Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası özel boşanma sebepleri arasındadır. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmenin hukuki dayanağı aşağıda açıklayacağımız kanun hükmüdür. Bu hüküm gereğince suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmenin özel boşanma sebeplerinden olduğu kayıt altına alınmıştır. Peki suç işleme nedir? Haysiyetsiz hayat sürme nedir? Hangi şartlarda suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme boşanma sebebi olmaktadır?

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedir?

Suç işleme denildiği zaman bu kavram çok geniş anlaşılabilmektedir ancak suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma konusunda bahsettiğimiz suç işleme kavramı tüm suçları kapsamaz. Bu konuda her suç bu sonucu doğurmaz, yalnızca küçük düşürücü suçlar boşanma sebebi olabilir. Yani suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanmadaki suç işlemeden anlayacağımız, küçük düşürücü suçlardır.

Peki küçük düşürücü suç nedir? Neler küçük düşürücü suç sayılır? Suçun küçük düşürücü olup olmadığı toplumda o suça karşı hakim olan algıya göre hakim tarafından takdir edilir. Peki haysiyetsiz hayat sürme nedir? Hangi davranışlar haysiyetsiz hayat sürme sayılır? Haysiyetsiz hayat sürme hangi hallerde boşanma sebebi olur? Haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayanabilmek için bu eylemin devamlılık göstermesi gerekir. Ayrıca suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma gerçekleşmesi için diğer eş için birlikte yaşamın çekilmez hale gelmesi gerekir.

Küçük Düşürücü Suçlar

Her suçun boşanma sebebi olmadığını, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanmaya dayanmak için suçun küçük düşürücü suç olması gerektiğini belirttik. Somut olayın gerekliliklerine göre suçun yüz kızartıcı olduğuna karar verilir. Bu nedenle suçun yüz kızartıcılığı mutlak nitelikte değildir, hakim olaya ve toplumdaki anlayışa göre karar verir.Yüz kızartıcı ve küçük düşürücü kabul edilen suçlardan bazılarını örnekleyecek olursak:

 • zimmet,
 • ihtilas,
 • irtikâp,
 • rüşvet,
 • hırsızlık,
 • dolandırıcılık,
 • sahtecilik,
 • inancı kötüye kullanma
 • hileli iflas

Bu şekilde örnekleyebilmekle beraber somut olaya ve suçun toplumun sosyal yapısına göre küçük düşürücü şekilde olup olmamasına bakılarak değerlendirme yapılır.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Örnekleri

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanmaya sebep olacak haysiyetsiz hayat sürmeden ne anlaşılması gerekmektedir? Haysiyetsiz hayat sürme nedir? Hangi davranışlar haysiyetsiz hayat sürme sayılır? Haysiyetsiz hayat sürme hangi hallerde boşanma sebebi olur? Haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayanabilmek için bu eylemin devamlılık göstermesi gerekir. Ayrıca suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma gerçekleşmesi için diğer eş için birlikte yaşamın çekilmez hale gelmesi gerekir. Haysiyetsiz hayat sürme kavramı toplumca onaylanmayan ahlak dışı bir yaşantı sürme halidir. Haysiyetsiz hayat sürmeyi daha iyi açıklayabilmek için örnekleyecek olursak:

 • Evli bir kişinin başka birisiyle evlilik dışı birlikte yaşaması
 • Toplum tarafından kabul görülmeyen bir mesleği icra etmek
 • Toplum tarafından kabul görülmeyen bir sanatla uğraşmak,
 • Toplum tarafından kabul görülmeyen bir eşyanın ticaretini yapmak

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanmada Tazminat

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanmada tazminat talebi konusuna değinelim? Suç işleyen ve haysiyetsiz hayat süren eşten tazminat talep edilir mi? Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanmada maddi ve manevi tazminat talep etme şartları nelerdir?

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma sonrası istenecek maddi tazminatın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen:

“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.” hükmüdür. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, bir taraf boşanma dolayısıylauğramış olduğu zararı maddi tazminat yolu ile tazmin yoluna gidebilecektir.

Suç işlemek ve haysiyetsiz hayat sürmek iradi davranışlar olduğundan suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açılan eş kusurlu olmaktadır. Kusurlu olan bu eşten de yukarıdaki şartlar doğrultusunda tazminat istemek mümkündür.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle manevi olarak zarara uğramış eş manevi tazminat talebinde bulunabilir mi? Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davasında manevi tazminat şartları nelerdir?

Boşanma sonrası istenecek manevi tazminatın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen:

“Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” hükmüdür. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, bir taraf, boşanma sonucunda, kişilik hakkının saldırıya uğramış olmasıyla uğramış olduğu zarar dolayısıyla manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilecektir.

Eşinin suç işlemesi ve haysiyetsiz hayat sürmesi taraflarda manevi zararlar meydana getirebileceğinden ve suç işleyen ve haysiyetsiz hayat süren eş kusurlu olduğundan Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davasında manevi tazminat talep etmek mümkündür.

Boşanmada maddi ve manevi tazminat hakkında detaylı bilgi almak için Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir? makalemizi inceleyebilirsiniz.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanmada Nafaka

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma sonrası maddi ve manevi tazminatların yanı sıra nafaka da merak edilen bir hususu oluşturmaktadır. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası sürecinde nafaka hususu nasıl olacaktır? Suç işleyen ve haysiyetsiz hayat süren eş nafaka alabilir mi?

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davasında nafaka hakkında bu soruları cevaplarken nafaka çeşitlerine ilişkin bir ayrıma gidilmesi söz konusu olmaktadır. Boşanma sonrası yoksulluk nafakası söz konusu ise, kusurlu olmak bu nafakayı almaya engel teşkil ettiğinden suç işleyen ve haysiyetsiz hayat süren eş bu nafakayı alamaz.

İştirak nafakası söz konusu ise iştirak nafakası çocukların bakımına yönelik bir nafaka olduğundan suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle kusurlu olan eş çocuğun velayetini almış olması halinde iştirak nafakası alabilmektedir. Çünkü iştirak nafakası taraflara yönelik olmayıp çocuğun menfaatine yönelik bir nafakadır. Bu nedenle suç işleyen ve haysiyetsiz hayat süren eşin kusuru çocuğa yüklenemez. Her ne kadar boşanmada kusurlu olmanın iştirak nafakası almaya engel teşkil etmediği bilgisine dayanarak bunu söyleyebilsek de suç işleyen ve haysiyetsiz hayat süren eşin çocuğun velayetini alabilmesi çocuğun menfaati açısından değerlendirildiğinde pek sağlıklı gözükmemektedir.

Nafaka ve nafaka çeşitleri hakkında daha fazla bilgiye Nafaka Nedir? Çeşitleri ve Koşullar makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanmada Velayet

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davasına ilişkin olarak merak edilen diğer bir hususta Suç işleyen ve haysiyetsiz hayat süren eşin velayeti alabilme durumudur. Suç işleyen ve haysiyetsiz hayat süren eş velayeti alabilmekte midir? Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme velayete engel midir?

Boşanma sonrası velayete ilişkin olarak şunu belirtmeliyiz ki çocuğun velayetinin eşler arasında hangisine tahsis edileceği hususunda hakim sadece çocuğun menfaati ile bağlıdır. Boşanmanın etkilerinden mağdur olmaması için çocuğun isteği de hakimce dikkate alınmaktadır. Evlilik içerisinde suç işleyen ve haysiyetsiz hayat süren eşin boşanma sonrasında, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma sebebiyle uğrayacağı yaptırımlar boşanma davası ve sonrasında maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası isteklerine ilişkin yargısal karar sürecinde dikkate alınır.

Velayet hususunda suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmenin etkili olması ise küçük düşürücü suç işleyen yahut haysiyetsiz hayat süren kişinin çocuğun velayetini üstlenme liyakatinin sorgulanmasına ilişkindir. Bir kimse küçük düşürücü suç işlemiş ise yahut haysiyetsiz hayat sürüyor ise onun velayetine verilen çocuğun gelişiminin olumsuz etkilenmesi muhtemeldir. Belirttiğimiz gibi velayet hususunda ölçüt, çocuğun menfaatidir. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmenin velayete etkisi bu doğrultuda söz konusu olmaktadır.

Boşanma sonrası çocuğun velayetinin kime verileceği hususunda detaylı bilgi için Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.