Velayet Davaları

Velayet sebebiyle açılabilecek davalar kanunda düzenlenen hususlara göre dört çeşittir. Bunlar:

 • Çocuğun aile yanına veya bir kuruma yerleştirilmesi
 • Velayetin kaldırılması talebi
 • Velayetin iadesi talebi
 • Velayetin değiştirilmesi talebi

olmak üzere velayete ilişkin açılabilecek davalardır. Sitemizde yer alan Velayet adlı yazıyı okuyarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çocuğun Aile Yanına veya Bir Kuruma Yerleştirilmesi Talebi

Çocuğun velayet hükümleri gereğince anne ve babasının veya ebeveynlerinden birinin velayeti altında kalması olağan hayat akışına uygun olanıdır. Fakat kanunen düzenlenen 2 durumda çocuğun anne ve babasından velayetinin alınması mümkün olmaktadır. Bunlar:

 • Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk terk edilmiş olursa hakim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir
 • Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu, ailenin katlanamayacağı derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa, anne ve baba veya çocuğun istemi üzerine hakim çocuğu bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir

olarak kanunda düzenlenen hususlardır. Böylelikle bu durumlar gerçekleştiğinde mahkeme kararıyla çocuk anne ve babasının velayetinden çıkarılabilecektir.

 

Velayetin Kaldırılması Davası

Çocuğun menfaatlerinin korunmasına ilişkin alınacak önlemler sonuç vermezse veya alınan önlemlerin yetersiz olacağı belli olduysa hakim kanunumuzda sayılan gerekçelere göre velayetin kaldırılmasına karar verebilir. Bunlar:

 • Anne ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi
 • Anne ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması

olmak üzere kanunumuzda düzenlenmiştir. Yazılan hususlar gerçekleştiği takdirde hakim velayetin kaldırılması kararını verecektir.

 

Velayetin Kaldırılması Davasında Vasi Atanması

Velayetin kaldırılması davası sonucunda çocuğun üzerindeki velayet son bulacaktır. Fakat ergin olmayan çocukların, ergin bir birey gibi kendi kararlarına göre yaşam sürmesi mümkün değildir. Bu sebeple velayet, ana veya babanın birisi açısından değil ikisi açısından da kaldırılmış ise mahkeme çocuğa bir vasi atayacaktır. Çünkü çocuğun menfaatleri gereği olan bakım ve koruması için ergin birinin sorumluluğu altında olması gerekmektedir. Vasi ile ilgili VESAYET ve VASİLİK veya KAYYIMLIK ve DAVALARI makalelerimizi okuyabilirsiniz.

 

Velayetin Kaldırılması Davasının Kapsamı

Mahkemenin velayetin kaldırılması ile ilgili vereceği kararın kapsamı geniş olabilmektedir. Mahkemenin verdiği kararda aksi belirtilmedikçe velayet hakkı elinden alınan anne ve babanın; bu karara konu olan çocukları ve doğacak çocukları açısından da velayet hakları kaldırılmış olacaktır. Yani velayet hakkı elinden alınan ebeveynler tekrar çocuk sahibi olurlarsa, yeni doğmuş olan çocuk açısından da velayet hakları ellerinden alınmış olacaktır. Bu sebeple mahkeme kararında mevcut çocuk veya çocuklar için kararın alındığı belirtilmez ise ebeveynlerin ileride olacak çocukları içinde haklarını kaybetmeleri gündeme gelecektir.

 

Velayet Sahibi Eşin Tekrar Evlenmesi Durumunda Velayet


Kanuna göre velayeti elinde bulunduran eşin başka biriyle evlenmesi velayeti kaldırmak için tek başına geçerli bir sebep değildir. Fakat bu evlilik çocuğun menfaatlerine zarar veriyorsa ve velayet hakkı bulunan diğer eş ölmüş veyahut velayeti almak için yeterli değilse çocuğa vasi atanması mümkündür. Yani ebeveynlerin koşullarının, çocuğun menfaatlerine uygun olmaması durumunda velayet hakkı ortadan kaldırılıp çocuğa hakim tarafından vasi atanacaktır.

Velayet sahibi ebeveynin tekrar evlenmesi velayetin değiştirilmesi davasında gerekçe olarak gösterilebilir. Gerekli koşullar gerçekleşmişse velayet hakkı sahibi ebeveyn değişebilecektir.

 

Velayetin Kaldırılması Sonucu Ebeveynlerin Yükümlülükleri

Velayetin kaldırılması sonucunda anne ve babanın çocuklarına karşı olan sorumluluk ve yükümlülükleri tamamen son bulmamaktadır. Çocuğun bakım ve eğitim giderlerini velayet hakları ellerinden alınmış olsa bile karşılamak zorundadırlar. Velayetin kaldırılması çocuğun menfaatine ilişkin bir husustur. Ayrı olarak çocuğun bakım ve eğitimi gibi yine menfaatlerini ilgilendiren hususlarda ebeveynlerinin sorumlulukları devam etmektedir. Ebeveynler bu giderlere katılmakla yükümlüdürler fakat bu giderleri karşılamaya maddi imkanları yetmiyorsa; çocuğun menfaatleri için devlet bu giderleri karşılayacaktır.

 

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin değiştirilmesi davası; velayet sahibi olan anne veya babadan velayetin alınıp velayet sahibi olmayan anne veya babaya verilmesi için açılan davadır. Bu davayı açabilmek için kanunumuz belirli durumları öngörmüştür. Fakat kanunda bahsedilen durumlarla sınırlı kalınmayacağı açıkça belirtilmiştir. Çocuğun bakımı, eğitimi, fiziksel ve duygusal gelişimi açısından korunması için hakim talepte gerekçe gösterilen durumu inceleyerek velayetin değiştirilmesine karar verebilecektir. Kanunda bahsedilen durumlar;

 • Anne veya babanın başkasıyla evlenmesi
 • Velayet sahibi anne veya babanın başka bir yere gitmesi
 • Velayet sahibi anne veya babanın ölmesi

başlıca sayılmıştır. Bu sayılan durumlar haricinde çocuğun korunmasını gerektirecek her durum velayetin değiştirilmesi için gerekçe oluşturabileceğinden, bu yazılanlar sınırlı gerekçeler değildir.

 

Velayetin İadesi Talebi

Kanunumuzda durumun değişmesi ile ilgili olarak düzenlenen madde gereğince kaldırılan velayetin geri alınabilmesi düzenlenmiştir. Velayet konusunda en önemli konu çocuğun menfaatidir. Eğer çocuğun menfaatini korumak için alınan önlemleri gerektiren koşullarda değişim yaşandıysa velayet ile ilgili değişiklikte yapılabilecektir. Velayetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa hakim, re’sen ya da anne veya babanın istemi üzerine velayeti geri verir. Böylelikle velayet hakkı mahkemece elinden alınmış ebeveynler, mahkeme aracılığıyla tekrar velayet hakkını kazanabileceklerdir.

 

Velayet Davalarında Avukat Tutma

Velayet davaları ciddi hak kayıplarına sebep olacak davalardır. Özellikle boşanma sonucunda velayeti alamayan anne veya baba açısından, çocuğun eğitiminden çocuğu ile kuracağı kişisel ilişkiye kadar çok geniş kapsamlı bir sonuç doğuran davalardır. Bu sebeple çocuğun uygun olmayan ebeveynin velayeti altında olması, velayeti kendinde olmayan eşin çocuğuyla olan iletişimi, çocjğunun hayatı ile ilgili alınacak kararlara müdahale gibi konularda sorun yaşanmaması için hukuki yardım alınması önem arz etmektedir. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak için bir avukattan hukuki yardım alınması isabetli bir karar olacaktır.

 

Velayet Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Velayet davaları açısından kanun ayrıca bir yetki kuralı koymadığından genel yetki kuralına göre dava açılabilecektir. Yani davacı; davalının yerleşim yeri mahkemesine başvurarak velayet davalarını açabilecektir.

Velayet davaları için başvuru yapılacak mahkemeler belirlidir. Velayet davaları kural olarak Aile Mahkemesinde açılması gereken dava türleridir. Fakat her il ve ilçede Aile mahkemesi bulunmayabilmektedir. Eğer bulunulan yerde Aile mahkemesi mevcut değil ise velayet davaları bulunulan yerin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

 • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
  KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.