Yapı Malikinin Sorumluluğu

Bir binanın veya diğer yapıların malikleri, bunların bakım ve onarımından doğan zararlardan kusuru bulunmasa bile ve hatta bu bakım ve onarım yükümlülüğü başka bir kişiye (Örneğin:kiracıya) bırakılmış olsa bile tazminat ile sorumludur.

Söz konusu zarar ile malikin özensizliği arasında bağlantı kurulabiliyorsa malikin sorumluluğu oluşur. Yani zarar ile yapının yapımında bir bozukluk veya bakımında bir eksiklik arasında bağlantı olması gerekir.

 

Yapı Malikinin Sorumluluğunu Kaldıran Haller

Her ne kadar yapı maliki ortaya çıkacak zararlardan kusuru olmamasına rağmen sorumlu olsa da bu hiçbir şekilde sorumluluktan kurtulamayacağı anlamına gelmez. Malik  bazı durumlarda sorumluluktan kurtulabilir fakat bunun için malikin kusuru olmadan sorumlu olması gerekir yani malikin zaten bir kusuru varsa sayılan sebeplerden dolayı sorumluluktan kurtulamayacaktır. Malik aşağıdaki hallerden birinin varlığını kanıtlarsa bu sorumluluktan kurtulabilecektir.

 

  • Mücbir Sebep: Eğer binanın yapımındaki bozukluk veya bakımındaki eksiklik malikle alakası olmadan, bir mücbir sebepten dolayı meydana gelmiş ise malikin bu konudaki sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Mücbir sebep yapı malikinin önleyemeceği ve öngöremeyeceği olaylardır. Örneğin: Deprem, fırtına, aşırı rüzgar gibi haller.
  • Zarar Görenin Kusuru: Zarar gören kişinin bağışlanamaz şekilde ağır kusuru varsa ve zarar sırf onun eylemlerinden dolayı ortaya çıkmışsa yapı maliki bundan sorumlu tutulamaz. Örneğin: Kiracının kaçak elektrik kullanması yüzünden elektrik akımına kapılıp yaralanması kiracının kendi kusurundan kaynaklanır ve bundan ev sahibi sorumlu tutulamaz.
  • Üçüncü Kişinin Kusuru: Zarar gören ve yapı maliki dışında başka bir kişinin özensizliği, ağır kusuru sebebiyle yapı malikinin sorumluluğunu oluşturan bağ kesilmiş ise malikin sorumluluğu ortadan kalkar. Örneğin: Terör olayları nedeniyle patlayıcılardan zarar gören binadaki kişiler bina sahibini bundan dolayı sorumlu gösteremez.

 

 

Yapı Malikinin Sorumluluğunda Zamanaşımı Süresi

Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Ayrıca her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

 

Yapı Malikinin Sorumluluğu Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Dava, zararın meydana geldiği veya zarar görenin yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.