Aldatma Sebebiyle Boşanma

Evli olan eşlerden birinin eşine olan sadakat yükümlülüğüne uymayarak başka biriyle cinsel birliktelik yaşaması zina sebebiyle boşanmaya gerekçe oluşturmaktadır. Kanunumuza göre zina bir suç değildir fakat boşanma davaları açısından evli kişilerin birbirine sadık olması gerekliliği sebebiyle aldatan eşin başkasıyla cinsel birliktelik yaşadığının ispatlanması sonucunda evliliğin aldatma sebebiyle sona erdirilmesi mümkün olmaktadır.

 

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi

Aldatma sebebiyle boşanma davası açmaya hakkı olan eş yani aldatmayan eş; aldatıldığını öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde ve her halde zina eyleminin gerçekleşmesinden sonra 5 sene içinde boşanma davası açmazsa zina sebebiyle boşanma davası açma hakkını kaybedecektir. Başka sebeplere dayanarak boşanma davası açması önünde bir engel bulunmamaktadır.

 

Aldatmayı Affeden Eşin Dava Açamaması

Kanuna göre aldatma eylemini affeden tarafın zina sebebiyle dava açmaya hakkı bulunmamaktadır. Eğer aldatılan eş açıkça veya örtülü bir biçimde aldatan eşini affetmiş ise bu sebebe dayanarak boşanma davası açamayacaktır. Örtülü affetmeyi örneklendirmek gerekirse, aldatma eyleminin diğer eş tarafından öğrenilmesinden sonra eşlerin beraber tatile çıkması bu duruma örnek gösterilebilir.
Bir diğer durum ise aldatma sebebiyle açılan boşanma davasından feragat edilmesi durumudur. Feragat davacının tek taraflı beyanı ile davayı sona erdirmesidir ve başka bir zamanda tekrar aynı olaya dayanarak dava açmasını engelleyecek bir karardır. Tekrar aldatma sebebiyle dava açılabilmesi için davalı eşin feragatten sonra yine aynı kusuru işlemesi gerekmektedir. Önceki aldatma kusuru için dava etme hakkı düşmüştür.

Aldatma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi

Aldatan eş, evliliğin gereği olan eşlerin birbirine sadakatini ihlal eden kusurlu bir davranış sergilemiştir. Bu kusur sebebi ile evlilik birliğinin bozulmasına neden olan eşten, boşanma sonucunda diğer eşin uğrayacağı maddi zararın tazmin edilmesi istenebilir.
Aldatma sonucu evliliğin bitmesinden dolayı aldatılan eşin yaşadığı üzüntü ve toplum önündeki durumu göz önüne alınarak manevi tazminatta talep edilebilecektir.
Son olarak önceden aldatan eşin birliktlik yaşadığı kişiye de maddi ve manevi tazminat talebi yöneltilirken Yargıtay’ın son kararına göre artık bu talepler yöneltilemeyecektir. Çünkü sadakat yükümlülüğü eşler arasındadır, üçüncü kişileri bağlamamaktadır şeklinde bir içtihat geliştirilmiştir.

Aldatma (Zina) Sebebiyle Açılan Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek olan eşin kusuru daha fazla olmadıkça nafaka bağlanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Ortak çocuk söz konusu ise çocuğun bakım ve eğitim giderleri için iştirak nafakası çocuğa bağlanacaktır.Aldatma sebebiyle boşanma sonucunda aldatan eş ağır kusurludur. Eğer aldatılan eş boşanma sonucunda maddi anlamda yoksulluğa düşecek ise kendisine nafaka bağlanmasını talep edebilir. Aldatan eşin ağır kusurlu olması ve aldatılan eşin maddi yetersizlik içinde bulunması talep edilecek nafakanın bağlanması için yeterli olacaktır.

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Sonucu Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı davalarında eşlerin bağlı olduğu mal rejimi uyarınca bir paylaştırma yapılmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde; edinilen mallara katılma oranında her eş verdiği katkı oranında paylaşımdan hakkını alacaktır. Fakat zina ve hayata kast sebebi ile boşanma davası açılıp ispatlanırsa ve boşanma bu sebeplerden kaynaklı gerçekleşirse paylaşımda farklılık söz konusu olacaktır. Aldatan eş evliliğin bitmesinde ağır kusurlu olduğundan, diğer eşin zina eylemi olmasa boşanma arzusu bulunmadığı için mal paylaşımı esnasında verilen katkılar oranında bir bölüştürme olmayabilir. Hakim kanuna göre aldatılan eş aleyhine; mal paylaşımında alması gereken hakkını hakkaniyete göre azaltabilir veya tamamen kaldırabilir. Bu sebeple zina sonucu boşanma davasında aldatan eş evlilik içinde edindikleri mallar bakımından hakkı olan miktarın daha azını alabilecek veya hakkını hiç alamayabilecektir.

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davasında Deliller

Aldatılan eş aldatıldığını ispat etmek amacıyla hareket etmesi koşulu çerçevesinde;
Video görüntüler
Ses kayıtları
Telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar
Çekilen fotoğraflar
gibi delillerle aldatma eylemi ispat edilebilir. Burada önemli olan aldatılan eşin aldatma eylemini ispat amacıyla hareket ediyor olmasıdır yoksa düzenli ve planlı şekilde görüntüleme ve dinleme yapılması suç teşkil edebilmektedir.

Aldatma Sebebiyle Açılacak Boşanma Davasında Avukat Tutma

Bir üst başlıkta açıkladığımız delillerin toplanması ve sunulması esnasında suç teşkil edebilmesi durumu vardır. Ayrıca mal paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminatlar açısından da aldatan eşin kusurlu olması sebebiyle aldatılan eşin fazlaca talep hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple bu haklarını talep etmesi ve elde edebilesi ayrıca ispatlarken kişinin suç işlememesi açısından bir avukat tutarak hukuki bilgilerinden yararlanması daha doğru olacaktır.

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davasında Gizlilik

Kanuna göre hakim, boşanma davasında taraflardan birinin istemesi halinde duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir. Zina sebebiyle açılmış boşanma davasında aldatılan eşin üzüntüsü ve gururu gibi toplum önündeki hali göz önüne alındığında talep edilmesi halinde dava duruşmalarının gizli görülmesi sağlanabilir.

Aldatma (Zina) Sebebiyle Açılacak Davada Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma davaları; eşlerden birinin yaşadığı yer mahkemesi veya eşlerin boşanma başvurusu yapmadan önce son 6 ay içinde beraber yaşadıkları yer mahkemesinde açılmalıdır. Ayrıca boşanma davası için başvuru yapılacak mahkemeler belirlidir. Boşanma davası kural olarak Aile Mahkemesinde açılması gereken bir dava türüdür. Fakat her il ve ilçede Aile mahkemesi bulunmayabilmektedir. Eğer bulunulan yerde Aile mahkemesi mevcut değil ise boşanma davası bulunulan yerin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.