Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası Türk ceza kanunda açıkça sınırları çizilmiş bir suç tipidir.Suçu ve cezasını anlatırken tanımlar yaparak değerlendirmekte fayda vardır.Türk Ceza Kanununda “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ” kapsamında değerlendirilmiştir.

Cinsel Taciz Nedir?

Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilen eylemlerdir. Bu anlamda, bir kimseye karşı cinsel amaçlı davranışların dokunma olmaksızın gerçekleştirilmesidir. Sözlü, yazılı veya görüntülü her türlü saldırıyla bu suç işlenebilir.

Taciz hareketlerinin mağdura ulaşmış olması ve suçun oluşması için ise kast bakımından cinsel amaçla hareket edilmesi gerekli ve yeterlidir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

Cinsel Taciz (TCK. M. 105)

Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilen eylemlerdir. Yargıtay burada temas kriterini kullanmaktadır.Bu anlamda, bir kimseye karşı cinsel amaçlı davranışların dokunma olmaksızın gerçekleştirilmesidir. Sözlü, yazılı veya görüntülü her türlü saldırıyla bu suç işlenebilir. Bazen ima yoluyla bile yapılan hareketler bu suçu oluşturabilmektedir.

Taciz hareketlerinin mağdura ulaşmış olması ve suçun oluşması için ise kast bakımından cinsel amaçla hareket edilmesi gerekli ve yeterlidir. Cinsel tacizin mağduru rahatsız edici nitelikte olması yeterlidir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

Cinsel Taciz Suçunda Cezayı Ağırlaştıran Sebepler

Cinsel taciz suçunun aşağıdaki sebeplerle işlenmesi halinde,

  1. a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  2. b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  3. c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  4. d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  5. e) Teşhir suretiyle,

verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.Cinsel taciz suçunun nitelikli halinde mağdurun şikayeti aranmaz, soruşturma ve kovuşturma kendiliğinden yapılır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Cinsel taciz suçu Asliye Ceza Mahkemeleri görev alanına girer. Ancak cinsel tacizin çocuğa karşı işlenmesi halinde uygulamada davalar genellikle çocuğun cinsel istismarı suçundan Ağır Ceza Mahkemelerinde açılmaktadır.Yetkili mahkeme ise, suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Cinsel Taciz Suçu Teşkil Eden Davranışlara Örnek

765 sayılı TCK’ da suçun maddi unsuru “söz atmak ve sarkıntılık” olarak belirtilmişti. Yeni düzenlemede ise bu iki durum cinsel taciz kavramını kapsamış olarak belirtilmiştir.

  • Sözlü taciz
  • Cinsel amaçla el hareketi
  • Sevişme teklifi
  • Sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar
  • İnternet üzerinden soyunmasını istemek gibi davranışlar cinsel tacize örnek olarak verilebilir.

Sarkıntılığa örnek olarak kişinin evine kadar arkasından müstehcen sözler söyleyerek takip edilmesi veya kişinin penceresini tıklatıp “beni içeri al haydi” demesi sarkıntılık olarak kabul edilmektedir.

Söz atma fiillerine örnek olarak “sen ne güzel şeysin yavrum” , cinsel organını işaret edip göz kırpmak, cinsel ilişki teklif etmek vb. Söz atmak olarak kabul edilmiştir.

Cinsel Taciz Suçuna Teşebbüs

Teorik olarak bu suçta teşebbüs mümkün değildir. Örneğin elinde ki yapay erkeklik organına benzeyen bir eşyayı mağdurun üzerine atacakken çevredekilerin fark etmesi ile durdurulmuşsa yakalanan failin teşebbüs aşamasında kaldığı söylenebilir. Aynı örnekte kişinin yakalanmasa da kendi isteği ile aleti atmaktan vazgeçmesi durumunda gönüllü vazgeçme hükümlerine göre teşebbüsten ceza almayacaktır.

Mağdurun mutlaka rahatsız olmasına gerek yoktur. Mağdurun bu hareketlerden etkilenmemiş olması suçun teşebbüs aşamasında kaldığı anlamına gelmemekle birlikte kanaatimizce suç tamamlanmış olacaktır.

Cinsel İstismar

Cinsel istismar cezasını düzenleyen kanun 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaca yönelik işlenen fiilleri cezalandırmaktadır. Bu konuda “ Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Ve Cezası ” adlı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Suçların İçtimai (Suçların Çokluğu)

Kişinin cinsel taciz için yaptığı eylemler cebir, şiddet, tehdit gibi araçlarla mağdura iletiliyorsa bu halde bu araçların kullanılmasına ilişkin failin cezai sorumluluğu ayrıca tespit edilmektedir. Bunun yanı sıra bu suçta zincirleme suç hükümlerinin de uygulanması mümkündür.

Sosyal Medya Yoluyla Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz suçu hukuki niteliği itibari ile fiziksel teması gerektirmeyen bir suçtur. instagram üzerinden cinsel içerikli fotoğraf gönderme, facebook üzerinden gönderilen cinsel içerikli teklif ve benzeri birçok şekilde cinsel taciz suçu vuku bulmaktadır. Ayrıca şu husus da unutulmamalıdır ki cinsel taciz suçunun nitelikli hallerinden biri de suçun elektronik posta ve haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak sureti ile işlenmesi halidir. Bu husus kanun hükmünde cezayı arttırıcı bir hal olarak düzenlenmiştir. Sosyal ağ ve platformları kullanmak sureti ile cinsel taciz suçunun işlenmesi nitelikli hal kapsamına girmekte olup soruşturması ve kovuşturması da şikayete tabi değildir. Suç sosyal medya üzerinden işlendiğinde cezayı artırıcı nitelikte olmaktadır.

Cinsel Tacizin İspatı Nasıl Yapılır?

Cinsel taciz suçu şikayete bağlı bir suçtur. Dolayısı ile mağdurun cinsel tacize uğradığına kanıt olacak her türlü delil adli makamlarca araştırılarak tespit edilir.

Cinsel Taciz Suçunda Tutuklu Yargılama

Yargılamalar bakımından tutuklama tedbirinin istisnai nitelikte olması hukukun genel prensiplerinden olan ve aynı zamanda anayasal nitelikte bir hak olan masumiyet karinesinin bir gereğidir. Her ne kadar tutuksuz yargılama asıl ise de mahkumiyet halinde verilecek cezayı da göz önünde bulundurarak mahkemece tutuklu yargılamaya da hükmedilebilmektedir.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayet Süresi ve Zaman Aşımı

Cinsel taciz suçu kanun gereği soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardandır. Dolayısı ile cinsel taciz suçundan zarar gören kişinin fiili ve faili bildiği veya öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayetin yazılı olarak kanunda öngörülen soruşturma ve kovuşturma makamlarına bildirilmesi gerekmektedir.

Suçun, detaylı açıklanan nitelikli hallerinden birinin vuku bulması halinde soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine tabi olmadığından şikayet süresi bulunmamaktadır.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor