Ticari Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Ticari Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu Kanunla getirilmiş ve bunun cezai nitelikte yaptırımlarına karar verilmiştir.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurmak Zorunlu Mudur?

İlgili kanun hükmünde belirtildiği üzere:

Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Kanunda belirtilen esas sermaye miktarı da 250.000 liraya tekabül etmekte olup bu miktar yahut daha fazla esas sermayeye sahip olan bir anonim şirketin avukat bulundurması zorunludur.

Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorunda Olan Anonim Şirketler Hangileridir?

Esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler ve üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Bununla birlikte kanunda “esas sermaye sistemi” ifade edildiğinden, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen kapalı anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu durum tartışmalı ve muallak bir hal olduğundan, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen kapalı anonim şirketlerin de hukuksal işlemlerini avukatlar eliyle yürütmelerinde fayda vardır.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğunun Yasal Dayanağı

Anonim şirketlerde avukat bulundurmanın yasal dayanağı:

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.” bu kanun hükmüdür.

İstanbul Barosu Başkanlığı 29.09.2017 tarihinde kamuoyuna bu hususa ilişkin bir duyuru yapmıştır. Anonim şirketlerin, şirkette sözleşmeli avukat bulundurup bulundurmadıkları hakkında bildirimde bulunmalarını, şayet bulunduruyor iseler;

 • 2016-2017 yılına ait Avukatlık Sözleşmesi ve ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuzu ödeme belgesi örneğini,
 • Şirkette bulunan avukatın sigortalı çalışan olması durumunda 2017 yılına ait maaş bordroları örneğini

tebliğden itibaren 10 gün içinde İstanbul Barosu Başkanlığı’na göndermelerini talep etmiştir.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurmamanın Cezası Nedir?

Verilecek ceza:

Sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.” şeklinde kararlaştırılmıştır.

Yukarıda bahsettiğimiz, İstanbul Barosu’nun yapmış olduğu duyurunun akabinde süresi içinde bildirimde bulunmayarak gerekli belgeleri göndermeyen ve kanuni yükümlülüğüne aykırı davranan şirketler aleyhine Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu doğrultuda süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemek dolayısıyla Avukatlık Kanunu ilgili hükümlerine muhalefet eden şirketlerin 2018 yılı Ocak ayı itibariyle şirketlerinde sözleşmeli veya sigortalı avukat bulundurmadıkları her ay için haklarında 4059 Türk Lirası tutarında idari para cezasına hükmolunacaktır.

Limited Şirketlerde Avukat Bulundurmak Zorunlu Mudur?

İlgili kanun hükmünde belirtildiği üzere:

Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Dolayısıyla avukat bulundurma zorunluluğu olan oluşumlar belirli şartları sağlayan anonim şirketler ve yapı kooperatifleridir.

Limited şirketlerin avukat bulundurması zorunlu değildir.

Anonim Şirketlere Verdiğimiz Hizmetler

Farah Hukuk olarak şirketler hukuku alanında:

 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemlerinin yapılmasında,
 • Yabancı şirketlerin şube ve irtibat bürosu açmalarında,
 • Yabancı dernek ve vakıfların kurulusu izinlerinin alınması ve yasal kuruluş işlemlerinin yapılmasında,
 • Yerli girişimcilerin yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürolarının kuruluşlarının yapılmasında gerekli hukuki desteğin verilmesi
 • Birleşmelerde, hedef şirketlere yönelik due diligence; (inceleme ve değerleme) yapılması
 • Hedef şirket ile ilgili hukuki inceleme raporu hazırlanması;
 • Birleşme sözlenmelerinin hazırlanması;
 • İlgili idari kurumlara gerekli bildirimlerin yapılması ve izinler alınması.
 • Kurumsal olarak; şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin yürütümü,
 • Sermaye artış ve azalış işlemlerinin yapılması ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin hazırlanması.

Ticaret Hukuku alanında:

 • Niyet mektubu teklif mektubu
 • Hisse Devir Sözleşmeleri, Ortaklık Sözleşmeleri,
 • Gizlilik sözleşmeleri,
 • Genel Satış Şartları, Genel Satın Alma Şartları, Satın Alma ve Satış Sözleşmeleri,
 • Teminat Sözleşmeleri,
 • Sınaî alanda Alt İşverenlik Sözleşmeleri, İşletmeler arası Ortaklık Sözleşmeleri
 • Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Tedarik Sözleşmeleri,
 • İşletmeler arası araştırma ve geliştirme sözleşmeleri,
 • Teknoloji ve know-how transfer sözleşmeleri,
 • Kredi Sözleşmeleri

işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Şirketinize yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için Farah Hukuk avukatları ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor