ve ödenip ödenmemesi tarafların sosyal ve ekonomik düzeyine göre belirlenen bir meblağdır. Tarafların mali durumu, sosyal ve ekonomik düzeyleri değişim gösterdiğinden nafaka miktarının artırılmasına hükmedilebileceği gibi nafakanın tamamen kaldırılmasına da hükmedilebilmektedir.

Nafaka kaldırılması, daha önce hükmedilmiş olan bir nafakanın, nafaka hükmedilmesini gerektiren koşulların ortadan kalkmasıyla, nafakanın ödenmesine devam edilmeyeceğine karar verilmesidir.

Nafaka Hangi Hallerde Kaldırılır

Nafakanın kaldırılması söz konusu olan haller kanunda belirtilmiş olup bazı hallerde herhangi bir mahkeme kararına gerek duyulmaksızın nafakanın kendiliğinden kalkacağına hükmedilmişken, bazı hallerde ise nafakanın kaldırılmasının mahkeme kararına bağlı olduğu belirlenmiştir. Nafakanın kendiliğinden kalkacağı haller ve mahkeme kararına ihtiyaç duyulan haller aşağıda belirtilmiştir.

Nafakanın Kendiliğinden Kalkacağı Haller

Nafakanın kendiliğinden kalkacağı haller kanunda belirlenmiş olup şu şekildedir:

İrat biçiminde (tek seferde değil,  örneğin her ay) ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, aşağıdaki hallerde kendiliğinden kalkar:

 • Alacaklı tarafın yeniden evlenmesi

Alacaklı taraf yeniden evlenmiş ise artık önceki eşinden boşanmanın etkisi sebebiyle yoksulluğa düşmesi söz konusu olmamaktadır. Kanun koyucu yeniden evlenme durumunda herhangi bir mahkeme kararını gerekli saymadan nafakanın kalkacağını belirtmiştir.

 • Taraflardan birinin ölümü

Taraflardan birinin ölümü de, alacaklı veya borçlu fark etmeksizin, nafakanın kendiliğinden kalkmasına sebep olmaktadır.

Nafaka kaldırılması için mahkeme kararı gerekli olan haller

Bazı hallerde ise nafaka, kendiliğinden kalkmamaktadır. Bunun temelinde ise bu durumların ölüm veya yeni biriyle nikah kadar belirgin olmaması, nafaka kaldırılmasını talep eden ile nafaka alacaklısı arasında bir çekişmeye sebep olabilecek ve mahkeme kararı ile hükme bağlanmasına ihtiyaç duyulan durumlar olmasıdır. Bu haller aşağıdaki gibidir:

 • Alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması

Nafaka alacaklısı, evli olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşıyor ise nafaka borçlusu olan tarafın mahkemeye başvurmak yoluyla, ilgili mahkeme kararını alması ile nafakanın ortadan kalkması hükme bağlanır.

 • Yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi

Nafaka borçlusu olan taraf, nafaka alacaklısının yoksulluk halinin ortadan kalktığını düşünmekte ise, nafaka ödenmesini gerektirecek bir sebep kalmadığından nafakanın ortadan kalkmasın talep edebilecektir. Bu durumlarda mahkeme kararı ile hükme bağlanarak nafakanın kaldırılması mümkün olmaktadır.

Nafakanın kendiliğinden kalkmayıp mahkeme kararı ile hükme bağlanmasının şart koşulduğu bu durumlar ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Nafakanın ödenmesine hükmedilmesi bir mahkeme kararıdır. Bu mahkeme kararı ise kanunda kendiliğinden kalkacağı belirtilen durumlar haricinde ancak bir diğer mahkeme kararı ile ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle alacaklı tarafın bir işe girmesi dolayısıyla yoksulluğunun ortadan kalktığını düşünerek, mahkeme kararı ile hükme bağlanmadan nafaka ödemeyi kesen nafaka yükümlüsü, yükümlülüğü henüz kalkmamışken ödemeyi kestiğinden ödemesi gereken miktarlardan kurtulamamış olacaktır. Bu nedenle işlemler, zamanında ve usulünce yapılmalıdır.

Yanlış bilinen bir bilgiliyi düzeltmek gerekirse, kişiler şartlar oluştuğunda kendi kararları ile nafaka ödememekte, dava açmaya gerek duymamaktadır. Oysa ki mahkeme kararını ancak başka bir mahkeme kararı kaldırabilmektedir. Taraflar ise bunun farkında olmayıp eski eşleri çalışmaya başladığında ödemeyi bırakmakta, fakat karşı taraf her hangi bir kaldırma kararı olmadığından nafakanın tahsili için gerekli yollara devam etmekte, hatta hapis kararları bile çıkmaktadır. Bu yüzden gerekli işlemlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılması faydalı olacaktır

Nafaka Kaldırılmasında Zaman Aşımı

Nafakanın kaldırılması konusunda zaman aşımı mevcut değildir. Tarafların sosyal ve ekonomik koşulları zamanla değişebilmekte ve sabit kalmamaktadır. Bu nedenle tarafların ekonomik durumlarında meydana gelen değişiklik hakkaniyet ilkesi de göz önünde bulundurulduğunda nafaka ödenmemesini gerekli kılıyorsa zamana bağlı olmaksızın mahkeme kararı ile, yahut nafaka alacaklısı taraf evlenmiş veya taraflardan birisi ölmüş ise kanunda belirtildiği üzere kendiliğinden nafaka ortadan kalkmaktadır.

Nafaka Kaldırılmasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Nafaka kaldırılması davaları için görevli ve yetkili mahkeme, nafaka alacaklısının yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesi’dir.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olduğu Medeni Kanun’da belirtilmiştir.

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor