Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı ve Tazminatı Davası

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı ve Tazminatı Davası konusu son dönemde trafik sigortalarının da değerlenmesi ile çok fazla araştırılmaya başlanmıştır.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, trafik kazasına karışmış aracın ikinci el araç piyasasında değerinin düşmesi olarak tanımlanmaktadır. Kaza sonrasında araçtaki hasar her ne kadar hatasız bir şekilde giderilmeye çalışılsa da araçta parça değişimi yahut darbe onarımı olduğundan dolayı araç bir miktar değer kaybına uğramaktadır ve bu hususta araç sahiplerinin aklına bazı sorular gelmektedir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araçta değer kaybının hesaplanmasına gelince, trafik kazaları sonucunda araçlarda hasarlar meydana gelmekte ve bu zararların kusurlu olan taraf tarafından giderilmesi gerekmektedir. Bu giderim karşı tarafın sigortası tarafından karşılanmakta ancak genellikle aracın hasar tamiri görmesi sonucu oluşan, aracın ikinci el piyasasındaki değer kaybı sigorta poliçelerine dahil edilmemektedir. Mağdur taraf ise bunu ayrı bir dava yoluyla tazmin etme yoluna gitmektedir. Peki bu şekilde bir dava açıldığında araçta oluşan değer kaybı nasıl tespit edilecektir?

Öncelikle ekspertiz çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar esnasında bilirkişiler:

 • Aracın 2. El piyasasındaki kazadan önceki değerini,
 • Aracın yaş ve kilometresini,
 • Hasar gören parçaların araç için ne kadar önemli ve değerli olduğu,
 • Yapılan boya işlemleri ve aracın daha önceki kazalardan bulunan tamir & parça değişim geçmişini

hesaba katarak kusurlu taraftan talep edilmesi gereken parayı ortaya çıkarırlar.

Araç Değer Kaybı Trafik Sigortası Karşılar mı?

Sigortalar tarafından tazmin edilen zararlar esas olarak araçta meydana gelen hasarın giderilmesine yönelik olmaktadır. Bu zarar giderildikten sonra aracın hasarın giderilmesine yönelik geçirdiği işlemlerden doğan değer kaybının karşılanması konusunda sigortalar teminat kapsamında bulunmadığını yahut araca yeni parçalar takıldığından dolayı bir değer kaybının mevcut olmadığını savunmakta idi ancak verilen mahkeme kararlarıyla bu durum çözüme bağlanmış olup sigorta şirketlerine yöneltilen ayrı bir değer kaybı tazmini davası ile bu kaybın da sigortaya karşılatılması mümkün hale gelmiştir. Bunun için iki yıl zaman içerisinde başvurmaları ve trafik teminat limiti 29 bin liraya kadar hasar bedelini aşmamış olması gerekmektedir. Sigorta şirketleri her ne kadar teminat dışı hal olduğunu savunsalar yahut yeni parçalar takıldığından dolayı araçta değer kaybı olmadığını iddia etseler de mahkemelerin artık bu konuda kararları netleşmiş olup zararlar teminat kapsamında ele alınmaktadır.

Araç Değer Kaybı Davası Kime Açılır?

Kusursuz olan araç sahibinin uğramış olduğu zarar karşı taraf tarafından tazmin edilmekte ancak araçta hasar tamiri yapıldığından dolayı oluşan değer kaybı, aşan bir zararı oluşturmaktadır. Bu ise TBK 122. maddeye dayanarak karşı taraftan talep edilebilecektir.

Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür. Temerrüt faizini aşan zarar miktarı görülmekte olan davada belirlenebiliyorsa, davacının istemi üzerine hâkim, esas hakkında karar verirken bu zararın miktarına da hükmeder. Aracı hasar gören taraf tarafından hasara sebep olan tarafa karşı açılan bu davada karşı tarafın aracın değer kaybetmesine yönelik tazminat ödememesi için bu hususta kusursuz olduğunu ispat etmesi gerekmektedir.

Trafik kazasında kusurlu bulunan tarafın mevcut ise sigorta şirketine, değilse kusurluluğu tespit edilen şahsın kendisine yönelik araç değer kaybı davası açılabilir.

Araç Değer Kaybı Davası İçin Gerekli Belgeler

Araç değer kaybına yönelik talepte bulunmak için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Kaza tespit tutanağı
 • Ekspertiz raporu
 • Servis raporu ve servis faturası
 • Araçtaki hasara ait fotoğraflar
 • Sigorta poliçesi
 • Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
 • Araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa fatura ve belgeler

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Öncelikle dikkat edilmesi gereken husus zamanaşımı süresi olarak kazanıın üzerinden 2 yıl geçmemiş olmasıdır. Şayet aracın değer kaybına uğramasına sebep olan trafik kazası son iki yılda meydana gelmiş ise, davacı taraf kusursuz davalı tarafın ise kusurlu olması halinde, kazada hasar gören ve değer kaybına sebep olduğu iddia edilen parçaların daha önce de aynı şekilde değişmemiş olması kaydıyla, bahsettiğimiz gerekli evrak ve belgeler ile birlikte dava açılabilmektedir.

Araç değer kaybınıza yönelik davalarınızda profesyonel hukuki destek ve avukatlık hizmeti almak için Farah Hukuk avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Davasında Zamanaşımı Süresi

Araçta değer kaybı davasında kanuni zamanaşımı süresi 2 sene olup bu süre kazanın olduğu tarihte başlamaktadır. Bu tarihten itibaren iki sene geçmesiyle araç değer kaybından kaynaklı tazminat talep etme hakkı hakkı düşecektir.

Araç Değer Kaybı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Araç değer kaybı davasında davanın yöneltileceği taraf genellikle kusurlu olan tarafın sigorta şirketi olacağından görevli mahkemeler de mevcut ise asliye ticaret mahkemesi şayet yok ise asliye hukuk mahkemesi olacaktır. yetkili mahkeme ise bir haksız fiil söz konusu olduğundan, “Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.” Hükmü gereğince zararın meydana geldiği yer yahut zarar görenin yerleşim yeri mahkemesidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.