Çocuk Düşürme Suçu

Çocuk Düşürme Suçu TCK 100. maddede belirtilen ve ana başlık olarak Kişilere Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Çocuk düşürme suçu, hamile olan anne adayının 10 haftalık gebelik süreci sonrası bebeğini bilerek ve isteyerek (kasten) düşürmesi ile gerçekleşen suç tipidir. Burada verilecek olan ceza iştirak halleri dışında çocuğu düşüren gebe kadına yönelik olacaktır. Bunun dışında Çocuk Düşürten (Yasa Dışı Kürtaj yapan) kimselere verilecek olan ceza TCK 99’da Çocuk Düşürtme Suçu başlığı altında incelenmiştir.

Çocuk Düşürme Suçunun Oluşması

Çocuk düşürme suçunun oluşması için yani TCK 100’e dayanılması için öncelikle hamile olan kadının, hamileliğinin 10.haftasını doldurmuş olması gerekmektedir. Çünkü 10.hafta öncesi ister bir tıbbi sorun olsun ister olmasın çocuğun aldırılıması çocuk düşürme suçunu oluşturmayacaktır. 10.hafta sonrasında çocuk düşürme suçunun (TCK 100) oluşması için kadının bir tıbbi sorun olmaksızın çocuğunu isteyerek düşürmesi gerekir. Yani kast aranır. Çocuğun doğmasını istememesi başlı başına yeterli değildir. Düşürmek için de kadının bir şeyler yapmış olması gerekir.

Çocuk Düşürme Suçunda Maddi Unsurlar

Çocuk Düşürme Suçunda maddi unsurları ele alacak olursak;

Fail: Çocuk düşürme suçunun faili çocuğa hamile olan yani gebe kadındır. Bu bakımdan bu suç tipi herkes tarafından işlenemeyeceği göz önünde bulundurulursa çzgü suç olarak görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar hamileliğin 10 haftayı doldurması ve hamile olan kadınının kasten çocuğu düşürmesidir. Gebe kadın bu suçu, hamileliğin 10.haftasından sonra çocuk düşürmek için veya etkili olan ilaçları kullanarak çocuk düşürme suçunu (TCK 100) gerçekleştirebilir.

Kadına çocuk düşürmesini sağlayacak veya bu hususta işine yarayacak araçlar temin eden veya gebe kadının çocuğu düşürmesi için onu teşvik eden ya da tahrik eden kimselere de Çocuk Düşürme Suçuna iştirakten dolayı ceza verilecektir.

Mağdur: Çocuk düşürme suçunun mağdurunun belirlenmesi hukuk dünyasında farklı görüşler getirmiştir. Kimi görüşler bu su tipinde mağdurun anne olacağını söylemiştir lakin fail hem mağdur hem de suçlu olamayacağı görüşüne katılan kimi yazarlar da topluma yönelik suç olduğu görüşü altında toplanmışlardır. Cenin burada bir kimlik kazanmamış olduğu için yaşam hakkı ve mağdurluk konuları da hukuk camiasında oldukça farklı görüşlere sahne olmuştur.

Fiil: Çocuk düşürme suçunda (TCK 100) fiil hamile olan kadının bilerek ve isteyerek çocuğu düşürmesidir. Bunu ilaç kullanarak veya tıbbi olarak mümkün olan her yolla yapabilir. Hamileliğin 10.haftasından sonra kadının kendisini öldürmesiyle birlikte çocuk düşmüşse burada bir suç oluşamayacaktır. İntihar bir suç sayılamayacağı için burada çocuk düşürme suçuna da başvurulamayacaktır.

Suçun Konusu: Çocuk düşürme suçunun (TCK 100) konusunu henüz dünyaya gelmemiş olan cenin oluşturur. Gebe kadının kendi bünyesindeki bu 10.haftayı geçen ceninin düşmesine yol açtıysa burada o bebeğin yaşam hakkı elinden alınmış olur ve TCK 100’de belirtilen çocuk düşürme suçu (TCK 100) oluşmuş olacaktır.

Çocuk Düşürme Suçunun Cezası

Çocuk düşürme suçunun cezası TCK 100’de belirtilmiştir. TCK 100’e göre gebelik süresi 10 haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde, çocuğunu düşüren kadına 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası hükmolunur. Kadına çocuk düşürmesine yarayacak eşyaları tedarik eden veya çocuğu düşürmesi için kadını teşvik eden ya da kadını çocuk düşürmesi yönünde teşvikte bulunan kimse de iştirak hükümlerince cezalandırılacaktır.

Çocuk düşürme suçunun adli para cezasına çevrilmesi söz konusu değildir çünkü TCK 100 gereği zaten mahkeme takdir ederse adli para cezası verebilecektir.

Çocuk düşürme suçunda mahkeme Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) kararı verebilecektir.

Çocuk düşürme suçunda (TCK 100) ceza ertelemesi kararına mahkeme takdir edebilecektir.

Çocuk Düşürme Suçunda Şikayet

Çocuk düşürme suçunda şikayet davanın açılmasında etkili olsa bile aranan şartlar arasında değildir. Çocuk düşürme suçunun (TCK 100) savcılık veya mahkeme tarafından tespit edilmesiyle birlikte dava re’sen yani kimsenin şikayetine ihtiyaç duymaksızın mahkeme tarafından otomatikman açılacaktır.

Çocuk Aldırmada Babanın Rızası

Çocuk aldırmada babanın rızası çocuk düşürme suçundan bağımsız bir konudur. Ancak belirtmek gerekir ki normal evlilik içerisinde çocuk aldırma işlemi gerçekleşecekse babanın rızası aranır. Ancak evlilik bulunmuyorsa böyle bir şart koşmak mümkün olmayacaktır. Babanın çocuk düşürmeye yardımcı olması halinde ise Çocuk düşürmeye iştirak kapsamında cezalandırılacağını belirtmek gerekir.

Çocuk Düşürme Suçunda Zamanaşımı Süresi

Çocuk düşürme suçunda zamanaşımı süresi TCK 100’de değil TCK 66’daki ilgili madde de düzenlenmiştir. Buna göre, 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda dava zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Çocuk düşürme suçunun cezası da TCK 100’de 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olduğu için bu suç tipinde dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.  

Çocuk Düşürme Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Çocuk düşürme suçunda görevli ve yetkili mahkeme suçun oluştuğu yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor