Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davası Özel boşanma sebeplerinden biri de akıl hastalığı nedeniyle boşanmadır. Akıl hastalığı sebebi ile boşanma nedir? Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası nasıl açılır? Akıl hastalığı nedeniyle boşanmanın şartları nelerdir? Akıl hastalığı nedeniyle boşanmanın kanuni dayanağı aşağıdaki kanun hükmüdür:

“Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.”

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Akıl hastalığının özel boşanma sebeplerinden olduğunu ve akıl hastalığı nedeniyle boşanmanın kanuni dayanağını belirttik. Peki akıl hastalığı nedeniyle boşanmanın şartları nelerdir? Bu şartları belirttiğimiz kanun hükmüne dayanarak sıralayacak olursak:

  • Eşlerden biri akıl hastası olmalıdır.

Kanunda belirtilmiş olduğu üzere boşanma sebebi sayılan hastalıklar akıl hastalıklarıdır. Diğer fiziksel hastalıklar her ne kadar ağır, iyileşmesi güç hatta iyileşemeyecek olsa bile boşanma sebebi sayılmaz.

  • Bu hastalığın iyileşemeyeceği sağlık kurulu raporuyla belirlenmiş olmalıdır.

Kanunda belirtildiği üzere akıl hastalığı sebebiyle boşanma için bu akıl hastalığının iyileşmesinin imkansız olduğu resmi sağlık kurulu raporunca belgelenmelidir. Eğer akıl hastalığı iyileşebilecek ise dava hakim tarafından reddedilir.

  • Bu durum diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirmelidir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanmada diğer bir şart ise ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olmasıdır. Eşinin iyileşemeyecek bir akıl hastalığına sahip olması diğer eş için orrtak hayatı çekilmez hale getirmelidir.

Akıl Hastalığı Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni Midir?

Akıl hastalığı durumu bir psikolojik sağlık problemi olduğundan akıl hastalığıyla boşanmada kusurdan bahsedemeyiz zira akıl hastası olmak ve akıl hastalığından kaynaklanan eylemlerde bulunmak iradi olmadığından kişinin kusuru değildir. Bu sebeple böyle durumlarda akıl hastalığı sebebiyle boşanmaya dayanılmalı evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmaya dayanılamamaktadır.

Akıl Hastalığı Mı Şiddetli Geçimsizlik Mi?

Eğer yukarıda, akıl hastalığı nedeniyle boşanmanın şartlarında belirtmiş olduğumuz boşanma şartları mevcut ise kişinin akıl hastalığına sahip olması ve akıl hastalığı kaynaklı eylemlerde bulunması kişinin kusuru değil, sağlık problemi olduğundan akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılması gerekmektedir. Bu durumda şiddetli geçimsizliğe başvurulamaz.

Şizofren Boşanma Davası

Akıl hastalığı sebebiyle ilgili merak edilen diğer bir husus ise şizofren eşten bu sebebe dayanarak boşanmanın mümkün olup olmadığıdır. Şizofreni de kanunen belirtilmiş akıl hastalığı kapsamına dahildir. Eğer şizofren eşin bu hastalığı iyileşemeyecek düzeyde ve şizofren olması diğer eşin onunla ortak yaşamını çekilmez hale getiriyorsa şizofreni sebebiyle akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilir.

Hasta Eşten Boşanma

Hasta eşten boşanma hususu diğer bir merak edilen konudur. Yukarıda açıkladığımız üzere hasta eşten boşanma hususu özellikle bu nedene dayanarak yalnızca akıl hastalığı nedeniyle boşanma durumlarında gerçekleşmektedir. Bunun dışında kişinin diğer hastalıkları tedavisi çok güç olsa yahut mümkün olmasa dahi özellikle bu hastalığa dayanarak boşanma davası açılamamaktadır. Çünkü kanun böyle bir hak tesis etmemiştir. Ancak eşlerden birinin bu hastalık sonrasında diğeriyle ortak yaşamak istememesi ve ortak hayata devam etmelerini imkansız hale getirecek derecede bir geçimsizlik sonucunda tarafların kusurları da değerlendirilerek evlilik birliğinin sarsılması kaynaklı boşanma kararı verilebilmektedir.  

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanmada Tazminat

Akıl hastalığı nedeniyle boşanmada tazminat talebi konusuna değinelim? Akıl hastası olan eşten tazminat talep edilir mi? Akıl hastalığı nedeniyle boşanmada maddi ve manevi tazminat talep etme şartları nelerdir?

Boşanma sonrası istenecek maddi tazminatın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen:

“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.” hükmüdür.

Boşanma sonrası istenecek manevi tazminatın hukuki dayanağı ise Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen:

“Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” hükmüdür. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, bir taraf, boşanma sonucunda, kişilik hakkının saldırıya uğramış olmasıyla uğramış olduğu zarar dolayısıyla manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilecektir.

Akıl hastalığı ile boşanma özel boşanma sebeplerinden olup şartlarını yukarıda açıklamıştık. Akıl hastalığı isminden de anlaşıldığı gibi bir hastalık olduğundan iradi bir şekilde gerçekleşmemektedir. Akıl hastalığı olan eşin eylemleri de iradi olmadığından kusurdan söz edilememekte, kusur mevcut olmadığından da tazminat isteminde bulunulamaz.

Boşanmada maddi ve manevi tazminat hakkında detaylı bilgi almak için Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir? makalemizi inceleyebilirsiniz.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanmada Nafaka

Akıl hastalığı nedeniyle boşanmada, akıl hastalığı iradi bir durum olmadığından akıl hastasının kusuru söz konusu olmadığını ve akıl hastalığı kaynaklı eylemlerinden dolayı boşanma sonrası maddi manevi tazminat isteminde bulunulamayacağını belirtmiştik Akıl hastalığı nedeniyle boşanmada nafaka hususuna gelince tarafların mali durumları göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğü durumlarda nafakaya hükmedilmesi mümkündür.

Nafaka ve nafaka çeşitleri hakkında daha fazla bilgiye Nafaka Nedir? Çeşitleri ve Koşullar makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.