İntihara Yönlendirme Suçu

İntihara Yönlendirme Suçu TCK 84’te düzenlenen ve Hayata Karşı İşlenen suçlar arasında yer almıştır. İntihara yönlendirme suçu ile birlikte, intihara neden olan kişi, intihara teşvikte bulunan kişiye ceza verilmesi öngörülmüştür. İntihara yönlendirme suçunda, kanun intihara neden olan kişiye intiharın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi durumuna göre ayrı şekilde cezalandırma gerçekleştirileceği yönünde düzenleme yapmıştır.

İntihara Yönlendirme Suçunun Oluşması

İntihara yönlendirme suçunun oluşması için kişinin kendisinden başkasını intihara teşvik etmesi, intihara azmettirmesi, intihar fikrinin kuvvetlenmesine ya da oluşmasına neden olması gerekir. Kişilerin kendilerinin intihar etmesi suç teşkil etmez. İntihara yönlendirme suçunun oluşması için bir kişinin, başka bir kişi de intihar etme fikri oluşturması, var olan intihar etme düşüncesini kuvvetlendirmesi, intihara teşvik etmesi, azmettirmesi gerekir. Şayet kişi intihara teşvik değil de cebir ve tehdit kullanarak bir kimsenin intiharına yol açarsa burada intihara yönlendirme suçunun değil kasten insan öldürme suçunun oluştuğunu söylemeliyiz. İntihara yönlendirme suçu kastla işlenen suçlardandır.
İntihara yönlendirme tanıdığın kişiye karşı yapılmak durumunda değildir. İntihara teşvik herhangi bir kişiye karşı işlenebilir.  

İntihara Yönlendirme Suçunun Maddi Unsurları:
İntihara yönlendirme suçunun maddi unsurlarını inceleyecek olursak:

  • Fail(Suçu İşleyen): İntihara yönlendirme suçunu işlemek (intihara teşvik eden, intihara azmettiren, intihar kararını kuvvetlendiren veya oluşmasını sağlamak) bir özgü suç değildir, herkes tarafından veya herkese karşı işlenebilecek bir suç tipidir.
  • Mağdur: İntihara teşvik suçunun mağduru herkes olabilir. Mağduru failin tanıyıp tanımaması önemli değildir. Mağdurun intiharın sonuçlarını bilemeyecek durumda olması halinde (zihinsel engelli, fiziksel engelli, yaşı küçük olan kimseler…) intihara yönlendirme suçundan değil kasten adam öldürme suçundan cezalandırılacaktır.
  • Fiil: İntihara yönlendirme suçu kanuna göre intihara teşvik etmek, intihara azmettirmek, intihar kararını kuvvetlendirmek ya da intihar fikri oluşturmak gibi şekillerde yani seçimlik hareketlerin herhangi birinin oluşması ile gerçekleşebilecek bir suçtur. Bu hareketlerden birini yapmak bu suçu işlemek için yeterli olacaktır.
  • Konu: İntihara yönlendirme suçunda konu, intihar eden kişidir.
  • Korunan Hukuki Değer: İntihara yönlendirme suçunda korunan hukuki değer intihar eden kişinin vücut bütünlüğüdür.

İntihara Yönlendirme Suçunun Nitelikli Halleri

İntihara yönlendirme suçunun nitelikli halleri, TCK 84/2 ve TCK 84/3’te belirtilmiştir. TCK 84’te yalnızca intihara teşvik, intihara azmettirmek, intihar kararını kuvvetlendirmek veya başkasının intihar etmesine herhangi bir şekilde yardım eden kimse bu suçu işlemiş olacaktır.

İntiharın gerçekleşmesi halinde TCK 84/2 verilecek olan cezanın artırılacağına hükmetmiştir.

Başkalarını alenen intihara teşvik eden kişileri de TCK 84/3 nitelikli halden cezalandırılacağına hüküm getirmiştir.

İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan (zihinsel gelişimi tam olmayan, yaşı küçük olan veya benzeri durumdaki kişilerin) veya ortadan kaldıran kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler intihara yönlendirme suçundan değil kasten insan öldürme suçu hükümlerine göre cezalandırılır.

İntihara Yönlendirme Suçunun Cezası

İntihara yönlendirme suçunun cezası TCK 84 çerçevesinde belirlenmiştir. Buna göre intihara azmettiren, intihara teşvik eden, başkasının intihar etme kararını kuvvetlendiren veya başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimseye verilecek olan hapis cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

İntihara neden olan kişiye intihar gerçekleşmesi halinde verilecek olan ceza 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.

Başkalarını alenen intihara teşvik eden kişiye verilecek olan ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır.

İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar. Kasten insan öldürme suçu TCK 81’de yer almıştır. TCK 81’e göre; Bir kimseyi kasten öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

İntihara Yönlendirme Suçu Zamanaşımı Süresi

İntihara yönlendirme suçu zamanaşımı süresi TCK 84 çerçevesinde değil TCK 66’da belirlenmiştir. TCK 66 verilecek olan cezalara göre dava zamanaşımı süresi belirlenecektir. TCK 66’ya göre 5 yıldan fazla olmamak şartıyla hapis veya adli para cezasını gerektirecek suçlarda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. 5 yıldan fazla ve 20 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda dava zamanaşımı süresi 15 yıl, müebbet hapis cezası durumlarında ise dava zamanaşımı süresi 25 yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre intihara yönlendirme suçunda olayın niteliğine göre dava zamanaşımı süreleri bu ölçülerde değerlendirilecektir.

İntihara Yönlendirme Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

İntihara yönlendirme suçunda görevli ve yetkili mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesidir. İntihar eden kişinin bu fiilin durum ve sonuçlarını anlayamayacak nitelikte olması (engelli veya yaşça küçük kişiler) halinde ya da cebir veya tehdit ile intihara mecbur bırakılması halinde kasten insan öldürme suçu hükümleri uygulanacaktır. Bu halde görevli ve yetkili mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesidir.

İntihara Yönlendirme Suçu ile İlgili Yargıtay Kararları
T.C. YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ
E. 2013/4118 K. 2013/7481
  • İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU ( Sanığın Mağdureye İntihar Etmeyi Teklif Ettiği/Mağdureden İlaç Getirmesini İstediği – Sanık ve Mağdurenin Birlikte İlaç Aldıkları ve Tedavi Sonucu Yaşama Döndürüldükleri/Sanığın İntihara Yönlendirme Suçundan Cezalandırılacağı )
  • SANIK VE MAĞDURENİN BİRLİKTE İNTİHAR AMAÇLI İLAÇ ALMALARI ( Sanığın İntihar Etmeyi Teklif Ettiği ve Mağdureden İlaç Getirmesini İstediği – Tedavi Sonucu Yaşama Döndürüldükleri/Sanığın İntihara Yönlendirme Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )5237/TCK 84

ÖZET : Sanık, mağdureye birlikte intihar etmeyi teklif etmiş ve intihar etmekte kullanılacak ilaçları getirmesini istemiştir. Sanık ve mağdure ilaçları birlikte içtikten sonra tedavi sonucu yaşama döndürülmüştür. Sanığın intihara yönlendirme suçundan cezalandırılmalıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Cumhuriyet Savcısının temyizi üzerine yapılan incelemede ;

Evli ve iki çocuk babası olan 31 yaşındaki sanık B. ile 16 yaşındaki mağdur K.’in arkadaşlık yapmasını ailelerinin onaylamaması üzerine, B.’ın 11.03.2010 tarihinde K.’in telefonuna mesaj çekerek “benimle her şeye var mısın” dediği, K.’in de “evet” şeklinde cevap vermesi üzerine, bu kez de mağdureden öldürecek bir ilaç getirmesini istediği, 12.03.2010 tarihinde K.’in evden 4 kutu ilaç alarak okul çıkışı B. ile buluştuğu, birlikte Mersin’den Erdemli’ye gittikleri, burada bir pansiyonda kaldıkları, 14.03.2010 tarihinde B.’in K.’e ilaçları getirip getirmediğini sorduğu, K.’in de getirdiğini söylemesi üzerine ilaçları paylaştıkları, önce K.’in içmeye başladığı, B.’in de ilaçları içtiği, bir süre sonra hastaneye gittikleri ve tedavi sonucu yaşama döndürüldükleri olayda, intihar etmeyi sanık B.’in teklif ettiği ve intihar etmekte kullanılan ilaçları sanığın isteği üzerine mağdurenin temin ederek getirdiği anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan intihara yönlendirme suçundan cezalandırılması gerektiği düşünülmeksizin, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmekle, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazlarının bu itibarla kabulüyle hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 04.12.2013 gününde oybirliği ile karar verildi

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor