Soybağının Reddi

Soybağı anne ile çocuk arasında doğum ile kurulurken baba ile soybağı kurulması çocuğun evlilik içinde doğması veya kanunun öngördüğü şekillerde soybağı kurulması ile mümkün olmaktadır. Fakat evlilik içinde doğan çocuk ile baba arasında kendiliğinden kurulan soybağı bazen biyolojik gerçeklerle örtüşmeyebilmektedir. Soybağı kurulan baba ile biyolojik babanın farklı olması durumlarında soybağının reddi davası gündeme gelmektedir. Soybağının reddi davası ile baba ve çocuk arasında kurulan soybağı mahkeme kararıyla iptal edilebilmektedir.

 

Babalık Karinesi

Babalık karinesi evlilik içinde ve öngörülen süre içinde doğan çocuğun, koca ile soybağının kurulabilmesi için aksi ispatlanabilecek bir olgudur. Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, annenin evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür.

Eğer koca kayıpsa ve geri dönmüyorsa; kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde 300 günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar.

 

Soybağının Reddi Davasında Dava Hakları

Soybağının reddi davası açmaya hakkı olanları kanun saymıştır. Bu kişiler baba, çocuk ve ilgililer başlıkları altında kanunumuzda belirtilmiştir. Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava anne ve çocuğa karşı açılmalıdır. Ayrıca çocuk da dava hakkına sahiptir, bu dava anne ve kocaya karşı açılır.

Dava açmaya hakkı olan ilgililer; dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hallerinde kocanın altsoyu, annesi, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir. Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilirler.

 

Soybağının Reddi Davasında İspat

Soybağının reddi davasında ispat açısından iki kademe vardır. Öncelikle kadının evlilik içinde mi yoksa evlenmeden önce veyahut ayrılık sırasında mı hamile kaldığının belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen duruma göre babalık karinesinin durumu ve soybağının reddine ilişkin hükümlerin uygulanma şekilde değişecektir.

  • Evlilik içinde ana rahmine düşme: Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır. Evlenmeden başlayarak en az 180 gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla 300 gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır.
  • Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşme: Çocuk, evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse, davacının başka bir kanıt getirmesi gerekmez. Ancak, gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda inandırıcı kanıtlar varsa, kocanın babalığına ilişkin karine geçerliliğini korur.

 

Soybağının Reddi Davasında Tazminat


Soybağının reddi davası sonucunda eğer koca, çocuğun biyolojik babası çıkmazsa zina sebebiyle boşanma söz konusu olabilecektir. Ayrıca kocanın duygusal anlamda çocuğu sandığı kişinin çocuğu olmadığını öğrenmesi yıkıcı bir etki doğurabilecektir. Bu sebeplere dayanarak manevi tazminat talebi gündeme gelebilecektir. Ayrıntılı bilgi almak için ALDATMA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI konulu makalemizi okuyabilirsiniz.

 

Soybağının Reddi Davasında Zamanaşımı

Soybağının reddi davasında kanun, düzenlediği hak düşürücü sürelerin kıyas yoluyla soybağının reddi davasına da uygulanmasını öngörmüştür. Koca ve çocuk için ayrı ayrı süreler kabul edilmiştir. Bunlar:

  • Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya annenin gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır
  • Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır
  • Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar

şeklinde çocuk ve koca açısından kanunumuzda ayrı şekilde düzenlenen zamanaşımı süreleridir.

 

Soybağının Reddi Davasında Tıbbi Müdahaleler

Kanunumuz gerekli ve zorunlu olması durumunda, kişilerin beden sağlıklarını etkilemeyecek şekilde tıbbi müdahalelere izin vermelerini zorunlu kılmıştır. Bu konuda soybağının reddini ilgilendiren husus ise gelişen günümüz teknolojisi sayesinde DNA testi ile anne ve baba ile çocuğun genetik olarak uyumu bulunabilmektedir. Yani yapılacak DNA testi sonucunda soybağının reddi davasına ilişkin kesin sonuçlar alınabilecektir. Sağlık açısından bir engel bulunmaması koşuluyla yapılacak DNA testi sonucunda çocuğun babasıyla soybağı ilişkisinin durumuna karar verilebilecektir.

 

Soybağının Reddi Davasında Avukat Tutma

Çocuk ile baba arasında kurulan soybağı her ikisi açısındanda belirli haklar ve yükümlülükler getiren bir durumdur. Baba açısından bakım ve gözetim yükümlülükleri, çocuk açısından miras ve nafaka alacağı hakları gibi birçok hak ve yükümlülük soybağı ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Yanlış kurulmuş bir soybağı haksız yere kişileri yükümlülük altına sokmakta veya hak kazandırmaktadır. Ayrıca kanunun öngördüğü zamanaşımı süreleri, babalık karinesinin çürütülmesi gibi konularda hukuki bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Bu sebepler ışığında kişilerin hem manevi hem de maddi anlamda hak kazanç ve kayıpları; ayrıca altına girecekleri yükümlülükler açısından bir avukattan hukuki yardım almaları isabetli olacaktır.  

 

Soybağının Reddi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Eğer bulunulan yerleşim yerinde Aile Mahkemesi yoksa görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Soybağına ilişkin davalarda taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesi yetkili olmaktadır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.