Faaliyet Alanlarım
Faaliyet Gösterdiğim Hukuki Alanlar
Miras Hukuku
Miras; bir kişinin ölümü üzerine bu kişinin mallarının, haklarının, borçlarının miras üzerinde hak sahibi olabilecek kişi, varis yani mirasçıya kalmasıdır. Miras Hukuku ile kişinin ölümü veya gaipliği üzerine bu kişinin malvarlığı, hak ve borçlarının kime nasıl intikal edeceği düzenlenir.
İcra İflas Hukuku
İcra iflas hukuku borcunu ödemeyen borçlunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. İcra iflas hukuku ile alacaklının alacağına kavuşamaması, mahkeme ilamında hükmolunan ediminin yerine getirilmemesi durumunda, devlet bünyesinde yetkilendirilen cebri icra organları olarak icra-iflas daireleri vasıtasıyla alacaklının alacağına kavuşmasını ve bu süreçte diğer faaliyetlerinin tam olarak yerine getirilmesi sağlanır.
Tazminat Hukuku
Tazminat, hukuka aykırı fiil sonucunda oluşan maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedeldir. Tazminat hukuku da haksız fiilden kaynaklanan tazminatı konu alan konu alan hukuk dalıdır.
Aile Hukuku
Aile toplumun temelidir. Aile hukuku, aile içi ilişkileri hukuki olarak düzenleyen ve bu süreç içerisinde hukuk kurallarını esas alan hukuk dalıdır. Günümüzde boşanmaların artması ve aile hukuku bünyesindeki diğer konuların da önem kazanmasıyla birlikte aile hukuku daha geniş bir yer edinmiştir.
Ticaret Hukuku
Miras Hukuku Miras, bir kişinin ölümü üzerine bu kişinin mallarının, haklarının, borçlarının miras üzerinde hak sahibi olabilecek kişi, varis yani mirasçıya kalmasıdır. Miras hukuku ile kişinin ölümü veya gaipliği üzerine bu kişinin malvarlığı hak ve borçlarının kime nasıl intikal edeceği düzenlenir. İcra İflas Hukuku Tazminat Hukuku Aile Hukuku Aile Hukuku Ticaret Hukuku Ticaret, ekonomik faaliyetler alanında bir mal veya hizmetin bir değer karşılığında alım satımıdır. Ticaret hukuku ise kişiler ve şirketler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Bir özel hukuk dalı olan ticaret hukuku genel olarak tacirler arasında bulunan hukuki ilişkileri düzenler.
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul, taşınmaz yani bir yerden başka yere nakli mümkün olmayan ev, arsa, daire, apartman gibi mallardır. Gayrimenkul sektörünün gelişimi ve bu sektör üzerinde hukuki sorunların artmasıyla birlikte gayrimenkul hukuku daha fazla araştırılan ve diğer hukuk dallarından ayrılan bağımsız bir hukuk dalı haline dönüşmüştür

Önemli Duyuru

Son 4 gündür adımı kullanıp aşağıdaki yöntemle dolandırıcılık yapılmaktadır.

a1974fa1-673f-467a-8700-4842c21e58b0
Danışma Hattı