Noterden Gelen İhtarnameye Cevap ve İtiraz

Noterden Gelen İhtarnameye Cevap ve İtiraz süresi içerisinde ve ihtarnamenin vasfına göre değişiklik arz etmektedir.Öncelikle ihtarnamenin tanımı ile başlayalım.

İhtarname Nedir?

İhtarnamenin ne olduğunu açıklayarak yazımıza başlamak yerinde olacaktır. İhtarname resmi ihtar yazısıdır. Protesto olarak da nitelendirilmektedir. Karşı tarafı ilgili işleme yönelik temerrüde düşüren, faizin başlama zamanını belirleyen karşı tarafa ulaştırılması gereken bir işlemdir. Karşı tarafa ulaştırılması ise;

  • Yazılı,
  • Sözlü,
  • Faks ile,
  • İadeli taahhütlü mektup aracılığıyla
  • Telgraf yolu ile,
  • Noter yolu ile,

karşı tarafa gönderilebilmektedir.

Noterden İhtarname Geldi Ne Yapmam Gerekir?

İhtarnamenin ne olduğunu açıkladık. Peki tarafınıza noter kanalıyla bir ihtarname geldiğinde  ne yapmanız gerekir? Cevap vermek zorunda mısınız? Cevap verecek iseniz hangi süreler içinde bunu yapmalısınız? Cevap vermezseniz bir şey olur mu? gibi aklınıza takılan soruların cevabı bu makalemizde:

Bu hususta ilk etapta tarafınıza gelen ihtarnamede bir süre verilip verilmediğine bakmanız gerekir. Tarafınıza gelen ihtarnamede bir süre belirtilmiş ise ve ihtarnamedeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız belirtilen süre içerisinde bu ihtarnameye cevap verme yolunu tercih edebilirsiniz. İhtarnameye cevabınız da yine noter aracılığıyla bir cevabi ihtarname göndererek olmalıdır. Bir süre belirtilmemiş olma durumunda ise en kısa sürede bir ihtarname göndermek suretiyle itirazınızı gerçekleştirebilirsiniz. İhtarnamedeki beyanların gerçeği yansıtmadığını düşünmeniz halinde cevabi ihtarnamenizde iddiaları reddetmelisiniz.

İhtarnameye itiraz

İhtarnamedeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız açıklamış olduğumuz üzere size ulaşan ihtarname karşılığında, bu beyanları reddettiğiniz bir karşı ihtarname göndererek ihtarnameye itirazda bulunabilirsiniz. Buna cevabi ihtarname denmektedir. Herhangi bir sebeple ihtarnamede belirtilen süreyi cevap vermeden geçirmeniz yahut cevap vermemeniz aleyhinize iddiaları kabul ettiğiniz gibi bir sonuç doğurmayacaktır. Tarafınıza noter aracılığıyla gönderilmiş bir ihtarnameye itiraz etmek istiyorsanız işleyecek süreci takip etmek ve bu hususta muhtemel hak kayıplarından kaçınmak, karşılaşılabilecek sorunları çözüme bağlamak için Farah Hukuk bünyesindeki avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

İhtarnameye Cevap Vermezsem Ne Olur?

İhtarnameye cevap vermemeniz ve karşılığında herhangi bir işlem yapmamanız durumunda hukuk düzeni buna iddiaları kabul ettiğiniz gibi bir sonuç bağlamamaktadır. Zira hukukta susma, kabul manasına gelmemektedir. Dolayısıyla noter aracılığı ile tarafınıza gönderilen ihtarnameye karşı iddiaları reddetme yahut doğrulama yönünde herhangi bir iradi davranışta bulunmamanız ikrar olarak nitelendirilmeyecek ihtarnameye ilişkin iddiaları kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanmayacaktır.

İhtarnameye Cevap Süresi?

Eğer ihtarnamede belli bir süre öngörülmüş ise öngörülen süre içerisinde cevap verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla size noter tarafından ihtarname gönderen tarafın belirlediği süre içerisinde ihtarnameye cevap vermeniz gerekmektedir. Ayrıca ihtarnameye konu olan hukuki meselelerin niteliğine göre de cevap süreleri değişmektedir. Örneğin:

Kiracının tahliyesine ilişkin ev sahibinin gönderdiği ihtarnamelerde itiraz süresi 7 gündür.

Ev sahibi ve kiralayan arasındaki bir diğer ihtarname ise kiracının kira sözleşmesi uyarınca ödemesi gereken kira borcunu ödememesi durumunda, ev sahibinin yani kiralayanın 6 ay ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde 30 gün süre ile 6 aydan daha az süreli kira sözleşmelerinde ise 6 gün süre tayin ederek, kira borcunu ödemeyen kiracıya borcunu ödemesi yönünde yaptığı ikazı içeren ihtarnamedir.

Size gönderilen ihtarnameye bir karşı ihtarname ile bahsettiğimiz süreler içerisinde itirazda bulunmanız mümkündür. Bu, cevabi ihtarname olarak adlandırılmaktadır. İhtarnamedeki iddialar doğru ise ihtarnamedeki edimleri yerine getirmeniz gerekmektedir.

İhtarnameye Cevap Vermek Zorunlu mu?

Karşı taraftan tarafınıza noter aracılığıyla bir ihtarname gönderildiğinde belirtilen süreler içerisinde cevap verme olanağınız olduğunu belirtmiştik. Fakat bu süreler içinde cevap vermemeniz, hukuk düzenince susma, ikrar yani iddiaları kabul etme anlamı taşımadığından aleyhinize olumsuz bir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Bu nedenle tarafınıza gönderilen ihtarnameyi cevaplamamanız durumunda kabul etmiş sayılmayacaksınız. İhtarnameye cevap vermeniz zorunlu olmayıp iddiaları asılsız buluyorsanız reddetmeye yönelik başvurabileceğiniz hukuki bir yoldan ibarettir. İddialar gerçeği yansıtıyor ise belirtilen edimleri yerine getirmekle mükellef durumdasınız demektir.

Şu şekilde toparlarsak;

Noter kanalı ile tarafınıza gönderilmiş bulunan bir ihtarnameye karşı süresi içinde itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz. İtirazı ise iddiaların gerçek dışı olduğuna dair beyanlarınızı içeren bir cevabi ihtarnameyi yine noter kanalıyla göndermek suretiyle etmenizi tavsiye ederiz.

İtiraz yoluna, şayet ihtarnameye konu talepler yani yerine getirmeniz istenilen edimlere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız ihtarnamede bir süre belirtilmişse bu süre içerisinde, belirtilmemişse en kısa süre içerisinde başvurmalısınız.

Ancak ihtarnameye konu iddiaların gerçeği yansıttığını ve haklı beyanlar olduğunu düşünüyorsanız tarafınızdan istenilen edimi yerine getirmenizi tavsiye ederiz

Belirttiğimiz hususlar hakkında detaylı bilgi almak için Farah Hukuk avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave a commentkasım ulaşkın

1 sene Önce

11.03.2020 de işten çıkarıldım. Şubat ayı ile 11 günlük mart ayı maaşımla kıdem tazminatım ödenmedi. 31.03.2020 tarihinde işverene noterden ihtar gönderdim.23.04 2020 tarihine kadar herhangi bir cevap gelmedi.ne yapmalıyım???

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.