Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu Türk Ceza Kanunu madde 118’de yer verilmiştir. Buna göre iş hayatında kişilerin cebir veya tehdit yoluyla bir sendikaya üye olmasını veya olmamasını ya da yönetimsel faaliyetlerini engelleyen kişiler sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçları işlemiş olacaktır.                                                                                                           

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Kanundaki Yeri

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu Türk Ceza Kanununda Özgürlüğe Karşı Suçlar başlığı altında TCK 118’de yer verilmiştir.Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun oluşmasını Türk Ceza Kanunu seçimlik hareketlere yer verilmiştir. Buna göre;
  • Bir kimseye karşı cebir veya tehdit kullanılarak bir sendikaya üye olmaya veya bir sendikaya üye olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya sendikanın faaliyetlerine katılmamaya, sendikadan veya sendikadaki yönetim faaliyetlerinden ayrılmaya zorlanması hali TCK 118/I’de suç olarak belirtilmiştir. Bu suçun tamamlanmamış şekline göre cezaya hükmedilebilmesi için cebir veya tehdide maruz kalan kişinin sendikaya üye olması veya sendikaya üye olmaktan vazgeçmesi, sendikanın faaliyetlerine katılması veya sendikanın faaliyetlerine katılmaktan vazgeçilmesi ya da sendika yönetimindeki faaliyetlerinin engellenmesi durumuna bağlı olarak görevinden ayrılması gerekmemektedir. Bu amaçla kişiye karşı cebir veya tehdit kullanılması ile söz konusu suçu tamamlamış gibi cezalandırılması söz konusu olacaktır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu bu bakımdan bir teşebbüs suçu niteliği taşımaktadır.
  • Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla başka bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi başka bir suç olarak tanımlanmıştır. Bir sendikanın faaliyetinin cebir veya tehditle ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmiş olması halinde suç tamamlanmış olur.   

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçunun Nitelikli Halleri

Nitelikli hal bakımından Sendikal Hakların Engellenmesi suçunun nitelikli hali birçok sitede TCK 119’a dayandırılmıştır. Ancak TCK 119’da sayılan suçlar arasında Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi suçu yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi ceza avukatlarından almanızı tavsiye etmekteyiz. Sitemizde yer alan iletişim bilgileriyle avukatlarımızla iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.  

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçunun Cezası

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun cezası, Türk Ceza Kanununda 118.maddede belirlenmiştir buna göre; Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, 1  yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun cezası alt sınırdan verilirse şayet hapis cezası hakim takdirine göre adli para cezasına çevrilebilir. Bunun dışında hakim dava şartlarına göre hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB) kararı verebilecektir. Bunun dışında yine dava şartlarına göre sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunda hakim ceza ertelenmesi kararı da verebilir.

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçunda Zaman Aşımı Süresi

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunda zaman aşımı süresi TCK 66’da belirlenen hükümlere göre belirlenir. Buna göre sendikal hakların engellenmesi suçunun işlenmesinin ardından 8 yıl içerisinde dava açılmadıysa zaman aşımı süresi gerçekleşmiş olacaktır.

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunda görevli ve yetkili mahkeme, sendikal hakkın kullanılmasının engellendiği yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesidir.