Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Taşınmaz sahibini gösteren tapu senedi düzenlenirken bazı durumlarda birtakım hatalar yapılmış ve belge taşınmaz sahibi tarafından alınırken de dikkatlerden kaçmış olabilir.Örneğin: Taşınmaz sahibinin adı, soyadı, kimlik bilgileri kayda eksik ya da hatalı girilebilir. Bu gibi taşınmazların kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında yapılan hatalardan dolayı gerçek hak sahibinin uğradığı mağduriyetin giderilebilmesi  için tapu kaydının düzeltilmesi davası açılmalıdır. Aksi halde malın sahibi, gerçe hak sahibi olmasına rağmen taşınmazıyla ilgili işlemlerini gerçekleştiremez.

 

Basit Yazım Hatası Varsa

Eğer basit yazım hataları mevcutsa, tapu memuru bunları tüzük kuralları uyarınca kendiliğinden düzeltebilir. Basit yazım hatalarının düzeltilmesi hakkın varlığını ve içeriğini etkilemeyecek düzeltmeler olmalıdır. Eğer basit yazım hatasını aşan bir hata varsa düzeltmenin yapılabilmesi için ilgililerin rızası gerekir. İlgililerden biri bile izin vermezse tapu memuru bu düzeltmeyi yapamaz. Bu halde yanlışlık ancak mahkeme kararı ile düzeltilebilir.

 

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Davalı

 Bu dava tapu sicil müdürlüğüne karşı açılır.

 

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Davacı Olabilecek Kişiler

Tapu kaydını düzeltme davasını tapu maliki ile mirasçıları açabilir. Eğer elbirliği mülkiyeti söz konusuysa ortaklardan her biri tek başına tapudaki kaydın düzeltilmesini dava edebilir ve dava sonucu kaydın düzeltilmesi hepsi için geçerli olur.

 

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Dava Dilekçesi

Tapu kaydının düzeltilmesi davasında, davanın açılabilmesi için öncelikle ilgili tapu sicil müdürlüğüne hitaben bir dilekçe yazılmalıdır. Dilekçede aşağıda sayılanlar yer almalıdır:

  1. Davacının adı, soyadı ve TC kimlik numarası
  2. Davalı konumundaki ilgili tapu sicil müdürlüğü
  3. Düzeltilmesi istenen yanlışlığın detaylı ve doğru bir şekilde açıklanması
  4. Deliller
  5. İstem ve sonuç

 

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Zamanaşımı

Tapu kaydının düzeltilmesi davası için herhangi bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir.

 

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tapu kaydının düzeltilmesi davaları taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemelerinde açılmalıdır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.