Yabancı Uyruklu Kişi ile Türk Vatandaşının Evlenmesi

Bizim hukukumuz açısından bir Türk vatandaşının yabancı uyruklu biriyle evlenmesi mümkündür. Kanunlarımız, yönetmeliklerimiz ve uluslararası anlaşmalara aykırı hareket edilmemesi koşullarıyla, bir Türk vatandaşının yabancı uyruklu biriyle Türkiye’de veyahut yurtdışında evlenmeleri önünde bir sakınca bulunmamaktadır.

 

Türk Vatandaşının Yabancı Uyruklu Kişi İle Türkiye’de Evlenmesi

Türk vatandaşının yabancı uyruklu kişi ile Türkiye sınırları içerisinde evlenmek için gerekli belgeleri evlenme dairelerine sunmaları gerekmektedir. Evlilik töreni Türk hukukuna göre gerçekleştirilecektir. Evliliğin genel hükümlerinin, eşlerin ortak milli hukukuna tabi olması genel kuraldır. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları halinde ortak yerleşim yerinde geçerli hukuk kuralları uygulanacak, ortak yerleşim yeri de bulunmaması durumunda Türk hukuku uygulanacaktır.

 

Türk Vatandaşının Yabancı Uyruklu Kişi ile Yurt Dışında Evlenmesi

Yurtdışında Türk vatandaşı kadın ve erkek veya bir Türk vatandaşı ile bir yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilirler. Böyle bir evlenme, Türk mevzuatına aykırı olmaması şartıyla Türkiye’de de geçerli olmaktadır.

 

Evlilik Bildiriminin Yapılması

Yurtdışında gerçekleştirilen yabancı uyruklu biriyle Türk vatandaşının evliliğin geçerli olması için izlenmesi gereken adımlar mevcuttur. Evlendirme bildiriminin eşlerden sadece birisi Türk vatandaşı ise Türk vatandaşı olan eş tarafından, yabancı yetkili makamdan alınacak belgenin evlendirme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en yakın konsolosluğumuza verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılması zorunludur. Eğer evlenmenin yapıldığı yerde ve yakınında Türk Konsolosluğu yoksa, bu takdirde bildirim, yabancı yetkili makamdan alınan resmi belgenin yurt içinde Türkçe’ye çevrilip Dışişleri Bakanlığınca onandıktan sonra Genel Müdürlüğe veya ilgili nüfus idaresine verilmesi suretiyle yapılır. Yabancı yetkili makamlardan alınan belge, Devletimizin de taraf olduğu uluslararası bir sözleşme uyarınca düzenlenmiş çok dilli bir belge ise başkaca bir işleme tabi olmaksızın gereği yapılır.

 

Türk Vatandaşının Yabancı Uyruklu Biriyle Evlilik Törenleri

Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Eşlerden birinin yabancı olduğu bu evlenme töreninin yerine getirilmesinde belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.

Yerleşim yeri Türkiye’de olan ve yabancı uyruklu kişilerle evlenecek Türk vatandaşları, yerleşim yerlerinin belediye evlendirme memurluklarına ya da o yerleşim yerinin nüfus müdürlüğüne müracaat edebilirler.

 

Evlenme Ehliyeti Belgesi

Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. Evlendirme memurluğunca belgelerin doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, Bakanlık aracılığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalı ile ilgili devletin temsilciliğine gönderilmek suretiyle doğruluğu kontrol ettirilebilir.

 

Türk Vatandaşının Yabancı Uyruklu Kişiyle Evlenmesi için Gerekli Olan Belgeler

Türk Vatandaşının Yabancı Uyruklu Kişiyle Evlenmesi için Gerekli Olan Belgeler genel itibariyle:

 • Kendi ülkelerindeki yetkili makamlardan veya ülkelerinin Türkiye’deki konsolosluklarından alacakları evlenme ehliyet belgesi getirilecektir. Eğer evlenme ehliyet belgesinde; anne ve baba ismi, doğum yeri ve tarihinden herhangi biri yer almıyor ise ayrıca doğum belgesi de getirilecektir.
 • Belgeler ülkelerinin Türkiye’deki Konsolosluğundan alınırsa; Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne onaylatıldıktan sonra noter tasdikli Türkçe tercümesi yapılacaktır.Eğer ülkelerinin Ankara’daki Büyükelçiliğinden alınırsa Dışişleri Bakanlığı’mıza onaylatmaları gerekmektedir.
 • Belgeler kendi ülkelerinden getirilirse; o ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği’ne onaylatıldıktan sonra Türkiye’de noter tasdikli Türkçe tercümesi yapılacaktır.
 • Eğer belgeler Apostille(Uluslararası Kaşe)’li olarak almış ise sadece Türkiye’de noter tasdikli Türkçe tercüme yaptırılması yeterlidir.
 • Eğer belgeler Türkçe’nin de içinde yer aldığı çok dilde düzenlenmiş ise tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır.
 • Eğer pasaport yoksa ülke kimliği getirilecektir.
 • Pasaportun veya ülke kimliğinin Türkiye’de noter tasdikli Türkçe tercümesi yapılacaktır.
 • Eğer pasaport ile başvuru yapılıyorsa pasaportun vize süresi geçmemiş olmalıdır. Verilecek nikah gününü kapsamalıdır. Vize dolmuş ise İkametgah Tezkeresi(İkametgah İzin Belgesi) getirilmelidir.
 • Eğer Ülke Kimliği ile başvuru yapılıyorsa ikametgah tezkeresi veya Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi gösteren seyahat belgesi getirilecektir.
 • Sağlık ocaklarında aile hekiminden alacakları evlilik için sağlık raporu getirilecektir.
 • Raporlar fotoğraflı ve kaşeli olmalıdır. Genelgenin gereği tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri kapsamalıdır.
 • 4 adet vesikalık fotoğraf getirilecektir. Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

 • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
  KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.