Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası ve Gerekli Bilgiler

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası ve Gerekli Bilgiler Nüfus kaydını temel olarak kişinin nüfus kütüğündeki bilgileri içeren belge olarak nitelemek mümkündür. Türk vatandaşı olarak doğmuş olan herkesin nüfus kaydı bulunmalıdır. Kişinin doğumunu müteakip aile kütüğü açılmaktadır. Nüfus kütüklerine;

 • Kişilerin kimliklerinin,
 • Yerleşim yeri adreslerinin,
 • Aile bağlarının,
 • Vatandaşlık durumlarının
 • Şahsî hallerinin

belirlenmesi amacıyla ilçe ve aile esasına göre nüfus olayları tescil edilir.

Her mahalle ve köy için ayrı ayrı tutulan nüfus kütüklerinin daimi olarak saklanması gerekir.

Nüfus Kaydında Bulunan Bilgiler Nelerdir?

Nüfus kaydının ne olduğundan genel hatlarıyla bahsettik. Peki bu nüfus kayıtlarında bulunan bilgiler nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
 • Fotoğrafı
 • Cilt, aile ve birey sıra numarası,
 • Kişinin adı ve soyadı, cinsiyeti, baba ve ana adı ile soyadları, evli kadınların önceki soyadları,
 • Doğum yeri ile gün, ay ve yıl olarak doğum tarihi ve kütüğe kayıt tarihi,
 • Kayıtlı bulunduğu il, ilçe, köy veya mahalle adı
 • Dini,
 • Medenî hali,
 • Yerleşim yeri adresi
 • Evlenme, boşanma, soybağının kurulması veya reddi, ölüm, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi gibi kişisel durumda meydana gelen değişiklik veya yetkili makamlarca yapılan düzeltmeler,

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi İçin Dava Açılması Gerekir mi?

Nüfus kaydının düzeltilmesi dava yoluyla olmaktadır. Şu hususu da unutmamak gerekir ki bu davalar ancak hukuki bir yarar olduğunda açılabilmektedir. Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar aşağıda belirtilmiştir:

 • İsim – soyisim değiştirme davası: Bu davalarda kişisel yarar bulunmalıdır.
 • Yaş değiştirme davası:Yaş gerçek doğum tarihi olarak yazılmamışsa açılır.
 • Cinsiyet düzeltme davası: Kişinin cinsiyetini değiştirmesi yahut cinsiyetin yanlış yazılmış olması halinde açılır.
 • Din değiştirmek için açılan dava: Reşit olan ve başka bir dini seçtiğini belirten kişiler tarafından açılır.
 • Gaiplik davası: Cesedi olmayan, ancak ölümüne kesin gözle bakılan kayıp kişiler için mirasçılar tarafından açılır.
 • Babalık davası: Eşler arasında resmi nikâh olmaksızın doğan çocuğun babasının saptanması için, baba ya da onun mirasçılarına karşı açılan davayı ifade eder.
 • Soybağının reddi davası: Babalık karinesinin mahkeme kararıyla ortadan kaldırılmasını amaçlayan davadır.

Sağ olduğu halde nüfus kaydında ölü gözükenin açacağı dava ve ölü olduğu halde nüfus kaydında sağ gözüken için açılan dava da nüfus kaydının düzeltilmesi davaları arasında sayılır.

Nüfus kaydınızın düzeltilmesine ilişkin davalarınızda hızlı ve etkin sonuç almak ve ilerleyen süreçte hukuki problemlerle karşılaşmamak için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizden yararlanmak faydanıza olacaktır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Davacı?

Nüfus müdürlüklerindeki kayıtlarında yanlışlık iddiasında bulunan herkes nüfus kaydının düzeltilmesi davaları için gerekli işlemleri gerçekleştirerek davayı açmaya yetkilidir. Genel olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, karşımıza biyolojik anneye yada biyolojik anne olduğunu iddia eden kadına ve/veya biyolojik anne olmadığı halde düzeltilmesini istediği nüfus kaydında anne olarak yer alan kadına ve/veya anne adının yanlış yazıldığını düşünen çocuğa verilmiş olan, nüfus kaydının düzeltilmesi talebi olarak çıkmaktadır. Ayrıca gerekli görülmesi üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından da açılması mümkündür.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Açılır? (Davalı)

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasını kimlerin açabileceğinden bahsettik. Bu davanın kime karşı açılacağına gelince;

 • Aleyhine nüfus kaydı düzeltilmek istenen kişi ve hukuki menfaati bulunan ilgililer yahut,
 • İlgili Nüfus Müdürlüğü davalı gösterilmek suretiyle açılabilir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında İddiaların İspatı

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davalarının özelliği kamu düzenine ilişkin davalar olmalarıdır. Bu sebeple her türlü sair delil ve belge ile ispat olunabilmeleri mümkündür. Kamu düzenine ilişkin davalarda mahkeme re’sen araştırma yapacağından dolayı tarafların ortaya koydukları deliller ispat bakımından tek başına yeterli olmayacak ek olarak mahkemenin araştırmaları gerekecektir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Sonuçlandıktan Sonra Nüfus Kaydı Nasıl Düzeltilir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası sonucunda, kaydın düzeltilmesine karar verilmesi durumunda süreç nasıl işleyecektir?

Hükmün kesinleşmesinin ardından mahkeme ekstra bir işleme gerek olmadan Nüfus Müdürlüğü’ne durumu nüfus kaydına ilişkin tespitini bildirir ve resmi daire de gerekli işlemleri yapar. Mahkemenin verdiği karar karşısında Nüfus Müdürlükleri’nin kanun yollarına başvurma hakları saklıdır.

Nüfus Kaydının İptali Davası

Esasen usulüne göre düzenlenmemiş bir belgeye dayanılarak tesis edilmiş nüfus kayıtları yahut nüfus kütüğüne düşülmüş ancak kaldırılması gereken şerh ve açıklamalar Nüfus Müdürlüklerinin gerekli görmesi üzerine mahkemece verilecek kararla iptal edilir.

Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtları Nasıldır?

Türkiye’de en az 6 ay süre ile yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların Genel Müdürlükçe kayıtları yabancılar kütüğüne yapılmaktadır. Sonrasında yabancıların her türlü nüfus olaylarını nüfus müdürlüklerine beyan yükümlülükleri mevcuttur. Ancak bir yabancı diplomatik görevle Türkiye’deyse bu hükme dahil olmamaktadır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesinde Zaman Aşımı

Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar bahsettiğimiz üzere bir hukuki yararın bulunduğu durumlarda açılabilmekte olup herhangi bir süre ve zaman aşımına tabi değildir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise davacının ikametgah yeri mahkemesidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor