Şantaj Suçu, Unsurları ve Cezası Nedir?

Şantaj Suçu, Unsurları ve Cezası Nedir? Türk Ceza Kanunun’ da şantaj suçunda fail, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyle mağduru bir şey yapmaya veya belirli bir şekilde davranmaya zorlamaktadır. Yani tehditten farklı olan bu suçta örnek vermek gerekirse; polisin rüşvet aldığını kameraya kaydeden bir vatandaşın polise gidip bu görüntüleri yetkililere vermemesi için para talep etmesi şantajı oluşturur. Maddenin ikinci fıkrası mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte ki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halini düzenlemektedir.Şikayete bağlı olmayan bu suç şikayetten vazgeçme ile düşürülemez.

Şantaj Suçu Korunan Hukuki Değer ve Suçun Maddi Unsurları

İnsanoğlunun sahip olduğu en temel özgürlüklerden;  özgürce karar verebilme ve vermiş olduğu kararı hayata geçirebilme hürriyetine bağlı olarak şantaj suçunda kişilerin irade ve hareket serbestisi korunmaktadır. Bu suçun faili hukuken korunan herhangi bir hakka sahip olan veya herhangi bir yükümlülük sahibi olan herkes olabilir. Failin hukuken korunan herhangi bir hakkı veya yükümlülüğü yoksa ve mağduru kandırarak haksız olarak menfaat elde ediyorsa şantaj suçu değil dolandırıcılık suçu söz konusu olur.

Bu suçun eylemi aşağıda üç şekilde gerçekleşebilir ;

  • Mağduru Kanuna Aykırı veya Yükümlü Olmadığı Bir Şeyi Yapmaya veya Yapmamaya Zorlamak. (TCK.m.107/1)
  • Mağduru Haksız Çıkar Sağlamaya Zorlamak (TCK.m.107/1)
  • Mağdurun Şeref veya Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı veya İsnat Edileceği Tehdidinde Bulunmak (TCK.m.107/2)

Şantaj Suçu Kasıtla İşlenebilen Bir Suçtur

Bu suçta aranan kast özel kast olup taksirle işlenmesi mümkün değildir. Failin yukarıda bahsedilen amaçlar dışında gerçekleştirmiş olduğu fiiller şantaj suçunu oluşturmaz.

Şantaj Suçunda Suça Teşebbüs

Bu suç tipinde teşebbüs mümkündür. Örneğin failin şantajı içeren mesajı failin elinde olmayan nedenlerden ötürü mağdura ulaşmaması hali suçun teşebbüs aşamasında kaldığı olarak değerlendirilir. Bunun yanı sıra şantajın mağdur tarafından ciddiye alınıp alınmadığı, mağduru korkutup korkutmadığının bir önemi yoktur.

Şantaj Suçunda Mahkemece Verilecek Ceza

Bu suç için kanunda öngörülen ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır. Bu suç için verilecek ceza, kanunen mümkün olduğu hallerde adli para cezasına çevrilebilir, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilebilir, ayrıca cezanın ertelenmesi yoluna başvurulabilir.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor