Yanlış Tedavi Nedeniyle Malpraktis (Doktor hatası) Davası

Yanlış Tedavi Nedeniyle Malpraktis Davası günümüzde insanların doktor hatası sebebi ile açtığı ve tazminatla sonuçlanan dava türüdür. Dava türünde yanlış tedavi uygulanan veya ailesi tarafından açılan davalarda tazminat yanında cezai sorumluluklarda ortaya çıkmaktadır.

Malpraktis (doktor hatası) nedir?

Malpraktis, kötü uygulama anlamına gelmektedir. Tıp kurallarına ve düzenine aykırı şekilde gerçekleşen yanlış tedavi sonrasında ortaya çıkan duruma malpraktis hali (doktor hatası) denmektedir. Doktorun bilgisizliği, deneyimsizliği veya ilgisizliği ile bir hastanın zarar görmesine bağlı olarak doktor hatası ‘’doktorluğun kötü uygulanması’’ olarak da tanımlanmıştır.
‘’Ölçü olarak belirlenen şey standart tedavi yöntemleridir. Doktorun bunlara uymaması, güncel olan tedaviyi uygulamaması, doktorun beceri eksikliği veya doktorun hastaya tedavi yolu göstermemesi ile hastada oluşan zarar’’ olarak Tabipler Birliği tarafından da kabul gören hukuki durumdur.

Malpraktis (Doktor Hatası) Nedeniyle Açılabilecek Davalar

Doktorun yanlış tedavisi sonrasında, malpraktis (doktor hatası) nedeniyle doğrudan doktora başvurulabileceği gibi ilgili hastaneye de başvuruda bulunabilmek mümkündür. Burada asıl dayanılacak husus oluşan zararın doktorun yanlış tedavi işlemi nedeniyle oluşmasıdır. Malpraktis nedeniyle bir dava açılabilmesi için oluşan hukuka aykırı bir durum oluşmalı, doktor ile bu zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Kusur ve zarar unsurları bir arada bulunması halinde maddi ve manevi tazminat davası talep edilebilecektir. Yani burada yanlış tedavi doktorun hatasından kaynaklanmalıdır.

Malpraktis (doktor hatası) nedeniyle yani yanlış tedaviye dayanarak dava açılabilmesi için şu şartlar aranmaktadır:

  • Hastada tıbbi müdahale sırasında veya bu müdahaleye bağlı olarak sonrasında yanlış tedaviye bağlı bir zarar gerçekleşmelidir.
  • Oluşan zarar doktorun tecrübesizliği, bilgisizliği veya ilgisizliği ile ortaya çıkmış olmalıdır.
  • Doktorun bu hareketleriyle (tecrübesizlik, bilgisizlik veya ilgisizlik) hastada oluşan zarar arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır.

Doktorun Yanlış Tedavisi Nedeniyle Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanelerine Karşı Açılacak Davalar

Devlet Hastanesi ve Üniversite hastaneleri kamu yararı amacı ile kurulmuş ve amaç olarak kamu hizmetini amaçlayan kuruluşlardır. Devlet ve Üniversite hastanelerinin yanı sıra Askeri hastaneler de kamu hizmetini amaçladıkları için kamu hastanesi olarak nitelendirilmektedirler. Kamu hastanelerinde yapılan işlemler, idari eylem kabul edildiği için burada oluşacak malpraktis (doktor hatası) yani yanlış tedavi nedeniyle idare mahkemelerine başvuruda bulunulabilecektir. Ancak Yargıtay tarafından verilen kararlarda doğrudan doktorların hataları (yanlış tedavi) nedeniyle kişilerin hukuk mahkemelerine de başvuruda bulunabilecekleri kararına varılmıştır.

Doktorun Yanlış Tedavisi Nedeniyle Hastanelerde Başvurulacak Yerler

Özel hastaneler kuruluş olarak özel sektör kuruluşlarıdır. Ancak yapılan faaliyet gereği toplum sağlığı konusunu kapsadığı için devlet kurumları tarafından sınırlama ve denetim yetkisine sahiptirler.

Özel hastaneler ile hastalar arasında çeşitli sözleşmeler kurulmuş olur ve oluşabilecek doktor hatası nedeniyle yanlış tedaviler de burada sözleşmeye aykırılık çerçevesinde değerlendirilir. Sözleşmenin tarafı burada yanlış tedavi nedeniyle doktor değil doğrudan hastane olur. Bu nedenle mağdur olan kimseler sözleşmeden doğan hakları çerçevesinde yanlış tedavi hallerinde yardımcı çalıştıranın sorumluluğuna dayanarak zararlarını tazmin edebileceklerdir. Doktora karşı dava açmak isteyen kişiler de doktor hatası nedeniyle haksız fiil hükümlerine başvurarak zararların tazminini doktordan da talep edebilirler.

Doktorun Yanlış Tedavisi Nedeniyle Malpraktis Davaları Nasıl Açılır?

Tedavi sürecinde doktorun, hastaya yapılan müdahaleler hukuka aykırılığı ortadan kaldıran haller arasında gösterilir. Burada doktor tedaviyi uygularken hastaya tedavi sırasında başına gelebilecekleri, tedavinin neden yapıldığını, tedavi ile ne amaçlandığını söylemek, anlatmak ve onay almak zorundadır. Zorunluluk halleri dışında hiç kimseden onay alınmadan bir işlem yapılması söz konusu değildir. Bu şartların gerçekleşmemesi halinde doktor hatası oluşur ve sözleşmeye aykırılıktan değil, ceza hukuku konuları kapsamına girebilmektedir.

Doktorun tecrübesizliği, bilgisizliği veya ilgisizliği ile ortaya çıkmış olan yanlış tedavi nedeniyle oluşan zarar durumunda öncelikle zarar ile doktorun faaliyeti arasında illiyet bağı aranır. Bunun bulunması halinde hasta veya hastanın malpraktis (doktor hatası)  sebebiyle ölümü halinde hastanın yakınları, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilecektir. Mağdur burada yanlış tedavi nedeniyle ortaya çıkan sorunları için ortaya çıkan; tedavi masraflarından başlayarak, çalışamadığı günlerdeki kazanç kaybını, çalışma kaybına uğradıysa veya kaybettiyse buradaki zararı, iş itibarı zedelendi ise buradan kaynaklanan zararların tazminini talep edebilir.

Doktorun Yanlış Tedavisi Nedeniyle Açılacak Malpraktis (Doktor Hatası) Davalarında Zaman Aşımı Süresi

Kamu hastanelerine karşı idari eylemler nedeniyle açılacak yanlış tedavi nedeniyle açılacak olan malpraktis (doktor hatası) davası, zarara uğrayanların haksız ve hukuka aykırı eylemi öğrenmelerinden başlayarak 1 yıl ve her halükarda zarardan itibaren 5 yıllık zamanaşımına tabiidir.

Özel hastanelerde yapılan estetik ameliyatı dışında oluşan tıbbi müdahalelerde doktor ile hasta arasındaki ilişki vekalet ilişkisidir. Bu sebeple burada oluşacak doktor hatasına dayalı yanlış tedavi için açılacak dava zaman aşımı süresi 5 yıldır.

Estetik ameliyatı eser sözleşmesi olarak nitelendirilir ve burada oluşacak hukuka aykırı doktor hatası durumlarında da zaman aşımı süresi 5 yıldır.

Doktorun Yanlış Tedavisi Nedeniyle Açılacak Malpraktis Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yanlış tedavi, doktor ile hastane arasında ise ölüm veya vücutta kalıcı hasarlar nedeniyle hastanenin kusurlarından ve yardımcı kişilerin eylemlerinden (doktor veya diğer personelinin kusurlarından) dolayı özel hastaneler karşı açılacak doktor hatası davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Kamu hastanelerine karşı açılacak davalar ise İdare Mahkemelerinde açılacaktır.

Leave a commentŞ**** T****

2 sene Önce

Selam yalova da ikamet ediyorum. 2017 de olduğum amaliyat sonrası hastane bakterisi kaptım ve sağlık bakanlığı şikayet ettim sonra devlet hastanesi başhekim yardımcısı arayıp butun tahlil ve evrakları istedi teslim ettim şimdi haber bekliyorum cok araştırdım bu bakteri atılmıyor hukuki nasıl Bi yol izleyebilirim yardımcı olursanız sevinirim

farahhukuk

2 sene Önce

Merhaba, doktorun veya hastanenin tedavi sırasında hatasından kaynaklanan sağlık sorunları ve oluşan kayıplar nedeniye malpraktis davası açabilir ve zararlarınızın tazmin edilmesini isteyebilirsiniz.

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor