Terk Sebebiyle Boşanma

Terk sebebiyle boşanma kanunumuzda sayılan boşanma sebeplerinden bir tanesidir. Eşlerden birinin evlilik gereğince üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmemek için evi terk ettiğinde veya ortada haklı bir sebebi yokken eve dönmediği takdirde eşlerden evinde olanın terk sebebiyle boşanma davası açma hakkı mevcuttur.

Eğer eşlerden biri diğerini, ortak yaşadıkları evi terk etmeye zorluyorsa veya haklı bir sebebi yokken eşini eve almıyorsa evde bulunmayan eşin terk sebebiyle dava açmaya hakkı vardır. Terk süresiyle boşanabilmek için aralıksız olarak 6 aylık ayrılık süresinin geçmiş olması gerekmektedir.

 

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi

Terk sebebiyle boşanabilmek için 6 aylık ayrı kalma süresinin kesintisiz olarak dolması ve bunun tespit edilmesi gerekecektir. Boşanma davası açabilmek için 6 aylık geçmesi gereken sürede; öncelikle ihtar çekilebilmesi için başvuru süresi olan 4 ay dolmalıdır ve sonrasında 2 ay içinde terk eden tarafın dönmesi için ihtar çekilmelidir. Usulüne uygun yapılmış bir ihtar ile terk durumu kanıtlanabilecektir. Terk durumunun ortaya çıkmasından itibaren 4 ay dolmadan diğer eşe ihtar gönderilemeyecektir ve 6. ayın sonunda ancak dava açılabilecektir.

 

Terk İhtarı

Terk ihtarı, terk sebebiyle boşanma davası açabilmenin şartıdır. Terk eden eşe çekilecek ihtarda eğer 2 ay içinde dönmezse hukuki olarak doğacak sonuçlar bildirilir. Terk eylemi olduktan sonra 4 ay dolduğunda terk edilen eş mahkeme veya notere başvurarak terk eden eşine ihtar çektirir. Bu ihtar iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla yapılmaktadır. Bunun amacı terk sebebiyle boşanmaya delil oluşturulmasıdır. Ayrıca çekilen bu ihtarda samimi bir çağrı yapılması gereklidir, öylesine süre doldurmakiçin yapılmış bir çağrı davaya dayanak oluşturmayabilecektir. Bu ihtar gerçekleştikten sonra 2 ay dolmadan dava açılamayacaktır. Eğer öngörülen sürede diğer eş dönmezse terk edilen eş, terk edildiğini çektiği ihtar ile kanıtlayarak boşanmayı sağlayabilecektir.

 

Terk İhtarı Göndermenin Sonuçları

Terk ihtarı gönderen eş, evi terk eden eşinin eve dönmesini istemekte eğer dönmezse boşanacağını beyan etmektedir. Bunun hukuken sonuçları olmaktadır. Terk ihtarı çekerek evden ayrılan eşin varsa kusurları affedilmiş gibi kabul görür çünkü diğer eş aslında ihtarı eşi dönsün diye çekmektedir. Bu sebeple eğer dönseydi terk sebebiyle boşanamayacaklarından ve evlilik birliği devam edeceğinden eğer eşin varsa kusurları affedilmiş sayılacaktır. Başka sebeplere dayanarak dava açıp boşanma hakkı  mevcuttur.

 

Terk Sebebiyle Boşanma Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat Talebi

Manevi tazminat kişinin oluşan durum karşısında psikolojik ve sosyal olarak gördüğü zararı, maddi tazminat ise kişinin oluşan bu yeni durum karşısında zedelenen mevcut maddi menfaatleri ve elde edeceği maddi menfaatlerini kapsayan bir husustur. Terk edilmek kişide manevi anlamda kişiliğini etkileyecek derecede önemli zarara uğratan bir eylem değildir. Bu sebeple manevi tazminat talebi yersiz olacaktır. Ayrıca terk ihbarı ile terk eden kişinin kusuru affedilmiş sayılır. Kusuru affedilmiş birinden maddi tazminat talep etmekte isabetsiz olacaktır.

 

Terk Sebebiyle Boşanma Sonucu Nafaka

Terk ihtarından sonra terk edilen eş, eşinin kusurlarını affetmiş sayılacaktır. Bu sebeple daha az kusurlu olduğu gerekçesi ortadan kalkabilecektir. Fakat yoksulluk nafakası açısından boşanma sonucunda maddi anlamda güçlük çekecek olan eşin, boşandığı eşinden daha fazla kusuru olmaması aranmaktadır. Kusursuzluk ve eşit kusur durumlarında da yoksulluk nafakası talep edilebilmektedir. Bu sebebe dayanarak eğer terk edilen eşin boşanmada kusuru yoksa; çektiği terk ihtarı sebebiyle terk eden eşinin ksuurlarını affettiğinden ikiside boşanma için kusursuz olabilir. Böyle bir durumun varlığında terk edilen eş maddi anlamda zorlanacaksa yoksulluk nafakası talep edebilecektir.

 

Terk Sebebiyle Boşanmada Nafaka

 

Velayet konusunda hakimin göz önüne aldığı en önemli husus çocuğun menfaatleridir. Çocuğun iyi bir eğitim alması, iyi bir yaşam sürmesi ve olumsuz koşullara karşı en uygun ebeveyninin yanına verilmesiyle menfaatleri korunmalıdır. Çocuğun yaşı ve kiminle yaşamak istediği gibi konularda bu konuda etkilidir. Hangi ebeveyni çocuğun gelişimi ve menfaatleri açısından daha doğru bir tercih ise hakim velayeti o ebeveyne verecektir. Koşullar uygunsa ortak velayet de tahsis edilebilir. 

 

Terk Sebebiyle Boşanma Sonucu Mal Paylaşımı

Terk sebebiyle açılmış olan boşanma davası; eşlerin evlilik boyunca edindiği mallar üzerindeki haklarını etkileyecek sonuçlar doğuran bir dava değildir. Yani zina veye hayata kast sebebiyle açılmış olan boşanma davaları için kişilerden kusurlu olan tarafın evlilik içindeki edindikleri mallar üzerinde hakları azaltılıp ya da tamamen kaldırılırken terk sebebiyle boşanma davalarında bu durum söz konusu değildir. Kişilerin tabi oldukları mal rejimi uyarınca mal paylaşımı yapılacaktır. 

 

Terk Sebebiyle Boşanma Davasında Avukat Tutma
Terk sebebiyle boşanma davası açmak için yukarıda belirttiğimiz üzere ihtar gereklidir. Terk olayını kanıtlamak için gerekli ve geri dön çağrısı olan bu ihtar usulüne göre düzenlenmezse geçersiz sayılacaktır. Boşanma sürecinin haricinde ayrıca usulüne uygun ihtar ve başvuruların yapılması gerekmektedir. Hukuki bilgi birikimine sahip olmayan kişiler için bu süreç takibi zor ve hataya müsaittir. Yapılacak yanlış ihtar veya zamanı hatalı başvurular davanın reddine sebep olacağından bir avukattan hukuki yardım alınması isabetli olacaktır.

 

Terk Sebebiyle Açılacak Davada Görevli ve Yetkili Mahkeme
Terk sebebiyle boşanma davası; eşlerden birinin yaşadığı yer mahkemesi veya eşlerin ortak konutlarının bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Ayrıca boşanma davaları için başvuru yapılacak mahkemeler belirlidir. Boşanma davası kural olarak Aile Mahkemesinde açılması gereken bir dava türüdür. Fakat her il ve ilçede Aile mahkemesi bulunmayabilmektedir. Eğer bulunulan yerde Aile mahkemesi mevcut değil ise boşanma davası bulunulan yerin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

  • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
    KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.