Kat Mülkiyetinde Toplu Yapılar

Toplu yapılar,bir imar parseli üzerinde resmi makamlarca onaylı, belirli bir yerleşim planına uygun olarak yapılmış veya yapılacak, ortak yararlanılan altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetleri bulunan ve bunların yönetimi bakımından birbiriyle bağlantılı olduğu için ortak bir yönetime ihtiyaç duyan yapılardır. Günlük dilde ise toplu yapılara genellikle site denmektedir.

Site birden fazla imar parseli üzerinde kurulmuşsa, imar parsellerinin birbirine bitişik veya komşu olması gerekir.Üzerinde toplu yapı kurulan veya kurulacak olan parseller arasında kalan bir imar planına göre yol, meydan, yeşil alan, park ve otopark gibi kamuya ayrılan yerler mevcutsa parsellerin bitişik olmasına gerek yoktur.

 

Site Yönetimine Geçilmesi

İnşa edilen yapının site kapsamında sayılabilmesi için mutlaka onaylanmış imar planı hükümlerine uygun olarak hazırlanacak vaziyet planı ve projelerinin düzenlenmesi gerekir. Ayrıca kat mülkiyeti de kurulabilmesi için bu vaziyet planının tapuya ibraz edilmesi şarttır. Bunun yanında yapı kullanım izni belgesinin alınması da gerekir.

 

Yönetim

Toplu yapılarda yönetimin sağlanması açısından mecburi organlar vardır. Bunlar:

 1. Kat malikleri kurulları (Blok, ada ve toplu yapı için ayrı kurullar)
 2. Temsilciler kurulu
 3. Yöneticiler ve denetçiler

 

Kat Malikleri Kurulları

 

 • Blok Kat Malikleri Kurulu: Aynı blok içerisinde yer alana bağımsız bölümlerin maliklerinden oluşan kurul, blok yapılardaki ortak yerlerin yönetilmesi ve kendilerine ait sorunların çözümüyle ilgilenirler.

 • Blok Olmayan Yapılar Malikleri Kurulu: Eğer site kapsamında blok yapı olmayan, tek bağımsız bölüm niteliğinde yapılar (müstakil evler)  veya aynı arsa üzerinde hem toplu yapı hem de bağımsız bölümler varsa, kendilerine ait ortak yerlerin ve sorunların çözümü için bağımsız bölümlerin maliklerinden oluşan kurul görevli olur.

 • Ada Kat Malikleri Kurulu: Site birden fazla parsel üzerinde kuruluysa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o parsellerde bulunan bağımsız bölüm maliklerince yönetilir.Yönetim planında bu yetki Ada Temsilciler Kurulu’na verilebilir. Yönetim planında başka türlü düzenlenmemişse, ada temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Bu kurulun üye sayısı ve üyelerin nasıl seçileceği yönetim planında düzenlenir.

 • Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu: Site kapsamındaki ortak yer ve tesislerin yönetilebilmesi için sitede bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan bir kuruldur. Yönetim planında bu yetki Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na verilebilir.Yönetim planında başka türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Bu kurulun üye sayısı ve üyelerin nasıl seçileceği yönetim planında düzenlenir.

 

 

Yönetici Seçimi

Toplu yapılarda çeşitli yöneticiler vardır.

 

 • Blok Yöneticisi: Blok yöneticisi, yönetim planında başka bir şekilde kararlaştırılmamış ise o blokta yer alan kat maliklerinin(Blok kat malikleri kurulu) sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir.

 • Blok Niteliğinde Olmayan Yapılarda yönetici: Blok niteliğinde olmayan bağımsız bölümlerden oluşan yapıların kat malikleri, ortak yer ve tesisler için seçilecek yöneticiyi, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçerler.

 • Toplu Yapı Yöneticisi: Toplu yapı temsilciler kurulu, bütün ortak yer ve tesisler için, temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin yönettikleri bağımsız sayısının salt çoğunluğunun oyuyla yöneticiyi seçer.

 

 

Yönetim Planı

Toplu yapılarda yönetimde birliğin sağlanması amacıyla tek bir yönetim planı düzenlenir.

Toplu yapıdaki bütün kat malikleri bu yönetim planına uymak zorundadır.

 

Yönetim Planı Değişikliği

Yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının beşte dördünün oyu gerekir.

Ancak toplu yapılara ilişkin kanun yürürlüğe girmeden önce kurulan toplu yapılarda, kanunun uygulanması için yapılacak olan ilk yönetim planı değişikliği için kat malikleri kurulunun salt çoğunluğunun oyu yeterli olacaktır, yeni yöneticiler seçilinceye kadar eski yöneticiler geçici olarak görevlerine devam edecektir ve yönetici seçimi yönetim planının değiştirilmesinden itibaren en geç 3 ay içinde yapılacaktır.

 

Ortak Giderlere Katılma

Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya belirli yapıların ortak kullanım ve yararlanılmasına özgülenmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, ilgili yapılardaki kat malikleri tarafından ödenir.

Bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş ortak yer ve tesislerin giderleri ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

 • Eski Büyükdere Caddesi No:1,34415 İstanbul Sapphire Plaza
  KAT:16 Residance NO: 1606

logo-beyaz

Copyright 2018 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.