Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası

Muhdesat, bir arazi üzerinde bulunan bina, tesis vb. yapılar ile  ağaç, bağ gibi dikili bitkilerdir.

Her zaman arazinin sahibi ile muhdesat dediğimiz şeylerin sahibi aynı kişi olmayabilir. Kişi arazinin sahibi olmasına rağmen arazi üzerinde eski hak sahiplerini yapıları veya bitkileri olabilir. Bu yapı veya ağaçların sahiplerine muhdesat sahipleri denir. Bunlar tapuda beyanlar hanesinde gösterilir. Muhdesatın malikinin kim olduğunun tespit edilmesi için de muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılır. Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, ortaklığın giderilmesi davası ve kamulaştırma işlemi sırasında muhdesatın davacı tarafça meydana getirildiğini açıkça kabul edenler dışında kalan ve muhdesatın üzerinde bulunduğu taşınmazda paydaş olan tüm tapu maliklerine karşı açılan bir dava türüdür. Bu dava ile davacının amacı muhdesatın kendisine ait olduğunun veya kendisi tarafından yapıldığının tespit edilmesidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Şartlar

  • Bu dava ancak bir taşınmaz için açılabilir. Söz konusu taşınmaz genellikle arsa niteliğindedir.
  • Davanın açılabilmesi için öncelikle taşınmaz üzerinde bulunan ve malikin mülkiyetinde bulunmayan yapı veya bitkilerin olması gerekir.
  • Malik bu yapı veya ağaçların muhdesat sahibine ait olduğunu kabul etmemelidir. Kabul ettiği durumda zaten bir dava açılmasına gerek yoktur.
  • Taşınmaz üzerinde bulunan muhdesat açısından görülmekte olan  ortaklığın giderilmesi davası ya da kamulaştırma işlemi bulunmadığı takdirde muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılamaz.(Ortaklığın giderilmesi davasıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için ilgili makalemize bakabilirsiniz.)

 

Davalı

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, muhdesatın davacıya ait olduğunu kabul etmeyen veya bu konuda fikir belirtmeyen, sessiz kalan tüm maliklere karşı açılmalıdır. Muhdesatın davacıya ait olduğunu kabul eden maliklere karşı bu dava açılmaz.

 

Muhdesat Sahibinin Tazminat ve Alacak İstemi

Muhdesat sahibinin taşınmaz malikine karşı tazminat ve alacak isteminde bulunabilir. Bu istemin güvenceli hale gelebilmesi için de muhdesatın ve muhdesatı meydana getiren kişinin tapuda beyanlar hanesinde gösterilmesi gerekir.

 

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, muhdesatın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılır.

 

Harç ve Yargılama Giderlerinin Hesaplanması

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davasında harç ve yargılama giderleri hesaplanırken davacı, kendi payından muhdesatın toplam masrafına denk gelen oranına göre hesap edilir. 

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.