Uzmanlıklarım

Aile Hukuku

Geniş kapsamlı alanıyla; aile hukukunu ilgilendiren konularda hukuki deneyim ve gözlemlerimizle, aile kurumunun önemini de göz önünde bulundurarak gerekli tüm avukatlık ve danışmanlık hizmetini vermekteyiz.

Miras Hukuku

Sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, vakıf kurulması, ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Ortaklıklar Hukuku’ndan oluşan; Şirketler Hukuku, Taşıma Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku gibi hukuk dallarından oluşur. Bu alanlarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Bilişim Hukuku

İnternet üzerinden yapılan sahtecilik ve dolandırıcılıklar, kanun ve yasalara aykırı yayınlar, terör propagandası, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi gibi bilişim suçu sayılan konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İcra İflas Hukuku

Borcunu ödeyemeyen borçlunun; borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan alandır. Borçlu ve alacaklı arasındaki tüm sorunlarda gereken danışmanlık ve avukatlık hizmetini vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku

Diğer bir adıyla Taşınmaz Hukuku olarak da bilinen Gayrimenkul Hukuku; hem Medenî Hukuk’un mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek işlem ve gayrimenkul edinim şekillerini belirlemektedir. Bu hukuk alanında tüm danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini vermekteyiz.