Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır?

Boşanma sırasında ve sonrasında nafaka konusunda sıkıntılar yaşamaktadır ve sonuç olarak icra takibi şartı ardından Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? sorusu akıllara gelmektedir.

Nafaka Nedir?

Nafaka, hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların ve varsa çocukların maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için takdir ettiği, yükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği bir meblağdır. Nafaka çeşitlerini Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak sınıflandırabiliriz.

Nafaka Çeşitleri

Nafaka, hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların ve varsa çocukların maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için takdir ettiği, yükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği bir meblağdır. Nafaka çeşitlerini Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak sınıflandırabiliriz.

Tedbir nafakası: Boşanma davası süreci devam ederken tarafların ve çocukların zaten manevi olarak zarar görülmeye müsait ve hassas bir dönem olan bu dönemde maddi olarak da mağdur olmalarını engellemek amacıyla takdir edilen nafaka türüdür.

İştirak Nafakası: Ebeveynler, çocuklarının bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Boşanma gerçekleşip çocukların velayeti taraflardan birine verildiğinde diğer tarafın çocuklara yönelik bakım yükümlülüğü hala devam etmektedir. İştirak nafakası, velayet kendisine verilmeyen tarafın, çocukların bakım ve eğitim giderlerine yönelik ödemesi için takdir edilen nafaka türüdür.

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonucu bir taraf yoksulluğa düşecek ise bu mağduriyeti engellemek adına diğer taraftan talep edilecek nafaka türü ise yoksulluk nafakasıdır.

Nafakalar, ödeyecek tarafın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir edilmektedir.

Nafakayı Kimler Talep Edebilir?

Tedbir nafakasını boşanma sürecinde tarafların ve çocukların mağdur olmaması için takdir edilirken iştirak nafakası çocukların velayeti kendisinde olmayan tarafa yönelik olarak çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılamak için çocukların velayetine sahip olan taraf tarafından talep edilir. Yoksulluk nafakası ise boşanma sonucu yoksulluğa düşecek taraf tarafından bu mağduriyeti engellemek adına diğer taraftan talep edilir.

Tedbir Nafakasına Yönelik İcra Takibi

Tedbir nafakası, boşanma davası süreci devam ederken tarafların ve çocukların zaten manevi olarak zarar görülmeye müsait ve hassas bir dönem olan bu dönemde maddi olarak da mağdur olmalarını engellemek amacıyla takdir edilen nafaka türüdür. Tedbir nafakasına boşanma davası esnasında mahkemece hükmedildiği için, ödenmeyen tedbir nafakası borçlarına karşı icra takibi başlatmak istiyorsanız mahkemenin tensip zaptının onaylı bir örneği ile (henüz kesin hüküm kurulmadığından) icra müdürlüğüne başvurmak suretiyle nafaka borçlusu aleyhine ilamsız icra takibi başlatabilirsiniz

Yoksulluk Nafakasına Yönelik İcra Takibi

Yoksulluk nafakası, boşanma sonucu bir taraf yoksulluğa düşecek ise bu mağduriyeti engellemek adına diğer taraftan talep edilecek nafaka türüdür. Ödenmeyen yoksulluk nafakası alacaklarınıza karşı icra takibi başlatmak istiyorsanız lehinize yoksulluk nafakasına hükmedildiğine dair mahkeme ilamını icra müdürlüğüne sunmak suretiyle ilamlı icra takibi başlatabilirsiniz.

İştirak Nafakasına Yönelik İcra Takibi

Ebeveynler, çocuklarının bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Boşanma gerçekleşip çocukların velayeti taraflardan birine verildiğinde diğer tarafın çocuklara yönelik bakım yükümlülüğü hala devam etmektedir. İştirak nafakası, velayet kendisine verilmeyen tarafın, çocukların bakım ve eğitim giderlerine yönelik ödemesi için takdir edilen nafaka türüdür. Ödenmeyen iştirak nafakası alacaklarınıza karşı icra takibi başlatmak istiyorsanız lehinize iştirak nafakasına hükmedildiğine dair mahkeme ilamını icra müdürlüğüne sunmak suretiyle ilamlı icra takibi başlatabilirsiniz.

Nafaka Borcu Nereye Yatırılır?

Nafaka alacaklısı, borcun tahsili maksadı ile aleyhinize bir icra takibi başlatmış ise:

Bu durumda nafaka borcunuzu size ödeme emrinin gönderildiği icra dairesi müdürlüğü hesabına yatırmanız gerekmektedir.

Takip başlatılmamış ise:

Bu durumda nafaka borçlusunun hesabına ödeme yaparak borcunuzdan kurtulmanız mümkündür.

Nafaka ödemelerinin yapıldığına dair dekontların olası bir icra takibi durumunda ispatta kolaylık sağlaması açısından muhafaza etmeniz yararınıza olacaktır.

Geçmişe Yönelik Nafaka Alacakları Nasıl Alınır?

Geçmişe yönelik birikmiş nafaka alacaklarının tahsili için yukarıda açıklamış olduğumuz şekilde icra takibi yoluna başvurmanız gerekmektedir. Nafaka alacakları 10 yıllık genel zaman aşımı süresine tabi olduğundan takip başlatılmasından önceki 10 yıl içerisindeki nafaka alacakları tahsil edilebilmektedir. İcra takibi başlatılması zaman aşımı süresini durdurmaktadır. Geriye dönük birikmiş nafaka alacaklarınızı alabilmeniz için gerekli olan icra takibi işlemlerinizi Farah Hukuk olarak etkin şekilde yürüterek, kısa sürede hakkınızı almanızı sağlamaktayız.

Nafaka İcra Takibi Zaman Aşımı

Nafaka alacakları genel 10 yıllık zaman aşımına tabi olup takibin başlatılmasından geriye doğru 10 yıllık sürenin daha öncesinde doğan nafaka alacakları zaman aşımına uğramış olur.

Nafaka İcra Takibi Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafaka alacaklarınızın tahsili için, nafaka borçlusunun yerleşim yerinde bulunan İcra Daire’ne başvurmanız gerekmektedir.

Leave a comment



Bize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.