Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası; kanunumuzda evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak düzenlenen bir boşanma sebebidir. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanabilmek için eşlerin evliliğinin artık çekilmez bir hal alması, eşlerin birlikte yaşamalarının eziyet halini alması olarak tarif edilebilir. Fakat unutulmamalıdır ki her evlilik içi tartışma ya da sorun şiddetli geçimsizlik oluşturmaz. Eşlerin birlikte yaşamasını imkansız hale getirecek derecede önemli sorunların olması gerekmektedir.

 

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davasına İtiraz

Eşlerin şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmaları için eşlerin kusurlu olmasına gerek yoktur. Fakat eşlerden birinin açtığı şiddetli geçimsizlik davasında; ortak yaşamı çekilmez kılan davranışlar konusunda dava eden eş daha kusurlu ise davalı olan eşin itiraz hakkı mevcuttur. Davalı eş kusuru daha hafif olması sebebiyle boşanmanın engellenmesi için itiraz edebilecektir.

Burada önemli iki durum söz konusudur. İtiraz eden eşin yaptığı itirazda kötü niyetli olmaması gerekmektedir. Yani boşanma sürecini uzatmak için itiraz hakkını kullanmaması gerekmektedir. Bir diğer husus ise evliliğin devam etmesi durumunda varsa ortak çocuklar ve davalı eş açısından bir yarar söz konusu olmamasıdır. Kötü niyetli veya evliliğin devamında yararın kalmaması durumlarında hakim davalı eş itiraz etse bile boşanma kararı verebilir.

 

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat Talebi

Manevi tazminat; boşanmaya sebep olan olay yüzünden diğer tarafın psikolojik ve sosyal hayatına yönelik bir zarar oluşması durumunda talep edilebilmektedir. Eğer boşanmaya sebep olan geçimsizlik sebebi kusuru az olan eşin psikolojik ve sosyal hayatına etki ediyorsa manevi tazminat talep edilebilecektir. Maddi tazminat; boşanma sonucunda mevcut maddi koşulları veya beklediği maddi kazançları zarara uğrayacak olan kusursuz veya daha az kusurlu eşin, kusurlu eşten talep edeceği bedeldir. Eğer koşullar ve zarar gerçekleşmişse maddi tazminat talep edilebilecektir.

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası sonucunda iki tarafta kusursuzsa maddi ve manevi tazminat gündeme gelmeyecektir. Bir taraf daha az kusurlu ise maddi ve manevi tazminat talepleri için yaşadığı sosyolojik ve psikolojik zararı ya da uğradığı maddi kayıpları mahkemeye kanıtlayarak maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunabilecektir.

 

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davasında Nafaka

Nafaka taleplerinde nafaka yükümlüsünün kusuru kural olarak aranmaz. Eğer boşanma davası sonucunda eşlerden biri yoksulluğa düşecek olursa diğer eşten nafaka talep edebilmektedir. Bunun şartı olarak yoksulluk nafakası talep eden eşin, boşanmaya sebep olan geçimsizlik açısından kusursuz olması veya nafaka talep ettiği eşinden daha az kusur sahibi olması durumunda nafaka talep edip alabilecektir. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmada ise iki tarafta kusursuz olabilir veya taraflardan biri daha fazla kusurlu olabilir. İki tarafta kusursuzsa veya taraflardan biri daha az kusurlu ise dava sonucunda yoksul duruma düşeceğini kanıtlayan kusursuz veya daha az kusurlu taraf yoksulluk nafakası alacaktır.

 

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Sebebiyle Boşanma Sonucu Velayet


Velayet konusunda hakimin göz önüne aldığı en önemli husus çocuğun menfaatleridir. Çocuğun iyi bir eğitim alması, iyi bir yaşam sürmesi ve olumsuz koşullara karşı en uygun ebeveyninin yanına verilmesiyle menfaatleri korunmalıdır. Çocuğun yaşı ve kiminle yaşamak istediği gibi konularda bu konuda etkilidir. Hangi ebeveyni çocuğun gelişimi ve menfaatleri açısından daha doğru bir tercih ise hakim velayeti o ebeveyne verecektir. Koşullar uygunsa ortak velayet de tahsis edilebilir. Ayrıntılı bilgi almak için VELAYET ile ilgili makalelerimizi okuyabilirsiniz.

 

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Sonucu Mal Paylaşımı

Eşlerin sözleşme yaptılar ise sözleşmeye göre seçilmiş mal rejimi, yapmadılar ise evlilik yıllarına göre kanunen kabul edilen yasal mal rejimi hükümlerince evlilik birliği boyunca edindikleri malları paylaşacakalardır. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açılması, evlilik boyunca edinilen mal ve kazançlar üzerindeki hakların paylaşım esnasında azaltılmasına veya kaldırılmasına sebep olmaz. Ayrıntılı bilgi almak için EŞLERİN BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI makalemizi okuyabilirsiniz.

 

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davasında Avukat Tutma

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılacak boşanma davaları evlilik birliğinin temelden sarsılması üzerine inşa edilmektedir. Bu evlilik birliğini etkileyecek hususlar kişiden kişiye değişebilen özel durumlardır. Hatta fazlasıyla öznel, kişinin yaşam standartları ve dünya görüşü gibi birçok konu davada gerekçe olabilmektedir. Dünyadaki her insanın farklı hassasiyet ve karakter yapısında bulunduğu göz önüne alındığında çok farklı sebeplerle şiddetli geçimsizlik davası açılabileceği açıktır. Ama öne sürülen her sebep davaya temel oluşturamayacağından şiddetli geçimsizlik başvurusunun gerekçelendirmesi düzgün olmalıdır. Bu durumlar göz önüne alındığında açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının reddedilmemesi için boşanmaya sebep olacak nitelikte bir davranış söz konusu olmalıdır. Bu davranışların tespiti ve davaya uygulanması açısından bir avukattan yardım alınması daha doğru ve çabuk sonuç alınmasına yardımcı olacaktır.

 

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılacak boşanma davası; eşlerden birinin yaşadığı yer mahkemesi veya eşlerin boşanma başvurusu yapmadan önce son 6 ay içinde beraber yaşadıkları yer mahkemesinde açılmalıdır. Ayrıca boşanma davası için başvuru yapılacak mahkemeler belirlidir. Boşanma davası kural olarak Aile Mahkemesinde açılması gereken bir dava türüdür. Fakat her il ve ilçede Aile mahkemesi bulunmayabilmektedir. Eğer bulunulan yerde Aile mahkemesi mevcut değil ise boşanma davası bulunulan yerin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

 

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanmaya Sebep Olabilecek Örnek Durumlar

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açılmasına dayanak oluşturabilecek birkaç sebep sıralayacağız fakat bunlar sınırlı sayıda değildir. Her insan ve her olay açısından farklılık gösterdiğinden temel bir fikir oluşması amacıyla bu örneklendirme yapılmıştır.

  • Eşi tehdit etmek
  • Eşle toplum içinde alay edip rezil etmek
  • Yasal olmayan davranışlar sergilemek(kumar oynamak)
  • Eşe hakaret etmek
  • Eşin ailesi ve önem verdiği değerlerine hakaret etmek
  • Eşin dini düşüncelerine hakaret etmek
  • Eşi dövmek ve yaralamak

gibi daha sayfalarca uzatılabilecek sebeplerle evlilik birliği çekilmez ve rahatsız edici hal alabilir.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.