Kira Tespit Davası

Kira Tespiti Davası ;Kira bedeli kiracı ile kiraya veren arasında serbestçe belirlenir. Fakat bazı durumlarda kira bedelinin tespit edilmesi mahkemeden istenebilir. Aşağıdaki hallerde kira tespit davası açılabilir;

  • Kira ilişkisinin 5 yıldan kısa süre için kurulduğu ve bedel artışı konusunda tarafların anlaştığı hallerde kira tespiti istenemez. Fakat tarafların anlaştıkları bedel artışı önceki kira yılına ait ÜFE artış oranının üzerinde olmamalıdır. Eğer tarafların anlaştıkları bedel artışı bu oranın üzerinde bir oransa mahkemeden bu orana göre bir kira tespit etmesi istenebilir.
  • Kira ilişkisinin 5 yıldan kısa süre için kurulduğu ve bedel artışı konusunda tarafların anlaşma yapmadığı hallerde mahkemeden kira bedelinin tespit edilmesi istenebilir. Mahkeme artış oranını önceki yılın ÜFE artış oranıyla sınırlı olmak üzere tayin edecektir.
  • Kira ilişkisinin 5 yıldan uzun süre için kurulduğu veya beş yıldan sonra yenilendiği hallerde tarafların kira bedeli artışı anlaşması yapıp yapmadığına bakılmaksızın mahkemeden kira tespiti talep edilebilir. Mahkeme çevredeki emsal kira bedellerini, evin durumunu ve hakkaniyeti gözeterek kira bedel artışını belirler. Bu durumda belirlenen kira bedelinde hakim önceki yılın ÜFE artış oranıyla bağlı değildir.
  • Kira ilişkisinin yabancı para üzerinden kurulduğu hallerde 5 yıl boyunca kira ilişkisi sürdürüldükten sonra kira tespiti mahkemeden talep edilebilir. Bu durumun istisnası aşırı ifa güçlüğüdür. Döviz kurunda öngörülemeyecek yükselişler aşırı ifa güçlüğünü ortaya çıkarabilir. Bu durumda 5 yıl beklenmeden de kira tespit davası açılabilmektedir.

Kira Tespit Davası Nasıl Açılır?

Kira tespit davası, kira bedelindeki artışın ne kadar olacağının belirlenmesini sağlayan davadır. Kira tespit davasında mahkeme bazı durumlarda önceki kira yılının ÜFE artış oranıyla bağlı olarak, bazı durumlarda ise bu oranla bağlı olmayıp emsal kiralar ve evin durumuna bakarak karar vermektedir. Kira tespit davası hem kiracı hem kiraya veren tarafından açılabilir. Kira tespit davasının doğru bir şekilde açılması ya da davasız şekilde karşı tarafla anlaşılması için Farah Avukatlık Bürosu olarak verdiğimiz danışmanlık hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Mahkemenin tespit edeceği kira artış bedelinin yeni kira döneminde uygulanabilmesi için izlenebilecek iki yol vardır;

  • Mahkemenin tespit edeceği kira artış bedelinin yeni dönemde uygulanması için kira tespit davası yeni kira döneminden en geç 30 gün önce açılmalıdır. Aksi takdirde mahkemenin tespit ettiği artış bedeli bir sonraki kira yılı için geçerli olabilir. Ancak kira sözleşmesinde kira bedelinin arttırılacağına dair bir hüküm varsa yeni kira döneminde etkili olması için kira tespit davası yeni kira döneminin başlangıcına kadar açılabilir.
  • Mahkemenin tespit edeceği kira artış bedelinin yeni dönemde uygulanması için izlenebilecek diğer bir yol kiracıya yazılı ihtar çekme yoludur. İhtarname yazılı olmalıdır. İhtarnamede kira bedelinin arttırılacağının belirtilmesi yeterlidir.

Kira Bedelinin Belirlenmesi

Kira bedeli kiracı ve kiraya veren arasında serbestçe belirlenebilir. Kural olarak kira bedelindeki artış önceki yılın ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla yapılabilir. Kira tespit davası için şartlar yerine getirildiyse kira bedelinin tespit edilmesi mahkemeden istenebilir. Bazı hallerde mahkeme önceki yılın ÜFE artış oranından fazla bir oranda artış yapabilir.

Kira Artış Miktarının Tespiti

Kira artış miktarı tespit edilirken bazı kriterler göz önünde tutulur. Kural olarak kira bedelinin artışı en fazla önceki yılın ÜFE artış oranında yapılabilir. Ancak farklı durumlarda farklı kriterler dikkate alınmaktadır.

  • 5 yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira bedelinin artışı kiracı ve kiraya veren arasında da belirlense mahkemece tespit de edilse önceki yılın ÜFE artış oranıyla sınırlıdır.
  • Kira ilişkisi 5 yıldan uzun sürdüyse veya 5 yıldan sonra yenilenecekse hakim kira bedelini tespit ederken evin durumu, çevredeki benzer evlerin kira bedeli, hakkaniyet ve ÜFE artış oranını dikkate alır. Burada mahkeme ÜFE artış oranı ile bağlı değildir.
  • Yabancı para üzerinden kurulan 5 yıl sürmüş kira ilişkisinde açılacak olan kira tespit davasında hakim kira bedelini tespit ederken evin durumu, çevredeki benzer evlerin kira bedeli, döviz kurundaki değişimler, hakkaniyet ve ÜFE artış oranını dikkate alır. Bu durumda da mahkeme kararında ÜFE artış oranı ile sınırlı bir karar vermez zorunda değildir.

Mahkeme Kira Bedelini Nasıl Belirler?

Mahkeme duruma göre belli kriterleri dikkate alarak kira bedelini belirler. Kira bedelinin önceki yılın ÜFE artış oranıyla bağlı olduğu durumlarda kira bedelinin tespiti daha kolaydır. Böyle olmayan durumlarda ise mahkeme evi yerinde inceleyerek, çevredeki benzer evlerin kira bedellerini araştırarak, tarafların maddi durumuna bakarak ve sözleşmenin kurulduğu anla kira tespit davasının açıldığı an arasındaki döviz kuru dalgalanmaları ve bunun öngörülüp öngörülemeyeceğini araştırarak kirayı tespit eder.

Kira Tespit Davasında Husumet

Kira tespit davasında aslolan davanın kiracıya karşı açılmasıdır. Fakat kanun kira tespit davasını yararı olduğu takdirde kiracıya da açma hakkı vermiştir. Ev arkadaşlığı olan hallerde birden fazla kiracının varlığı sözkonusudur. Böyle bir durumda kiracıların hepsine birlikte kira tespit davası açılmalıdır. Eğer kiralayan birden fazla kişi var ise kiralayanlar kira tespit davasını hep birlikte açmalıdır.

Kira tespit davasında husumet konusunda önemli olan bir konu da alt kiradır. Alt kira, kiracının kiraya vereni zarara uğratacak bir değişiklik yapmadan evi başka birine kiralamasıdır. Böyle bir ilişki varsa sonradan kiracı olan kişi kira tespit davasını kendisine kiralayan ilk kiracıya açar.

Kira Tespit Davası Sonuçları

Kira tespit davasının sonucunda yeni bir kira bedeli belirlenir. Bu kira bedelini kabul etmek istemeyen taraf kira sözleşmesinden dönme hükümlerine göre sözleşmeden dönebilir. Kira tespit davasında istenen sonuçların alınması, sürecin sağlıklı yürütülmesi için Kira Hukuku alanında deneyimli bir hukuk bürosu ile çalışmak önemlidir.

Kira Tespit Davasında Zamanaşımı

Kira tespit davasında bir zamanaşımı süresi yoktur, her zaman açılabilir.

Ancak belirlenecek kira bedelinin yeni kira döneminde geçerli olmasını isteyen kişi tespit davasını yeni kira döneminin başlangıcından en geç 30 gün önceye kadar açmalıdır. Eğer kiracıya kiranın artırılacağı bilgisinin yer aldığı bir ihtarname çekildiyse yeni kira yılı başlamadan açılan kira tespit davası yeni kira dönemi için sonuç doğurur.

Kira Tespit Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Kira tespit davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise davalının yerleşim yerindeki ya da taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemedir. Özellikle kira bedelinin tespiti için evin incelenmesi ve çevredeki benzer evlerin kira bedellerinin öğrenilmesi gereken bir kira tespit davası sözkonusuysa taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması daha avantajlı olacaktır.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor