Boşanma Avukatı

Medeni Hukuk dalının bir alt dalı olan Aile Hukuku; aile içi uyuşmazlıklar ve bu sebeplerin sonucu olarak ortaya çıkan boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda dava ve dava süreciyle boşanma avukatları ilgilenmektedir. Aile avukatı olarak da nitelendirilen boşanma avukatları dava sürecinin her ayrıntısıyla ilgilenmektedirler. Bu zaman içerisinde çiftlerin profesyonel hukuki destek alması sürecin daha kolay ve yasalara uygun ilerlemesini sağlamaktadır. Halk içerisinde de boşanma davasını takip eden davacı ve davalı vekillerine boşanma avukatı denilmektedir. Taraflar boşanma konusunda kesin karara vardığı takdirde ilk yapması gereken işlem fotoğraflarının da bulunduğu boşanmaya özel vekaletname ile noterden boşanma avukatına vekalet vermek olmalıdır. Boşanma avukatı; boşanma süreci boyunca özellikle velayet, nafaka ve tazminat konularında hakkınızı aramak ve haksızlıkların önüne geçebilmek adına taraflara yardımcı olmaktadır. Dava açılmadan önce eşlerden biri diğer tarafı terk etmiş durumdaysa eğer noterden çekilecek ihtarname ile terk eden tarafı ihtar etmek gerekebilir. Terk eden taraf 4 ay kadar sürede dönmediyse eğer, mahkeme kararıyla ihtar çekilmeli ve o tarafa geri dönmek için 2 aylık süre tanınmaktadır. Terk eden taraf dönmemeye devam etmekteyse mahkeme terk etme nedeniyle boşanma kararı verebilmektedir.

Her davanın olduğu gibi boşanma davasının da hazırlık süreci mevcuttur. Boşanma avukatı, boşanacak kişilerin evlilik sürecinde yaşamış olduğu olay ve sorunları eksiksiz bir şekilde dinlemesi gerekmektedir. Avukat, dinlediği olay ve sorunları boşanmaya sebep olarak gösterilebilecek olguları seçerek dava süreci için gerekli hazırlığı yapmaktadır. Hukuk sistemimize göre açılan boşanma davalarının mutlaka bir sebebi olmalı, aksi durumlardaki boşanma davaları hakim tarafından reddedilmektedir.

Aile Mahkemesi’ne dava başvurusu yapabilmek için öncelikli olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na uygun bir şekilde dilekçe yazılmış olması gerekmektedir. Hazırlanacak dilekçede boşanma nedeni sayılabilecek durumların kanunlarda belirtilmiş sınıflandırmalara uygun olması da gerekmektedir. Bu gibi nedenler Türk Hukuku’nda mutlak boşanma ve nisbi boşanma nedenleri olarak iki bölüm olarak ele alınmaktadır. Terk etme, şiddet, içki, cinsel sorunlar, kıskançlıklar ve zina bu nedenlere örnek gösterilebilmektedir.

Tazminat ve nafaka isteği bulunan davalarda, istekler ilk aşamada belirtilmelidir. Tazminat isteminde bulunurken bunun miktarı ve türü de açıkça belirtilmelidir.

Boşanma Davası Ne Kadar Zaman Alır?

Boşanma dilekçesi ve gerekli evrakların Aile Mahkemesi Tevzi Bürosuna verilmesinden sonra harç ve yargı giderlerinin ödenmesi ile dava resmi olarak açılmaktadır. Ardından mahkeme tarafından dilekçe ve dava şartları kontrol edildikten sonra tensip zaptı hazırlanmaktadır. Hazırlanan tensip zaptı davacıya ve davalıya verilmektedir ve davalı cevap ve delillerini iki haftalık süre içerisinde bildirebilmektedir. Dilekçelerin teatisi son bulduğunda ve bu süre sonunda mahkemenin belirlediği ilk duruşmada inceleme duruşması yapar ve bu sırada deliller, uyuşmazlık konusu gibi konular tartışılır. Tüm bu aşamaların sonunda davanın esasına geçilmektedir. Gerekli işlemler ve davanın yürütülmesi için başvurulan boşanma avukatı ile davanın takibi yapılmaktadır.

Boşanma Davası Nasıl İptal Edilir?

Boşanma davasında, feragat ve vazgeçme yoluna giderek davanın iptali gerçekleştirilir.
Davadan feragat etmek, davaya son veren taraf olarak Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir ve davadan sadece davacı feragat edebilmektedir. Davacının netice-i talebinden kısmi veya tamamen vazgeçtiğini belirten bir işlemdir.
Davadan vazgeçmek, davanın geri alınması anlamına gelmektedir. Bu işlemde davalının açık rızası gerekmektedir. Davalının isteği doğrultusunda; boşanma avukatına bildirerek, davanın tamamlanmasını isteyebilir veya davacının vazgeçmesine açık bir şekilde muvafakat verebilir. Davanın geri alınması ile dava hiç açılmamış sayılmaktadır.

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.