Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Sebebiyle Boşanma Davası konusunu incelemeden evvel Terk Nedir Sorusunu cevaplamakta fayda var. Terk sebebiyle boşanmayı incelemeden önce terk nedir? Hangi durumda bir eş terk etmiş sayılır? Kanunumuz terki nasıl tanımlamaktadır? Bunları inceleyelim. Terk, kişinin evlilikten doğan sorumluluklarından kaçınmak için eşini bırakıp gitmesi şeklinde tanımlanabildiği gibi terkin, haklı bir sebebi olmadan birlikte yaşadıkları ortak konuta dönmemesi olarak gerçekleşmesi de mümkündür. Şuna da dikkat çekmek gerekir ki eşini ortak konutu terk etmesi için zorlayan veya eşinin, haklı bir sebebi olmadan, ortak konuta dönmesini engelleyen kişi de terk etmiş sayılır.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terki özel boşanma sebepleri arasında saymaktayız. Terk sebebiyle boşanmayı açıklayacak olursak, eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, terk hali en az altı ay sürmüş ve bu terk durumu devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından terk dolayısıyla yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Terk Sebebiyle Boşanma Şartları

Terk sebebiyle boşanma davasının kanuni dayanağı TMK 164. maddeye göre terk sebebiyle boşanmanın şartları aşağıdaki gibidir:

  • Eşlerden biri,

– Evlilikten doğan sorumluluklarından kaçınmak için eşini bırakıp gitmek,

– Haklı bir sebebi olmadan birlikte yaşadıkları ortak konuta dönmemek,

– Eşini ortak konutu terk etmesi için zorlamak veya eşinin, haklı bir sebebi olmadan, ortak konuta dönmesini engellemek suretiyle eşini terk etmiş olmalıdır.

  • Bu durum en az 6 ay sürmüş ve devam etmekte olmalıdır.
  • İstem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış olmalıdır.

Terk Nedeniyle Boşanmada İhtar

Yukarıda terk nedeniyle boşanmanın şartlarında açıklamış olduğumuz üzere terk sebebiyle boşanmanın şartlarından biri de hakim veya noter tarafından yapılan ihtarın sonuçsuz kalmış olmasıdır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Terkin kanunen ne anlama geldiğini, terk sebebiyle boşanmanın şartlarının neler olduğunu açıkladık. Terk sebebiyle boşanma davasının şartları gerçekleşmiş ise terk edilen taraf boşanma davası açabilecektir. Boşanma davaları genel veya özel boşanma sebeplerine dayanarak bir boşanma dilekçesiyle kişinin kendinin veya eşinin yahut davadan önce eşiyle beraber oturdukları yerleşim yeri Aile Mahkemesi’ne başvurmak suretiyle açılır.

Boşanma, boşanma sebepleri ve boşanma davası hakkında detaylı bilgi için Boşanma Nedir? Boşanma Davası ve Çeşitleri konulu makalemizi inceleyebilirsiniz

Terk Sebebiyle Boşanmada Tazminat

Terk sebebiyle boşanmada tazminat talebi konusuna değinelim? Terk eden eşten tazminat talep edilir mi? Terk sebebiyle boşanmada maddi ve manevi tazminat talep etme şartları nelerdir?

Terk sebebiyle boşanma sonrası istenecek maddi tazminatın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen:

“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.” hükmüdür. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, bir taraf boşanma dolayısıyla uğramış olduğu zararı maddi tazminat yolu ile tazmin yoluna gidebilecektir.

Terkin özel boşanma sebeplerinden biri olduğunu belirtmiştik. Terk sebebiyle kendisine boşanma davası açılan eşin kusurlu olması ve ayrı yaşamakta haklı bulunmamış olması gerekmektedir ki tazminata mahkum edilsin. Kusurlu olan bu eşten yukarıdaki şartlar doğrultusunda tazminat istemek mümkündür.

Terk sebebiyle manevi olarak zarara uğramış eş manevi tazminat talebinde bulunabilir mi? Terk nedeniyle boşanmada manevi tazminat şartları nelerdir?

Boşanma sonrası istenecek manevi tazminatın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen:

“Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” hükmüdür. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, bir taraf, boşanma sonucunda, kişilik hakkının saldırıya uğramış olmasıyla uğramış olduğu zarar dolayısıyla manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilecektir.

Eşinin terk etmesi, taraflarda manevi zararlar meydana getirebileceğinden ve haklı sebep olmadan terk eden kusurlu eşten terk nedeniyle boşanmada manevi tazminat talep etmek mümkündür.

Boşanmada maddi ve manevi tazminat hakkında detaylı bilgi almak için Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir? makalemizi inceleyebilirsiniz.

Terk Sebebiyle Boşanmada Nafaka

Terk sebebiyle boşanma sonrası maddi ve manevi tazminatların yanı sıra nafaka da merak edilen bir hususu oluşturmaktadır. Terk sebebiyle boşanma davası sürecinde nafaka hususu nasıl olacaktır? Terk eden eş nafaka alabilir mi? Terk davasında nafaka hakkında bu soruları cevaplarken nafaka çeşitlerine ilişkin bir ayrıma gidilmesi söz konusu olmaktadır. Boşanma sonrası yoksulluk nafakası söz konusu ise, kusurlu olmak bu nafakayı almaya engel teşkil ettiğinden haklı sebep olmadan terk eden kusurlu eş bu nafakayı alamaz. İştirak nafakası söz konusu ise iştirak nafakası çocukların bakımına yönelik bir nafaka olduğundan terk nedeniyle kusurlu olan eş çocuğun velayetini almış olması halinde iştirak nafakası alabilmektedir. Çünkü iştirak nafakası taraflara yönelik olmayıp çocuğun menfaatine yönelik bir nafakadır. Bu nedenle terk eden eşin kusuru çocuğa yüklenemez. Boşanmada çocuğun velayeti hususunda çocuğun menfaati söz konusudur. Velayetin kime verileceği çocuğun menfaati esas alınarak tayin edilir.

Nafaka ve nafaka çeşitleri hakkında daha fazla bilgiye Nafaka Nedir? Çeşitleri ve Koşullar makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Terk Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı

Terkin ve terk sebebiyle boşanma davasının ne olduğunu açıkladık. Terk eden eşin maddi ve manevi tazminata mahkum edilebileceğini, nafaka ve velayet hususunda problemler yaşayabileceğini belirttik. Peki terk sebebiyle boşanma, mal paylaşımını nasıl etkilemektedir? Terk eden eş mal paylaşımında yaptırıma uğramakta mıdır?

Boşanma davası açılıp eşler arasında mal ayrılığı rejimine karar verilmeden önce evlilik birlikteliği içerisinde edinilmiş tüm mallarda eşler ortak paya sahiptir ve eşin kusurlu olarak terk etmiş olması her ne kadar nafaka ve tazminat hususlarında aleyhine olacaksa da mal tasfiyesi sırasında hakkı olan payı almasına etki etmeyecektir.

Boşanmada mal paylaşımı konusunda detaylı bilgi almak için Boşanmada Mal Paylaşımı konulu makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor