Şantaj Suçu ve Cezası

Şantaj Suçu ve Cezası TCK 107’de yer alan bir suç tipidir. Bu yazımızda şantaj suçunun oluşumunu ve cezasını inceleyeceğiz. Öncelikli olarak şantaj suçu nedir diyerek incelemeye başlayalım.

Şantaj Suçu Nedir?

Şantaj bir kimseyi hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapmak veya yapmamaktan bahisle bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamak, haksız çıkar sağlamak için bir kişiyi zorlamak şantaj suçunu oluşturur. Şantaj suçu tehdit suçunun nitelikli halidir. Örnek verecek olursak suç işlemiş bir kişiye bir menfaat sağlamak amacıyla ‘’Şunu yap yoksa seni ihbar ederim.’’ demek şantaj suçu kapsamına girer.

Şantaj Suçunun Kanundaki Yeri

Şantaj suçunda korunan hukuki değer kişinin iradesini dilediği gibi kullanma hakkıdır. Şantaj suçu ile kişinin benliğine yönelik bir saldırıda bulunulmaktadır. Türk Ceza Kanununun 107.maddesinde de ( TCK 107 ) bu haklar güvence altına alınmıştır.   

Şantaj Suçunun Unsurları

Şantaj suçunun unsurlarına TCK 107 ‘de yer verilmiştir. Şantaj suçunun oluşması için;

  • Bir kimseyi kanunlara aykırı şekilde davranmaya veya sorumlu olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmama şeklinde şantaj suçu oluşabilir. ( TCK 107 ) Örnek verecek olursak, cinsel ilişkiye girilen kişiye karşı ‘’… sahtecilik işinde bana yardımcı olmazsan bunu herkese söylerim’’ demesi şantaj suçunu doğurur.
  • Kişinin haksız çıkar sağlamak maksadıyla şantaj suçu işlenebilir. ( TCK 107 ) Örneğin bir memurun veya özel sektörde çalışan bir görevlinin rüşvet aldığını öğrenen birisi bu işi koz olarak kullanırsa haksız çıkar sağlamak suretiyle şantaj suçu işlemiş olur.
  • Bir kimsenin şeref ve haysiyetine zarar verecek konuların açıklanacağının bahsiyle tehdit edilme suçuyla da şantaj suçu gerçekleşmiş olur. ( TCK 107/II ) Örneğin bir gazetecinin bir iş adamına yönelik, ‘’Hesabıma şu kadar para yatırmazsan yolsuzluk yaptığını haber yaparım.’’ Demesi  şantaj suçunu oluşturur ve TCK 107 gereği cezalandırılır.

Şantaj Suçunun Cezası

Sorumlu olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahsederek, bir kişiyi kanuna aykırı bir şey yaptırmaya zorlayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Haksız çıkar sağlamaya zorlayarak şantaj suçu işleyen kişiye de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı tehdidinde bulunulması halinde de kişiye verilecek olan ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası şeklinde olacaktır.          

Şantaj suçu ( TCK 107 ) dolayısıyla verilecek olan cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.Şantaj suçu ( TCK 107) işlenmesi ile birlikte hakimin Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kararı vermesi de mümkündür.Şantaj Suçu ( TCK 107 ) işlenmesiyle birlikte hakim olayın şartlarını göz önünde bulundurarak cezanın ertelenmesi kararı vermesi de mümkündür.

Şantaj Suçunda Zaman Aşımı Süresi

Şantaj suçu TCK 107’de düzenlenmiştir. Burada suçun tanımına ve cezasına yer verilmiştir. Şantaj suçunun işlenmesiyle birlikte dava zaman aşımı süresi ise TCK 66’da belirlenmiştir. Buna göre şantaj suçunun oluşmasıyla birlikte zaman aşımı süresi TCK 66’da 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Şantaj Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Şantaj suçu, TCK 107.maddede düzenlenmiş ve Özgürlüğe Karşı İşlenen Suçlar arasında düzenlenmiştir. Buna göre şantaj suçunun işlenmesinde görevli ve yetkili mahkeme şantaj suçunun işlendiği yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesidir.  

Şantaj Suçu Şikayete Bağlı Mı?

Şantaj suçu şikayete bağlı mı diye bakacak olursak bu suç tipi kanunda şikayete bağlı suçlar arasında gösterilmemiştir. Adli makamların şantaj suçu için soruşturma ve kovuşturma işlemlerini başlatmaları re’sen yani kendiliğinden gelişecektir. Kişilerin şantaj suçundan dolayı şikayetçi olmaları ya da şantaj suçunda şikayetlerinin geri çekmeleri faillerin ceza almasını engellemeyecektir.

Sosyal Medyadan Şantaj Suçu İşlenmesi

Sosyal medyadan şantaj suçu işlemesi günümüzde sıkça karşılaştığımız durumlardan biridir. Sosyal medyada whatsapp, twitter, instagram, e-mail, sms veya başka sosyal paylaşım sitelerinden kişiler mağdurlara kanuna aykırı bir fiil işleterek ya da haksız çıkar sağlamaya yönelik faaliyette bulunurlarsa buralarda yaptıkları eylemlerde şantaj suçu sayılır. Soruşturma ve kovuşturma çerçevesinde TCK 107’de suçun cezası olarak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır. Başınıza bu gibi bir durum gelmesi halinde sitemizde iletişim bilgisi yer alan Farah Hukuk Ekibimize ulaşabilir ve sorunların çözümü adına destek alabilirsiniz. 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.