Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma davaları şekil ve usul yönünden farklılık göstermektedir ve boşanma sürecinde bireyler anlaşmalı veya çekişmeli boşanma yolu ile boşanabilmektedirler. Anlaşmalı boşanabilmek için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda hükmedilen “anlaşmalı boşanma şartları” yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma; eşlerin boşanmanın parasal ve çocukların durumuna ilişkin her konuda uzlaşarak boşanmaları anlamına gelmektedir. Anlaşmalı boşanmanın ilk şartı ise, tarafların en az 1 yıl evli kalmış olması yani evlenme tarihinin üzerinden davanın açıldığı tarihe kadar tam on iki ay geçmiş olması gerekmektedir. Medeni Kanun; on iki aydan az süren evliliklerin boşanma davasını kabul etmemekte ve tarafların birbirini tanıması, mevcut problemlerin çözümüne ulaşılabilmesi için taraflara zaman vermektedir. Aksi durumlarda anlaşmalı boşanma davası reddedilmektedir. Bunun yanı sıra 1 yıldan az süre evli kalmış taraflar anlaşmalı boşanma dışındaki sebepler ile boşanma davasına başvurabilmektedirler.

Eşlerin birlikte dava açması veya bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi de dava için gerekli şartlardandır. Böylece eşler birlikte karar vererek ve dilekçe ile müracaat ederek anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma için tarafların her konuda aynı talepte bulunmaları gerekir. Taraflar, boşanma, velayet, nafaka, tazminat, ziynet eşyaları, mal varlıkları ve diğer konularda fikir ve talep birliği içinde olmalıdırlar. Mahkeme sırasında her iki tarafında orada bulunarak hakim huzurunda boşanma taleplerini dile getirmeleri gerekmektedir. Bu durumun aksi halinde hakim davayı reddedebilmektedir. Tüm bunların dışında hakim, boşanmanın mali sonuçlarına ve eğer var ise çocukların durumuna ilişkin tarafların fikir birliğine vardıkları hususları onaylamalıdırlar.

Boşanma davası türleri süre olarak kıyaslandığında anlaşmalı boşanma davaları diğerlerine göre daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Davalar 1-3 ay arasında değişen sürelerde sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma süresi kısaltmanın en önemli unsuru hukuki süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılmaktadır?

Anlaşmalı boşanma davası, boşanma talebi bulunan tarafların en kısa sürede boşanmalarına olanak sağlayan dava yoludur. Dava açılırken, hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ile beraberinde yetkili mahkemeye başvuru yapmaları gerekmektedir. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde de dava açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma yolu ile boşanmak isteyen çiftler; eşleri ile birlikte son altı ay içerisinde yaşadıkları yerde bulunan Aile Mahkemesine dava talebinde bulunmalıdırlar.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davasının dilekçesinde taraflar tebligat adreslerini eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtmelidirler. Dilekçe içeriğinde tarafların isim ve soyisimleri, TC kimlik numaraları bulunmalıdır. Taraflar anlaşmalı boşanma taleplerini dilekçe içerisinde ifade etmelidirler. Bunun yanı sıra ek olarak dilekçelerinde var ise anlaşmalı boşanma protokolüne de atıfta bulunmak önem taşımaktadır. Bireyler dilekçe içerisinde, ilgili oldukları konuların boşanma protokolünde yer aldığı yönünde detaylar vermelidirler. Boşanma protokolü olmadan açılacak anlaşmalı boşanma davalarında, protokol duruşma öncesinde hazırlanmış bir şekilde mahkemeye verilebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davasında gerekli belgelerden bir diğeri de boşanma protokolüdür. Protokolün içerisinde eğer var ise çocukların velayetini kimin alacağı, velayet verilmeyen tarafın çocukla nasıl bir iletişim ve ilişki içinde olacağı ve ne sıklıkla görebileceği, evlilik süresince alınan malların paylaşımının nasıl yapılacağı, boşanma sonrası tazminat ve nafaka ödenip ödenmemesi durumu, nafaka ödenecekse bunun miktarının ne olacağı konularında uzlaştıklarını ifade etmektedirler. Protokol içerisinde yapılacak olan hata ve eksiklikler dava sürecinin uzamasına veya davanın reddedilmesine neden olabilmektedir.

Bize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.