Ölümlü Veya Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davası

Ölümlü Veya Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davası Trafik kazalarının sıkça olduğu günümüzde sorulan soruların başında gelmektedir.

Trafik Kazası Nedir?

Trafik kazası, bir veya birden fazla karayolu taşıtının başka bir taşıta, insana ya da bir canlıya zarar vermesidir. Bayramlarda, özel günlerde ve tatillerde trafik kazası miktarı çok yüksek oranlara çıkmaktadır. Özellikle İstanbul gibi trafik sorunu olan ve kalabalık bir şehirde trafik kazasının sık sık yaşanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Yaralamalı trafik kazası ve ölümlü trafik kazası gibi durumlarda istenebilecek çeşitli tazminatlar ortaya çıkmaktadır.

Trafik Kazası Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Trafik kazasında mağduriyetin giderilmesi için tazminat ödemeleri yapılmaktadır. Trafik kazasının sonucunda oluşan zarara göre alınacak tazminatın nasıl hesaplanacağı da değişmektedir. Trafik kazasındaki maddi hasar için ödenecek olan tazminatta kusur oranı dikkate alınır. Örneğin; trafik kazasında %70 kusurlu olan taraf zararın da %70’inden sorumlu olacaktır.

Ölümlü Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Ölümlü trafik kazasında hakim tazminata ölen kişinin yaşını, gelirini ve yaşasaydı ne kadar yaşayacağını göz önünde tutarak karar verir. Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin ölmeden önceki tedavi giderleri ile cenaze masrafları da tazminat hesaplamasında dikkate alınır. Ayrıca ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları manevi tazminat talebinde de bulunabilir.Hakim ölümlü trafik kazası nedeniyle tazminata hükmetmeden önce indirim sebebi varsa bunları da göz önünde tutar.

Ölümlü trafik kazasında önemli bir konu da destekten yoksun kalma tazminatıdır. Ölümlü trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yaşadığı sürece maddi destek de bulunduğu kişiler bu tazminattan yararlanabilir. Bu kişiler kural olarak ölümlü trafik kazasında ölen kişinin eşi, çocukları ve ebeveynleridir. Fakat ölümlü trafik kazasında ölen kişi ile kan bağı olmayan kişiler de destek aldığını ispat ederek bu tazminatı isteyebilir.

Eğer ölümlü trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybettiyse yine destekten yoksun kalma tazminatı gündeme gelecektir. Bu tipteki destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken çocuğun yaşasaydı ilerde anne-babasına destek olacağı varsayımında bulunulur. Bu destekten yoksun kalma tazminatını ölen çocuğun anne-babası talep edebilir. Çocuğun hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazasında  destek yoksun kalma tazminatının hesabında çocuğun yaşı, ileride yapma olasılığı bulunan desteğin miktarı ve ebeveynlerin yaşı göz önünde tutulur.

Yani ölümlü trafik kazasında istenebilecek tazminatlar şunlardır;

 • Ölümlü trafik kazasının sebep olduğu maddi hasarların tazminatı
 • Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin ölene kadar ki tedavi masraflarının tazminatı
 • Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin cenaze ve defin masraflarının tazminatı
 • Ölümlü trafik kazasından ölen kişinin desteğinden yoksun kalanlar için destekten yoksun kalma tazminatı
 • Ölümlü trafik kazası sebebiyle manevi tazminat

Yaralamalı Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Yaralamalı trafik kazasında ölümlü trafik kazasından farklı olarak destekten yoksun kalma tazminatı gündeme gelmez. Çünkü yaralamalı trafik kazasında yaralanan kişi hala hayattadır ve destek olduğu kişiler bu destekten mahrum kalmamıştır. Fakat trafik kazasında yaralanan kişi başka tazminatları isteme hakkına sahiptir. Yaralamalı trafik kazasında yaralanan kişi bu süreçte yaptığı tedavi masraflarının tazminatını, tedavi sebebiyle çalışamadığı süre boyunca mahrum kaldığı maaşını ve gelirlerini, iş görememezlik tazminatını ve manevi tazminatı talep edebilir.

Trafik kazası nedeniyle iş görememezlik tazminatı yaralanan kişi tekrar çalışamayacağı ya da eskisi gibi çalışamayacağı durumlarda gündeme gelir. Trafik kazasında yaralanan kişinin vücut bütünlüğü bozulduysa ya da hareketleri kısıtlandıysa iş görememezlik tazminatı alabileceği kabul edilir.

Yani yaralamalı trafik kazasında istenebilecek tazminatlar şunlardır;

 • Yaralamalı trafik kazasının sebep olduğu maddi hasarların tazminatı
 • Yaralamalı trafik kazası sonucu oluşan tedavi masraflarının tazminatı
 • Yaralamalı trafik kazası sonucunda yaralanan kişinin çalışamadığı süre boyunca mahrum kaldığı maaşları ve gelirlerinin tazminatı
 • Yaralamalı trafik kazası sonucu oluşan iş görememezlik tazminatı
 • Yaralamalı trafik kazası sebebiyle manevi tazminat

Trafik Kazasında Hangi Zararlar İstenebilir?

Trafik kazasında araçta meydana gelen hasarı daha az kusurlu taraf isteyebilir. Trafik kazasında kusurlu olan taraf kusuru oranında bu zarardan sorumlu olacaktır. Bunun dışında trafik kazasının ölümle veya yaralamayla sonuçlanması durumlarında çeşitli başka tazminatlar da istenebilir. Trafik kazası elem ve üzüntüye sebep olduysa buna dayanılarak manevi tazminat da istenebilir.

Kimler Trafik Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Açabilir?

Trafik kazası sonucu ölüm meydana gelmediyse mağdur maddi ve manevi tazminat davalarını kendisi açmaktadır. Fakat trafik kazası sonucu ölüm meydana geldiyse maddi ve manevi tazminatı zarar gören ailesi ve yakınları açmaktadır. Eğer trafik kazasından sonra mağdur ölmeden önce maddi ve manevi tazminat davası açtıysa ve davaları açtıktan sonra öldüyse bu davaları ailesi devam ettirebilir.

Trafik Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazasında maddi ve manevi tazminat davaları zararı veren kazanın tarafına karşı açılabilir. Kazada şoföre ve aracın sahibi şoför dışında biriyse hem şoför hem araç sahibine dava açılabilir. Fakat trafik kazaları çok fazla tazminata sebep olduğu için zararı veren kişinin bu tazminat miktarlarını karşılaması zordur. Zarar gören bu gibi durumlarda mağdur olmamak için tazminat davalarını sigorta şirketlerine açabilmektedir. Bu tazminat miktarlarını sigorta şirketleriyle anlaşarak alabileceği gibi sigorta şirketlerine dava açarak mahkemenin hükme bağlamasını da isteyebilir. Kısacası trafik kazasında tazminat davası aracı süren kişiye, aracı işleten kişiye, aracın sahibine ya da sigorta şirketlerine açılabilir.

Trafik Kazası Sonucu Sakat Kalma Durumunda Tazminat Hakkı

Trafik kazası sonucunda kişi sakat kaldıysa, iş görememezlik tazminatı ve tedavi masraflarının tazminatı gündeme gelecektir. Kişinin sakatlığı bir daha çalışamamasına ya da çalışma veriminin düşmesine sebep oluyorsa sakatlanan kişi iş görememezlik tazminatı talep edebilir. Ayrıca sakatlanan kişi sakatlığının tedavisi için harcadığı ve harcayacağı tedavi masraflarının tazminatını da talep etme hakkına sahiptir.

Sakatlıklar kişinin psikolojik durumunu da sarsmaktadır. Sakatlanan kişi sakatlığı sebebiyle ağır elem ve üzüntü içerisindeyse manevi tazminatı da isteyebilir.

Uzun Süre Tedavi Gerektiren Yaralamalı Trafik Kazasında Tazminat Davaları

Trafik kazasında tedavi masrafları tazminatını talep edilebilmektedir. Trafik kazası sebebiyle yapılacak olan uzun süreli tedaviler büyük masraflara sebep olduğundan genelde yaralamaya sebep veren kişiden bunların alınması güç olabilir. Bu sebeple uygulamada uzun süre devam eden tedavinin masrafları sigorta şirketlerinden tazmin edilme yoluna gidilir.

Trafik Kazası Sonucu Kazanç Kaybı İçin Tazminat Davası

Trafik kazasının sonucunda kişi tedavi esnasında ve sonrasında evde ya da hastanede dinlenilmesi gereken sürede mağdurun kazanç kayıpları söz konusu olabilir. Örneğin; trafik kazası sonucu yaralanan esnafın tedavi sebebiyle dükkanının kapalı kaldığı günlerdeki olası kazancı tazminat olarak istenebilir.

Çalışma Güçlerinin Azalması Veya Yitirilmesinden Doğan Zararlar İçin Tazminat Davası

Yaralamalı trafik kazası sonucunda uzuv kaybı, sakatlık ya da hareketlerin kısıtlanması gibi çalışma gücünü azaltan ya da çalışma gücünü ortadan kaldıran durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlarda mağdur iş görememezlik tazminatı almaya hak kazanır.

“Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar” Sonucu Tazminat Davası

Trafik kazası sonucunda ortaya çıkan zararlar mağdurun ekonomik geleceğini sarsıyorsa buradan kaynaklanan kayıplar tazmin edilebilir. Örneğin; bir ressamın trafik kazası sonucu ellerini kaybetmesi ekonomik geleceğini sarsar ve bu sebeple tazminat talep edebilir.

Ölümlü Trafik Kazası Sonucu Eşi Vefat Eden Kişi Ve Çocuklar İçin Tazminat

Ölümlü trafik kazasında eşi vefat eden kişi ve çocuklar için tazminat hakları doğacaktır. Öncelikle kişi sağ olsaydı kendisinin açabileceği bütün tazminat davalarını eşi ve çocukları açabilir. Yani ölümlü trafik kazasında ölen kişinin eşi ve çocukları kaza sonucunda oluşan maddi hasarın, ölen kişinin tedavi masraflarının tazminatının, ölen kişinin cenaze masraflarının tazminatının, duydukları elem ve üzüntü sebebiyle manevi tazminatlarının ve destekten yoksun kalma tazminatlarının ödenmesini isteyebilirler.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alabilecek Kişiler

Destek yoksun kalma tazminatı ölümlü trafik kazası sonucu kişinin hayattayken maddi destekte bulunduğu kişilere verilir. Bu kişiler iki gruba ayrılmaktadır;

 • Ölümlü trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin eşi, çocukları ve anne-babasının kural olarak ölen kişiden destek aldığı kabul edilir. Bu sebeple bu kişiler destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir.
 • Ölümlü trafik kazasında hayatını kaybeden kişiyle kan bağı bulunmamasına rağmen destek alan kişiler de destek alma tazminatını talep edebilir. Fakat destek aldıklarını kanıtlamaları gerekir. Örneğin; ölen kişiden düzenli burs alan bir öğrenci banka hesap dökümünden bunu kanıtlayarak destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilir.

Trafik Kazası Davalarında Zamanaşımı Süresi

Trafik kazasında genel kural olarak zamanaşımı zararın ve zarar verenin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, her halde ise 10 yıldır. Fakat istisnası Ceza Kanunu’nun daha uzun süreler öngörmesidir. Ceza kanunu ölümlü trafik kazası için 15, yaralamalı trafik kazası için 8 yıllık bir zamanaşımı süresi belirlemiştir.

Trafik Kazası Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Trafik kazasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Fakat taraflar arasına trafik kazasına sebebiyet veren aracın işletilmesinden sorumlu olan araç sahibi de girerse dava Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılır.

Trafik kazasında yetkili mahkemeler davalılardan birinin yerleşim yerindeki, trafik kazasının meydana geldiği yerdeki, davacının yerleşim yerindeki, sigortacının merkezinin bulunduğu yer mahkemesi ya da sigorta sözleşmesinin yapıldığı acentanın bulunduğu yer mahkemesidir.

Araç Değer Kaybı Davası Nedir?

Araç Değer Kaybı Davası Nedir? sıkça sorulan sorulardan biridir. Trafik kazaları ile kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşmaktadır. Kaza sonucu oluşan aracın tamir ve maddi hasarını sigorta şirketi karşılamaktadır. Araçta onarım , boya gibi tamir, değişim işlemleri aracın maddi değerini düşürmekte, araca olan talebi azaltmaktadır.  Araç onarılsa dahi ikinci el statüsüne düşer ve ikinci el piyasasında satışa çıktığında aracın sicilinde hasar oluştuğu için araç değer kaybı yaşar. Bu değer kaybından doğan zararın tazmini amacıyla araç değer kaybı davası açılabilmektedir.

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Aracı hasar gören kişinin trafik sigortası aracın değer kaybını kapsamıyorsa zararın karşılanması için aracı değer kaybına uğrayan taraf yetkili kurumlardan expertiz raporu alarak dava dilekçesiyle zarara sebep olan karşı tarafa dava açabilir. Alınan expertiz raporunun bağımsız bir kurumdan alınması da önemlidir. Davacının veya davalının ilişkili olabileceği bir expertizden alınması doğru sonuçlar doğurmayabilir. Araç değer kaybı davası ile elde edilen tazminata örnek olarak kaza sonucu  aracı hasar gören kişi aracını tamir ettirmiş olsa dahi araba hasarlı gözüktüğü için aracın değeri 50.000 TL değerinde iken 40.000 TL‘ye satılırsa araç sahibi 10.000 TL zarara uğrayacaktır. Bu zarar davacının tamamen kendi kusuruyla meydana gelmemiş ise bu değer kaybının tazmin edilmesi gerekir. Araç değer kaybı davası ile bu zarar bedeli karşılanır.

Sigorta Araç Değer Kaybının Tamamını Kapsar mı?

Sigorta şirketi aracın tamir ve maddi hasarına ilişkin ödemeleri yapmakta ancak değer kaybına ilişkin tazminatı talep olmadıkça ödememektedir ki zaten çoğu sigorta şirketinin poliçesinde bu durum düzenlenmemiş, poliçe kapsamına alınmamıştır. Böyle durumlarda zararın karşılanması için en uygun çözüm yöntemi araç değer kaybı davası açmaktır..

Araç Değer Kaybı Davası Şartları

Araç değer kaybı davası açılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır;

 • Araçtaki hasar trafik kazası sonucu meydana gelmiş olmalıdır. Doğa olayları (sel, dolu,…) nedeniyle oluşan zararlar bu kapsama girmez.
 • Aracı hasara uğrayan kişi %100 kusurlu olmamalıdır. Bu kişi haklı taraf olmalıdır. Eğer kazaya sebep olan taraf araç değer kaybı davası açmak isterse bu mümkün değildir. Hasarlı araç sahibinin aracı dava açma hakkı bulunduğu süre içerisinde satmış olması araç değer kaybı davası açmasına engel değildir. Üst mahkemelerin kararıyla bu durum dayanak kazanmıştır.  
 • Kazayı yapan tarafın araç sigortası olmalıdır. Eğer sigortası yoksa bizzat kazayı yapan taraf değer kaybını karşılamalıdır.
 • Aracın hasar gören parçası daha önce de değişim veya tamire uğramışsa bu kaza sebebiyle aynı yerde oluşan tekrar hasar ve tamirin ardından da araç değer kaybı davası açılabilir. Ancak davacı davalının kaza sebebiyle oluşturmadığı kendi kusuruyla oluşan hasarı davalıya yükleyemez.
 • Araç değer kaybı bedeli, onarım tazminatına ek olarak tahsil edilir.
 • Tarafların müzakereleri sonucu bir anlaşmaya varılabilir ise araç değer kaybı davası açılmasına gerek kalmaz.

Araç Değer Kaybı Davası Kime Karşı Açılır?

Kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı, tam kusurlu ya da aracı hasar gören davacıdan daha fazla kusurlu olan diğer sürücüye karşı açılabileceği gibi aracın ruhsat sahibine veya karşı tarafın sigortasını yapan şirketten araç değer kaybını tazmin edebilir.

Eğer kendisinden değer kaybı talep edilen kişinin trafik sigorta şirketi varsa araç değer kaybı davası bu sigorta şirketine karşı da açılabilir.

Hasara sebep olan kişinin araç sigortası yoksa her halükarda araç değer kaybı davası bu kişiye karşı açılmalıdır.

Araç Değer Kaybı Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Dava dilekçesinin yanında;

 • Kazanın yapıldığı an tutulan kaza raporu
 • Ekspertiz raporu
 • Sigorta poliçesi
 • Servis faturası
 • Servis raporu belgeleri
 • Araçtaki hasara ait fotoğraflar
 • Araç kiralanmış veya aracın ticari niteliği varsa bununla ilgili belge ve evraklar

Başvuru dosyasında yer almalıdır.

Araç Değer Kaybı Davasında Ekspertiz Raporu Şart mı?

Oto ekspertiz işlemleri aracın geçmişte yaşadığı kazalardan değişen parçalara, mekanik aksamında bozulan yerlerden yakın zamanda masraf çıkarabilecek tüm noktalara kadar otomobilin incelenmesidir. Oto ekspertiz işlemleri son bulduğunda ise bu işlemin yapılmasını isteyen kişiye yazılı rapor ve bilgi sunumu gerçekleştirilmektedir.

Aracın kaza sonucu oluşan hasarının ve bu hasarın nelere sebep olduğunun tespiti bakımından ekspertiz raporu şarttır. Araçta oluşan hasarın tam olarak görülebilmesi amacıyla expertiz bir ispat yöntemidir ki araç değer kaybı davasında davacı adına kolaylık sağlayabilir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Hasar gören aracın;

 • Üretim yılı
 • Trafiğe çıkış tarihi
 • Marka ve modeli
 • Hasar geçmişi
 • Kilometresi
 • Pazar değeri

gibi nitelikleri incelenerek aracın değer kaybı hesaplanır.

Mahkemeler araç değer kaybı davalarında genellikle bilirkişi raporu talep ederler. Bilirkişi belirtilen nitelikler dahilinde hasarın ve onarımının büyüklük derecesi de dahil inceleme yaparlar.

Araç Değer Kaybı Davası Sonuçları

Araç değer kaybı davasında davalının hasara kendisinin sebep olmadığını ispat etmesi halinde dava düşer. Davalı kusursuz olduğunu ispat edemez, mahkeme davacıyı haklı bulursa davacının zararı davalının karşılanmasına karar verilebilir.

Değer kaybına karşı açılacak davalarda diğer davaların aksine daha kısa sürede dava süreci sonuçlanmaktadır. Bu süreç genelde 6 ay ile 1.5 yıl arasındadır.

Araç Değer Kaybı Davalarında Zamanaşımı Süresi

Kazanın meydana geldiği tarihten itibaren iki yıl içinde karşı tarafa araç değer kaybı davası açılmalıdır. İki yıl içinde dava açılmazsa iki yıl dolduktan sonra dava zamanaşımına tabi olur.

Araç Değer Kaybı Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Araç değer kaybı davalarında ihtisaslaşmış yani bu konuda uzmanlaşmış bir mahkeme yoktur. Aracı hasara uğrayan kişi sigorta şirketine karşı dava açtığında ticari kapsamı olan bir şirket olduğu için Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava açılmalı, Asliye Ticaret Mahkemesinin bulunmaması veya karşı tarafa bizzat dava açılması halinde ve genelde bu tür davalarda Asliye Hukuk Mahkemelerine dava açılması daha uygundur. Genel yetkili mahkeme davalının ikamet ettiği yerdeki yetkili  Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Davası

Ölümlü Trafik Kazası Nedir?

    Ölümlü trafik kazası, en az bir motorlu taşıtın karıştığı bir trafik kazası nedeniyle ölüm sonucunun ortaya çıkmasıdır. Ülkemizde trafik kazası sayısı ve trafik kazalarında ölenlerin sayısına bakınca bu hususun ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Ölümlü trafik kazalarında, ölüme bağlı sorumluluğu bulunan kişiden oluşabilecek maddi ve manevi zararların talep edilebilmesi mümkündür. Trafik kazaları nedeniyle yakınlarını kaybedenler bu kaza sonucu oluşan zararlarının karşılanmasını talep edebileceklerdir.

Ölümlü Trafik Kazasında Tazminat Çeşitleri

Ölümlü trafik kazaları sonucu, ölen kişinin yakınları ölüme bağlı şekilde oluşan acı dışında birtakım hukuksal imkanlarla birlikte zararlarını tazmin etme imkanı bulabilirler. Ölen kişinin ölümü sebebiyle kusurlu kişiye karşı maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası açmak mümkündür. Bunun dışında ölümle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle ceza davası zaten savcılık tarafından re’sen yani kendiliğinden açılacaktır. Ölenin yakınlarının ölümlü trafik kazaları sonunda ceza davası açılması için bir şikayette bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

Ölümlü Trafik Kazasında Maddi-Manevi Tazminat Davası

Ölümle sonuçlanan trafik kazaları sonucunda ölenin yakınları, trafik kazası nedeniyle gerçekleşen ölüm dolayısıyla oluşan maddi ve manevi tazminat davasını aracı kullanan kişiye, varsa aracın işletenine veya sigorta şirketine karşı dava açarak oluşan zararın tazminini talep edebilir.  

Ölüme bağlı trafik kazasında, maddi tazminat davalarında:

-Cenaze giderleri

-Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalması veya yitirilmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar,

-Ölenin desteğinden kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar, talep edilebilecektir.

Destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazalarında ölen kişinin yakınları olarak kanunda belirtilmiştir. Ölenin yakınları burada annesi, babası, eşi, çocukları, nişanlısı, dayısı, halası veya destek verdiği herhangi başka bir kişi olabilir. Destekten yoksun kalma tazminatı için, ölenin hayatı boyunca destek olacağı kimselerin açtığı maddi tazminat davası olacaktır. Burada tazmin edilecek olan tazminat kişinin ölmüş olmasa yakınlarına karşı yapacağı muhtemel destektir.

Ölüme Bağlı Trafik Kazasında Manevi Tazminat Talebi:

Ölen kişinin yakınlarının ölüm sebebiyle uğradığı elem ve üzüntünün hukuk çerçevesinde bir nebze dahi olsa giderilmesi için manevi tazminat davası açılabilir.

Ölümlü Trafik Kazasında Maddi-Manevi Tazminat Neye Göre Belirlenir

Ölümlü trafik kazalarında maddi tazminatın belirlenmesi, trafik kazasının durumuna göre çeşitlilik gösterir.
Ölümlü trafik kazası halinde maddi tazminat miktarının belirlenmesi ölenin, trafik kazasına bağlı şekilde varsa tedavi giderleri, kazanın oluşma biçimine göre araçta meydana gelecek zararlar veya kazaya bağlı şekilde oluşabilecek her türlü ekonomik değeri azaltıcı zarar aracı kullanan kişiden, eğer araç kazayı yapan şahsa ait değilse aracın sahibine, ölüme neden olan kazayı yapan kişi bir firmada çalışıyorsa aracı işleten işletmeye karşı veya bulunması halinde sigorta şirketine karşı maddi tazminat davası açılabilir.
Ölen kişinin cenaze masraflarını karşılayan yakını (annesi, babası, eşi, dayısı, halası…) burada cenaze sebebiyle oluşan ve karşıladığı her türlü zararın tazminini kusurlu olan taraftan talep edebilir.

Ölümlü trafik kazası öncesinde trafik kazasına bağlı olarak kişinin, gördüğü tedavi nedeniyle uğradığı zararı da ölümden sonra yakınları tarafından talep edilebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı ise ölenin yakınları (ölenin sürekli olarak destek verdiği her kim olursa olsun) tarafından açılacak destekten yoksun kalmaya bağlı maddi tazminat davası ile oluşacak muhtemel zararları talep edilebilir.

Ölümlü trafik kazaları nedeniyle manevi tazminat miktarının belirlenmesi kanun tarafından herhangi bir şarta veya usule bağlanmamıştır. Manevi tazminat talebiyle açılan davalarda hakim, olayın kendi içerisinde bulundurduğu şartlara, tarafların maddi durumlarına, ölümle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle olayın ölen tarafın yakınlarında oluşturduğu manevi tahribat, olayda tarafların kusurluluğuna göre hakim hakkaniyete uygun bir manevi zarara karar verecektir.

Ölümlü trafik kazalarında belirlenecek tazminat miktarı her kazada farklılık gösterir. Hakim burada durumun şartlarına göre hakkaniyete uygun bir miktar belirleyecektir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Kusur

Ölümlü trafik kazalarında, maddi tazminat belirlenirken en önemli iki unsur oluşan zarar ve kusur oranıdır. Tarafların meydana getirdikleri hukuka aykırı fiilden dolayı kusurlarının boyutuna göre hakim maddi tazminat kararına hükmedecektir. Ölümlü trafik kazaları gerçekleştikten sonra açılacak davada hakim kazaya sebep olan olaylara bakarak hangi tarafın daha kusurlu olduğunu tespit edecektir. Ölen kişinin meydana gelen trafik kazasında kusuru varsa hakim bunu göz önünde bulundurarak verilecek tazminat cezası miktarında bir indirime gidecektir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Davası Ne Kadar Sürer:
Ölümlü trafik kazası sonucunda açılacak tazminat davalarında tarafların iddialarını ileri sürmesi, varsa tanıkların dinlenmesi, birtakım delillerin sunulması, mahkemenin delil talep etmesi, kusur tespiti yapılmasıyla birlikte itiraz yapılması halinde itirazlar da dikkate alınarak mahkemeden bir karar çıkması beklenir. Kusur tespiti genellikle bilirkişi tarafından hazırlanır. Tüm bu işlemlerin usulüne uygun ve süresinde yapılmasıyla birlikte ortalama bir maddi tazminat davası 2 yıla yakın bir sürede sona ermektedir. Burada avukatlık hizmetinden yararlanılmasıyla birlikte işlemlerin daha hızlı ve güvende sürdürüldüğü görülmektedir.

Ölümlü Trafik Kazasında Ölen Kişinin Mirasçılarının Hakları

Ölümlü trafik kazasında kanun tazminat talep etme hakkını, ölen kişinin mirasçılarına değil desteğinden yoksun kalan kimselere vermiştir. Buradan anlamamız gereken şey ölümlü trafik kazası nedeniyle kişilerin maddi-manevi tazminat talep etmesi için ölenin mirasçısı olunmasına gerek yoktur. Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişiler her kim olurlarsa bu Borçlar Kanununun 53.maddesini dayanak göstererek maddi tazminat davası veya manevi tazminat davası açma hakkına sahip olurlar.  

Ölümlü Trafik Kazasında Kimler Tazminat Alabilir?

Ölümlü trafik kazasında tazminat alabilmek için illa ki ölenin mirasçısı olunmasına gerek yoktur. Kanun burada ölenin desteğinden yoksun kalan herkese dava açma hakkı vermiştir. Lakin destekten yoksun kalmadan kasıt sürekli şekilde destek olmaktır. Örneğin; trafik kazası nedeniyle ölen kişi nişanlısına maaşından sürekli olarak belirli bir miktar para yolluyorsa, trafik kazası nedeniyle ölüm gerçekleştikten sonra nişanlısı yoksun kaldığı bu geliri, destekten yoksun kalma tazminatı olarak isteyebilecektir.
Ölümlü trafik kazalarında verilecek olan tazminat miktarı kusur derecesine ve hakimin olaya göre hakkaniyete göre belirleyeceği takdir yetkisine bağlı olarak düşebilir. Tazminat miktarı belirlenirken tarafların ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.

Manevi tazminat talebi, maddi destekten yoksun kalanlar tarafından istenebilir. Buna göre manevi tazminat miktarı da kişilerin ekonomik durumu, olaydaki kusurluluk derecesine ve kişilerin içlerinde bulundukları elem ve üzüntüye göre hakimin belirleyeceği hakkaniyete göre karar verilir.

Ölümlü Trafik Kazaları Cezaları

Ölümlü trafik kazalarında, trafik kazası sonrası ölümün gerçekleşmesiyle birlikte savcı re’sen bu konuyla ilgili ceza davası açacaktır.

Ölümlü trafik kazasında ölenin desteğinden yoksun kalan herkes, maddi ve manevi tazminat davası açarak oluşan zararlarının tazminini talep edebileceklerdir. Olayın şartlarına ve kusur derecesine göre buradaki miktarlar hakimin hakkaniyete uygun belirleyeceği tutarlar olacaktır. Ölümlü trafik kazalarında yakınların alacakları tazminat miktarı zarar ve kusur derecesine göre hakim tarafından belirlenecektir.

Ölümlü Trafik Kazasında Zaman Aşımı

Ölümlü trafik kazasında zaman aşımı süresi zararın veya trafik kazasına neden olan kişinin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl içerisinde açılması gerekmektedir. Bunun dışında ölümlü trafik kazasının üzerinden 10 yıl geçmesi ile birlikte zaman aşımı gerçekleşmiş olur ve bu süre hak düşürücü süre olduğu için bu tarihten itibaren artık dava açılamayacaktır.

Ölümlü Trafik Kazasında Tazminat Davası için Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ölümlü trafik kazasında kişilerin kusuruna ve hukuka aykırı işlediği duruma göre alacağı ceza için savcılık re’sen Ceza Mahkemelerinde dava açılması kararı verecektir.

Ölümlü Trafik kazasında maddi veya manevi tazminat davası genel kural olarak Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır. Yetkili mahkeme bakımından ise trafik kazasının meydana geldiği yerde bulunan yer mahkemesinde, davalının ikametgah adreslerinde bulunan yer mahkemesinde veya davacının ikamet ettiği yerde bulunan yer mahkemesinde dava açılması mümkündür. 

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı ve Tazminatı Davası

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı ve Tazminatı Davası konusu son dönemde trafik sigortalarının da değerlenmesi ile çok fazla araştırılmaya başlanmıştır.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, trafik kazasına karışmış aracın ikinci el araç piyasasında değerinin düşmesi olarak tanımlanmaktadır. Kaza sonrasında araçtaki hasar her ne kadar hatasız bir şekilde giderilmeye çalışılsa da araçta parça değişimi yahut darbe onarımı olduğundan dolayı araç bir miktar değer kaybına uğramaktadır ve bu hususta araç sahiplerinin aklına bazı sorular gelmektedir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araçta değer kaybının hesaplanmasına gelince, trafik kazaları sonucunda araçlarda hasarlar meydana gelmekte ve bu zararların kusurlu olan taraf tarafından giderilmesi gerekmektedir. Bu giderim karşı tarafın sigortası tarafından karşılanmakta ancak genellikle aracın hasar tamiri görmesi sonucu oluşan, aracın ikinci el piyasasındaki değer kaybı sigorta poliçelerine dahil edilmemektedir. Mağdur taraf ise bunu ayrı bir dava yoluyla tazmin etme yoluna gitmektedir. Peki bu şekilde bir dava açıldığında araçta oluşan değer kaybı nasıl tespit edilecektir?

Öncelikle ekspertiz çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar esnasında bilirkişiler:

 • Aracın 2. El piyasasındaki kazadan önceki değerini,
 • Aracın yaş ve kilometresini,
 • Hasar gören parçaların araç için ne kadar önemli ve değerli olduğu,
 • Yapılan boya işlemleri ve aracın daha önceki kazalardan bulunan tamir & parça değişim geçmişini

hesaba katarak kusurlu taraftan talep edilmesi gereken parayı ortaya çıkarırlar.

Araç Değer Kaybı Trafik Sigortası Karşılar mı?

Sigortalar tarafından tazmin edilen zararlar esas olarak araçta meydana gelen hasarın giderilmesine yönelik olmaktadır. Bu zarar giderildikten sonra aracın hasarın giderilmesine yönelik geçirdiği işlemlerden doğan değer kaybının karşılanması konusunda sigortalar teminat kapsamında bulunmadığını yahut araca yeni parçalar takıldığından dolayı bir değer kaybının mevcut olmadığını savunmakta idi ancak verilen mahkeme kararlarıyla bu durum çözüme bağlanmış olup sigorta şirketlerine yöneltilen ayrı bir değer kaybı tazmini davası ile bu kaybın da sigortaya karşılatılması mümkün hale gelmiştir. Bunun için iki yıl zaman içerisinde başvurmaları ve trafik teminat limiti 29 bin liraya kadar hasar bedelini aşmamış olması gerekmektedir. Sigorta şirketleri her ne kadar teminat dışı hal olduğunu savunsalar yahut yeni parçalar takıldığından dolayı araçta değer kaybı olmadığını iddia etseler de mahkemelerin artık bu konuda kararları netleşmiş olup zararlar teminat kapsamında ele alınmaktadır.

Araç Değer Kaybı Davası Kime Açılır?

Kusursuz olan araç sahibinin uğramış olduğu zarar karşı taraf tarafından tazmin edilmekte ancak araçta hasar tamiri yapıldığından dolayı oluşan değer kaybı, aşan bir zararı oluşturmaktadır. Bu ise TBK 122. maddeye dayanarak karşı taraftan talep edilebilecektir.

Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür. Temerrüt faizini aşan zarar miktarı görülmekte olan davada belirlenebiliyorsa, davacının istemi üzerine hâkim, esas hakkında karar verirken bu zararın miktarına da hükmeder. Aracı hasar gören taraf tarafından hasara sebep olan tarafa karşı açılan bu davada karşı tarafın aracın değer kaybetmesine yönelik tazminat ödememesi için bu hususta kusursuz olduğunu ispat etmesi gerekmektedir.

Trafik kazasında kusurlu bulunan tarafın mevcut ise sigorta şirketine, değilse kusurluluğu tespit edilen şahsın kendisine yönelik araç değer kaybı davası açılabilir.

Araç Değer Kaybı Davası İçin Gerekli Belgeler

Araç değer kaybına yönelik talepte bulunmak için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Kaza tespit tutanağı
 • Ekspertiz raporu
 • Servis raporu ve servis faturası
 • Araçtaki hasara ait fotoğraflar
 • Sigorta poliçesi
 • Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
 • Araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa fatura ve belgeler

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Öncelikle dikkat edilmesi gereken husus zamanaşımı süresi olarak kazanıın üzerinden 2 yıl geçmemiş olmasıdır. Şayet aracın değer kaybına uğramasına sebep olan trafik kazası son iki yılda meydana gelmiş ise, davacı taraf kusursuz davalı tarafın ise kusurlu olması halinde, kazada hasar gören ve değer kaybına sebep olduğu iddia edilen parçaların daha önce de aynı şekilde değişmemiş olması kaydıyla, bahsettiğimiz gerekli evrak ve belgeler ile birlikte dava açılabilmektedir.

Araç değer kaybınıza yönelik davalarınızda profesyonel hukuki destek ve avukatlık hizmeti almak için Farah Hukuk avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Davasında Zamanaşımı Süresi

Araçta değer kaybı davasında kanuni zamanaşımı süresi 2 sene olup bu süre kazanın olduğu tarihte başlamaktadır. Bu tarihten itibaren iki sene geçmesiyle araç değer kaybından kaynaklı tazminat talep etme hakkı hakkı düşecektir.

Araç Değer Kaybı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Araç değer kaybı davasında davanın yöneltileceği taraf genellikle kusurlu olan tarafın sigorta şirketi olacağından görevli mahkemeler de mevcut ise asliye ticaret mahkemesi şayet yok ise asliye hukuk mahkemesi olacaktır. yetkili mahkeme ise bir haksız fiil söz konusu olduğundan, “Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.” Hükmü gereğince zararın meydana geldiği yer yahut zarar görenin yerleşim yeri mahkemesidir.

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası Trafik kazası oluşu ile başlayan bir süreçtir.Trafik kazası, bir karayolu taşıtının, diğer bir taşıta, yayaya, hayvana ya da herhangi bir nesneye çarpması suretiyle meydana gelen maddi ve manevi hasarlara sebep olan bir olay olup trafik kazaları sebebiyle birçok hukuki uyuşmazlık yaşanmaktadır. Taraflara haklarının verilmesi ve adaletin sağlanması birtakım davalarla olmaktadır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Davası

Yaralanmalı trafik kazalarında yarlanan kişi uğradığı bedensel zarar dolayısıyla maddi tazminat açabilirken duymuş olduğu acı, keder ve üzüntü sebebiyle manevi tazminat davası açarak uğramış olduğu zararı tazmin yoluna gidebilmektedir.

Yaralanmalı trafik kazalarında talep edilebilecek tazminatlar kapsamına iş göremezlik tazminatı, tedavi masrafları, maddi ve manevi tazminatlar girmektedir.

Ölümlü Trafik Kazası Davası

Ölümlü trafik kazalarında ise ölenden, yaşarken destek alan herkes maddi ve manevi tazminat hakkına sahip olmaktadır. Kanun koyucu destekten yoksun kalan bu kişilerin mağdur olmamaları adına bu kişilere bu imkanı tanımıştır. Bu tazminat davaları destekten yoksun kalma tazminatı olarak isimlendirilmektedir. 

Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası

Trafik kazalarında meydana gelen maddi hasar ve bedensel yaralanmalardan dolayı bu hasarların tazmini (eşyalardaki hasarın onarımı masrafları, tedavi masrafları vb.) için maddi tazminat davası yoluna başvurulmaktadır. Maddi hasar görmüş bireyler maddi tazminat davası yolu ile uğramış oldukları maddi zararları ve hasar onarım bedellerini tazmin edebilmektedirler.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Davası

Trafik kazaları sonucunda taraflarda maddi hasarlar meydana gelebileceği gibi böyle bir olay sonucunda kişilerin duyacakları acı, keder ve üzüntüden dolayı ciddi manevi hasarlar da  meydana gelebilmektedir. Trafik kazası geçirmiş olan bireyler, uğramış oldukları bu manevi hasarlardan ötürü manevi tazminat yoluna başvurabilmektedirler.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Bahsetmiş olduğumuz gibi, ölümlü trafik kazalarında ölenden, yaşarken destek alan herkes maddi ve manevi tazminat hakkına sahip olmaktadır. Kendisine destek olan yakınını kaybetmiş olan bireylerin mağdur olmamak adına bu yola başvurması mümkündür.

Başkasının Hayvanına Çarparak Trafik Kasası Davası

Böyle bir durumda hayvana nerede çarpıldığına bakılır. Eğer hayvan sahibi hayvanını yeterince gözetememiş ve hayvan, araç geçişi sağlanan yola çıkmışsa böyle bir durumda hayvan sahibi sorumlu olur. Trafik kazası geçiren zararını tazmin ile yükümlü olur.

Trafik Kazasında Araçlardaki Hasarın Tazmini Nasıl Olur?

Trafik kazası sonrasında araçlardaki hasarın tespiti üzerine kusurlu olan tarafın sigortası diğer aracın masraflarını karşılamak suretiyle zarar tazmin edilmektedir. Zorunlu trafik sigortaları hasar tazmininde kusura bakmaktadır. Eğer kusurlu iseniz sigortanız yalnızca karşı tarafın hasarını karşılamakta olup kusursuz olan taraf iseniz karşı tarafın sigortası sizin hasarınızı karşılayacaktır.

Trafik Kazalarında Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Uğranılan maddi ve manevi hasarlar sonucu adaletin sağlanması ve haksızlığa uğrayan tarafın mağdur olmaması için tazminat davaları gündeme gelmektedir. Peki bu tazminat miktarı nasıl hesaplanmaktadır?

Açılmış olan tazminat davaları sonucunda ilgili mahkemece, bilirkişiye başvurulmuşsa bilirkişinin hasar ve hasarın karşılığında ödenecek tazminat miktarı hakkındaki görüşleri de göz önünde bulundurularak takdir edilir.

Trafik Kazası Davalarında  Zaman Aşımı

Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar

görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zaman aşımına uğrar.(KTK madde 109) Kural olarak böyle olmakla birlikte dava, cezayı gerektiren bir eylemden doğmuşsa TCK’da belirtile hükümlere göre değişiklik göstermektedir

Trafik Kazaları Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

İlgili Yargıtay kararında belirtildiği üzere:

-Bir davada, davalı sayısı birden fazla ise, dava bunlardan birinin ikametgahı mahkemesinde açılabileceği gibi haksız fiilin vuku bulduğu, zararın meydana geldiği, zararın meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir.

-Bunların yanında ve öncelikle 2918 Sayılı K.T.K.nın 110 . maddesi uyarınca, motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa dair davalar, ihtiyari ve zorunlu sorumluluk sigortası yapan şirketler aleyhine de işleten ve sürücüyle birlikte açılması halinde hem bu kanun hem de H.U.M.K.nın 9. maddesi (H.M.K.m. 6 ) uyarınca bu davalılardan birinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.

-K.T.K.nın 110. madde son cümlesinde yer alan kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de, dava açılabileceği kuralı kesin yetki kuralı olmayıp, davacıya tanınan bir seçimlik haktır. H.M.K.nın haksız fiillerde yetkiyi düzenleyen 16. maddesinde de esasen H.M.K.nın 7 /1-2. cümlesindeki düzenleme anlamında kesin yetki söz konusu değildir.

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor