Nefret Ayrımcılık Suçu ve Cezası

Nefret Ayrımcılık Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanununda, Özgürlüğe karşı işlenen suçlar arasında sayılmış ve TCK 122.maddede yer verilmiştir. Nefret, kelime anlamı olarak bir kimsenin kötülüğünü düşünmek ve bir kimsenin kötülüğünü istemek anlamına gelir. Ayrımcılık ise dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel tercihler, cinsiyet kimliği, yaş, engelli olmak, görüş farklılığı ve diğer nedenlerden ötürü bir kişiye veya gruba karşı keyfi olarak eşit davranmamak, haklarından faydalanmalarına engel olmak, ya da onları mağdur etmek anlamına gelmektedir.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunun Kanundaki Yeri

Nefret ve ayrımcılık suçu (TCK 122), Anayasamızda ve Uluslararası Antlaşmalarla bağlı olduğumuz insan haklarının en temel ilkelerinden olan eşitlik ilkesi, insanların eşit doğması, toplum içinde eşitlik ilkelerine dayanmaktadır. Bu nedenledir ki nefret ve ayrımcılık suçu Türk Ceza Kanununda özgürlüğe karşı işlenen suçlar başlığı altında TCK 122’de yer almıştır. Nefret ve Ayrımcılık suçu pek çok kere değişime uğrayarak en son bugünkü şeklini almıştır.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunun Oluşması / Nefret ve Ayrımcılık Suçunun Unsurları

TCK 122’de yer verilen bu suça göre bu suçun oluşabilmesi için dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle suçun işlenmesi gerekir. Nefret ve ayrımcılık suçu ancak doğrudan kastla ve nefret saikiyle işlenebilen bir suç tipidir. Nefret ve ayrımcılık suçunun oluşması için TCK 122:

Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini engelleyen kimse nefret ve ayrımcılık suçu işlemiş olur.

Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engelleyen kimse nefret ve ayrımcılık suçu işlemiş olur.

Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse de nefret ve ayrımcılık suçu işlemiş olur.

Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin bir kişinin işe alınmasını engelleyen kimse nefret ve ayrımcılık suçu işlemiş olur ve TCK 122 hükümlerine göre cezalandırılacaktır.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunun Cezası

Nefret ve ayrımcılık suçunun cezası TCK 122’de belirlenmiştir. Buna göre;

Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle işlenen:

  1. a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini engelleyen kimse nefret ve ayrımcılık suçu işlemiş olur.
  2. b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engelleyen kimse nefret ve ayrımcılık suçu işlemiş olur.
  3. c) Bir kişinin işe alınmasını engelleyen kimse nefret ve ayrımcılık suçu işlemiş olur.
  4. d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse nefret ve ayrımcılık suçu işlemiş olur.

Burada saydığımız hallere bağlı olarak nefret ve ayrımcılık suçu işlenmesi halinde TCK 122 gereği kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunda Zaman Aşımı Süresi

Nefret ve ayrımcılık suçunda (TCK 122) zaman aşımı süresi TCK 66’da belirtilen hüküm çerçevesinde belirlenir. Buna göre nefret ve ayrımcılık suçunun gerçekleşmesinin ardından 8 yıllık süreçte dava açılmaması durumunda zaman aşımına uğramış olacaktır.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nefret ve ayrımcılık suçunda (TCK 122) görevli ve yetkili mahkeme nefret ve ayrımcılık suçunun oluştuğu yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesidir.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor