Mülkiyetin Çeşitleri

Mülkiyet hakkı sahibine, hukuk düzeni sınırları içinde mal üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisini verir. Mülkiyet hakkı, kişiye mal üzerinde en geniş yetkiyi sağlayan haktır.

Mülkiyet hakkı, hakkın konusuna, hak sahibinin belirleniş tarzına ve hak sahibinin sayısına göre çeşitli şekillerde oluşur. Aşağıda mülkiyetin çeşitleri sayılmıştır:

 

 • Taşınır mülkiyeti
 • Taşınmaz mülkiyeti
 • Özel mülkiyet-Kamu mülkiyeti
 • Tek kişilik mülkiyet-Birlikte mülkiyet

 

1-Taşınır Mülkiyeti

Taşınır mülkiyetinin kapsamına, taşınır eşya ile doğal güçler girer.

Taşınır eşya, özüne zarar verilmeden bir yerden başka bir yere taşınabilmesi mümkün olan eşyalardır. Taşınır mülkiyeti kanunda, taşınmaz dışında kalan tüm mallar olarak yer almaktadır. Edinilmeye elverişli ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamında olmayan doğal güçler, taşınır mülkiyetinin kapsamına girer. 

2-Taşınmaz mülkiyeti

Taşınmaz mülkiyetinin konusu TMK 704’te yer verilmiştir. Buna göre kanunda taşınmaz mallar,

 • Arazi,
 • Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
 • Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz olarak yer alır; sayılır.

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ancak tescil ile gerçekleşir. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı, terkin veya taşınmazın tamamen yok olması yoluyla sona erebilir. Bunun dışında kamulaştırma yoluyla taşınmaz mülkiyeti sona erebilir. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması nasıl tescil yoluyla oluyor ise elden çıkarılması da ancak ve ancak tescil ile son bulacaktır.  

 

3-Özel Mülkiyet – Kamu Mülkiyeti

Kamu mülkiyeti, mal üzerinde bireylerin ya da özel kişilerin değil devletin ya da kamu teşkilatının hak sahibi olmasıdır. Özel mülkiyet ise malın topluma değil, bireylere ait olmasını ifade eder.

 

4-Tek Kişilik Mülkiyet-Birlikte Mülkiyet

Mülkiyet hakkı, hak sahibi sayısı açısından tek kişilik mülkiyet ve birlikte mülkiyet ayrımına tabidir. Tek kişilik mülkiyette, bir mal üzerinde sadece bir kişinin mülkiyet hakkından söz edilirken, birlikte mülkiyet hallerinde birden çok kişinin mülkiyet hakkından söz edilir.

Birlikte mülkiyet de kendi içinde ikiye ayrılır:

 

 • Paylı mülkiyet
 • Elbirliği mülkiyeti

 

Paylı Mülkiyet

Paylı mülkiyet, bir mal üzerindeki mülkiyet hakkının, paylı olarak birden çok kimseye ait olması halidir. Her bir hak sahibine paydaş denir. Paylı mülkiyet; hukuki yollar ile mahkeme kararıyla ya da kanundan doğan nedenler ile paylı mülkiyet kurulabilir. Paydaşlar aralarında anlaşmadılar ise payları eşit bölünmüş kabul edilir. Pay sahibinin yalnızca kendi payı üstünden tasarrufta bulunabilir. Paylı mülkiyet bir veya birkaç paydaş için sona erme için payın devri gerçekleşebilir, mahkeme kararıyla devir gerçekleşebilir veya paydaş payından feragat ettiğini belirtebilir. Bütün paydaşlar için paylı mülkiyetin sona ermesi devir veya terk, kamulaştırma, cebri icra yoluyla satış, malın yok olması veya paylaşma isteme yoluyla paylı mülkiyet sona erebilir.

(Paylı Mülkiyet için daha detaylı bilgi almak için…)

 

Elbirliği Mülkiyeti

Elbirliği mülkiyeti, aralarında bir ortaklık bağı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları sebebiyle bir mala birlikte malik olmaları halidir.Her bir hak sahibine ortak denir.(Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi almak için elbirliği mülkiyeti hakkında makalemizi okuyabilirsiniz.)

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

 • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
  KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.