Hayata Kast Etme, Pek Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranış Sebepleriyle Boşanma

Hayata kast etme, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış sebepleriyle boşanma davası aslında üç farklı eylemi barındıran bir durumdur. Hayata kast etme ile gayet açık bir şekilde eşi öldürmeye teşebbüs etme durumu görülmektedir. Pek fena muamele ise eşi öldürmeye teşebbüs harici her türlü fiziksel ve ruhsal saldırılardır. Onur kırıcı davranış ise eşin şeref ve haysiyetine yönelik ağır ithamlarda bulunulmasıdır. Bu sebeplere dayanarak açılacak boşanma davasında onur kırıcı davranış kişilerin sosyal çevrelerine göre şekillenirken diğer iki sebep fiziksel uğranılan zarar ağırlıklıdır.

Hayata Kast Etme, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Dava Açma Süresi

Hayata kast etme, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış sebepleriyle açılacak boşanma davası için kanun hak düşürücü bir süre öngörmüştür. Boşanma sebebini öğrenen eş; öğrendiği andan itibaren 6 ay içinde ve boşanma sebebini oluşturan eylemden itibaren 5 senenin dolmasıyla bu sebebe dayanarak dava açamayacaktır. Bu süre hak düşürücü bir süredir, ilgili boşanma sebebine dayanarak dava açma hakkını engellemektedir.

 

Hayata Kast Etme, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Eylemlerinin Affedilmesi Sonucunda Dava Açamama

Hayatına kast edilen, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranışa maruz kalan eş, eşinin yaptığı eylemleri affedebilir. Fakat bunun hukuki sonuçları mevcuttur. Kanunumuza göre hayata kast etme, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış sebepleriyle boşanma davası açabilmek için bu eylemlere maruz kalan eşin, eşini affetmemiş olması gerekmektedir. Eğer af durumu oluşursa eş affettiği eylemleri gerekçe göstererek boşanma davası açamayacaktır.

 

Hayata Kast Etme, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi

 

Maddi tazminat talep edebilecek eş boşanma sebebi açısından kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır ve boşanma sonucunda mevcut veya gelecekteki durumu ile ilgili maddi zarara uğramalıdır. Manevi tazminat talebi ise boşanma sonucundan kusurlu eşten diğer eşin, psikolojik ve sosyal hayat olarak yaşadığı manevi zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Maddi ve manevi tazminat talebi için boşanmaya sebep olan olay açısından tazminat talep edecek eşin kusuru önemlidir. Sonrasında ise maddi ve manevi zararını kanıtlayarak tazminat talep edilebilecektir. Hayata kast etme, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış sebepleriyle boşanma davası sonucunda boşanmaya sebep olan eyelmleri gerçekleştiren kusurlu eşten maddi ve manevi tazminat talep edilebilecektir.

 

Hayata Kast Etme, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Sonucunda Nafaka

 

Nafaka taleplerinde nafaka yükümlüsünün kusuru kural olarak aranmaz. Eğer boşanma davası sonucunda eşlerden biri yoksulluğa düşecek olursa diğer eşten nafaka talep edebilmektedir. Bunun şartı olarak yoksulluk nafakası talep eden eşin, boşanma nedeni açısından kusursuz olması veya nafaka talep ettiği eşinden daha az kusur sahibi olması durumunda nafaka talep edip alabilecektir. Hayatına kast edilen, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranışa maruz kalan eşin boşanma sebebi açısından kusuru yoktur. Diğer eş boşanma sebeplerini oluşturan eylemlerde bulunduğu kusurlu olacaktır. Bu sebeple maddi olarak yoksulluğa düşeceğini kanıtlayan kusursuz veya daha az kusurlu eş yoksulluk nafakası alabilecektir.

İştirak nafakası açısından yani eşlerin ortak çocuklarının giderleri için ödenecek nafaka konusunda ise kusurla alakalı bir durum söz konusu değildir. Boşanmaya sebebiyet veren eylemlerde bulunan eş, çocuk veya çocukların velayetini almışsa eşinden iştirak nafakası alabilecektir.

 

Hayata Kast Etme, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Sonucunda Velayet

 

Velayet konusunda hakimin göz önüne aldığı en önemli husus çocuğun menfaatleridir. Çocuğun iyi bir eğitim alması, iyi bir yaşam sürmesi ve olumsuz koşullara karşı en uygun ebeveyninin yanına verilmesiyle menfaatleri korunmalıdır. Çocuğun yaşı ve kiminle yaşamak istediği gibi konularda bu konuda etkilidir. Velayet konusu hakimin takdirine bırakılmıştır ve olaylara göre en uygun kararı hakim verecektir. Çünkü hakimin en dikkat ettiği ve koruyacağı durum çocuğun menfaatleri olacaktır. Koşullar uygunsa ortak velayet de tahsis edilebilir.

 

Hayata Kast Etme, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Sonucu Mal Paylaşımı

 

Eşler arasındaki mal paylaşımı eşlerin tabi oldukları mal rejimine göre yapılmaktadır. Fakat bazı sebeplerle açılmış davalarda bu paylaşım ölçüsü değişebilmektedir. Hayata kast etme, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış sebepleriyle açılmış olan boşanma davalarından; pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davaları, eşlerin evlilik boyunca edindiği mallar üzerindeki haklarını etkileyecek sonuçlar doğuran davalar değildir. Fakat hayata kast sebebiyle açılmış olan boşanma davası için kişilerden kusurlu olan tarafın, eşlerin evlilik içindeki edindikleri mallar üzerinde hakları azaltılıp ya da tamamen kaldırılırken; pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış sebepleriyle boşanma davalarında bu durum söz konusu değildir.

 

Hayata Kast Etme, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davasında Avukat Tutma

 

Hayata kast etme, pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebi ile boşanma davası açmak için gerçekleştiren eylemlerin usulüne uygun olarak delillendirilmesi ve ispat edilmesi gerekmektedir. Özellikle onur kırıcı davranış açısından kişiden kişiye ve olaydan olaya farklılık arz eden bir gerekçelendirme olduğundan hakimin davayı reddetmemesi için hukuki yardım önemlidir. hayata kast etme ve pek kötü davranışın kanıtlanması ve boşanma nedeni olarak hakim tarafından kabul görmesi nispeten daha kolaydır çünkü fiziksel duruma ilişkin deliller ön plana çıkmaktadır. Son olarak hayata kast etme sebebiyle açılacak boşanma sonucunda eylemi yapan eşin mal paylaşımında dezavantajı söz konusudur. Bu konuda da ciddi olarak mağdur olan eşe avantaj yaratacak haklar sağlanmıştır. Bir avukattan yardım alınması hem davanın hızlı ve reddedilmeden sonuçlanmasına hem de önemli hak kayıpları yaşanmaması açısından isabetli bir karar olacaktır.

 

Hayata Kast Etme, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Açılacak Davada Görevli ve Yetkili Mahkeme

 

Hayata kast etme, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış sebepleriyle açılacak boşanma davası; eşlerden birinin yaşadığı yer mahkemesi veya eşlerin boşanma başvurusu yapmadan önce son 6 ay içinde beraber yaşadıkları yer mahkemesinde açılmalıdır. Ayrıca boşanma davası için başvuru yapılacak mahkemeler belirlidir. Boşanma davası kural olarak Aile Mahkemesinde açılması gereken bir dava türüdür. Fakat her il ve ilçede Aile mahkemesi bulunmayabilmektedir. Eğer bulunulan yerde Aile mahkemesi mevcut değil ise boşanma davası bulunulan yerin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.